2021. ősz: A Kádár-korszak kétarcúsága
ITT támogathatsz bennünket

Elindult a Nemzeti Emlékezet Program

2003. január 22. 12:48

A közoktatásban résztvevő diákok magyar történelemről és művelődéstörténetről szóló ismereteinek elmélyítése, új történelmi ismeretterjesztő eszközök meghonosítása, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéni és közösségi ismeretszerzési és feldolgozási módszerek elterjesztése érdekében az Oktatási Minisztérium útjára indította a Nemzeti Emlékezet Programot.

A program részleteiről, tevékenységéről, rendezvényeiről és akcióiról Magyar Bálint oktatási miniszter, Kosáry Domonkos akadémikus, Vágó István, a program szóvivője és Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke január 19-én, vasárnap sajtótájékoztatót tartott az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében.

Magyar Bálint a Nemzeti Emlékezet Program (NEP) céljai között kiemelte a közoktatásban résztvevő diákok nemzettudatának erősítését, a magyar történelemről és művelődéstörténetről szóló ismereteik elmélyítését, új történelmi ismeretterjesztő eszközök meghonosítását, és az ezzel kapcsolatos egyéni és közösségi ismeretszerzési és feldolgozási módszerek elterjesztését. A program médiaszóvivői feladatait Vágó István vállalta. A program eseményeiről, kezdeményezéseiről, helyzetéről, a résztvevő diákok, pedagógusok és közösségeik tevékenységéről kéthetenként, 30 perces műsoridőben számolnak be a Magyar Televízió 1-es csatornáján ANNO címmel. A műsorban helyet kapnak 4-5 perces ismeretterjesztő anyagok is.

A NEP részét képezik évfordulók, ünnepek, emléknapok, iskolai - és a családi emlékezeti programok az alábbi konkrét tartalommal:

I. Évfordulók.

A program az alábbi történelmi évfordulókról való megemlékezés érdekében akciókat és eseményeket szervez.

2003:
 • 1703. május 6.: II. Rákóczi Ferenc brezáni kiáltványa, melyben harcba szólítják a Habsburgok ellen Magyarország minden "nemes és nemtelen" lakosát. (A harc célja, hogy "a törvénytelen és szenvedhetetlen iga alól" felszabadítsák az országot.) - 300 éve. A program országos megemlékezést és ünnepi műsort rendez Sárospatakon. Országos vetélkedőt hirdet a magyar iskoláknak II. Rákóczi Ferenc életéről és a Rákóczi-szabadságharcról. A vetélkedő meghirdetésére május 6-án, országos döntőjére legkésőbb decemberben kerül sor.
 • 1803. október 17.: Született Deák Ferenc (1803-1876). - 200 éve. A program részt vesz az országos Deák-év eseményeiben. Politikus-pályázatot hirdet felső tagozatos és középiskolás diákoknak, amelyen a politikai elemzés és a szónoklat iránt érdeklődők vehetnek részt pályamunkákkal, szónokversennyel és parlamenti játékkal.
 • 1903. december 28.: Született Neumann János. - 100 éve. A program részt vesz a Neumann-centenárium eseményein. Országos találkozót szervez azoknak a diákoknak és tanároknak, akik az elmúlt években kiemelkedő informatikai fejlesztésekkel hívták fel a figyelmet saját teljesítményükre vagy iskolájukra.
 • 1653: Apáczai Csere János Magyar Encyclopedia c. művének megjelenése - 350 éve. A program pályázatot ír ki "tudós" diákok tevékenységének megismertetésére.

  2004:
 • 1804. január 31.: Született Bajza József (1804-1858) - 200 éve. A program találkozót szervez újságíró és színjátszó diákok és tanárok számára.
 • 1604. október 2.: Kitör a Bocskai-felkelés - 400 éve
 • 1554. október 20.: Született Balassi Bálint (1554-1594). - 500 éve. A program Országos Balassi Bálint Versmondó és Verséneklő Fesztivált rendez diákok és együtteseik számára.

