2024. nyár: Hírhedt emberrablások
ITT vásárolhatsz termékeinkből

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: június  •  Nap: 21
23 találat
[1]

i.e. 168. június 21.

Pydna melletti döntő csatában Aemilius Paulus szétveri a makedón sereget, így Makadónia immár harmadszor is alul marad Rómával szemben és elveszíti függetlenségét

[2]

1305. június 21.

Meghal II. Vencel cseh király

Utóda fia, III. Vencel néven a magyar király lesz.

[3]

1376. június 21.

A királyi tanács Velence ellen foglal állást

Az 1358-as zárai béke megkötése után továbbra is feszült maradt a viszony a Magyar Királyság és Velence között. Lajos király ezért Velence ellenségeit, Genovát és Padovát és az aquileiai pátriárkát kezdte támogatni. Ezeknek a városoknak elemi érdekük volt, hogy Velence hatalma csökkenjen, mivel így kereskedelmi előnyökre tehettek volna szert. A királyi tanács ezt a Velence-ellenes szövetséget erősítette meg, ami már előre vetítette egy komolyabb összecsapás lehetőségét.

[4]

1410. június 21.

Zsigmond király a Német Lovagrend szövetségeseként hadat üzen II. Ulászló lengyel királynak

[5]

1420. június 21.

Velence meghódolásra kényszeríti Trau városát

[6]

1771. június 21.

A Szent Jobb Budára érkezik

A Mária Terézia által a raguzai (Dubrovnik) domonkosoktól kiváltott Szent Jobb-ereklyét ünnepélyesen átadják Budán az angolkisasszonyoknak megőrzésre. Szent István ereklyéje kalandos körülmények között jutott el Raguzába még a XVI. században. Amikor a királynő tudomást szerzett annak hollétéről, tárgyalásokat kezdett a renddel, akik végül kiadták, és 1771. április 16-án a hívek már Bécsben tisztelhették. Mária Terézia nagy pompával ezután Magyarországra szállítatta. Ezzel együtt elrendelte Szent István napjának augusztus 20-án való megünneplését.

[7]

1781. június 21.

Megszületett Siméon Denis Poisson francia csillagász

A matematikai elemzés és a valószínűségszámítás területén ért el kiváló eredményeket. Jelentős része volt a potenciálelmélet kialakításában is. Foglalkozott elektromossággal, ballisztikával, hőtannal és mechanikával is. Az ő nevét viseli a Poisson- koefficiens, amely a gáz állandó nyomáson és állandó térfogaton mért fajhőjének a hányadosa. Egyik kidolgozója volt a rugalmasság elméletének. Párizsban hunyt el 1840. április 25-én.

[8]

1788. június 21.

Életbe lép az új amerikai alkotmány

Az amerikai Alkotmányozó Konvenció 1787. május 25-szeptember 17. között teljesen új alkotmányt készített, amelyet szeptember 28-án nyújtottak be ratifikálás végett. A ma is érvényben lévő legrégibb írott alaptörvény hivatalosan 1788. június 21-én lépett életbe, miután 9 állam már ratifikálta. Az Angliától elszakadt 12 volt észak- amerikai gyarmat konföderációját kimondó törvény a világ akkori leghaladóbb intézményrendszerét hozta létre. Széles körű jogokat biztosított az Unió tagállamainak, így akadályozva meg a túlzott központosító törekvéseket, a személyi hatalommal való visszaélést. Ennek alapján jött létre és szilárdult meg - George Washington elnöksége idején - az új kormányzati rendszer az erős végrehajtó hatalommal, a kétkamarás kongresszussal és a nemzeti szintű bírói hatalommal.

[9]

1813. június 21.

A franciák vereséget szenvednek Spanyolországban

A spanyol függetlenségi háborúban az Arthur Wellesley, Wellington hercege által vezetett brit expedíciós hadtest segítségével sikerül legyőzni a franciákat. A Vitoria melletti csatában a franciák vereséget szenvednek, az 1808 óta királyként uralkodó Joseph Bonaparténak el kell hagynia az országot. A spanyolok katonai sikereiket a Portugáliából kiinduló angol támadás mellett főleg gerillaharcmodoruknak köszönhetik. A lakosság támogatását élvező kis fegyveres csoportok állandóan veszélyeztetik a franciák utánpótlásai vonalait. Kedvezővé vált az angolok és spanyolok helyzete, amikor a francia csapatok 1812-ben elvonultak az Oroszország elleni nyári hadjáratra. A franciáktól ostromlott Cádiz városában 1812. március 11-én az újonnan összehívott parlament liberális alkotmányt bocsát ki. A liberálisok abban reménykednek, hogy a száműzetésben élő VII. Ferdinánd visszatérése után szentesíti majd az alkotmányos királyságra való áttérés reformintézkedéseit.

