2024. tavasz: Tróntól a Szentszékig
ITT vásárolhatsz termékeinkből

Aznap: 1954. május 23.

2019. május 23. 14:48 Múlt-kor

1954. május 23-án, vasárnap az állampárt MDP másnap kezdődő III. kongresszusával kapcsolatban jelent meg a legtöbb hír a magyar sajtóban, a külföldi események mellett azonban történt valami, ami még a szoros kontroll alatt lévő hazai sajtóban is nagy visszhangot keltett.

„Az egyiptomi kormány megtiltotta az Indokinába csapatokat és fegyvereket szállító amerikai repülőgépeknek, hogy átrepüljenek Egyiptom légterén”

A Szabad Nép közölte a szovjet TASZSZ rövidhírét:
„Mint az »Al Gumhurija» és az «Ahbar el-Jom« című lapok jelentik, az egyiptomi kormány megtiltotta, hogy az ország területe felett átrepüljenek azok az amerikai gépek, amelyek csapatokat, fegyvereket és felszerelést szállítanak az indokínai népek ellen harcoló francia hadseregnek.”

„A Munka Vörös Zászló Érdemrendjével tüntették ki a Herendi Porcelángyárat”

A Népszava híre:
„A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Herendi Porcelángyárnak – alapítása 115. évfordulója alkalmából – jó munkájáért, amellyel nemcsak hazánkban, hanem külföldön is hírnevet és megbecsülést szerzett a magyar iparnak, a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományozta. A gyár kollektívája az országban harmadiknak, az építőiparban elsőnek kapta meg a magas elismerést.”

„A kitüntetést Szíjártó Lajos építésügyi miniszter adta át a gyár dolgozóinak. Elmondotta, hogy a herendi dolgozók a gyár termelését 1949 óta két és félszeresére, ezen belül az exporttermelést csaknem háromszorosára növelték. Szijártó Lajos után Reszegi Ferenc, az Építőanyagipari Szakszervezet elnöke szólalt fel, majd kormánykitüntetéseket és pénzjutalmakat adtak át a gyár legkiválóbb dolgozóinak.”

„Egyszerűsítették a fák kivágására és pótlására vonatkozó rendelkezéseket”

A Szabad Föld híre:
„A Szabad Föld nemrégiben írt a dolgozó parasztoknak arról a kívánságáról. hogy egyszerűsíteni kellene az eljárást olyan esetekben, amikor valaki egy-két fát ki akar vágni és fel akarja azt használni gazdaságában.”

„Kormányzatunk eleget tett ennek a kívánságnak. A napokban jelent meg a minisztertanács határozata, amely kimondja, hogy a tanyák, községek és városok belterületén álló fát, valamint a belterületeken kívülálló fasorokban és facsoportokban álló beteg, széltörött, száradásnak indult, vagy további fenntartásra más okból nem alkalmas fák kivágásához nem kell engedélyt kérni. A birtokosnak azonban a fa kitermelése iránti szándékát előzetesen be kell jelentenie a helyi tanács végrehajtó bizottságánál. Faállományunk növelése érdekében azonban azt is kimondja a határozat, hogy a birtokos minden kitermelt fa helyett három erdei vagy gyümölcsfa suhángot köteles ültetni.”

A francia kollaboránsok visszakapják tulajdonukat

A Népszava rövidhíre:
„A francia nemzetgyűlés május 21-én 470 szavazattal 101 szavazat ellenében (kommunisták és a haladó köztársaságiak szövetségének tagjai) elfogadta de Moustier törvényjavaslatát, amely szerint a hitleri megszállókkal együttműködő személyeknek visszaadják egykori helyiségeiket, berendezéseiket, lapjaikat és nyomdáikat.”

„Megindultak a 20 kötetes Magyar Enciklopédia szerkesztési munkái”

Az Esti Budapest híre:
„A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége nagyjelentőségű határozatot hozott: megindították a 20 kötetre tervezett Magyar Enciklopédia szerkesztési munkálatait. A nagyszabású munka szerkesztőbizottságának elnöke Rusznyák István Kossuth-díjas, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A szerkesztőbizottságban a magyar tudomány, az irodalom és a különböző művészeti ágak kiváló képviselői kaptak helyet.”

