2024. tavasz: Tróntól a Szentszékig
ITT vásárolhatsz termékeinkből

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: november  •  Nap: 28
32 találat
[1]

1520. november 28.

Ferdinand Magellan portugál tengerész eléri a Csendes-óceánt

[2]

1604. november 28.

Edelénynél a Bocskai parancsnoksága alatt harcoló hajdúk újabb vereséget szenvednek Basta seregétől

[3]

1612. november 28.

Báthori Gábor rendeletben visszaadja a szász papok elvett jövedelmeit

[4]

1680. november 28.

Meghal Grimaldi olasz festő

Rómában meghal Giovanni Francesco Grimaldi olasz festő építész, rézkarcoló. A Carracciak iskolájában tanult, Tiziano is hatott rá. A pápák és a római főurak részére dolgozott. Mazarin bíboros meghívására 1649-51 között Párizsba költözött; a Louvre számára festett képei elpusztultak. Romantikus tájképei művészetének legjobb alkotásai. A Szépművészeti Múzeum őrzi a Táj lovasokkal és a Táj folyóval című képeit.

[5]

1680. november 28.

Meghal Bernini

Rómában meghal Giovanni Lorenzo Bernini olasz szobrász és festő. Szobrászként aratta első sikereit. Ifjúságának márványszobrai közül jelentős a Parittyás Dávid, az Apolló és Daphné. Nagy alkotásainak sorát a római Szt. Péter Székesegyház kupolája alatt felállított baldachinos főoltár nyitotta meg. A csavart oszlopokra támaszkodó, 29 méter magas bronz oltársátor elkészítésére 1624-ben kapott megbízást a Barberini családból származó VIII. Orbán pápától, aki 1629-ben a Szt. Péter Székesegyház vezető építészévé nevezte ki, s még ugyanebben az évben rábízta a család római palotájának építését is. Városépítési szempontból jelentős alkotásai a római tereket díszítő kutak. Számos kortársát örökítette meg, mint pl. VIII. Orbán, X. Ince pápát, I. Károly angol és XIV. Lajos francia királyt. 1656-tól kezdve építette a Szt. Péter Székesegyház előtt a Piazza di San Pietro téregyüttesét. A terv csak részben valósulhatott meg, de így is a barokk térszervezés felülmúlhatatlan remekműve. Szobraiban mindig a lélek belső és a forma külső, mozgalmas pátoszát hangsúlyozta. A hús lágyságát, a kelmék, csipkék anyagát bámulatos technikával éreztette anélkül, hogy ízléstelenségbe tévedne. Építészetében mindig az együttes a fontos, az architektúra holt formáit a szobrászat és a festészet mozgalmasságával telítette. Mesterien aknázta ki az optikai fogásokat.

[6]

1703. november 28.

Léva ismét kaput nyit Rákóczi hadainak

[7]

1704. november 28.

II. Rákóczi Ferenc megkezdi Lipótvár ostromát

[8]

1708. november 28.

A Rákóczi fejedelem által összehívott országgyűlés megkezdi tanácskozásait Sárospatakon

[9]

1805. november 28.