[10]

1851. június 21.

Makk József ezredes Kiutahiában felkeresi Kossuthot, akitől felhatalmazást kap egy új szabadságharc előkészítésére

[11]

1856. június 21.

Megszületett Stróbl Alajos szobrászművész

Liptóújváron látta meg a napvilágot. 1876-80 között Bécsben tanult, 1882-ben tűnt fel Perseus című szobrával. A XIX-XX. század fordulóján a magyar szobrászat vezető egyénisége lett, munkásságát érzékeny, realisztikus mintázás jellemezte. A kor legkedveltebb emlékműszobrásza volt. 1893-ban mintázta Arany János szobrát, amely a Nemzeti Múzeum kertjében található. 1906-ban készült a Halászbástyán levő Szent István lovas szobor és a Semmelweis-emlékmű. Budapest közterein állnak: a Jókai-szobor, Károlyi Sándor emlékműve, Eötvös József mellszobra. A XIX. századi emlékműstílusban fogant művei mellett számos impresszionisztikus, friss formázású portrét készített (Fiatal nő 1916, Szinyei Merse 1918). Évtizedeken át a Képzőművészeti Főiskola tanára volt. Pedagógiai tevékenységének a hatása úgyszólván felmérhetetlen. Az 1900-ban készített Anyánk című szobra a párizsi világkiállításon nagydíjat kapott. Ismert alkotása még Erkel és Liszt ülőszobra az Operaház bejáratánál, a Várban felállított Mátyás-kút, a Kossuth-mauzóleum szobordísze, valamint a szegedi Széchenyi- és a budapesti Erzsébet királyné-emlékmű. Budapesten halt meg 1926. december 13-án.

[12]

1891. június 21.

Megszületett Pier Luigi Nervi olasz építész

Sondrio-ban született. 1913-ban szerzett diplomát a bolognai egyetemen. Az I. világháborúban műszaki tisztként szolgált, majd mérnökként dolgozott Bolognában és Firenzében. Első fontos műve a firenzei stadion, amelyet 1932-ben fejezett be. Ez évben alapították meg unokaöccsével a Nervi és Bartoldi irodát Rómában, ahol egész életében dolgozott. Szerkezeti újítása volt a ferrocement, amelyben vékonyszálú, sűrű vasháló erősíti meg a nagy fesztávú beton héjszerkezeteket. Művei egyszerre építészeti és mérnöki produktumok. 1947-ben a római egyetem professzora lett. 1950-ben Breuer Marcellal és Bernard Zehrfuss-sal őt bízták meg a párizsi UNESCO-székház megtervezésével. 1955-ben részt vett a milánói Pirelli-ház, az első olasz felhőkarcoló tervezésében, amelynek vasbeton pillérei 25 m-re helyezkedtek el egymástól, jóval távolabb, mint az amerikaiak acélvázainak elemei. Az épület statikai viselkedését bergamói laboratóriumában tesztelte. Épültek magasházai Montrealban és Sydneyben is. Az 1960-as római olimpiára ő tervezte a Kis és a Nagy Sportcsarnokot. Az előbbi héjfödémének íves merevítő bordái a napraforgótányér mintázatát követik. 1961-62-ben épült első amerikai épülete, a New York-i buszpályaudvar. Ő tervezte a New Hampshire-i Dartmouth College épületét, valamint a San Franciscó-i székesegyházat is. A Harvard egyetem oktatója lett, majd 1963-ban díszdoktorrá avatták, s elnyerte az amerikai építészek aranyérmét is. Fontos hazai épületei a római Gatti gyapjúgyár és a torinói Munka Palotája. Az ő műve a Vatikánban a pápa nyilvános kihallgatási csarnoka, a Nervi-terem. Nervi vezette be az építészetbe a háromdimenziós szerkezeteket. Statikai kutatásai során újtípusú konstrukciókat hozott létre, s hirdette: `az anyagok, a statika, a szerkezeti technológia, a gazdaságosság és a funkcionális igények nem mások, mint az építészeti nyelv szavai`.

[13]

1894. június 21.

Főrendiház elfogadja a polgári házasságról szóló törvényjavaslatot

[14]

1905. június 21.

