2024. tavasz: Tróntól a Szentszékig
ITT vásárolhatsz termékeinkből

Kvíz


Teszt: Egyetemes történelem 1919-1939

1.) Mit neveztek „fekete csütörtök”-nek?

Mussolini hatalomra jutását Olaszországban
1929. október 24-én bekövetkezett tőzsdekrachot
A második világháború kitörésének a napját
Lloyd George brit miniszterelnök lemondásának napját

2.) Ki mondta: ”Fanatizáltam a tömeget, hogy politikám eszközévé tegyem. Kényszerítem, hogy emelkedjék önmaga fölé, értelmet és tevékenységet adtam neki. Szememre hányták, hogy a legalacsonyabb ösztönöket élesztem fel a tömegben. Ez igaz….”

Mussolini
Hitler
Sztálin
Gandhi

3.) Mikor kötött Nagy-Britannia flottaegyezményt Németországgal?

1935
1928
1934
1930

4.) Ki volt a kancellár Ausztriában az Anschluss megtörténtekor?

Schuschnigg
Seiss-Inquart
Karl Renner
Dollfuss

5.) Ki volt Németországban az államfő Hitler kancellárrá választásakor?

Egy jogvita miatt ekkor nem volt államfő
Hindenburg
Ernst Röhm
Karl Liebknecht

6.) A japán császár kit nevezett ki miniszterelnöknek 1927-ben?

Osaka Micukot
Senkit, saját maga látta el a miniszterelnöki feladatokat
Tanaka tábornokot
Tozsó Hideki

7.) Mit jelent a korporatív államszervezet?

egyeduralmi
alkotmányos
hivatásrendi
szövetséges

8.) Mi történt 1918. november 9-én?

Németországban megdöntötték a császárságot
Felbomlott az Osztrák-Magyar Monarchia
Törökország feltétel nélkül kapitulált
Kikáltották Bécsben a köztársaságot

9.) Mit nevezünk a „hosszú kések éjszakájá”-nak?

Al Capone likvidáltatja a rivális bandák vezetőit
Hitler leszámolását a SA vezetőivel
Mussolini hatalomra kerülését
A Cheyenne-i indiánfelkelést

10.) Melyik afrikai ország ellen indított háborút Olaszország 1935-ben?

Egyiptom
Tunézia
Abesszínia (a későbbi Etiópia)
Líbia
Bezár