Megszületett Stephens amerikai utazó és régész

John Lloyd Stephens Shrewsbury-ben (New Jersey) született. Jogot tanult, nyolc évig ügyvédi gyakorlatot folytatott, majd betegsége miatt utazásokat tett. 1834-ben bejárta Kelet-Európát és a Közel-Keletet, ahol főképpen a régészeti lelőhelyek érdekelték. Úti események Egyiptomban, Arábiában..., valamint Úti események Görög-, Török-, Orosz- és Lengyelországban című művei nagy sikert arattak. Ezután több művet olvasott Közép-Amerika ősi romjairól, s megismerte Jean-Fréderic Waldeck ezekről készült litográfiáit. Ezek hatására elhatározta, hogy feltárja őket, s 1839-ben Frederick Catherwood angol régésszel és grafikussal útnak indult. Munkájukat a Guatemalát, Hondurast, Salvadort, Nicaraguát és Costa Ricát tömörítő Közép-Amerikai Szövetség és a nacionalisták meg a lázadó indiánok közti polgárháborúk akadályozták, de Martin Van Buren elnök támogatásával az USA közép-amerikai megbízottja lett, s így némi diplomáciai védelem birtokában folytathatták kutatóútjukat. Így is volt részük veszélyes incidensekben. A hondurasi Copán közelében értékes sírokra bukkantak, majd számos sírkövet, teraszokat, lépcsőket és falakat találtak. Stephens 50 dollárért megvásárolta az ásatási területet, s a dzsungel kiirtása után folytatták a feltárást. Copánban, a guatemalai Quiriguában, Toninában, a mexikói Uxmalban és Palenquében dolgoztak, s Catherwood lerajzolta a maja építmények, paloták, piramisok, templomok, művészien faragott sztélék, szobrok maradványait. Az első expedíciójukról szóló, Úti események Közép-Amerikában című, 1841-ben megjelent könyvük, amelyben régészeti eredményeik mellett kalandjaikat is leírták, majd a Catherwood rajzait tartalmazó album hatalmas érdeklődést keltett mind a laikusok, mind a tudósok körében. Hatásukra azokat a rég elfeledett szövegeket is kiadták, amelyeket a spanyol konkvisztádorok írtak a maják földjéről. Okfejtései higgadtak, nem próbált elméleteket erőltetni az olvasókra. Második, 1841-42-es útjuk után Úti események a Yucatán-félszigeten cím alatt két kötetben 44 ősi lelőhely feltárásáról számoltak be. Ekkor már dagerrotípiákat is készítettek, de az akkori technika még nem tette lehetővé az eredményes fényképezést. Tevékenységükkel kezdődött Közép-Amerika régészeti feltárása, könyveik nyomán számos kutató indult a maják titkai nyomába. Stephens később az első transzatlanti gőzhajózási vállalatot vezette, majd a panamai földszorost átszelő vasút kiépítésén dolgozott. 1852. november 12-én halt meg New York-ban.

[10]

1805. november 28.

Az országgyűlés kiharcolja a közigazgatásban a magyar nyelv használatának jogát

Az országgyűlés, kihasználva az udvar szorult helyzetét, kimondta a nemesi fölkelést, viszont ezért cserében kiharcolta a közigazgatásban a magyar nyelv használatának jogát. Ezután az országgyűlési és a magyar kancellári feliratokat latinul és magyarul készítették, a Helytartótanács pedig a hozzá magyar nyelven intézett megyei és törvényhatósági levelekre magyarul volt köteles válaszolni. A perekben az ítéleteket magyarul kellett kihirdetni. A magyar nyelv kiterjesztése ellenállásra talált a magyar koronához tartozó Horvátországban. Noha a rendek a horvátoknak felajánlották, hogy saját országukban a horvátot használják, ők ezt elvetették, és a szokásjogra hivatkozva mereven ragaszkodtak a semleges latin nyelv további használatához. A horvát tartományi gyűlés megtiltotta, hogy a latinon kívül bármely más nyelven hivatalos ügyeket intézzenek. A magyar rendek később viszont szerették volna kiterjeszteni Horvátországra is a magyar nyelvhasználatot. Az 1843-44. évi országgyűlésen sikerül a magyart államnyelvvé emelni, így elvben az állami (királyi) tisztviselőknek Horvátországban is meg kellett tanulniuk a magyar nyelvet, és be kellett vezetni a középiskolában kötelező nyelvként a magyart. A törvény végrehajtására nem került sor.

[11]

1812. november 28.

Napóleon visszavonul

1812. november 26-28. között az oroszországi visszavonulás során zajló berezinai ütközetben Napóleon elvesztette csapatai jelentős részét.

[12]

1820. november 28.

Megszületett Friedrich Engels

A kommunizmus 2000 éve - a Centrális Galéria virtuális kiállítása

[13]

1881. november 28.

