2019. tél: Fagyos téli ütközetek

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: november  •  Nap: 18
16 találat
[1]

1664. november 18.

Zrínyi Miklós meghal a csáktornyai vadászaton

A szégyenletes vasvári béke nyilvánosságra kerülése után kisvártatva újabb szomorú hír rázta meg Magyarországot. Zrínyi Miklós horvát bán, az elmúlt télen vezetett nevezetes eszéki hadjárat hőse `erdei disznóra menvén` vadászni, november 18-án Csáktornya mellett baleset áldozata lett. Jóllehet, a kortársak egy része, majd az utókor a szerencsétlenség hátterében az udvar által megszervezett gyilkosságot sejtve `ólom makkokról` suttogott, Zrínyi halála nem volt több egyszerű vadászbalesetnél. A megsebzett vadkan ugyanis a bán nyakán agyarával valószínűleg eret ért, és halálos sebet okozott. `Az ölte meg, a vére elmenvén. Így lőn vége Zrínyi Miklósnak` - írta emlékirataiban a szemtanú, Bethlen Miklós.

[2]

1786. november 18.

Megszületett Carl Maria Friedrich Ernst von Weber német zeneszerző

A romantikus opera egyik kezdeményező mestere Eutin-ban látta mega napvilágot. 1803-ban Vogler abbé tanítványa Bécsben, aki megszerezte számára a breslaui színház karmesteri állását. 1806-ban a württembergi herceg zenei intendánsa lett Karlsruhéban, majd 1807-10 között Lajos herceg titkára Stuttgartban, később ismét Voglernál tanult. Weber először zongoristaként vált ismertté, improvizációival nagy sikert aratott. 1813-ban a prágai Landsta:ndisches Theater operaigazgatója, 1816-ban a drezdai Deutsche Oper zeneigazgatója lett. 1826-ban a londoni Covent Garden megbízta egy opera komponálásával, de már betegen indult el Angliába, s Londonban meghalt. Hamvait Wagner kezdeményezésére 1844-ben vitték haza, Drezdába. Zenetörténeti szerepét az határozza meg, hogy művészetével a német ifjúság ébredő, nemzeti öntudatának és a szabadságról alkotott szubjektív idealizmusának lett a szószólója. A bűvös vadász című művét `nemzeti operaként` tartják számon, ezt tartják a Mozart és Wagner közti időszak legnagyobb operai eseményének Németországban. A mű nemzeti jellege tárgyában és népies dalok, táncok alkalmazásában fejeződik ki. A zenei jellemzés eszközeként önálló értékké emeli a hangszínt, az egyes hangszerek színezete és fekvése révén. Hangszeres zenéjét a zongora ösztönzi, zongorajátékának virtuozitását őrzi műveinek energikus ritmusa és dallamainak eleganciája. Operái a dráma és a zene egységét tükrözik. Ismertebb dalművei A bűvös vadász mellett: A három Pinto, Preciosa, Euryanthe, Oberon. Színpadi zenét írt Schiller Turandotjához, két szimfónia, két zongoraverseny, klarinétnégyes, divertimentók, szonáták, három mise, számos dal alkotják életműve maradandó részét. Londonban hunyt el 1826. június 5-én.

[3]

1881. november 18.

Megszületett Rátkai Márton színész

A színművészeti akadémián 1903-ban szerzett oklevelet, pályáját a Magyar Színházban kezdte, majd Miskolcra szerződött. 1905-től a fővárosi színházak szinte mindegyikében fellépett, 1921-22-ben az USA-ban, 1929-ben a bécsi Theater and der Wienben vendégszerepelt. 1941-től a zsidótörvények miatt nem léphetett színpadra, 1945-től a Nemzeti Színház tagja volt. Tánctudása, humora, a maga idején rendkívül újszerű szerepfelfogása, modern beszédtechnikája a legnagyobb művészek közé emelte. Prózai képességei, klasszikus adottságai révén 1945 után is több klasszikus műben aratott sikert: így például A revizor polgármesterként a magyar realista színjátszás magasiskoláját nyújtotta, míg A szabin nők elrablása című vígjátékban régi műfajának legszebb hagyományait fejlesztette tovább Rettegi Fridolin, a ripacs színiigazgató alakjában. 1948-tól színészmesterséget tanított a főiskolán. A Kossuth-díjat 1949-ben kapta. Budapesten hunyt el 1951. szeptember 18-án.