A koalíció nemzeti ellenállást hirdet

Még a Tisza Kálmán-i rendszer hagyott némi `ellenállási jogot` a vármegyéknek; a törvénytelen rendeleteket nem kellett végrehajtaniuk. A Fejérváry-kormánnyal szemben sok megye az ellenzéki koalíció vezérlő bizottságára hallgatott. Az újonnan leküldött főispánokat nem engedték be a megyeházára, így nem tehetett esküt, vagy ha feltörette az ajtókat, akkor birtokháborítás címén bűnvádi feljelentést tettek ellene. A belügyminiszter kormánybiztosokat küldött, felfüggesztette egyes megyék autonómiáját, megvonta az állami szubvenciót. 1906 tavaszára azonban a megyék sorra megtörtek.

[15]

1908. június 21.

Meghal Rimszkij-Korszakov orosz zeneszerző

Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov Tyihvin-ben látta meg a napvilágot 1844. március 18-án. A szentpétervári tengerészeti akadémia növendékeként magánúton tanult zongorázni és csellózni. 1862-73-ban az orosz flotta tisztje volt, közben sokat komponált. 1871-től a szentpétervári konzervatórium hangszerelés- és zeneszerzés-tanára, 1873-tól a Tengerészeti Zenekarok felügyelője volt. 1874-től az Ingyenes Zeneiskola igazgatója, majd a szentpétervári szimfonikus hangversenyek karmestere. Többször vendégszerepelt Nyugat-Európában. Mint az orosz nemzeti mozgalom, az Ötök csoportjának kiemelkedő tagja, részt vett az 1860-as évek reformtörekvéseiben. Műveire a romantikus álmodozás, néhol keleties, kolorisztikus hangvétel a jellemző. Fő műve A pszkovi lány, a Cári menyasszony és a Szaltán cár, valamint a Hópelyhecske és a Szadko című opera. Sikeresen dolgozta át más szerzők darabjait. Ő fejezte be Muszorgszkij Hovanscsina című operáját. Ljubenszkben érte a halál.

[16]

1927. június 21.

Lord Rothermere a magyarok mellett áll ki

Harold Sidney Harmsworth, Lord Rothermere legnagyobb napilapjában, a napi 1 millió példányban megjelenő Daily Mailben, 1927. június 21-én, szombaton jelent meg a laptulajdonos `Magyarország helye a nap alatt` című cikke. A térképpel is illusztrált eszmefuttatásában a lord kiállt a trianoni békeszerződés revíziója mellett, s felajánlotta tollát és lapjait az ügy szolgálatában. A lord érvelésének két sarktétele volt. Egyrészt Angliának érdeke az európai béke megszilárdítása, aminek elengedhetetlen feltétele a magyar területrevízió. Másrészt a nyugati országok kormányainak is támogatniuk kell a magyar rendszert, amelyre bízvást számíthatnak majd a bolsevizmus megerősödése idején. A cikk keletkezésében feltehetően ösztönző szerepe volt Hohenlohe Stefánia hercegnőnek, társasági nevén Stefi vagy Töffy princessznek, aki sokat forgolódott a lord környezetében.
A brit hivatalos körök, amelyeket kényelmetlenül érintett a cikk okozta nyugtalanság a kisantant országainak fővárosaiban, kezdettől fogva egyértelműen és konzekvensen elhatárolták magukat és politikájukat a lord nézeteitől és személyétől. A magyar kormánykörök azonban nem vették figyelembe az angolok elutasító magatartását, áldásukat adták egy páratlan méretű, és intenzitású revíziós propaganda-kampányhoz, középpontjában Rothermere ünneplésével.
Többen, közöttük Rákosi Jenő, a Pesti Hírlap főszerkesztője, azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy Rothermere alkalmatos személy lenne az üresen álló magyar trón betöltésére. A lord népszerűsítésére Rákosi a Radomér magyar, sőt ősmagyar nevet adta neki, amit persze a pesti kabaréban átkereszteltek Róthmayerra.

[17]

1928. június 21.

Meghal Ballagi Aladár történész

Ballagi Mór fia Kecskeméten látta meg a napvilágot 1853. október 24-én. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Heidelbergben folytatta. 1875-76 között a budapesti református gimnáziumban, 1876-77 között a sárospataki akadémián tanított. A budapesti egyetemen a XVII-XVIII. századi egyetemes történettel, külföldi magyar vonatkozásokkal, magyar művelődéstörténettel és nyelvészettel foglalkozott. 1904-ben az MTA rendes tagjává választotta, 1905-1910 között függetlenségi párti képviselő volt.

