2021. ősz különszám: Sorsok, Legendák, Küzdelmek
ITT támogathatsz bennünket

 
Keresett szó   
Címke szerint
Dátum és között
Keresési feltételek:
Címke: 1848-49
429 találat
[1]

A Kőszívű ember eleven modelljei: mítoszképzés és valóságábrázolás Jókai regényében

[2021.10.14. 10:25] Hírek

Még fél évszázada is tízezrek nőttek fel Jókai Mór regényein, és váltak rácsodálkozó olvasóvá, hagyták sodorni magukat a nagy mesemondó történetei által, az iskolában pedig némi tanári vezetéssel eredményesen alakítottak ki olvasási stratégiát, ismertek fel jellemábrázolási sajátosságokat, és tanulták meg a valóság és a fikció törvényeinek a különválasztását. Rajongói egykoron örömmel „működtek” együtt az íróval: miközben nemzeti mitológiává növesztették a regényei lapjain megelevenedő történelmi epizódokat, a reformkor, valamint a forradalom és szabadságharc hőseit, ugyanakkor az irodalom- és történetírás, valamint a lelkes patrióták egyaránt szívesen gyűjtögették azokat a mozaikokat, amelyek alapján kisebb-nagyobb sikerrel lehetett keresni/megtalálni a regények hőseinek valóságos mintáit, ezzel véve részt a közös mítosz kiépítésében.

[2]

Török szolgálatban halt meg 1848 angol születésű francia tábornoka, Guyon Richárd

[2021.10.11. 07:26] Hírek

165 éve, 1856. október 11-én halt meg Konstantinápolyban Guyon Richárd gróf honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc hőse, a branyiszkói győző. Guyon annyira biztos volt a branyiszkói csata sikerében, hogy előre megírta győzelmi jelentését.

[3]

Újabb városban áll Kossuth Lajos szobra New York államban

[2021.10.07. 11:56] Hírek

A New York állambeli Buffalóban látható Kligl Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész Kossuth Lajost ábrázoló mellszobra, amelyet az amerikai-magyar diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulója, valamint a október 6-i nemzeti gyásznap alkalmából avattak fel szombaton. Mint Kligl Sándor az MTI-nek elmondta, a bronzból készült alkotás a magyar politikust meditatív arckifejezéssel ábrázolja.

[4]

Jogilag megalapozatlanok, erkölcsileg vállalhatatlanok Haynau törvényszékének 1849-es ítéletei

[2021.10.06. 19:17] Hírek

A dicsőséges tavaszi hadjárat sorozatos sikereire alapozva, és a Magyar Királyság korábbi alkotmányos különállását figyelmen kívül hagyó olmützi alkotmányra válaszul a magyar országgyűlés 1849. április 14-én kimondta a Habsburg–Lotharingiai ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét.

[5]

Könnyfakasztó történetek az aradi vértanúk utolsó óráiból

[2021.10.06. 17:00] Hírek

Az 1849. október 6-án kivégzett mártírok hősi viselkedésükkel megmutatták, hogyan lehet emelt fővel, méltósággal meghalni. Az eltiport szabadságharc után feketébe öltözött nemzet sem ismerhette pontosan az október 6-i áldozatok végóráit, mert a kivégzések nyilvánossága korlátozott volt.

[6]

Tíz tény az aradi vértanúkról

[2021.10.06. 13:27] Hírek

„Kegyelemből” bitó helyett golyó általi halál, hóhérsegédeknek osztott alsónemű, a londoni lincshangulat elől kocsmába menekülő Haynau – az aradi vértanúk kivégzésének és a nemzeti tragédia utóéletének kevéssé ismert t​örténetei.

[7]

Életük végéig őrizték hősi halottaik emlékét az aradi vértanúk özvegyei

[2021.10.06. 09:31] Hírek

Az aradi vértanúkhoz mérten kevesebb szó esik özvegyeikről, pedig sokuknak még az sem adatott meg, hogy hitvesüket eltemessék. Legtöbben életük végéig gyászolták elhunyt férjüket, nyugtalan lelkük nem lelt többé boldogságra.