Megszületett Stefan Zweig osztrák író

Jómódú nagypolgári családból származott. Bécsben és Berlinben germanisztikát, romanisztikát és filozófiát tanult, majd beutazta csaknem az egész világot. Az I. világháború alatt Svájcba emigrált, ahol Romain Rolland-nal együtt egy értelmiségi szövetség létrehozásán fáradozott. Svájcban írta meg Jeremiás című háborúellenes drámáját. A háború után Salzburgban telepedett le. 1938-ban Angliába, majd New Yorkon át Dél-Amerikába ment. Miután nem tudta elviselni, hogy Európa belerohan a II. világháborúba, 1942. február 23-án feleségével együtt öngyilkos lett. Irodalmi pályafutását impresszionista költeményekkel kezdte, de csakhamar áttért igazi kifejezési módjára, a prózára. Prózája a freudizmus legszembetűnőbb és legjellegzetesebb irodalmi megnyilvánulása. Tudományos forráskutatásokon alapuló író-arcképei, monográfiái és fordításai részei voltak annak a kulturális közvetítő tevékenységnek, amelyet Zweig az értelmiség feladatának tartott, s a béke megőrzése, valamint a népeknek egymáshoz való közelhozása érdekében egész életében folytatott. Regényes életrajzot írt Marie Antoinette-ről és Stuart Máriáról. Ismert regényei: Nyugtalan szív, A változás mámora, legnépszerűbb elbeszélése a Sakknovella.

[14]

1887. november 28.

Elindult a pesti villamos

Elindult Európa első városi villamosa a pesti Nagykörúton.

[15]

1905. november 28.

Megalakul a Sinn Fein

Arthur Griffith Dublinban megalakítja az ír köztársasági mozgalmat képviselő Sinn Fein politikai pártot.

[16]

1908. november 28.

Megszületett Claude Lévi-Strauss, francia antropológus

[17]

1912. november 28.

Albánia elnyeri önállóságát

1912. november 28-án kikiáltották Albánia függetlenségét. Ugyancsak ekkor ünneplik, hogy 1944-ben az ország ezen a napon szabadult fel az 1939-től tartó külföldi megszállás alól. A Balkán-félszigeten fekvő Albánia neve az ókori Albanopolis város emlékét őrzi. Az albánok (saját nyelvükön szkipetárok) az illírek leszármazottainak tartják magukat, de a XX. század elejéig nem adatott meg nekik a függetlenség. 395-ig római provincia volt Illyricum, 395 és 1347 között a bizánciak kormányozták. 1479-től 1912-ig török uralom alatt állt, a hódítók a lakosság jelentős részét iszlamizálták. Az önálló albán államot az első Balkán-háború végén, 1912. november 28-án kiáltották ki, de az első világháború kitörésekor Olaszország megszállta az országot, és csapatai csak 1920-ban távoztak. Az 1922-ben létrejött köztársaságban Ahmed Zogu három év múlva puccsot hajtott végre: elnökké, majd 1928. szeptember 1-jén királlyá nyilvánította magát. 1939. április 7-én Olaszország lerohanta Albániát, 1943-ban a németek foglalták el, de 1944-ben kiűzték őket, s november 28-án az ország felszabadult. A világháború utáni első választásokon, 1945 decemberében csak a kommunisták jelöltjeire lehetett szavazni. 1946. január 11-én megfosztották trónjától Zogut, kikiáltották a Népköztársaságot és ideiglenes kormány alakult a kommunista Enver Hodzsa vezetésével. Hodzsa haláláig, 1985-ig hatalmon maradt, és a legortodoxabb sztálinista rendszert hozta létre. Az ország nevét 1976-ban változtatták Albán Szocialista Népköztársaságra. Hodzsa 1985-ben bekövetkezett halála után az albánokat nem lehetett többé légmentesen elszigetelni a külvilágtól, tudomást szereztek a kelet-európai változásokról. Az 1998 novemberében megtartott népszavazáson elsöprő többséggel fogadták el az új alkotmányt, amely rendelkezik a hatalmi szervek szétválasztásáról, a jogállamiság megteremtéséről, a bírói testületek függetlenségéről, szavatolja az emberi jogok érvényesítését, illetve a kisebbségek védelmét.

[18]

1922. november 28.

