2024. nyár: Hírhedt emberrablások
ITT vásárolhatsz termékeinkből

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: június  •  Nap: 03
18 találat
[1]

1328. június 3.

I. Károly megerősíti és bővíti Kőszeg kiváltságait

[2]

1402. június 3.

Zsigmond király elfogatja Prokop morva őrgrófot

[3]

1676. június 3.

Megszületett báró Apor Péter történetíró

Az altorjai születésű főnemes Kolozsvárott és Nagyszombatban tanult jogot és bölcsészetet. 1699-ben Küküllő vármegye főispánja, 1708-tól Háromszék főkirálybírája lett, 1713-ban bárói rangot kapott. Kora legjelentősebb emlékirat-íróinak egyike volt. Történeti-származástani vonatkozású közlései mellett szokástörténeti, művelődéstörténeti feljegyzéseket is hátrahagyott. Fő műve, a Metamorphosis Transsylvaniae, a rendi tradicionalizmus múltat dícsérő szellemében készült, s 1736-ban adták ki. Élettörténetének fontos momentuma, hogy a Rákóczi-szabadságharc idején több ízben változtatta pártállását, amiért kétszer is gyanúba keveredett és bebörtönözték. A fogságból szabadulván a Habsburg-ház híve lett. 1752. szeptember 22-én hunyt el.

[4]

1726. június 3.

Megszületett James Hutton skót természettudós

Edinburghban járt középiskolába, majd jogot tanult és művészeti előadásokat hallgatott. Mivel ügyvédbojtárként is inkább kémiai kísérleteket végzett, elbocsátották. Később orvostudományt tanult, mert itt hallhatott a legtöbbet a kémiáról, ami akkor a legjobban érdekelte. Párizsba, majd Leidenbe ment, ahol 1749-ben orvosi diplomát szerzett. Tanulmányai után az apjától örökölt rossz talajú birtokot hatékony gazdasággá fejlesztette. Barátjával, John Davie-val kidolgozták a szalmiáksó (repülősó) koromból történő előállításának módszerét. A szalmiáksót textilfestésre használták. Az eljárás haszna révén 1768-ban feladhatta farmját és Edinburghba költözött. Itt összebarátkozott Joseph Black vegyésszel, s részt vett az edinburghi Royal Society 1783-as megalapításában. Előtte - a bibliai történetek tiszteletben tartása miatt - senki sem összegezte a kőzetekről összegyűjtött rengeteg adatot, ismerték az erózió hatását, de nem tudták, milyen erők hatnak ellene. Hutton a földfelszín tanulmányozása során arra a következtetésre jutott, hogy a Föld mai arculata létrejöttének magyarázatához nincs szükség a bibliai vízözönhöz hasonló katasztrófák feltételezésére. Ez az elmélet uniformitarianizmus néven vált ismertté, mivel e szerint végig ugyanazok a folyamatok alakítják a Föld felszínét, ezért nincs szükség teremtéselméletekre. Elképzelései heves bírálatot váltottak ki, Hutton ezekre A Föld elmélete című kétkötetes munkájában válaszolt, mely 1795-ban jelent meg, a harmadik kötetet halála miatt nem tudta befejezni. Könyvének nyelvezete azonban nehézkes, s halála után elméletét majdnem elfelejtették, ám barátja, John Playfair (1748-1819), a matematika edinburghi professzora megírta a mű mesteri, világos összefoglalását, A Föld Hutton-féle elméletének szemléltetése címmel, saját megfigyeléseivel kiegészítve. Ez 1802-ben jelent meg és mindenkit meggyőzhetett az uniformitarianizmus igazáról, Hutton művét azonban Charles Lyell tette általánosan elfogadottá.

[5]

1795. június 3.

A Vérmezőn kivégzik Őz Pál ügyvédet és Szolártsik Sándor joggyakornokot a magyar jakobinus mozgalom tagjait

[6]

1802. június 3.

Franciaország és Oroszország megállapodik a Német-Római Császárság átszervezéséről

[7]

1879. június 3.

