2024. nyár: Hírhedt emberrablások
ITT vásárolhatsz termékeinkből
E-folyóirat | A Múlt-kor negyedévente megjelenő, tematikus online folyóirata.

A Korán nőképe 5. évfolyam 4. szám | Korábbi számok

A Korán nőképe

Hogyan nyomja el az iszlám a nőket? A muzulmán férfiak intoleranciájára közömbösség vagy intolerancia lehet a válasz? Ezeket a kérdéseket veti fel Molnár Diána írásában, amely a Közel-Keleti nők társadalmi helyzetét mutatja be.

 

A muszlimák születése

A gyermek világra jövetele nagy örömet jelentett a muszlim család számára.

 

A nők nevelése és körülmetélése

A muszlim szülők szeretettel és teljes odaadással nevelték csemetéiket.

 

Eljegyzés és házasság

A koranikus törvények a házasság alsó határát lányoknál 12, fiúknál 15 évre teszik. Ezért a lányokat már 10-12 éves korukban eljegyezték.

A nők halála és a muszlim halotti kultusz

A középkorban minden fényűzés nélkül temették el a halottakat. A holtakat rendkívüli módon tisztelték, s a muszlim halotti kultusznak 3 fő része volt: imádkozás, alamizsnaadás, minden csütörtökön temetőlátogatás.

A saría szerinti főbb bűnök, vétségek

Ebben a fejezetben a saría által bűnösnek ítélt cselekedetek és mulasztások kifejtésére kerül sor. A szankció itt lehet elkobzás, pénzbírság, jóvátétel vagy megvesszőzés.

A muszlimák kapcsolata az iszlám jogrendszerrel

A saríában a törvényes és a végrendeleten alapuló öröklés nem különül el egymástól, úgy mint a magyar jogszabályokban. Az iszlám öröklési jog fő szabálya, hogy muszlim hitetlentől nem örökölhet.

A közel-keleti nők és az iszlám 5 fő pillére

Az iszlámnak öt gyakorlati pillére van. A következőkben azt fogom megvizsgálni, hogy ezek a pillérek, hogyan befolyásolják az arab nők életét, és hogy velük szemben milyen követeléseket támasztanak.

A hárem és a női öltözködési szokások

Sokan úgy képzelik, hogy a fátyol viselése a muszlim nők megkülönböztetésére szolgált, márpedig ez korántsem igaz, két okból kifolyólag. Először is azért, mert Keleten nem kizárólag a muszlim nők viseltek fátyolt, másodsorban pedig azért, mert a tehetősebb körökből származó hölgyek fátyolozták el az arcukat, így ez a hagyomány nem egy vallást, hanem sokkal inkább egy társadalmi osztályt jelölt.

Szent háború? 

A nők és a dzsihád

A közhiedelemmel ellentétben a dzsihád nem azonos a muszlimok szent háborújával - ennél jóval bonyolultabb kérdés.

Családi kör 

A muszlim család szentsége

Az iszlám egyszerűen határozza meg a család fogalmát: olyan szociális csoport, amelynek tagjai vér szerint vagy házasság révén összetartoznak.

A lapszám többi cikke:

A házasságon belüli bűnök és a válás
Bezár