Nagy-Britannia megadja a függetlenséget a protektorátusa alatt álló Egyiptomnak

Nagy-Britannia megadja a függetlenséget a protektorátusa alatt álló Egyiptomnak, többek között azzal a megszorítással, hogy a Szuezi-csatorna és az ország katonai védelme fölötti ellenőrzést megtarthassa. Egyiptom alkotmányos monarchiává alakul át, uralkodója I. Fuád király lesz. A britek tovább élő befolyása a britellenes Vafd Párt fokozódó támadásait váltja ki, s az ország teljes függetlenségének követeléséig jut el. A későbbiekben az angolbarát I. Fuád király diktatórikus rendszert épít ki, és kikapcsolja a parlamentet, amelyben a Vafd Párt van többségben.

[19]

1925. november 28.

Megszületett Bozsik József

A Honvédban vált igazi klasszissá, csaknem két évtizeden át 447 bajnoki mérkőzésen szerepelt. Tökéletes labdakezelés, nagyszerű rúgótechnika, kivételes játékintelligencia, helyzetfelismerés jellemezte a játékát. A válogatottban 1947 augusztusában a bolgárok ellen játszott első alkalommal. Az 1952. évi helsinki olimpián bajnokságot nyert csapat tagja, a híres Aranycsapat jobbfedezete, az 1954-es világbajnokságon ezüstérmet szerzett magyar válogatott sikereinek egyik kovácsa és játékmestere volt. Magyarországon egyedül csak ő érte el a 100-szoros válogatottságot, s ezalatt 11 gólt lőtt, közülük emlékezetes az 1953. novemberi londoni magyar-angol 6:3-as mérkőzésen elért találata. A legendás `Cucu`-t az 1950-es évek első felében a világ legjobb jobbfedezetének (ma középpályás) tartották. 1954-ben szenvedő hőse volt a vesztes berni vb-döntőnek. 1958-ban a svédországi vb-n is szerepelt. A válogatottól 1962-ben az Uruguay elleni mérkőzésen búcsúzott. Visszavonulása után előbb szakosztályvezetője, majd edzője volt a Honvédnak. Egyetlen mérkőzésen, 1974-ben Bécsben, a válogatottat is vezette. Korai halálát szívelégtelenség okozta. 1996-ban posztumusz ezredessé léptették elő. 2000-ben kiderült, hogy Bozsik József tulajdonképpen 101-szeres válogatott, mivel a magyar nemzeti csapat 1958-ban játszott egy olyan mérkőzést (Libanon ellen 4:1-es győzelem Bejrútban), ami addig nem hivatalos találkozóként szerepelt a statisztikákban.

[20]

1945. november 28.

Meghal a Davis-kupa névadója

Washingtonban meghal Dwight Filley Davis teniszező, politikus. Elsősorban a Davis-kupa, hivatalosan a Nemzetközi Tenisz Vándordíj felajánlójaként ismert, amelyért nemzeti válogatottak küzdenek. Davis 1899-1901 között háromszor volt amerikai bajnok férfi párosban, harvardi csapattársával, Holcomba Warddal. Az 1900-as év elején ezüstserleget ajánlott fel az általa kezdeményezett teniszcsapatverseny győztesének. Ő is játszott az első amerikai csapatban, amely 1900-ban és 1902-ben a britekkel szemben elnyerte a kupát. Később felhagyott a tenisszel, részt vett az első világháborúban. Ügyvédi hivatását sosem gyakorolta, köztisztviselő volt St. Louisban. A városi parkok felügyelőjeként új sportlétesítményeket építtetett, ő nyitotta meg az USA első városi teniszpályáit. Calvin Coolidge elnök kormányában 1923-25 között hadügyminiszter-helyettes, 1925-től hadügyminiszter, 1929-32-ben a Fülöp-szigetek kormányzója volt.

[21]

1948. november 28.

