2024. tavasz: Tróntól a Szentszékig
ITT vásárolhatsz termékeinkből
John Hughes

Vonzó ellenfelek - Az amazonok

A mitikus amazonok günokratikus (nőuralomra épült) társadalma a harc és a vadászat férfias erényeit képviselte, ám a férfiak kizárásával, ami az ókori Hellász normavilágának teljes ellentétét jelentette. A nők nem ültek otthon és nem szőttek, nem a férjeiket szolgálták, és bár szültek gyermekeket, a lányokat részesítették előnyben a fiúkkal szemben. Harcosokként pedig tovább folytatták a szerepek felcserélését, hiszen nem lándzsával és pajzzsal küzdő hopliták voltak, hanem távolról támadó és gyorsan mozgó lovas íjászok. Egyszóval: az amazonok olyanok voltak, amilyenek a görögök nem – utóbbiak éppen ezért fantáziáltak róluk.

Mítoszok harcosnői

Az Árész hadisten lányainak is tartott amazonokról szóló mítoszok legfőképpen a görög hősök elleni harci cselekményeikre fókuszáltak. Ezek közül a leghíresebb Hippolüté összecsapása a hellének legnagyobb héroszával, Héraklésszel, akinek híres tizenkét próbája közé tartozott az amazon királynő bűvös hatalmú övének megszerzése.

Hippolüté eleinte önként is odaadta volna a becses tárgyat, azonban Héra istennő elhíresztelte az amazonok között, hogy Héraklész a királynőjük megölésére készül, így azok megtámadták a hős hajóját. A monda egyik változata szerint végül Héraklész ölte meg Hippolütét, így szerezve meg annak mágikus övét.
Thészeusz, az athéniak hőse is találkozott a kalandjai során az amazonokkal: ő egyenesen elrabolta és feleségül vette királynőjüket (a mítosz egyes változataiban ugyancsak Hippolütéről van szó, másutt testvéréről, Antiopéról), az amazonok pedig megrohamozták Athént. Több hónapnyi küzdelem és a királynő halála után a harcban végül Thészeusz győzedelmeskedett.

A trójai háború hőse, Akhilleusz ugyancsak összecsapott egy amazon királynővel, Pentheszileiával, aki csapataival Priamosz király és a trójaiak segítségére sietett. Miután megölte, Akhilleusz leemelte az amazon fejéről a sisakot, és azonnal beleszeretett. Ebből kifolyólag megegyezett a trójaiakkal, hogy sértetlenül adja nekik vissza a holttestet. A Therszitész nevű görög harcos kigúnyolta a hőst e kegyes gesztusért, és lándzsájával kiszúrta a halott Pentheszileia egyik szemét, Akhilleusz pedig dühében megölte a bajtársát.
Bellerophón a legendás szárnyas ló, a Pégaszosz hátán harcolt az amazonok ellen, de Nagy Sándorról is azt híresztelték, hogy Ázsiában találkozott Thalesztrisz amazon királynővel, aki maga kereste fel a világhódítót, hogy gyermeke foganjon tőle.

Habár a szájról szájra terjedő mítoszok a részleteikben változtak az idők során, visszatérő elem maradt az amazonok páratlan harciassága és vonzereje, amellyel meghódították és megszelídítették a hősöket.

A teljes cikk a Múlt-kor történelmi magazin 2023. nyár számában olvasható.

Előfizetési lehetőségek

Digitális

Digitális formában
szeretnék előfizetni
a magazinra vagy korábbi
lapszámot vásárolni

vásárolok

Nyomtatott

A magazin nyomtatott
verziójára szeretnék
előfizetni vagy már korábban
megjelent lapszámot vásárolni

vásárolok
Bezár