„A vietnami néphadsereg Hanoi kapuit döngeti”

A Magyar Nemzet hírösszefoglalója Franciaország gyarmati háborújáról Indokínában:
„Párizsból jelenti az MTI: A francia fővárosba érkezett hírek szerint súlyosbodnak a harcok a deltavidéki Hanoinak, Vietnam második legnagyobb városának védőövezetében. A francia főparancsnokság is kénytelen volt elismerni, hogy »súlyos és veszteségteljes« harcok folynak a várost védő erődövezet észak és dél felé eső szakaszán. Francia részről »kétéltű járművek« és harckocsik is beavatkoztak ezekbe a harcokba. A hivatalos jelentés szerint a néphadsereg erős osztagai bekerítettek három francia előretolt állást a deltavidéken: Jen-Fu-t, Phuly-tól tíz kilométernyire, valamint Anxa-t és Kokun-t, Thai-Binh-tól 15 kilométernyire északnyugatra. A hivatalos jelentés szerint csak ejtőernyős ledobások útján lehet élelmiszer- és lőszerutánpótlást juttatni ezen állások védőinek.”

„A hivatalos francia jelentés most már elismeri azt is, hogy május 18-án a néphadsereg katonái elfoglalták a Tuc-Hoa melletti francia támaszpontot, öt kilométernyire Vin-Csu-tól.
Amerikai hírügynökségek jelentése szerint egy amerikai hadikikötőből kifutott Indokína felé a »Cap de Bonne Espérance« nevű francia repülőgépanyahajó, fedélzetén amerikai repülőgépekkel. Az amerikai hatóságok a hajó rendeltetésének leplezésére csak annyit közöltek, hogy a francia hadihajó »úton van a Távol-Kelet felé és közben japán kikötőket is érint«.”

„A vietnami demokratikus rádió hírt ad arról, hogy a néphadsereg katonái gyorsított ütemben igyekeznek helyreállítani a rommá lőtt dien-bien-phui repülőtér kifutópályáját a szabadon bocsátott francia sebesültek mielőbbi elszállítása érdekében.”

„A vietnami demokratikus rádió beszámol arról is, hogy a franciák, tekintet nélkül szállítás alatt lévő saját sebesültjeikre, éjjel-nappal folytatják a 41. és 13. számú gyarmati utak bombázását. A TASZSZ szaigoni jelentést közöl, amely szerint május 23-án a francia parancsnokság bejelentette, hogy a francia csapatok kiürítették Sziem-Pangot, amely északkeletre megközelítőleg 200 mérföld távolságra fekszik Pnom Penh-től, a francia ellenőrzés alatt álló khmeri bábkormány székhelyétől.”

„Egyiptom és Libanon kormánya elismerni szándékozik a Kínai Népköztársaságot”

A Népszava rövidhíre:
„Az Al Gumhurija című egyiptomi lap közlése szerint felelős egyiptomi körökben tanulmányozták a Kínai Népköztársaság elismerésének kérdését. A lap megjegyzi, hogy az egyiptomi kormány nem szándékozik »a kereskedelemben a Kelet és Nyugat közötti megkülönböztetés politikáját folytatni« és más országokhoz fűződő gazdasági kapcsolatainak kiépítésénél kizárólag Egyiptom érdekeit hajlandó szem előtt tartani. Sajtójelentések szerint a libanoni kormány is kész határozatot hozni a Kínai Népköztársaság elismeréséről.”

Mérföldkő a Csepel-művekben

Az Esti Budapest közölte az MTI rövidhírét:
„Elkészült a húszezredik sebességváltó a Csepel Autógyárban. A nagyszerű eredmény a kongresszusi versenyben született.”