Piacra dobják az első polaroid kamerákat

A polaroid képek feltalálója Edwin Herbert Land (1909 - 1991) volt, aki a II. világháború után kezdett el foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy le lehet-e rövidíteni az exponálás - filmelőhívás - nagyítás - képelőhívás hosszú procedúráját. Olyan kamerát akart kifejleszteni, amely az egész eljárást egymaga képes végrehajtani. 1947-re már meg is volt a megoldás. A Land-féle Polaroid fényképezőgép a hagyományos film helyett egy fényre érzékeny réteggel bevont papírlapot rejtett, amelyen kb. 60 másodperccel az exponálás után megjelent a kép. Első polaroid kameráját Bostonban kezdi árusítani. Az első képek fekete-fehérek voltak, Land cége, a Polaroid Corporation 1963-ban vezette be a színes képek készítésére is alkalmas polaroid rendszert. A mérnöki és üzleti sikerek után Land a tudományos kutatás felé fordult, a látással, a színek érzékelésének vizsgálatával kezdett foglalkozni.

[22]

1956. november 28.

Meghal Gundel Károly vendéglős

1910-ben átvette a városligeti Wampetich-vendéglőt, majd 1920-25 között a Royal Szálló, 1927-től pedig a Gellért Szálloda éttermeinek bérlője lett. A magyar vendéglős és szálloda szakma egyik vezető egyénisége volt. Gasztronómiai könyvei a legjobb és legismertebb ilyen tárgyú munkák közé tartoznak. Idegennyelvű munkáival, valamint szakácskiállításokon és bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát és fellendítette az idegenforgalmat.

[23]

1958. november 28.

Mauritánia kikiáltja függetlenségét

1958. november 28-án kikiáltották a Mauritániai Iszlám Köztársaságot, majd 1960. november 28-án az ország elnyerte függetlenségét. A terület összekötő kapocs az arab Maghreb és Fekete-Afrika országai között. Nagy része a Szaharára esik, hatalmas területeket borít a vándorló homok. Mauritánia egy része a XVI. században portugál, később holland befolyás alá került, majd a XIX. század végén francia gyarmati hódítás kezdődött. 1903-ban védnökségi terület lett, majd 1920-ban - Francia Nyugat-Afrika részeként - gyarmattá nyilvánították. 1958. november 28-án kikiáltották a Mauritániai Iszlám Köztársaságot, mint önkormányzattal rendelkező államot a Francia Közösségen belül. 1960. november 28-án az ország elnyerte függetlenségét.

[24]

1958. november 28.

Csád köztársaság lesz

A Közép-Afrika északi részén fekvő terület a XX. század elején lett francia gyarmat. 1958. november 28-án - a Francia Közösségen belül - kikiáltották a köztársaságot. Az ország 1960. augusztus 11-én elnyerte függetlenségét. Az Észak-Afrika középső részén fekvő Csád területén már korábban is léteztek államok, amelyek alapját a szaharai kereskedelem ellenőrzése adta. A térség 1900-tól fokozatosan francia befolyás alá került, majd a XX. század elején lett gyarmat. 1946-ban az afrikaiak a francia alkotmány keretében korlátozott politikai jogokat kaptak: Csádot francia tengerentúli területté nyilvánították. 1958. november 28-án - a Francia Közösségen belül - kikiáltották a köztársaságot. Az ország 1960. augusztus 11-én elnyerte függetlenségét, de a francia katonai jelenlét csak 1965-ben szűnt meg. A függetlenség elnyerése után azonnal polgárháború tört ki, azóta a béke és nyugalom csak rövid közjáték. 1975-ben államcsíny történt. 1980-ban újrakezdődtek a harcok Goukouni Veddey államfő és Hissene Habre hadügyminiszter között. Csád ekkor csaknem egy évtizedre kettészakadt, a konfliktusba belekeveredtek a líbiaiak és a franciák is. A változó sikerrel, de folyamatos hevességgel zajló harcok során mindkét rivális birtokolta a fővárost és mindkettő letette az elnöki esküt. 1987-ben Líbia és Csád között háború robbant ki a nyersanyagban gazdag Aouzou-földsáv birtoklásáért, a vitát végül nemzetközi bíróság döntötte el Csád javára.

[25]

1980. november 28.

