2024. nyár: Hírhedt emberrablások
ITT vásárolhatsz termékeinkből

Kvíz


Teszt: Magyar koraújkor II.

1.) Mennyi katonával támogatta Magyarország Mária Teréziát az osztrák örökösödési háborúban?

15 ezer fővel
25 ezer fővel
35 ezer fővel

2.) `Magyarország…- független ország, mely semmi más országtól vagy néptől nem függő, hanem tulajdon önállásával és alkotmányával bíró… saját törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára kormányzandó és igazgatandó.` Honnan származik az idézet?

II. József levele Mária Teréziához
Reformátorok Titkos Társaságának kátéjából
Az 1791/X.törvénycikkből

3.) Mikor volt a `mádéfalvi veszedelem`?

1735
1764
1767

4.) Ki uralkodott a Horia- és Kloska-féle parasztfelkelés idején?

III. Károly
Mária Terézia
II. József

5.) Mit tartalmazott a türelmi rendelet?

Megengedte a protestánsok szabad vallásgyakorlatát
Nem is volt ilyen rendelet
Adómentességet biztosított a magyar jobbágyok számára háború esetén

6.) Kitől származik ez az idézet?
`Mindent a népért, semmit a nép által`.

II. József
II. Lipót
Martinovics Ignác

7.) Hol található a híres savoya-i kastély?

Gödöllőn
Szolnokon
Ráckevén

8.) Mikor fogadta el a magyar országgyűlés a Pragmatica Sanctio-t?

Az 1711/12-es országgyűlésen
Az 1722/23-es országgyűlésen
nem fogadták el

9.) Ki volt Bél Mátyás?

katona
tudós
híres utazó

10.) Hány szervezete volt a magyar jakobinus mozgalomnak?

1
2
3
Bezár