2019. tél: Fagyos téli ütközetek

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: április  •  Nap: 26
12 találat
[1]

121. április 26.

Megszületik Marcus Aurelius

[2]

1300. április 26.

II. Károly nápolyi király Magyarországra küldi Károly Róbertet

A magyar egyháziaknak és világiaknak intézett levelében a nápolyi uralkodó közölte, hogy útnak indította unokáját. A 12 éves Károly Róbertnek azt a célt tűzték ki, hogy foglalja el Magyarország trónját. A gyermek helyzete instabil volt, mivel a délvidéki főurak, és Bicskei Gergely választott esztergomi érsek kivételével az ország a törvényes uralkodót, III. Andrást támogatta. A magyar király később számba vette annak a lehetőségét, hogy hadjáratot vezessen Caroberto ellen, de 1301. január 14-én bekövetkezett halála ebben megakadályozta.

[3]

1643. április 26.

I. Rákóczi György belép a Habsburg-ellenes szövetségbe

[4]

1731. április 26.

Meghal Daniel Defoe

Daniel Defoe, a 62 éves korában meghalt angol író legnagyobb irodalmi sikerét 1719-ben megjelent regényével, a `Robinson Crusoe`-val érte el. A regény cselekménye Alexander Selkirk angol matróz történetére nyúlik vissza. Selkirk négy és fél évet töltött a csendes-óceáni Más a Tierra szigetén és megmentése 1709-ben nagy feltűnést keltett Angliában. A sikeres regény középpontjában a kalandvágyó Robinson Crusoe áll, aki hajótörést szenved, és egyetlen túlélőként egy lakatlan szigetre vetődik. A szigeten lassanként berendezkedik, társra lel a szomszéd sziget Péntek nevű bennszülöttjében, akit megismertet a kereszténységgel és az európai civilizáció vívmányaival. Robinsont végül 28 év után egy hajó legénysége megtalálja és visszaviszi Angliába. A cselekmény eltalálta a kor sajátos érdeklődését: a kalandvágy és a felfedezésre törekvés, mely az embert a reneszánsz korától fogva jellemzi, tengeri kereskedő-, kutató- és hódító utakra hajtja, valamint a lakatlan paradicsomi sziget utáni vágy, ahol az ember megmérettetik, egy szélsőséges helyzetben helyt kell állnia, önmagára és Istenre talál - ezt dolgozza fel Robinson Crusoe halhatatlan története. Daniel Defoe "Robinson Crusoe"-ja az első angol regény, olyan új irodalmi műfaj képviselője, melyben a felvilágosult polgárság saját értékeit és életszemléletét juttatja kifejezésre. A felvilágosodás haladásba vetett hitét a sors leküzdése jellemzi. Robinson azt a polgárságot jelképezi, mely hisz saját képességeiben, gyakorlatias, vállalkozó szellemű és a jólétet Istennek tetszőnek tartja.

[5]

1862. április 26.

Az északiak elfoglalják New Orleanst

Az amerikai polgárháborúban az északi államok nyugati hadserege Ulysses S. Grant vezérőrnagy vezetése alatt előrenyomul dél felé és elfoglalja New Orleanst. Előrenyomulásukat az északi hajóhad támogatja. A New Orleansnál elszenvedett veszteségek ellenére a déliek nem adják fel: Az Army of Northern Virginia új parancsnokot kap június elsején Robert E. Lee tábornok személyében, aki augusztus 30-án győzelmet arat Bull Runnál, bár később a szeptember 17-i döntetlen antietami csata után vissza kell vonulnia.

[6]

1886. április 26.

Megszületett Dorosmai János író

Adásztevelben született. A magyar irodalom egyik elfeledett műfajának, a fabulaírásnak felelevenítésén fáradozott, s ezt oly sikerrel tette, hogy több irodalmi társaság is tagjául választotta. Sokan a `magyar La Fontaine`-ként emlegették. Közíróként kemény harcot folytatott a szociális ellentétek, a társadalmi egyenlőtlenségek ellen. Szoros barátság fűzte Benedek Elekhez, hűséges szerzője volt Benedek lapjának, a Cimborának. 111 mesét tartalmazó, Akinek nem inge, ne vegye magára című kötetét Benedek Marcell rendezte sajtó alá. Sopronban halt meg 1966. november 29-én.

[7]

1886. április 26.