[18]

1933. június 21.

Betiltják a német Szociáldemokrata Pártot, vezetőit letartóztatják

[19]

1942. június 21.

Rommel csapatai elfoglalják Tobrukot

[20]

1953. június 21.

Megszületett Benazir Bhuttó pakisztáni politikusnő

A később kivégzett pakisztáni államfő Zulfikar Ali Bhutto legidősebb lánya Karacsiban látta meg a napvilágot. Jómódú család gyermekeként előkelő iskolai képzésben részesült egyebek között az amerikai Harvard, valamint az angliai Oxford egyetemen. Diplomáciai pályára készült, amelynek eléréséhez apjának akkori magas tisztsége jó lehetőséget biztosított. Röviddel hazatérése után azonban Ziaul Hak tábornok katonai puccsal megdöntötte Ali Bhutto hatalmát, akit először bebörtönöztek, majd 1979-ben kivégeztek. A fiatal politikusnő anyjával, Nuszrat Bhutto-val vezető szerepet játszott a katonai diktatúra ellen harcoló, un. Pakisztáni Néppártban. 1977-84-ig emiatt háziőrizetben tartották, majd 1984-86-ig száműzetésbe kényszerítették. 1988-ban Ziaul Hak repülőszerencsétlenség áldozata lett, ami alapvetően megváltoztatta a pakisztáni helyzetet. Utóda Isak Hán elnök általános választásokat rendelt el Pakisztánban, amelyeken Bhutto Néppártja a szavazatok csaknem 44 százalékával relatív többséget ért el. Ekkor, ha vonakodva is az elnök a fiatal politikusnőt bízta meg a kormányalakítással, s így ő lett a muzulmán világ első miniszterelnöknője. 1990-ben azonban őt és kormányát `korrupció és hivatali visszaélés` vádjával menesztették, amit pártja egyértelmű választási veresége is követett. Az 1993-as választások után újból miniszterelnök lett, egészen 1996 végéig. 1997-ben a Pakisztáni Néppárt egész életre szólóan elnökévé választotta. 1997-ben távollétében 3 évi kényszermunkára, 1999 ötévi börtönre ítélték, 2001 felmentették. 1999-2001 Angliában, 2004 szeptembertől Dubaiban élt. 2006 elején az Interpol a pakisztáni kormány kérésére korrupció és pénzügyi visszaélések vádjával körözést rendelt el ellene és férje ellen. 2007-ben azonban a pakisztáni kormány közkegyelemben részesítette az ellene korrupció vádpontjaiban indított eljárás alól. Még ugyanebben az évben visszatért hazájába nyolcévi önkéntes száműzetéséből. Egy Ravalpindiben tartott választási naggyűlést követően 2007. december 27-én merénylet áldozata lett.

[21]

1976. június 21.

Meghal Nagybaczoni Nagy Vilmos katonatiszt

Parajdon született 1884. május 30-án. 1905-ben elvégezte a Ludovika Akadémiát, majd a bécsi hadiiskola hallgatója volt. Az I. világháború alatt különböző vezérkari beosztásokat töltött be. 1919-től vezérkari őrnagy, vezérőrnagy, altábornagyi kinevezést kapott. 1942-43 között a Kállay-kormány honvédelmi minisztereként tevékenykedett. E minőségében mérsékelni igyekezett a német befolyást, a hazai szélsőjobboldal hatását, és sokat enyhített a munkaszolgálatosok helyzetén. Emiatt `tengelyellenességgel` és `zsidóbarátsággal` vádolták. 1943-ban kénytelen volt lemondani. A nyilas hatalomátvételt követően 1944. november 16-án letartóztatták, Sopronkőhidára, majd Németországba hurcolták. 1945-ben szabadult, s attól kezdve visszavonultan - egy időben méltatlan körülmények közt - haláláig élt Piliscsabán. Az 1950-es elején nyugdíját megvonták. Hadtörténeti munkái Magyarország I., emlékiratai pedig II. világháborús szerepének nélkülözhetetlen forrásai.

[22]

1990. június 21.

Megalakul a Budapesti Értéktőzsde

[23]

2002. június 21.

Sevillában tartják az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői csúcstalálkozóját

Medgyessy Péter miniszterelnök a többi tagjelölt ország képviselőjével együtt részt vesz a csúcsértekezlet második napján tartott munkaebéden.

Bezár