[8]

Tragikusan korán halt meg Az ember tragédiájának szerzője, Madách Imre

[2021.10.05. 13:56] Hírek

157 éve, 1864. október 5-én halt meg Madách Imre magyar költő, író, ügyvéd, politikus, Az ember tragédiája című dráma szerzője.

[9]

Végleg elveszett a békés megegyezés reménye a pákozdi csata után

[2021.09.29. 15:26] Hírek

Az újonnan felállított magyar honvédsereg a szabadságharc első ütközetében, 1848. szeptember 29-én megvívott pákozdi csatában legyőzte a forradalom eltiprására indult Josip Jelačić horvát bán csapatait.

[10]

Világos után még az amnesztiáért harcoltak, végül szabadon távozhattak a komáromi erőd hősei

[2021.09.27. 14:44] Hírek

172 éve, 1849. szeptember 27-én – másfél hónappal a magyar szabadságharc bukása, a világosi fegyverletétel után – Klapka György tábornok is aláírta a komáromi vár megadásának előfeltételét képező megegyezést, amely szabad elvonulást biztosított a várőrség mintegy 30 ezer tagja részére.

[11]

Kossuthtal a magyar függetlenségért harcolt, majd a kiegyezés pártjára állt Pulszky Ferenc

[2021.09.17. 14:58] Hírek

207 éve, 1814. szeptember 17-én született Pulszky Ferenc politikus, régész, művészettörténész, műgyűjtő, akadémikus, a 19. század második felében negyedszázadon át a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója.

[12]

Garibaldi híveként és a The Times tudósítójaként maradt a magyar ügy elkötelezettje Éber Nándor

[2021.09.11. 16:38] Hírek

161 éve, 1860. szeptember 11-én vonult be Nápolyba 3000 katonájával Éber Nándor, a The Times tudósítója és Garibaldi hű szövetségese. A nemzetek szabadságának elkötelezett híveként támogatta az „olasz ügyet”, de emigrációjában mindvégig a magyar függetlenség kivívását tartotta szem előtt.

[13]

Özvegyi fátylát esküvői díszruhára cserélte a támadások kereszttüzében „égő” Szendrey Júlia

[2021.09.06. 17:31] Hírek

153 éve, 1868. szeptember 6-án halt meg Szendrey Júlia író és költőnő, Petőfi Sándor felesége, akiről – meglehetősen igazságtalanul – csak a hűtlen özvegy képe él a közvéleményben, utalva a Szeptember végén soraira: „ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt…”

[14]

Csak a gimnáziumban tanult meg igazán magyarul Eötvös József

[2021.09.03. 14:30] Hírek

Eötvös József író, akadémikus, politikus, a magyar realista regényírás első nagy mestere, a közoktatás megújítója 207 éve, 1813. szeptember 3-án született. Fia, Eötvös Loránd a legnagyobb magyar fizikusként 1889-ben követte őt az Akadémia élén.

[15]

A magyarok is képviseltették magukat a kaliforniai aranyláz nyertesei közt

[2021.08.28. 13:41] Hírek

„Örömmel jegyzem fel, levelemet bevégzendő, hogy valamennyi itt tartózkodott, vagy még itt tartózkodó hazánkfia meggazdagodott” – írta Xantus János 1857-ben a San Franciscó-i kis magyar kolónia tagjairól, akik hamisítatlan, szinte már filmvászonra kívánkozó sikertörténetet írtak az amerikai Vadnyugaton a XIX. század közepén.

[16]

Igencsak kalandosan telt az 1848-as szabadságharc a férfiruhában harcoló Lebstück Máriának

[2021.08.15. 18:30] E-folyóirat

1830. augusztus 15-én született Zágrábban Lebstück Mária, aki – Lebstück Károly álnéven – az 1848-as bécsi forradalomban, majd a magyar szabadságharcban fegyverrel vett részt, több alkalommal kitüntetve magát a harcban bátorságával és tettrekészségével.