Megjelenik a Bibó-emlékkönyv

Bibó István politikus, szociológus 1945-1948 között írta meg a magyar társadalmi-politikai fejlődés kulcskérdéseit tárgyaló, nagy visszhangot keltő tanulmányait. Nagy Imre kormányának művelődései minisztere volt. Magatartása az 1970-es évek végén a formálódó ellenzék egyik példaképe lett. Az emlékkönyv 1980 őszére készült el, 76 szerző írásait tartalmazta. Kiadását azonban a Gondolat Kiadó visszautasította. Így a szerkesztőbizottság a kötetet szamizdat formában jelentette meg. Az emlékkönyv fordulópont a polgári ellenzék formálódásának folyamatában. Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya csoportokba osztotta a szerzőket: a 76 közül 17-et minősítettek ellenzékinek, és javasolták a közülük még állásban lévők eltávolítását munkahelyükről.

[26]

1981. november 28.

Felavatták a Fórum Hotelt Budapesten

Ezzel befejeződött a Duna-parti szállodasor rekonstrukciója. Csak a korabeli szóbeszéd firtatta: vajon a nyugati árszínvonalat is tekintve drága szálloda-óriások helyett nem kellene inkább a közép és a kis szállodák, mindenekelőtt a magánerőből létrehozott panziók építését ösztönözni?

[27]

1986. november 28.

Megkezdődik a bankrendszer privatizációja

A gazdaságirányítás 1968. évi reformjának szerves folytatását jelentette a bankrendszer átalakítása. A vállalatok, intézmények MNB-számlavezetését eddig csak a Nemzeti Bank végezhette. Most megszerveződtek a nagy kereskedelmi bankok. A korábbi OTP Bank Rt., a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt mellett létrejött az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt., a Magyar Hitelbank Rt., a Budapest Bank Rt., a középbankok: Postabank, Agrárbank, Mezőgazdasági Bank, Iparbank stb.

[28]

1989. november 28.

Kohl szövetségi kancellár előterjeszti a két német állam egyesítésének javaslatát

A berlini fal november 9-i megnyitását követő, a két német állam jövőjét érintő vitában Kohl szövetségi kancellár előterjeszti javaslatát: a Bundestagnak bemutatott tízpontos terv szerint a két német állam között először átmeneti `konföderatív struktúrák` jönnének létre, végül `egy föderáció, azaz egy németországi szövetségi állami rendszer`. Kezdetben - a Zöldek kivételével - széles belpolitikai egyetértés fogadta a programot, a későbbiekben azonban az SPD és az FDP egyre visszafogottabban reagált. Az előre nem tájékoztatott külföld szkeptikusan vagy elutasítóan szólt hozzá a váratlan problémához. A Kohl tervére vonatkozó NDK-beli reagálások széles skálán mozognak, az óvatos elfogadástól egészen a benne foglalt "bekebelezési" tendenciák bírálatáig. Különösen a független ellenzéki csoportok képviselői utasítják el Kohl javaslatát. Szerintük az újraegyesítés még nem aktuális. A külföld visszafogottan fogadta a tízpontos tervet.

[29]

1990. november 28.

John Major brit miniszterelnök lesz

John Major hatéves miniszterelnöksége felejthető közjátéknak tűnik Margaret Thatcher és Tony Blair kormányainak uralma között. Az utókor ez idáig nem volt kegyes Majorhöz, pedig nem epizodista, csupán kevésbé karizmatikus, karakteres vagy harsány személyisége volt a brit politikának, mint elődje vagy utóda. Nem neveztek el róla korszakot, nem fűződik `-izmus`, konzervatív hitvallás a nevéhez, ő inkább az inflációellenes harc szürke eminenciása, mintsem a konzervatív gondolkodás újkori lovagja igyekezett lenni. John Major Brixtonból, cirkuszi kötéltáncos családból származott...

[30]

1994. november 28.

Norvégia nemet mond az EU-ra

A norvégiai referendum során a többség elutasította az EU tagságot.

[31]

2001. november 28.

A csatlakozási tárgyalások főtárgyalói fordulóján Magyarország a tagjelöltek közül elsőként ideiglenesen lezárja a bel- és igazságügyi együttműködésre vonatkozó joganyag-fejezetet.

[32]

2002. november 28.

Az EU 6 tagjelöltje, köztük Magyarország is aláírta Brüsszelben azt az egyetértési nyilatkozatot, amellyel ezek az országok az unió polgári védelmi együttműködési rendszeréhez csatlakoztak.

Bezár