2024. tavasz: Tróntól a Szentszékig
ITT vásárolhatsz termékeinkből

Kvíz


Teszt: Magyarország egyháztörténete a XII. században

1.) Melyik legmagasabb egyházi fokozatot érte el Kálmán király?

daikónus
alszerpap
apát
püspök

2.) Hová zarándokolt Álmos herceg?

Santiago da Compostella
Róma
Jeruzsálem
Fatima

3.) Melyik szerzetesrend telepedett meg II. István uralkodása alatt

premontrei
ciszterci
kamelita
bencés

4.) Ki volt az uralkodó a II. keresztes hadjárat idején?

II. Béla
II. Géza
III. István
II. László

5.) Kinek a nevét vették fel a Szentföldön is tevékenykedő magyar ispotályosok?

Szent István
Szent Imre
Szent György
Szent Gellért

6.) Hol jött létre Magyarországon az első ciszterci kolostror?

Bélapátfalva
Pilis
Pétervárad
Cikádor

7.) Ki nem akarta III. Bélát megkoronázni?

Lukács érsek
Makár érsek
Kökényes érsek
Felicián érsek

8.) Hol történt I. László szentté avatása?

Székesfehérváron
Váradon
Esztergomban
Kalocsán

9.) Kinek az ereklyéit vitte Esztergomba III. Béla?

Aranyszájú Szent János
Nazianzoszi Szent Gergely
Rilai Szent Iván
Etóliai Szent Kozma

10.) Mit őrzött meg az 1192-1195 között íródott Pray-kódex?

Halotti Beszéd
Ómagyar Mária Siralom
Ének Szent István királyról
Hartvik-legenda
Bezár