[17]

Az igazságtalan hazaárulás vádja: Görgei és az elkerülhetetlen világosi fegyverletétel

[2021.08.13. 15:01] E-folyóirat

1849. augusztus 13-án a világosi vár alatti szőlősi mezőn a teljhatalommal felruházott Görgey Artúr vezette feldunai magyar hadsereg megadta magát Rüdiger orosz lovassági tábornoknak.

[18]

A krími háborútól Panamáig: a halálra ítélt, mégis kitüntetett „rendíthetetlen magyar”, Türr István 

[2021.08.11. 14:38] Hírek

Türr István magyar szabadsághős, tábornok, olasz királyi altábornagy, mérnök 196 éve, 1825. augusztus 11-én született. Radetzky és Garibaldi seregeiben is szolgált, feleségül vette III. Napóleon unokahúgát és megépítette a korinthoszi földszorost keresztülvágó csatornát.

[19]

Az osztrák tüzérség rombolta le a Széchenyi Istvánt is vendégül látó gellérthegyi csillagdát

[2021.08.05. 15:43] Hírek

208 éve, 1813. augusztus 5-én tették le a gellérthegyi csillagda, Európa akkor legkorszerűbb csillagvizsgálójának alapkövét. A gellérthegyi csillagda a kiterjedt nemzetközi tudományos kapcsolatokon túl jelentős szerepet töltött be a hazai kulturális életben is.

[20]

Birtoklásáért börtön járt, az osztrákok elégették a szabadságharc szimbólumát, a Kossuth-bankót

[2021.08.05. 14:36] Hírek

1848. augusztus 5-én bocsátották ki a Kossuth-bankót, az első magyar bankjegyet. Az országot sújtó pénzhiány és az anyagi ügyletek egyszerűbb intézése érdekében a kormány elhatározta a „nemzeti bankjegy” kibocsátását, és a szükséges nemesércfedezetet megpróbálta hazai forrásból biztosítani.

[21]

A császári hatóságok attól féltek, monarchiaellenes lázadókat nevel óvodáiban Brunszvik Teréz

[2021.07.27. 15:06] Hírek

246 éve, 1775. július 27-én született Pozsonyban Brunszvik Teréz magyar grófnő, az első magyarországi óvodák (korabeli nevükön kisdedóvók) megalapítója, a magyar pedagógia egyik legnagyobb hatású úttörője.

[22]

Tudósítóként szegődött Garibaldi mellé, végül katonáit is vezette Éber Nándor

[2021.06.27. 08:42] Hírek

A diplomata végzettségű Éber tudott németül, franciául, angolul, olaszul, törökül és arabul, de zongoraleckéket is adott, sőt Dante Isteni színjátékának énekeit is magyarázta. A kevésbé izgalmas tanítóskodásból a Krím jelentette számára a szabadulást.

[23]

Az „alkotmányos kerékvágás” lehetetlenítette el a jobbágysorból érkező Táncsics Mihályt

[2021.06.26. 08:42] Hírek

137 éve, 1884. június 26-án halt meg Táncsics Mihály író, publicista, politikus, az 1848-as forradalom ikonikus alakja, akit budai börtönéből a pesti nép szabadított ki 1848. március 15-én. Az állandóan darócruhában járó, mindenkit kendnek szólító és minden kompromisszumra képtelen Táncsicsot a szabadságharc bukása után halálra ítélték és jelképesen kivégezték.

[24]

Hol a regényíró, hol a politikus „én” kerekedett felül Kemény Zsigmondon

[2021.06.12. 17:03] Hírek

207 éve, 1814. június 12-én született Alvincon Kemény Zsigmond író, publicista, politikus, a reformkor, majd a kiegyezés korának jelentős alakja.