„Bulganyin marsall parancsa Ukrajna Oroszországgal történt egyesülésének 300. évfordulójára”

A Népszava híre:
„A Szovjetunió népei nagy lelkesedéssel készülnek nagy ünnepüknek, Ukrajna Oroszországgal történt újraegyesülése 300. évfordulójának megünneplésére. Ebből az alkalomból Bulganyin marsall, a Szovjetunió honvédelmi minisztere parancsot adott ki. amelyben a Szovjetunió népei megbonthatatlan testvéri barátságának tiszteletére megparancsolja: május 23-án Szovjet-Ukrajna fővárosában, Kievben és több más városban katonai díszszemlét tartsanak és húsz tüzérségi dísztűzből álló sortüzet adjanak. Moszkvában május 30-án tartják a katonai díszszemlét és ugyanezen a napon hangzik el a húsz tüzérségi dísztűz.”

„Ki veszélyezteti az ázsiai országok függetlenséget?”

Az Esti Budapest közölte az MTI hírét:
„Az Observer című angol lap vasárnapi számában „nyugtalanítóknak minősíti azokat a Dzsakartából érkező híreket, hogy fennáll egy Indonézia, India, Burma és Kína közötti megnemtámadási egyezmény megkötésének lehetősége.”

„A lap megjegyzi, hogy »ez az egyezmény kemény válasz lenne az Egyesült Államok kezdeményezte délkeletázsiai paktum esetleges megkötésére.« Az Observer utal arra, hogy a colombói értekezleten Szasztroamidzsozso, indonéz miniszterelnök kifejtette: »Az ázsiai országok függetlenségét valójában nem a kommunizmus, hanem a nyugati imperializmus veszélyezteti«.”

„Vezető kommunista funkcionáriusok letartóztatása Nyugat-Németországban”

A Szabad Nép közölte az MTI értesülését:
„Walter Fisch, volt nyugatnémet kommunista képviselőt pénteken este egy elfogató parancs értelmében letartóztatták és a karlsruhei börtönbe szállították. Fischt a bonni rendőrség »mint az országra veszélyes egyént« tartóztatta le.”

„Mint az »ADN« jelenti Düsseldorfból, Németország Kommunista Pártjának* vezetősége nyilatkozatot adott ki Walter Fischnek, Richard Scheringernek és Karl Zenkének, a Német Kommunista Párt* vezetőségi tagjainak törvénytelen letartóztatása miatt. A nyilatkozatban Németország Kommunista Pártjának vezetősége követeli Walter Fisch, Richard Scheringer, Karl Zenke és az összes letartóztatott német hazafiak haladéktalan szabadon bocsátását.”

Ugyancsak az »ADN« jelenti, hogy a karlsruhei rendőrség pénteken házkutatást tartott több karlsruhei lakosnál és lefoglalt több könyvet, például a potsdami szerződést tartalmazó kiadványt, a Kommunista Kiáltványt és sok haladó szépirodalmi könyvet. Azokat a személyeket, akiknél házkutatást tartottak, bekísérték a karlsruhei rendőrségre, ujjlenyomatot vettek tőlük és fényképfelvételt készítettek róluk, mint a súlyos bűnözőkről.”

*e nyugatnémet pártok nem tévesztendők össze a keletnémet állampárttal, a Német Szocialista Egységpárttal (NSZEP)

Több tej a dolgozóknak

Az Esti Budapest közölte az MTI rövidhírét:
„Napi 650 literrel több tejet szállítanak a főváros dolgozóinak a budapesti termelőszövetkezetek állattenyésztői – az éveleji mennyiséghez képest. Ezzel kongresszusi vállalásukat teljesítették.”

A nap legfontosabb híre: „Magyarország-Anglia 7:1”

A Népsport címlapjáról:
„A magyar csapat minden tekintetben felülmúlta ellenfelét – Csatársorunk rendkívül ötletes játéka ellen nem volt ellenszere az angol védelemnek – A nagyszerű csapatmunkát mutatott magyar együttesben mindenki igyekezett tudása legjavát nyújtani – Az angol csapat lelkesen küzdött, de nem tudott igazán veszélyes lenni a nagytudású magyar csapatra”

„Góllövő: Lantos, Puskás, Kocsis, Kocsis, Tóth II, Hidegkúti, Broadis, Puskás”
„Népstadion, 92.000 néző. Vezette: Bernardi (olasz). Partjelző: Massai és Pieri (olasz)”

