2024. nyár: Hírhedt emberrablások
ITT vásárolhatsz termékeinkből

 
Keresett szó   
Címke szerint
Dátum és között
Keresési feltételek:
Címke: Múlt-kor magazin 2022/tavasz
14 találat
[1]

Lakatos Ernő, a „kiváló napi végrehajtó”

[2022.02.21. 11:31] Történelmi Magazin

„Ha Moszkvát egy földrengés elpusztítja, addig a pillanatig, elvtársak, amíg a TASZSZ ezt nem jelenti, egy mukk sem jelenhet meg a földrengésről, s pláne nem a pusztításról!” Számtalanszor példálódzott így Lakatos Ernő azokban az években, amikor is az ő kezében összpontosult a magyar sajtó irányítása. 

[2]

A mozsgói Biedermann-kastély

[2022.02.21. 11:29] Történelmi Magazin

A XIX. század végén az akkor még Somogy vármegyéhez tartozó faluban egy tehetős osztrák família leszármazottja épített rezidenciát, s a tervezéssel Lechner Ödönt bízta meg. A pápától lovagi címet kapott főúr hatalmas gyűjteményével töltötte meg a nem éppen szerény hajlékát, amelyet ugyan egy tűzvész elpusztított, de hamar újjáépült. Azt követően pedig a környező birtokokkal együtt egy hosszúra nyúló családi perpatvar tárgyát képezte.

[3]

Tévéelnök belügyes gyakorlattal: Tömpe István

[2022.02.21. 11:26] Történelmi Magazin

A három testvér közül ő jutott a legmagasabbra. 1956 előtt az általa betöltött funkciók nem számítottak a legfontosabbak közé, ám – ugyanúgy, mint Biszku Béla esetében – a forradalmat követő megtorlás kiemelte a másodvonalbeli funkcionáriusok sorából. Rá várt a szétesett politikai rendőrség újjászervezése, szerepet kapott a kollektivizálásban, majd a kulturális élet irányításban is.

[4]

A rivaldafényt kerülő Apró Antal

[2022.02.21. 11:23] Történelmi Magazin

Apró Antal élete átfogta a rövid XX. századot: a „boldog békeidők” alatt született, majd egykori elvtársa, Horn Gyula Magyarországán hunyt el. Pályáját kevéssé jellemezték hullámhegyek és hullámvölgyek. Évtizedeken át a hatalom első vonalában „szolgált”, elkerülték a nagy bukások, amit leginkább a „szilárdan ingadozó” moszkvai és hazai kommunista elvárásrendszerhez való rugalmas alkalmazkodóképessége tett lehetővé. Nagy idők nagy tanúja, ugyanakkor egyben a kommunista pártelit egyik társtettese, a Moszkvából irányított birodalom szilárd támasza is volt. A hosszú pálya és a magas hivatalok ellenére neve a köztudatban talán mégsem forrott össze a szocialista rendszerrel, ezt azonban nem az utókor szelektív memóriája indokolja, sokkal inkább az, hogy Apró talán tudatosan is kerülte a rivaldafényt: a hatalom rabul ejtettjeként a „szürke eminenciás” szerepkörében érezte igazán jól magát. 

[5]

A holokauszt soproni mártírjai

[2022.02.21. 11:18] Történelmi Magazin

A soproni zsidóság több mint száz éven át élen járt az ipar és a kereskedelem fejlesztésében, támogatták a művészetet és a kultúrát, kitüntetett hősökként harcoltak és estek el az első világháborúban. Mindez azonban semmivé foszlott a zsidótörvények, a német megszállás és a felkorbácsolt antiszemita közhangulat nyomán. A holokauszt közel kétezer soproni és környékbeli áldozatának emlékezete szorosan összeforrt a város XX. századi történelmével, sokuknak sorsa és története mindmáig mégis szinte ismeretlen.

[6]

Hét híres királygyilkosság

[2022.02.21. 11:11] Történelmi Magazin

Habár az uralkodókat a legtöbb korban a szakralitás szelleme övezte, nemegyszer megesett, hogy a nép egésze vagy csupán néhány tagja úgy döntött: ideje véget vetni a király életének. A módszer többféle lehetett: volt, hogy elvágták a torkát, egyszerűen leszúrták, de megesett az is, hogy a levegőbe repítették.

[7]

Biszku Béla, a megtorlás szimbóluma

[2022.02.21. 11:08] Történelmi Magazin

36 évesen lett belügyminiszter és a legszűkebb pártvezetés tagja, s mindezt paradox módon az 1956-os forradalomnak köszönhette. Neve egyet jelentett a bosszúval, a kegyetlen megtorlással, aminek az egyik legfőbb irányítója volt. Élete utolsó éveiben pedig egy személyben testesítette meg a Kádár-rendszer bűneit, valamint az államszocialista múlttal kapcsolatos sikertelen felelősségre vonási kísérleteket, az igazságszolgáltatás kudarcát.

[8]

A Duna egykori halcsodái

[2022.02.21. 11:05] Történelmi Magazin

Évszázadokon át a tavasz egyik nagy eseménye a Duna magyarországi szakaszán a vizahalászat volt. Bizonyára sokan tudják, hogy Budapest Vizafogó városrésze innen kapta a nevét, az viszont már kevésbé közismert, hogy a Margit-szigeti apácák, illetve a pesti halászcéh között évtizedes per folyt a vizahalászati jogról, amely busás bevételt jelentett. Ez a gyönyörű jószág a XX. század második felére már igen ritka halászzsákmánynak számított, nem csoda, ha híre ment, amikor hálóba akadt.