[25]

Nem talált boldogságra második férje oldalán sem Szendrey Júlia, a meg nem értett özvegy

[2021.06.12. 13:46] Hírek

„A szerelemben minden érdem, a házasságban semmi sem több a puszta kötelességnél, mit minden ember tartozik megtenni” – rögzíti keserű sorait 1854. október 27-én négyoldalas töredékében Szendrey Júlia. A „nemzet özvegye” ezt már a második, Horvát Árpád történésszel kötött, alapvetően boldogtalan házasságának negyedik évében vetette papírra.

[26]

Lebstück Károly álnéven már az 1848-as bécsi forradalomban is harcolt „Mária főhadnagy”

[2021.05.30. 13:16] Hírek

129 éve, 1892. május 30-án halt meg Lebstück Mária, aki nő létére főhadnagyi rangig vitte a szabadságharc honvédseregében, és akinek regényes élete Jókai Mórt novella, Huszka Jenőt és Szilágyi Lászlót operett írására ihlette.

[27]

A krími háborúban harcolt magyar honvédek életét is bemutató kiállítás nyílt Törökországban

[2021.05.28. 10:32] Hírek

Magyar honvédek életét és a krími háborúban való szerepvállalását bemutató állandó kiállítás nyílt csütörtökön a törökországi Kars városában.

[28]

Vegyésznek készült, a szabadságharc bukásával a „nemzet Júdása” lett Görgei Artúr

[2021.05.21. 12:16] Hírek

105 éve, 1916. május 21-én halt meg Görgei (Görgey) Artúr honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc és a magyar hadtörténelem kimagasló hadvezére. Megítélése ma is vitákat gerjeszt, sokan szemében a hős, míg másoknak az áruló képét testesíti meg.

[29]

A dicsőséges tavaszi hadjárat csúcspontja volt Buda visszafoglalása a császáriaktól

[2021.05.21. 09:33] E-folyóirat

1849. május 21-én foglalta vissza a császári csapatoktól a magyar honvédsereg a kulcsfontosságú Buda várát. 

[30]

Üzletemberként csődöt mondott a reformkor legtehetségesebb vegyésze, Irinyi János

[2021.05.18. 13:29] Hírek

204 éve, 1817. május 17-én született Irinyi János vegyész, feltaláló a bihari Nagylétán (ma: Létavértes). A közhiedelemmel ellentétben Irinyi nem a gyufa, hanem a „zajongás nélküli”, kisebb-nagyobb robbanásoktól mentesen használható biztonsági gyújtó feltalálója.

[31]

Idegenkezűségre gyanakodtak, de az elfogadott álláspont szerint öngyilkos lett Teleki László

[2021.05.08. 14:27] Hírek

160 évvel ezelőtt, 1861. május 8-án az uralkodónak felterjesztendő álláspont döntő vitájának napján vérbe fagyva találták a legnagyobb parlamenti párt vezérét, gróf Teleki Lászlót. Halála felkeltette az idegenkezűség gyanúját, amin nem csodálkozhatunk, ha az esemény politikai körülményeit nézzük.

[32]

Munkatársainak bérét saját zsebből fizette a magyar sebészet úttörője, Balassa János

[2021.05.05. 10:23] Hírek

207 éve, 1814. május 5-én született Balassa János, a korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője. Doktori disszertációjában 24 évesen így határozta meg hitvallását: „Vivere aliis non sibi, constituit essenciam medici” – Másoknak élni, nem magának, ez adja meg az orvos lényegét.

[33]

Viktória királynő közbenjárására menekült meg a halálos ítélettől Türr István

[2021.05.03. 18:24] Hírek

113 éve, 1908. május 3-án halt meg Türr István, az 1848-as forradalmak, majd az olasz egyesítési mozgalom hőse, a Korinthoszi-csatorna építésének kezdeményezője. A harmincas évek derekán az olasz haditengerészet rombolót is elnevezett róla.