[4]

1886. november 18.

Meghal Chester Alan Arthur, az USA 21. elnöke

Apja Írországból bevándorolt baptista lelkész volt, aki sűrűn változtatta szolgálati helyét, s így a család gyakran költözött. Ő maga jogi egyetemet végzett és ügyvédként helyezkedett el. 1880-ban vált neve országosan ismertté, amikor James Garfield mellett elvállalta az alelnöki funkciót. Az elnök ellen azonban hamarosan merényletet követtek el, amibe az két hónap múlva belehalt. Helyébe Arthur, mint addigi alelnök lépett, s az USA 21. elnökeként 1881-1885 között töltötte be ezt a tisztséget. Az ő elnöksége idején szabályozták először az Amerikába irányuló bevándorlást, és az esetlegesen túl magas állami bevételektől tartva, csökkentették a vámokat.

[5]

1889. november 18.

Megszületett Tildy Zoltán

Tildy Zoltán Losoncon született. 1913-ban lelkészoklevelet szerzett Pápán. 1915-ben a pápai gimnáziumban matematikát tanított. Egyházi pályájának első állomása a Somogy megyei Szenna volt, ahol segédlelkészként tevékenykedett. 1917-ben belépett a Nagyatádi Szabó István vezette Országos Függetlenségi és 48-as Gazdapártba. Részt vett a Független Kisgazdapárt szervezésében, amelynek 1930-ban alelnöke lett. Többször próbált meg mandátumhoz jutni, míg végül az 1935-ös szeghalmi, megismételt választásokon tudott sikert elérni. A II. világháború alatt a nemzeti függetlenséget védő álláspont mellett tört lándzsát. A német megszállás után illegalitásba kényszerült. A német csapatok kiűzése után aktívan részt vett a politikai életben. 1945. november 15-én a nemzetgyűlési választások eredményeként megalakította koalíciós kormányát. Végrehajtotta reá háruló kötelezettségeket, így 1945. december 29-én aláírta a németek kitelepítéséről szóló rendeletet. 1946. február 1-jén ő lett Magyarország köztársasági elnöke. A tisztségre Nagy Ferenc javasolta. A kommunisták térnyerése miatt tekntélye folyamatosan csökkent. Alig emelte fel szavát Kovács Béla elhurcolása miatt. 1948. augusztus 3-án lemondott, mivel veje Csornoky Viktor `belekeveredett` egy kémkedési ügybe. 1956 májusáig házi őrizetben élt. A forradalom idején államminiszterként tagja volt Nagy Imre kormányának, ami miatt 1958-ban 6 évre ítélték. Egy évvel később - betegsége miatt - szabadon engedték. 1961. augusztus 4-én halt meg Budapesten.

[6]

1901. november 18.

