A vörösterror 133 napja

A népi demokráciák forgatókönyvei

2008. február 19. 15:18

Népfront, kommunista fölénnyel: Jugoszlávia

A felszabadítással párhuzamosan etnikai villongásokkal terhelt polgárháború alakul ki. A délszláv kérdést hárman háromféleképpen értelmezik. Mihajlović vezetésével a csetnikek (cseta = osztag, szabadcsapat) nagyszerb restaurációt akarnak trialista keretben. Pavelič usztasái (= felkelői) a jugoszlávizmus minden formáját elutasítják, a Horvát Jogpárt nyomdokain haladva szeparatista törekvéseiket akarják megvalósítani. Patrónusuk Mussolini volt, fasizálódtak, felajánlották neki a vámszövetséget is. A Független Horvát Állam harmadát kitevő szerbeket a kiirtás, kitelepítés, katolizálás politikájával fel akarták számolni.

A partizánok szerb-horvát-szlovén-macedón-crnagorai föderációja (helyi Népfelszabadító Bizottságok) csúcsszervként alakítják meg az ANVOJ-t (Jugoszlávia Népi Felszabadító Antifasiszta Tanácsa), ez pedig létrehozza a Tito vezette ideiglenes kormányt. A partizánok bázisa a Független Horvát Állam szerb falusi népessége volt, Titonak így titkolnia kellett horvát származását. A többi vezető közül Rankovič szerb, Đilas crna-gorai, Kardelj szlovén származású. A polgárháborúban a háromezer szerb és zsidó áldozatot követelő újvidéki hideg napok megtorlásaként 30 ezer magyart mészárolnak le.

Bár működik a londoni emigráció, ám Tito nem teljesíti a szövetségesek elvárását a hatalommegosztással kapcsolatban és bejelenti igényét az elsőrendűen olaszként elismert Triesztre és Isztriára. Tito és 360 ezer partizánja felszabadítja az országot, a csetnikeket kivégzik. II. Pétert kirekesztik a Népi felszabadítási frontból. Belgrád felszabadításán összevesznek a szovjetekkel: 40 km-es versenyfutás után Titoék szabadítják fel. 1945 márciusában alakul meg a koalíciós kormány, fokozatosan szorítják ki az emigrációt. A novemberi választáson egységlistával 90%-ot szerez a népfront; az ellenvéleményeket vak urnákban lehet leadni. Alkotmányuk (1946 január 31) az 1936-os szovjet alaptörvény mintájára szövetségi népköztársaságot vezet be.

Tito kormánya számolja fel leghamarabb a polgári pártokat és valósítja meg a legradikálisabb államosítást a térségben. "Bennünket a nagyhatalmak nem használhatnak váltópénzként egymás közti számláik rendezésére." - közli Jalta szellemével Tito 1945 májusában. A jaltai rendszert figyelmen kívül hagyva szovjet támogatás nélkül zajlik le az önfelszabadítás és a kommunista párt hatalomra jutása. Jugoszláv vezetésű népi demokratikus blokk összekovácsolásán fáradozik - 1947-ben szerződést köt Bulgáriával, Romániával, Magyarországgal. 1947 augusztus 1-én megszületik a bledi jegyzőkönyv a balkáni konföderációról. Szeptemberben Belgrád lesz a Tájékoztató Iroda székhelye.

Sztálin ellenzi a több országot átfogó konföderációt, a bolgár-jugoszláv föderációt viszont sietteti 1948 májusban Tito nem vesz részt a bukaresti Komintern tanácskozáson. A szovjet ügynök Zujovicot és Hebrangot kizárják és bebörtönzik. Jovanovic tábornokot agyonlövik szökés közben. 1948 júliusában a JKP V. kongresszusa teljes támogatásáról biztosítja Titót. A `titoizmus` antisztálinista sztálinizmus. Alappillérei: a kommunista partizánok felszabadító harca, a polgári ellenzékkel való leszámolás, a szakítás Sztálinnal és tisztogatás (Goli otok = meztelen sziget). Titkosrendőrség Rankovic vezetésével. A titoizmus egyúttal marxista alapon bírált sztálinizmus: a bürokratizált pártszervezet leépítésével decentralizált szervek, munkásönigazgatás (Kardelj) az elvei.

Katonai intervenció helyett a Szovjetunió blokádot hirdet az éppen népi demokratikus segítségre alapozott gazdaságfejlesztésbe kezdő Jugoszlávia ellen. A román kőolajszállítás leállítása, a szovjet forgalom 7/8-os csökkentése miatt nyugati nyitás következik be, melynek révén 30 ezer tonna amerikai nyersolaj és 20 millió dolláros hitel érkezik Jugoszláviába (1953-ig összesen több mint 100 millió dollár értékű amerikai segély érkezik). 1950-ben kerül nyilvánosságra Truman és az NSC tervezete egy esetleges háború esetén Jugoszláviának szánt katonai anyagok szállításáról. 1951-ben pedig a vezérkari főnök (Koca Popovič) megy Washingtonba fegyvervásárlás ügyében, ősszel kölcsönös biztonsági szerződést írnak alá Belgrádban, mely gyakorlatilag katonai segítségnyújtást jelent.

Tito az elvont imperializmus fogalmának láthatóvá tett mumusa lesz a térségben; perbe ugyanúgy nem lehet fogni, mint Trockijt. Minden országban megvannak szurrogátumai. 1949 novemberében a Komintern kimondja: a JKP kémek és fasiszta gyilkosok hatalmába került.

2019. tavasz: A vörösterror 133 napja
Olvasta már a Múlt-kor
történelmi magazin
legújabb számát?

kedvezményes előfizetés 1 évre (4 szám)

Nyomtatott előfizetés vásárlása
bankkártyás fizetés esetén 25% kedvezménnyel.
A 4. lapszámot ajándékba adjuk.
6 368 ft 4 776 Ft
Digitális előfizetés vásárlása a teljes archívumhoz való hozzáféréssel 65% kedvezménnyel.
Az első 500 előfizetőnek.
20 000 ft 6 990 Ft

Játsszon!

Miről híresült el I. Miklós pápa?

Történelmi adattárak

Mi történt a szülinapomon?

Adja meg e-mail címét, és hetente megküldjük Önnek a Múlt-kor legjobb írásait!