[34]

Haladó szellemű hazafiként ismerjük a szabadidejében szoknyapecér „árvízi hajóst”

[2021.04.21. 10:31] Hírek

171 éve, 1850. április 21-én halt meg Pesten báró Wesselényi Miklós politikus, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteletbeli tagja, az „árvízi hajós”, aki az 1838-as pesti árvíz idején személyesen is részt vett a mentésben.

[35]

Deák Ferenc húsvéti cikke volt az osztrák-magyar kiegyezés legfőbb eszmei megalapozója

[2021.04.16. 10:15] Hírek

156 éve, 1865. április 16-án, húsvét vasárnapján jelent meg a Pesti Naplóban az a névtelen cikk, amely az osztrák-magyar kiegyezés egyik fontos előkészítő dokumentuma lett, és hamarosan kiderült,róla, hogy Deák Ferenc írta.

[36]

Habsburg herceget nevelő szerzetesből lett szabadságharcos a magyar régészet atyja

[2021.04.12. 15:31] Hírek

206 éve, 1815. április 12-én született Pozsonyban Rómer Flóris régész, művészettörténész, akadémikus, nagyváradi kanonok. A tudós szerzetest ugyan évekre bebörtönözték a szabadságharcban való részvétele miatt, szabadulása után Győrben, Pesten és Nagyváradon is a helyi tudományos élet meghatározó alakja lett.

[37]

Többször is megpróbálkozott külföldön magyar haderő felállításával Klapka György

[2021.04.07. 16:16] E-folyóirat

201 éve, 1820. április 7-én született Temesváron Klapka György honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter. Az isaszegi csata után tábornokká léptették elő, már ebben a rangban vett részt az isaszegi, a nagysallói ütközetben és Komárom felszabadításában.

[38]

A halott Kossuth Lajostól is féltek Ausztriában, éjszaka haladt át a koporsóját vivő vonat

[2021.04.01. 12:40] Hírek

1894. április 1-én többszázezer gyászoló kísérte utolsó útjára a „Magyarok Mózesét”, Kossuth Lajost. A magyar történelem egyik legnagyobb alakja élete utolsó negyvenöt évét szeretett hazájától távol élte le. Ám a temetés kérdése nem volt problémamentes.

[39]

Annyira biztos volt a sikerben, hogy már a branyiszkói áttörés előtt megírta győzelmi jelentését Guyon Richárd

[2021.03.31. 08:14] Hírek

208 éve, 1813. március 31-én született az angliai Bath városában gróf Richard de Beaufré Guyon, azaz Guyon Richárd gróf, az 1848-49-es magyar szabadságharc tábornoka.

[40]

Rákosi Mátyást adtuk az 1848-as szabadságharc lobogóiért cserébe

[2021.03.20. 14:31] Hírek

Az 1848-1849-es hadilobogók kétszer is megjárták Moszkvát. Közel száz évet kellett várnunk arra, hogy a szabadságharc bukása után orosz földre hurcolt becses zászlók nagy része visszakerüljön Magyarországra. A magyar állam Rákosi Mátyásért cserébe több mint ötven, 48-as hadilobogót kapott vissza a Szovjetuniótól.

[41]

Szabadságharcosként sem vallott szégyent „a magyar régészet atyja”

[2021.03.18. 13:04] E-folyóirat

Rómer Flóris régész, művészettörténész, akadémikus, nagyváradi kanonok 132 éve, 1889. március 18-án halt meg. 

[42]

A Pestre rohamtempóban érkező Petőfitől az egyetlen elcsattanó pofonig – ezt írtuk március 15-ről

[2021.03.15. 10:25] Hírek

Miért datálta Petőfi Sándor a Jókai Mórral való barátságának végét 1848. március 15-e estéjére? Milyen időjárás volt aznap? Mi célból emelt a magasba Kossuth egy bécsi csecsemőt? Miként segítette Landerer Lajos a forradalom ügyét? Hogyan szabadították ki a forradalmárok Táncsicsot a börtönéből? Válogatott cikkeinkből most megtudhatja.