Megszületett Balla Antal újságíró és történész

Kiskunhalason látta meg a napvilágot. A Nemzet és a Pesti Hírlap munkatársa volt. 1945 novembere és 1946 novembere között tájékoztatásügyi miniszterként dolgozott. 1946-ban a Független Kisgazda Párt központi lapjának, a Kis Újságnak a felelős szerkesztője lett. 1947-49-ben a Független Magyar Demokrata Párt tagja. 1946-48-ban a budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetemen a gazdaságtörténet nyilvános rendes tanára. Elsősorban újkori és legújabbkori magyar és egyetemes történelemmel foglalkozott. Széles körű publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Fő művei: Hobbes és az újkori abszolutizmus (1910), A liberalizmus története (1926), A legújabb kor gazdaságtörténete (1935), Magyarország története (1942), II. Rákóczi Ferenc történelmi szerepe és jelentősége (1943). Budapesten halt meg 1953. november 22-én.

[8]

1916. április 26.

Meghal Mario de Sa-Carneiro portugál költő

Az Orpheu című folyóirat köré tömörült költők egyik legjelentősebb alakja Lisszabonban született 1890. május 19-én. Pályáját novellistaként kezdte, 1912-ben jelent meg híres Kezdet című kötete. Költészete nagy hatással volt a portugál költészet két világháború közötti nemzedékére, és Tüzes ég című elbeszéléskötetének írásait máig a portugál irodalom legjobb novellái között tartják számon. Párizsban érte a halál.

[9]

1937. április 26.

A Kondor-légió lebombázza Guernicát

Guernica baszkföldi várost a Kondor-légió német bombázói 71%-ában elpusztítják. A baszk kormány 1645 halottról és 889 sebesültről számol be. Guernica a polgári lakosság elleni terror jelképévé válik a spanyol polgárháborúban (1936. VII. 17-18.). Míg a Kondor-légió Francisco Franco tábornok fasiszta felkelőit támogatta, a Spanyol Köztársaság megsegítésére nemzetközi brigádok alakultak, amelyekben 53 nép 40 000 önkéntese harcolt. `Spanyolország az európai fasizmus sírja lesz` - e jelszó jegyében kommunisták, szocialisták, demokraták együtt küzdöttek Franco tábornok Olaszország és Németország által támogatott csapatai ellen. 1937 tavaszán meghiúsulnak a fasiszták kísérletei, hogy a lakosság és a nemzetközi zászlóaljak által védett fővárost, Madridot bevegyék, de június közepén elfoglalják az északi iparvárost, Bilbaót és megszállják az északi tartományokat. 1937 decemberében a köztársasági csapatok Teruelnél offenzívába mennek át, hogy megakadályozzák a fasisztákat a polgárháborúban döntő jelentőségű központ, Madrid körülzárásában (1939. IV. 1.)

[10]

1964. április 26.

Megalakul a Tanzániai Egyesült Köztársaság

A Tanzániai Egyesült Köztársaság 945 087 négyzetkilométeres területével Kelet-Afrika legnagyobb állama, a 36 milliós lakosság mintegy 120 etnikumhoz tartozik. Tanzánia 1964-ben jött létre, amikor Tanganyikához csatlakozott Zanzibár és Pemba szigete. Április 26-án a tanganyikai Nemzetgyűlés jóváhagyta az egyesüléséről szóló szerződést. Ennek alapján egyesítették a két ország legfontosabb minisztériumait és hatóságait, de Zanzibárnak továbbra is megmaradt a saját törvényhozó gyűlése, és a sziget megtartotta a belső ügyeket intéző hatóságokat. Ezzel hivatalosan is megalakult a Tanganyika és Zanzibár Egyesült Köztársaság. Az új állam 1964 októberében vette fel jelenlegi nevét. Az országban bevezették az egypártrendszert és nekiláttak az ujama (faluközösségi szocializmus) megvalósításának. A kísérlet gazdasági katasztrófába torkollott, a kudarcot beismerve 1985-ben távozott az 1962-től hatalomban lévő Julius Nyerere elnök. Az őt követő zanzibári származású Hassan Mwiny óvatos gazdasági reformokkal próbálkozott ugyan, de az egypártrendszerhez nem nyúlt. A többpártrendszert végül 1992-ben engedélyezték. A tanganyikai Nemzetgyűlés jóváhagyta a kelet-afrikai Tanganyika és a szomszédos Zanzibár sziget egyesüléséről szóló szerződést. Ennek alapján egyesítették a két ország legfontosabb minisztériumait és hatóságait, de Zanzibárnak továbbra is megmaradt a saját törvényhozó gyűlése, és a sziget megtartotta a belső ügyeket intéző hatóságokat. Ezzel hivatalosan is megalakult a Tanganyika és Zanzibár Egyesült Köztársaság. Az új állam 1964 októberében vette fel jelenlegi nevét.