Megszületett George Horace Gallup reklám- és közvéleménykutatási szakember

Újságírásból doktorált az iowai egyetemen, majd újságírást tanított az iowai Drake, az illinoisi Northwestern, valamint a New York-i Columbia egyetemen. Első közvéleménykutatásait a Mid-west című lapnak készítette. 1932-ben került a New York-i Young and Rubicam reklámcéghez, ahol 1947-ig kutatási igazgató volt. Először gazdasági jellegű felméréseket végzett: azt vizsgálta, miként reagál a közvélemény egyes új termékekre, majd a rádióhallgatók és újságolvasók összetételét és érdeklődését tanulmányozta, a vizsgálati módszereket finomította. Első reprezentatív mintavételi közvéleménykutatását 1935-ben publikálta az `America Speaks` című újságban. Ugyanebben az évben a New Jersey állambeli Princetonban megalapította saját vállalkozását Amerikai Közvéleménykutató Intézet néven. Intézete 1958-tól Gallup Organization néven működött. Gallup a mintavételi és a kérdezési technikát fejlesztette, azok integrációját szorgalmazta, az emberek véleményét, viselkedését és cselekedeteit elemezte. Egyik könyvében úgy foglalt állást, hogy az életben senki sem átlag, mindenki egyéni módon éli az életét, de a szakembernek megvan az eszköze ahhoz, hogy felmérje az irányzatokat és változásokat. Ügyfelei a tudományos életből, a magánvállalkozók és vállalatok közül, a sajtó és a politika köreiből kerültek ki, az interjúkat ugyanakkor tapasztalt kérdezők végezték reprezentatív országos minta alapján, és az eredményt rövid időn belül szállították. A Gallup ma is a világ egyik legmegbízhatóbb független közvéleménykutató központja, amelynek a világ több mint 20 országában 30 leányvállalata van. A róla elnevezett intézet 1988-ban fuzionált az SRI (Selection Research Inf.) céggel, de megtartotta patinás nevét.

[7]

1916. november 18.

Bárdos Artúr megnyitja a Modern Színpadot

Bárdos az Andrássy úti Színházból átköltöző társulatával hozta létre a Modern Színpadot, amely 1918-tól Belvárosi Színházként működöttNévváltása műfajváltással is párosult, így a kabaréból színház lett. Később, 1951-től Katona József Színház néven vált a Nemzeti Színház kamaraszínházává. 1975-1981 között átépítették, majd történetének újabb állomásához érkezett: 1983. január 1-je óta önálló társulattal működik. Azóta több európai nagyvárosban és fesztiválon mutatkoztak be nagy sikerrel. A színház 1989 óta tagja a párizsi Európa Színház Tanácsának.

[8]

1918. november 18.

Kikiáltják a független Lett Köztársaságot

A köztársaság napja. 1918. november 18-án kikiáltották a független Lett Államot. Kr. u. az első évszázadokban alakultak ki azok az etnikai közösségek (kur, zemgal, latgal, liv stb.), amelyekből létrejött a lett nép. Területük a XIII. század második negyedétől 1561-ig a németek által a lett és észt földeken létrehozott Livóniához tartozott. A német hódoltságot a lengyel, majd a svéd uralom követte, a XVIII. században mindkettőt az orosz fennhatóság váltotta fel. A lett területek az I. világháború befejeztével elnyerték állami önállóságukat: 1918. november 18-án antant-támogatással megalakult a lett polgári kormány Karlis Ulmanis vezetésével. 1919 januárjában rövid időre itt is létrejött a szovjethatalom, de Ulmanisék antant-német segítséggel visszavették a kormányzást. Az 1922 februárjában kikiáltott polgári köztársaság többpártrendszerű parlamenti demokráciáját 1934-től elnöki puccsal életbe léptetett diktatúra váltotta fel, megelőzve egy esetleges szélsőséges hatalomátvételt. 1940 nyarán a szovjet csapatok intervenciójával Lettország a Szovjetunió része lett, egészen a szovjet államszövetség felbomlásáig. Miután az 1990. évi választásokon az ellenzéki Népfront többséget szerzett, az új összetételű parlament 1990. május 4-én kikiáltotta az ország függetlenségét. Az állam nevét Lett Köztársaságra változtatták, s átvették az 1922-es függetlenségi okmány azt a pontját is, amely a II. világháború előtti határok között szabta meg az ország területét. Moszkva az 1991. augusztusi Gorbacsov elleni puccskísérlet után elismerte Lettország függetlenségét, mintegy előfutáraként a Szovjetunió hamarosan bekövetkezett megszűnésének.