[43]

Megújul a sárszentlőrinci Petőfi emlékház

[2021.03.10. 11:36] Hírek

Felújítja a sárszentlőrinci önkormányzat a településen működő Petőfi emlékházat a Teleki László Alapítvány népi építészeti programjának kiemelt támogatásával.

[44]

A Habsburg-uralomra nézve veszélyesnek minősítette a cenzúra a Bánk bánt

[2021.03.09. 12:52] Hírek

„Rég vártuk e művet, s nem hiába vártuk, mert várakozásunkat fölülmúlá. Tele van eredeti gondolatokkal és erős szép kifejezésekkel. – Nagyobb ugyan benne a változatosság, mint az egység, de e részben, miután megállapított zeneiskolánk még nincs, nem is követelhetünk nagyon sokat.” A korabeli irodalmi folyóirat, a Hölgyfutár így jellemezte Erkel Ferenc operáját, a Bánk Bánt.

[45]

Nemcsak a magyar, hanem az osztrák sebesülteket is ápolta Kossuth Zsuzsa 1848-1849-ben

[2021.03.07. 07:12] Hírek

Kossuth Zsuzsa valós, de regényes alakja egy harcos, kemény, modern nőtípust idéz elénk. Törékeny alkatával hatalmas tettetek hajtott végre. Nem rettent vissza semmitől. Átitatva a demokrácia, a szabadság szellemével, intelligenciájával nemcsak méltó szellemi társa és segítője volt Kossuth Lajosnak, de aktív politikai és szervezőmunkát is vállalt mellette.

[46]

Depresszióba sodorta Arany Jánost a szabadságharc bukása

[2021.03.02. 08:12] Hírek

204 éve, 1817. március 2-án született Nagyszalontán (ma Salonta, Románia) Arany János, a 19. század magyar költészetének központi alakja, a magyar nyelv máig utolérhetetlen mestere.

[47]

„Kivégzése” után végül elítélője fejére helyezte a koronát Andrássy Gyula

[2021.02.18. 07:33] Hírek

131 éve, 1890. február 18-án halt meg Andrássy Gyula gróf, akit az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepéért halálra ítéltek és jelképesen felakasztottak, de az 1850-es évek végén már a megbékélésért fáradozott: a kiegyezés egyik előkészítője, 1867 után az első magyar kormányfő, később külügyminiszter lett.

[48]

1850-ben megverték Londonban a kegyetlenkedéseiről ott is ismert Haynaut

[2021.01.31. 08:38] Hírek

„Egy pillanat alatt szájról szájra ment, hogy az idegenek egyike »Haynau, az osztrák hentes!«, s midőn a táborszernagy két kísérőjével az udvaron át már a kapu felé menne, egyszerre minden helyiségéből a roppant gyárnak tódult össze a sok munkás és napszámos, és fenyegetőleg kiabálták: »le a hentessel! Üssétek le a vérebet!«”

[49]

Több 48-as emigráns is meggazdagodott a kaliforniai aranylázból

[2021.01.16. 13:08] Hírek

„Örömmel jegyzem fel, levelemet bevégzendő, hogy valamennyi itt tartózkodott, vagy még itt tartózkodó hazánkfia meggazdagodott” – írta Xantus János 1857-ben a San Franciscó-i kis magyar kolónia tagjairól, akik hamisítatlan sikertörténetet írtak az amerikai Vadnyugaton a XIX. század közepén.

[50]

Egyetlen csatát sem nyert, Kossuth mégis fővezért csinált Dembińskiből

[2021.01.16. 09:49] E-folyóirat

Henryk Dembiński, avagy ahogyan mi ismerjük Dembinszky Henrik, 1849 februárjában vette át a magyar haderő irányítását, de már az első komolyabb megmérettetésénél vereséget szenvedett.

Bezár