  2005:
 • 1455: az év folyamán: Johannes Gutenberg mainzi ötvös, a mozgatható betűkkel történő könyvnyomtatás feltalálója befejezi az első könyv, a 42 soros latin nyelvű Biblia nyomtatását. - 550 éve. A program elindítja A könyvek könyve c. országos pályázatot, amelynek során a diákoktól és a tanároktól összegyűjti és közzéteszi legkedvesebb, számukra legfontosabb könyvüket, s megkezdi azok azonos című portálon való folyamatos megjelentetését.
 • 1830. január 30.: Megjelent Széchenyi István Hitel c. műve - 175 éve. A program pályázatot hirdet iskolák és diákok számára a magyarországi politikai irányzatokkal kapcsolatos tananyagok digitális kidolgozására.
 • 1905. április 11.: Született József Attila (1905-1937) - 100 éve. A program egyik szervezője a József Attila-centenárium országos és helyi eseményeinek, országos József Attila Versmondó Versenyt és Irodalmi Pályázatot hirdet diákok számára. A program közreműködik abban, hogy a 2005. évi országos diákparlament és diákfesztivál központi alakja József Attila legyen: a diákparlament fő témája az egyéni szabadság, az emberi méltóság védelme, a diákfesztiválé pedig József Attila költői világa legyen.

  2006:
 • 1906. március 3.: Megnyílik a Projectograph, az első fővárosi, csak filmvetítésre szolgáló mozgófényképszínház - 100 éve. A program filmpályázata diákoknak és diákközösségeknek; a pályázat záróeseménye egybekapcsolódik a hagyományos diákfilmes fesztivállal.
 • 1456. július 22.: Hunyadi János győzelme II. Mehmed szultán felett Nándorfehérvárnál
 • 1456. augusztus 11-én meghalt Hunyadi János: - 550 éve
 • 1956. október 23.: A forradalom és szabadságharc kezdete - 50 éve. Külön program várható.

  II.Ünnepek, emléknapok, iskolai ünnepségek

 • február 25. - A kommunizmus áldozatainak emléknapja
 • március 15. - Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe
 • április 16. - A holocaust áldozatainak emléknapja
 • október 6. - Az aradi vértanúk emléknapja
 • október 23. - Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékünnepe
 • Tanévnyitó, tanévzáró ünnepség, egyéb ünnepségek: A NEP ajánlást készít pedagógusok számára, amelyben segítséget ad az alkalmak programjának kialakításához, a megemlékezés formájának meghatározásához, a felhasználható irodalmi, zenei és vizuális művészeti anyagok összegyűjtéséhez és kiválasztásához, a megemlékezés tartalmi és technikai előkészületeihez, külsőségeinek elkészítéséhez, valamint a diákok motiválásához.

  A program 2003-ban és 2005-ben pedagógus-tapasztalatcserét és bemutatót szervez az iskolai ünnepségek tartalmi és módszertani problémáiról. A szervezők 2003. februárjától valamennyi magyar iskolába eljuttatják a magyar történelem kiemelkedő írásos dokumentumainak hasonmás példányait. Az egyes hasonmások mellett a dokumentum szövegének olvasható változata és magyarázata is szerepel a nyomaton.
 • A dokumentumok tervezett jegyzéke és időzítése a következő:
 • 2003: Petőfi Sándor egyik versének kézirata, II. Rákóczi Ferenc brezáni kiáltványa, 1703. május 6., Deák Ferenc egyik levele, amely meghatározó jelentőséggel bírt a kiegyezésre, Neumann János egyik kézirata, a tihanyi apátság alapító levele.
 • 2004: Egy Balassi-kézirat, az Ó Magyar Mária Siralom kézirata, Eötvös József valamely írása kéziratának egyik oldala, a trianoni béke egyik oldalának kézirata, a Himnusz és a Szózat kézirata, a 12 pont kézirata vagy első nyomata, a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásával kapcsolatos okirat, Bocskai István politikai végrendeletének egyik oldala.
 • 2005: József Attila egyik versének kézirata, Széchenyi-kézirat, a Halotti beszéd kézirata, az 1222-es Aranybulla, az Európai Unió csatlakozási szerződésének egyik oldala.
 • 2006: Nagy Imre vagy kormánya valamelyik tagjának 1956-ból származó kézirata, a magyarországi vallásbéke valamelyik kiemelkedő fontosságú okiratának egyik oldala, a tihanyi apátság alapítólevele, a Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozata, 1849. április 19.

  III. Iskolai emlékezet.

  A program valamennyi iskola számára lehetővé teszi, hogy amennyiben az intézmény valamelyik kiemelkedő volt tanáráról nevezik el valamelyik osztálytermet, a program legyártatja a termet jelző fémtáblát és a névadót bemutató méltatást. A névadó lehet élő, de nem lehet olyan tanár, aki tíz évnél rövidebb idővel a névadás előtt hagyta el az iskolát (ment más munkahelyre, nyugdíjba). Az iskolának az erre a célra szolgáló igénylőlapot kell kitöltenie, valamint mellékelnie hozzá a névadó grafikai vagy fotóábrázolását és méltatását. A program elkészítteti a névtáblát, megszerkeszti a méltatást és annak nyomatát - a szerkesztett szöveget jóváhagyásra ellenjegyezteti az igénylő iskolával - és mindezt elküldi az igénylő iskolának.