[11]

1986. április 26.

Meghal Hermann Gmeiner osztrák orvosprofesszor

Az S.O.S. gyermekfalu-mozgalom eszmei szülőatyja és elindítója Alberschwende-ben született 1919. június 23-án. Tanulmányai és munkája során felismerte, hogy a II. világháborúban elárvult, illetve elhagyott gyermekeknek az állami gondoskodáson felül másra is szükségük van, amit csak a családi környezetben kaphatnak meg. Gmeiner 1949-ben hozta létre az első S.O.S. gyermekfalut Tirolban. Azóta a világ több mint 130 országában működnek ilyen intézmények, azonos életviteli, illetve nevelési elvek alapján, adott módszerekkel. Magyarországon Battonyán épült először S.O.S. gyermekfalu 1986-ban, azt követte a kecskeméti, majd a kőszegi. Gmeiner számos egyetem tiszteletbeli tanáraként Innsbruck-ban halt meg.

[12]

1986. április 26.

Felrobban a 4-es reaktorblokk a csernobili atomerőműben

A csernobili atomerőműben két robbanás után bekövetkezett az eddigi legsúlyosabb szerencsétlenség az atomerő békés hasznosításának történetében. E kivételesen súlyos katasztrófa során összesen 50 millió curie szabadult fel, s ez a 30-40-szerese az 1945-ös hirosimai atombomba-robbanásnak. A szerencsétlenség egyenes következményeképpen hivatalos adatok szerint három napon belül 28 személyt súlyos sugárkárosodással kórházban kezelnek. A Szovjetunió csak három nappal a katasztrófa után tájékoztat nyugati diplomatákat, miután svéd tudósok a Svédországban mért magasabb sugárzás alapján megállapították, hogy a szerencsétlenség Ukrajnában következett be. A radioaktív felhő előbb észak-nyugati irányban, Lengyelország és Skandinávia felé terjedt, de hamarosan átcsapott Közép-Európára is. Még Japánban és az Egyesült Államokban is magasabb radioaktivitást mértek. Csak három héttel a szerencsétlenség után sikerült egy 4000 t homokból, bórból, ólomból és agyagból álló réteggel eltömíteni a sugárzó reaktort és megakadályozni a magnak a talajba való behatolását. Közben az erőmű 30 kilométeres körzetéből 100 000 embert telepítettek ki. A katasztrófa súlyosságának értékelésében ellentétes véleményeket képviseltek politikusok és tudósok. Fridrich Zimmermann, a nyugatnémet belügyminiszter (CSU) április 29-én kijelentette "teljesen kizárt", hogy a 2000 kilométernyire fekvő erőmű veszélyeztesse a nyugatnémet lakosságot. Ám már másnap a normál érték 15-szörösére emelkedett Bajorországban és Baden-Württembergben a levegő radioaktivitásának szintje. A megemelkedett sugárzási szint végül arra késztette a sugárvédelmi bizottságot, hogy határértékeket állapítson meg a friss tej és a zöldségfélék tekintetében; ezek túllépése esetén a termékek már nem árusíthatók. Különösen aggasztóak a cézium-134-nek és a cézium-137-nek a katasztrófa során felszabadult hasadó termékei, amelyek 2 és 30 év tartós sugárterhelést okoznak, mivel hosszú ideig maradnak meg az élelmiszerekben. A szövetségi kormány kártérítést követelt a Szovjetuniótól a csernobili katasztrófa NSZK-beli következményeiért, de Moszkva ezt elutasította. Máig nem tisztázott: igaz-e, hogy a magyar tömegkommunikáció április 28-án hírt adott a tragédiáról - korábban, mint a szovjet hírügynökségnek? Az április 30-i közlemények kiemelték: a Szovjetunió történetében ez az első ilyen baleset, az USA-ban már háromszor fordult elő hasonló esemény. Az MTI közleménye szerint a magyar légtérben nem érzékelhető szennyeződés. Néhány nap múlva azonban már hírt adnak a radioaktív sugárszint emelkedéséről, gyümölcsök fogyasztása előtt többszörös mosást ajánlottak.