[9]

Szomorú szerelem a szabadságharc idején

[2022.02.21. 10:59] Történelmi Magazin

Gróf Mikó Imre jelentős államférfiként és az erdélyi kultúra, oktatás felvirágoztatójaként jól ismert. Intézmények őrzik nevét, és generációk áldják önzetlen adakozását. Közművelődési, történészi és politikusi tevékenységét sokan feldolgozták, a magánéletéről azonban jóval kevesebb tudható. Mivel csodával határos módon az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc éveiből fennmaradt a feleségével való levelezése, abból kirajzolódik jelleme családapaként és férjként, ezáltal pedig betekintést nyerhetünk egy erdélyi arisztokrata család mindennapjaiba.

[10]

A szókimondó Marosán György

[2022.02.21. 10:53] Történelmi Magazin

„Nem a zsemle kicsi, elvtársak, hanem a pofátok nagy.” Vagy: „Mától kezdve lövünk” – egy letűnt korszak elhíresült mondatai, ám bizonyára mára kevesen tudják, hogy valójában kitől is származnak. Az ismerethiány hátterében az állhat, hogy a diktatúra éveiben jól ismert, gyakran „Buci Gyurinak” gúnyolt szociáldemokrata, majd kommunista politikus, Marosán György emlékezete napjainkra szinte elfeledett arcéllé kopott. Karaktere – közéleti működését, politikai életútját tekintve – sok helyzetben ellentmondásos, ugyanakkor értékelését ritkaságszámba menő memoárírói termékenysége is megnehezíti.  A rendszerváltás utáni történészi elemzések többnyire érthető módon őt a diktatúra meghatározó alakjaként értékelik.

[11]

Gertrude Bell a Közel-Keleten

[2022.02.21. 10:44] Történelmi Magazin

Tudós volt, remek író és befolyásos diplomata. Gertrude Bell életműve mind a mai napig hatással van a világpolitikára, hiszen óriási szerepet játszott a közel-keleti határok átrendeződésében, Irak létrejöttében. Azt elképzelni sem tudjuk, hogy az Angliában 1868-ban született és Bagdadban 1926-ban elhunyt asszonynak bokros teendői közepette a szerelem miként fért bele az életébe. De megtalálták szenvedélyes hangú privát levelezését, amely arról tanúskodik: a magánéletében sem volt a konvenciók rabja. 

[12]

Aczél György, a Kádár-korszak kultúrpolitikájának koordinátora

[2022.02.21. 10:41] Történelmi Magazin

„Óriási erénye volt ennek az országnak a többihez képest […] a nem politizálás szabadsága, hogy nem volt kötelező a politikai hitvallás, amit joggal tartottak fordulatnak: a Bibliában meglévő két megoldás közül Rákosi az egyiket választotta, aki nincs velünk, az ellenünk van, Kádár a másikat, aki nincs ellenünk, az velünk van” – fogalmazott Aczél György 1991 nyarán a vele készült egyik utolsó beszélgetésben. A rendszer „a reakció elleni könyörtelen harc” korszaka után erre a társadalmi konszolidációra törekvő útra a forradalom megtorlása után lépett. Az irányváltásban meghatározó szerepet játszott 1956 tapasztalata. Ekkor a hatalom átélhette, hogy milyen rettegést jelent számára, ha a megdöntésében a népharag a mozgató erő. 

[13]

A másik Mendelssohn: Fanny

[2022.02.21. 10:35] Történelmi Magazin

„Minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő” – hallhatjuk gyakorta. De mi van akkor, ha a sikeres férfi mögött egy olyan nő áll, aki maga is érdemes lett volna a sikerre? A négy részből álló zenetörténeti sorozatban olyan hölgyek arcképét mutatjuk be, akikre férjük vagy öccsük miatt sokkal kevesebb reflektorfény irányult, annak ellenére, hogy ők maguk is komoly zenei tehetségek voltak. Az első rész főszereplője Fanny a Mendelssohn családból.

[14]

Az igazi Richelieu bíboros

[2022.02.21. 10:25] Történelmi Magazin

Alexandre Dumas világhírű regényében, A három testőrben Richelieu bíboros a megtestesítője a hatalommániás, intrikus gonosznak, aki céljai elérése érdekében nem válogat a tisztességtelenebbnél tisztességtelenebb eszközökben. Pályafutására azonban érdemes ennél jóval árnyaltabban tekinteni. Amellett ugyanis, hogy valóban nem riadt vissza a mai szemmel már meglehetősen kegyetlennek ható, a korban azonban elfogadott intézkedésektől, elvitathatatlan szerepe volt abban, hogy a XIII. Lajos nevével fémjelzett időszakot a francia történelem egyik aranykoraként tartják számon. Az uralkodó és minisztere az abszolút királyi hatalom megerősítése érdekében sikerrel szállt szembe a hugenották és a főurak lázadásaival, eközben pedig Richelieu zseniális diplomáciai érzékének köszönhetően Franciaország Európa vezető hatalmává emelkedett.

Bezár