„Sokáig emlékezetes ünnepnapja lesz a magyar sportnak 1954. május 23. Lenyűgöző méretű várakozás előzte meg a budapesti magyar–angol válogatott labdarúgó-mérkőzést, s ez a nagyszabású sportesemény méltónak bizonyult a várakozáshoz. Gyönyörű, feledhetetlen volt a keret is. Szép, nyárias időben töltötte meg a Népstadiont a közel százezer néző, s a szép atlétikai versenyek a sok külföldi vendég előtt kellőképpen megmutatták, hogy a magyar–angol válogatott mérkőzés nemcsak egyszerű labdarúgó-találkozó, hanem színes sportünnepség, versenyzők, játékosok, nézők örömteli eseménye volt.”

„Természetesen a nap fénypontja, legnagyobb, valóban világraszóló eseménye a nagy magyar győzelem volt az angol válogatott fölött. Azok, akik tanúi lehettek ennek a győzelemnek, mint életre szóló élményre emlékezhetnek vissza ennek a mérkőzésnek minden kis mozzanatára.
A magyar csapat idehaza, a saját közönsége előtt bizonyította be, hogy megérdemelten vívta ki sok-sok nehéz mérkőzésen az egész sportvilág elismerését, tiszteletét.”

„Nem közönséges sportesemény volt ez! Sok ország küldte el szakembereit, tudósítóit, rádióközvetítőit, hogy minél több beszámolón, cikken, közvetítésen keresztül nyerjen tanúságot a magyar labdarúgás ereje felől. Éppen a labdarúgó-világbajnokság előtt szentelnek mindenütt különös figyelmet a 10-os mezőnybe bejutott csapatok egymás elleni mérkőzéseinek. És különös figyelmet szentelnek a magyar csapat játékának, „az évszázad mérkőzése” győztesének.
Tudni akarták, hogy vajjon a nagy londoni mérkőzésen elért világraszóló győzelem valóban csúcspontja volt-e az olimpiai bajnokcsapat pályafutásának, vagy pedig további sikerek kiindulópontja. A 7:1 – az utóbbi mellett szól. Dolgozó népünk joggal büszke lehet legjobb labdarúgóira, s joggal várhatja el tőlük a további sikereket.”
 

Támogasd a Múlt-kor szerkesztőségét!

Miért támogassam a Múlt-kort?

2024. tavasz: Tróntól a Szentszékig
Olvasta már a Múlt-kor
történelmi magazin
legújabb számát?

kedvezményes előfizetés 1 évre (5 szám)

Nyomtatott előfizetés vásárlása
bankkártyás fizetés esetén 10% kedvezménnyel.
Az éves előfizetés már tartalmazza az őszi különszámot.
9 945 ft 8 990 Ft
Digitális előfizetés vásárlása a teljes archívumhoz való hozzáféréssel 25% kedvezménnyel.
Az első 500 előfizetőnek.
20 000 ft 14 990 Ft
A magyar válogatott a meccs lefújását követően (kép forrása: Nemzeti Sport)Rusznyák István (1889-1974) (kép forrása: kaleidoscopehistory.hu)Ali Sastroamidjojo (kép forrása: berdikarionline.com)Ünneplő Viet Minh csapatok Hanoi bevételét követően 1954-ben (kép forrása: Time)Munka a herendi porcelángyárban egy 1955-ös diafilm képkockáján (kép forrása: dia.osaarchivum.org)Kép forrása: Magyar FotóarchívumKép forrása: slideplayer.huFrancia ejtőernyősök Bastille-napi felvonulása Hanoiban, 1954. július 14-én (kép forrása: Pinterest)Az évforduló alkalmából készült szovjet postai bélyeg (kép forrása: 123rf.com)

Játsszon!

Miről híresült el I. Miklós pápa?

Történelmi adattárak

Mi történt a szülinapomon?

Adja meg e-mail címét, és hetente megküldjük Önnek a Múlt-kor legjobb írásait!

Bezár