  IV. Családi emlékezet

  A program pályázatot hirdet olyan szoftver kidolgozására, amelynek segítségével online (weboldalon) vagy offline (letölthető szoftverrel) változatban elkészíthető egy család múltját bemutató prezentáció. (A pályázat ötletpályázat, amelynek felhasználásával hivatásos programozó készíti el a végleges szoftvert.). Az elkészült szoftver alapján a program meghirdeti a Családi emlékezet programot. A programban résztvevők munkájukhoz az internetről letölthető vagy az iskolában hozzáférhető segédanyagot (kutatási módszerek, ábrázolás, terminológia, szoftverismertető stb.) kapnak. Az elkészült vagy készítés alatt álló bemutatóprogramok feltölthetők a Családi emlékezet weboldalára; készítőjük meghatározhatja, kiknek teszi lehetővé a megtekintést (csak a készítő, a készítő által a login és a password átadásával feljogosított személyek vagy teljes nyilvánosság). A program folyamatosan értékeli a nyilvánosságra hozott bemutatókat, s a legjobbakat jutalmazza, valamint módszertani segédanyagot és füzetsorozatot ad ki.

  V. Magyar elsők

  A Gárdos Péter és Rózsa György által kidolgozott Magyar elsők c. filmes oktató-ismeretterjesztő sorozatnak internetes honlap, videótár (és/vagy CD- és DVD-tár), könyvsorozat és kiállítás a további alkotóelemei. A sorozat szerkesztését az oktatási miniszter és a nemzeti kulturális örökség minisztere által kijelölt kuratórium irányítja, amelynek feladata a Magyar elsők évenkénti tematikájának kidolgozása, és az elkészült anyagok értékelése. A Nemzeti Emlékezet internetes portálja (www.emlekezet.hu, amely februártól fog működni) tartalmazza a program működésével, eseményeivel, haladásával kapcsolatos híreket, tudósításokat, az évfordulókkal kapcsolatos híreket, segédanyagokat, az emléknapokkal kapcsolatos híreket, segédanyagokat, a történelmi dokumentumokat bemutató felületet, az Iskolai emlékezet híreit, közleményeit, a névadást elhatározó iskolák adatbázisát, a Családi emlékezet bemutató és szoftverletöltő felületét, a Magyar Elsők honlapját, a Historicum honlapját, továbbá tartalmaz majd szavazófelületet, fórumfelületet, chatet, linkgyűjteményt (a többi tartalomtól függetlenül).

  A Nemzeti Emlékezet Program (program) elvi irányítását az oktatási miniszter által felkért kuratórium látja el. A kuratórium tagjai képviselik a kuratóriumot a program rendezvényein.

  Magyar Bálint miniszter a kuratórium tagjának az alábbi személyeket kérte fel: Arató László tanár, a Magyartanárok Egyesületének elnöke, Gerő András történész, tanszékvezető egyetemi tanár, Hermann Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet igazgatója, Miklósi László tanár, a Történelemtanárok Egyletének elnöke, Passuth Krisztina művészettörténész, egyetemi tanár, Vágó István műsorvezető, a program szóvivője. A kuratórium évenként meghatározza a következő év akcióit és eseményeit, elemzi a program eredményét.

  Támogasd a Múlt-kor szerkesztőségét!

  Miért támogassam a Múlt-kort?

  2021. ősz: A Kádár-korszak kétarcúsága
  Olvasta már a Múlt-kor
  történelmi magazin
  legújabb számát?

  kedvezményes előfizetés 1 évre (5 szám)

  Nyomtatott előfizetés vásárlása
  bankkártyás fizetés esetén 18% kedvezménnyel.
  Az éves előfizetés már tartalmazza az őszi különszámot.
  7 960 ft 6 490 Ft
  Digitális előfizetés vásárlása a teljes archívumhoz való hozzáféréssel 50% kedvezménnyel.
  Az első 500 előfizetőnek.
  20 000 ft 9 990 Ft
 • Legfrissebb
  Legolvasottabb

  Játsszon!

  Miről híresült el I. Miklós pápa?

  Történelmi adattárak

  Mi történt a szülinapomon?

  Adja meg e-mail címét, és hetente megküldjük Önnek a Múlt-kor legjobb írásait!

  Bezár