2024. nyár: Hírhedt emberrablások
ITT vásárolhatsz termékeinkből

Madzsar Imre

2009. május 28. 18:52

Nagykároly, 1878. február 1. - Budapest, 1946. augusztus 3.

1900-ban az Eötvös Kollégium tagjaként bölcsészdoktori és történelem-latin szakos tanári oklevelet szerzett a budapesti egyetemen. 1900 és 1924 között a budapesti I. kerületi állami gimnázium tanáraként dolgozott. 1924-től címzetes gimnáziumi igazgató, majd 1924 és 1935 között az Országos Közoktatási Tanács titkára és a tankönyvügyi bizottság ügyvezető alelnöke. Ezzel egyidejűleg 1913-1938 között az Eötvös Kollégium történelem szakvezető tanára, 1926-tól címzetes tankerületi főigazgató. 1920-tól a budapesti egyetemen az Árpádok korának történelme és forrásai, valamint a történelemfilozófia című tárgykörök magántanára, 1932-től címzetes nyilvános rendkívüli tanára.

Főként az Árpád-kori magyar történelem forrásaival, történetfilozófiai és oktatástörténeti kérdésekkel foglalkozott. Pedagógiai tanulmányaiban elsősorban az írás és olvasás problémáit vizsgálta. Történetírói munkássága mellett sokat foglalkozott a középkori magyar irodalom kérdéseivel is. Kézai Simon Gesta hunnorum et hungarorum című munkájának szerzőségét illetően Otto Lorenzhez és Györffy Györgyhöz hasonlóan, de utóbbit megelőzve, abból indult ki, hogy a hun-krónika írója közvetlenül ismerte Anonymus Gesta Hungarorumát, s így az gyakorlatilag egy kivonata az 1272-es krónikának; bár a nemesi nemzetbe emelkedés útját más irányban keresték. Behatóan foglalkozott Szent Gellért két legendájával is, s a latin szövegek számos filológiai problémáját megoldotta. Történeti munkáiban egyértelműen tetten érhető a komoly filozófiai tanultság, számos problémát ebből a szempontból is megvizsgált.

1941-től a Magyar Paedagogiai Társaság tiszteleti tagja. Az Actio Catholica szakosztály tanácsosa. 1913-tól a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányi tagja. Az MTA levelező tagja 1925. május 7-től, rendes tagja 1938. május 6-tól. Akadémiai székfoglalóját A II. Géza korabeli névtelen címmel 1926. január 11-én, illetve Történelem és emlékezet címmel 1940. január 15-én tartotta.

Fő művei: Adatok Forgách Ferenc kortörténelmének kritikájához. Nagybánya, 1900.; Lamprecht Károly történelemelmélete. Századok, 1908.; Egyének és tömegek a történelemben. Századok, 1909.; Történet, történettanítás és szociológia. Bp., 1910.; A történettanítás reformja. Bp., 1913.; A Königsbergi Szójegyzék. Magyar Nyelv, 1916.; Az elemi oktatás fővárosunkban a török kiűzése után. Századok, 1925.; A II. Géza korabeli névtelen. Bp., 1926.; Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. évekről. Bev., jegyz., kiad. Bp., 1927.; Térszemlélet és időérzés a babilóniai kultúrában. Budapesti Szemle, 1930., németül: Archiv für Kulturgeschichte, 1931.; Szent Imre herceg legendája. Századok, 1931.; Időhatár és térhatár. Budapesti Szemle, 1931.; A világtörténet korszakai. Bp., 1932.; Írás, nyelv, beszéd. Magyar Paedagogia, 1937.; Scriptores Rerum Hungaricarum. I-II. Többekkel. Bp., 1937-38.; A szemléletesség elméletben és gyakorlatban. Magyar Paedagogia, 1938.; Szent István törvényei és az úgynevezett symmachusi hamisítványok. In: Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. II. Szerk.: Serédi Jusztinián. Bp., 1938.; Történelem és emlékezet. Athenaeum, 1940.; A történetírás természetéről. Századok, 1941.

Róla szóló irodalom: Kornis Gyula: Történelmi ismeretkritika és forráskritika. Madzsar Imre. In: Kornis Gyula: Tudós fejek. Bp., 1942.; Domanovszky Sándor: Madzsar Imre. Századok, 1945-46.

Támogasd a Múlt-kor szerkesztőségét!

Miért támogassam a Múlt-kort?

2024. nyár: Hírhedt emberrablások
Olvasta már a Múlt-kor
történelmi magazin
legújabb számát?

kedvezményes előfizetés 1 évre (5 szám)

Nyomtatott előfizetés vásárlása
bankkártyás fizetés esetén 20% kedvezménnyel.
Az éves előfizetés már tartalmazza az őszi különszámot.
12 450 ft 9 990 Ft
Digitális előfizetés vásárlása a teljes archívumhoz való hozzáféréssel 25% kedvezménnyel.
Az első 500 előfizetőnek.
20 000 ft 14 990 Ft
Legfrissebb
Legolvasottabb

Játsszon!

Miről híresült el I. Miklós pápa?

Történelmi adattárak

Mi történt a szülinapomon?

Adja meg e-mail címét, és hetente megküldjük Önnek a Múlt-kor legjobb írásait!

Bezár