2024. tavasz: Tróntól a Szentszékig
ITT vásárolhatsz termékeinkből
E-folyóirat | A Múlt-kor negyedévente megjelenő, tematikus online folyóirata.

Közös múlt a magyar és a szlovák tankönyvekben 6. évfolyam 2. szám | Korábbi számok

Összehasonlítottuk a szlovák és magyar történelemtankönyveket

A tanulmány a magyarországi magyar, illetve a Szlovákiában használatos, szlovák nyelvű középiskolai történelemtankönyvek összehasonlító jellegű bemutatására tesz kísérletet.

Gyökerek 

Közös kezdetek a Kárpát-medencében

A vizsgált korszak (6.-9. század) szlovák és magyar interpretációja nemcsak minőségében különbözik, hanem szembetűnő a mennyiségi eltérés is.

Két jóbarát? 

Az együttélés évszázadai

A történelmi Magyarország létrejöttétől a nemzetté válás koráig a szlovák és magyar tankönyvek által elbeszélt eseménytörténet alapvetően azonos.

Szakadások 

A nemzettéválás és polgárosodás korszaka

A 19. század „szlovák” és „magyar” történelmében már jelentős tartalmi különbségek vannak.

A történelmi személyek írásmódja

A tankönyvek összehasonlító vizsgálatakor a történelmi személyiségek szlovák és magyar írásmódja közti eltérések rögtön szembetűnnek az olvasónak.

Terminológiai különbségek a szlovák és magyar történelemtankönyvekben

A szlovák és magyar történelemtankönyvek összehasonlításakor a tartalmat érintő különbségek mellett szembetűnővé válik az, hogy mennyire más terminológiai bázissal dolgozik a szlovák és a magyar historiográfia.

Traumák 

Az elszakadás története

A szlovák és magyar történelemtankönyvekben a történelmi Magyarország felbomlásának eseménytörténetén belül a hangsúlyok máshová helyeződnek.

Hitlertől Benesig 

Határhúzások és dekrétumok

A revíziótól a cseh-szlovák államiság újjászületéséig, avagy kinek mit jelentettek a 20. század közepének önkényes, sokszor igazságtalan határváltoztatásai.

Bezár