[9]

1928. november 18.

Megszületik Miki egér

Miki egér főszereplésével készült el az első hangos rajzfilm, a Steamboat Willie (Vili, a gőzhajó), melyet a new york-i Colony Theater-ben mutattak be.

[10]

1940. november 18.

Meghal Barabás Samu

Papolcon meghal Barabás Samu történetíró, könyvtáros, levéltáros, akadémikus. Az Egyetemi Könyvtárban, majd hosszú évekig az Országos Levéltárban dolgozott. 1899-1914 között a Magyar Történelmi Társulat főtitkári tisztét is ellátta. Fő művei az I. Rákóczi György erdélyi fejedelem és a porta, a Zrínyi Miklós, a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok, a Frangepán-család oklevéltára, valamint a Székely oklevéltár.

[11]

1945. november 18.

Megnyitják a Petőfi ponton-hidat

Budapesten 1945. november 18-án ünnepélyesen felavatták a Petőfi ponton-hidat, amely a Petőfi tér és a Döbrentei tér között épült. Naponta mintegy 200.000 ember ment át rajta, ezenkívül mindenfajta jármű vonult át a híd két kocsinyom szélességű pályáján. A Lánchíd megnyitása után (1949) bontották le.

[12]

1962. november 18.

Meghal Bohr Nobel-díjas fizikus

Koppenhágában meghal Niels Henrik David Bohr. Meghatározó szerepe volt a kvantummechanika fizikai és filozófiai értelmezésében. Kutatásaiért 1922-ben Nobel-díjat kapott.

[13]

1965. november 18.

Nyers Rezső jelentést terjeszt elő a magyar gazdaságirányítási rendszer felülvizsgálatáról...

Az MSZMP Központi Bizottságának kiterjesztett ülésén Nyers Rezső jelentést terjesztett elő a magyar gazdaságirányítási rendszer felülvizsgálatáról. A KB elfogadta az előterjesztést.

[14]

1986. november 18.

Meghal Bárdos Lajos zeneszerző

Budapesten született 1899. október 1-jén. 1925-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzői szakon végzett Siklós Albertnél és Kodály Zoltánnál. 1925 és 1929 között középiskolai énektanár, 1928-tól 1966-ig a Zeneművészeti Főiskola tanára volt. Tantárgyai nagy részének anyagát maga dolgozta ki, és elsőként ő tanította Magyarországon. Egy ideig a Budapesti Kórus, 1942-62 között pedig a Mátyás-templom karnagya volt. Mint karnagy nagy sikerrel szerepelt számos bel- és külföldi koncerten, nevéhez jelentős kórusművek és oratóriumok hazai és ősbemutatói fűződnek. 1931-ben ő alapította a Magyar Kórus című folyóiratot, amelyet 1950-ig szerkesztett is. Sokat tett a magyar dalosmozgalom megújításáért - ő szervezte meg az Éneklő Ifjúság mozgalmat - és a népzenén alapuló új művek elterjesztéséért. Előadásokat tartott a fővárosban és szerte az országban zenetörténeti, stilisztikai, karvezetési és énekpedagógiai témákról. Számos dalát, vegyes- és gyermekkari művét ma is oktatják.

[15]

1991. november 18.

Meghal Gustáv Husák csehszlovák kommunista politikus

1969 áprilisától Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, 1971-1987 között főtitkára, 1975. május 29-1989. december 10. között a köztársaság elnöke volt. Az 1989 novemberi `bársonyos forradalom` lemondásra kényszerítette, majd 1990. február 17-én kizárták a CSKP-ból is.

[16]

2002. november 18.

Az Európai Unió tagországainak külügyminiszteri értekezlete 2004. május 1-jét javasolta a 10 tagjelölt ország, köztük Magyarország felvételének időpontjául.