Székesfehérvárott országos gazdakongresszust tartanak

A székesfehérvári országos gazdakongresszust a földbirtokos arisztokrácia képviselői, gróf Károlyi Sándor, gróf Dessewffy Aurél és mások kezdeményezték. A mezőgazdasági termelés és értékesítés fokozott állami támogatását kívánták: vegyen részt az állam a talajjavításban, biztosítson olcsóbb vasúti tarifát, létesítsen közraktárakat, adjon hitelkedvezményeket és hívjanak létre önálló földművelésügyi minisztériumot. Ugyanakkor mezőgazdasági érdekképviseleti szervek létrehozását is javasolták. A kongresszuson az ún. agrárius gazdasági érdekek párosultak az ipar- és kereskedelemellenes szándékokkal is. Nem utolsósorban a most szerveződő agrárius lobby hatására az 1880-as években az állam növekvő szerepet vállal a mezőgazdaság technikai korszerűsítésében: segíti mintagazdaságok, agrotechnikai kísérleti állomások létesítését, országos állategészségügyi szolgálatot szerveznek meg, s talajjavítási és filoxériaellenes intézkedéseket hoznak, jobb gazdálkodási módszerek kutatását kezdeményezik.

[8]

1899. június 3.

Meghal a keringőkirály

73 éves korában Bécsben meghal ifj. Johann Strauss zeneszerző és karmester. Mint azonos nevű apjának (aki 45 éves korában 1849-ben halt meg), neki is komoly része van abban, hogy a könnyű múzsa, különösképp a már egyszer kiátkozott bécsi keringő újra elfogadott lett. Ifj. Johann Strausst, az ünnepelt `keringőkirályt` nemcsak a bécsi közönség fogadta kegyeibe. Keringők mellett - melyek közül a legismertebbek a `Kékduna-keringő (1867), `Mesél az bécsi-erdő` (1868), `Bécsi vér` (1871 körül) és a `Császárkeringő` (1888) - Strauss 16 operettet is komponált, többek között a nagysikerű `Denevér`-t (1874), az `Egy éj Velencében`-t (1874), a `Cigánybáró`-t (1855). Koncertkörútjai sikeréhez nagyban hozzájárult jellegzetesen bécsinek mondott személyes varázsa is. Magyarországon is népszerűek voltak művei, nem utolsósorban azért, mert a `Cigánybáró`-t egy Jókai elbeszélésből írta.

[9]

1906. június 3.

Megszületett Joséphine Baker revüsztár

Az amerikai származású francia énekes-táncos színésznő Saint Louis-ban született. 19 éves korában lépett első ízben színpadra, majd hamarosan - főként hiányos öltözéke miatt - világhírnévre tett szert. Elhagyta hazáját és lakhelyéül az őt bőrszínével, mosónő mamájával befogadó Franciaországot választotta; `Két szerelmem van: a hazám és Párizs` - énekelte évtizedeken át. Robbanékony temperamentuma, rendkívüli tánctudása és érdekes énekhangja tette népszerűvé. Nemcsak énekelt, hanem ironikus-önironikus kis összekötő szövegekkel szórakoztatta a nézőket. Filmszerepekben is megismerhették, számos általa bemutatott sanzon és dzsessz-szám sláger lett. A II. világháború idején ápolónőként titkos feladatokat teljesített De Gaulle tábornok megbízásából. E tevékenységéért magas kitüntetésben részesült. Az 1950-es években visszavonult a színpadtól. Örökbe fogadott néhány tucat, különböző bőrszínű gyermeket, akiket dél-franciaországi kastélyában nevelgetett. Párizsban hunyt el 1975. április 12-én.

[10]

1918. június 3.

Németország és Finnország békeszerződést köt

[11]

1926. június 3.

Megszületett Allen Ginsberg amerikai költő

A beatnemzedék egyik legfontosabb poétáj aNew Jerseyben született. Apja Louis Ginsberg költő, anyja egy Oroszországból kivándorolt zsidó volt. Több egyetemre járt, de egyet sem bejezett be. Beutazta a fél világot, járt a Távol-Keleten, Mexikóban, Afrikában. Az ötvenes évek elején jelentkező beatnemzedék egyik legfontosabb műve, az Üvöltés 1957-ben látott napvilágot, s ma már klasszikusnak tekintik, bár megjelenésekor inkább értetlenség és felhördülés fogadta. Lázadt minden hatalom, a fogyasztói társadalom minden vívmánya ellen. Előtte soha ennyi zsargonkifejezést, trágár szót le nem írtak, ki nem mondtak az irodalomban. 1961-ben jelent meg második kötete, a Kaddis és más költemények. Foglalkozott zenével és fényképezéssel is, belevetette magát az 1960-as évek társadalmi mozgalmaiba. A hippik mellett kapcsolatot keresett a hírhedt Pokol Angyalaival is, hangos bírálója volt a vietnami háborúnak és nem éppen adoniszi alkata dacára gyakran fényképeztette magát meztelenül. Élő, személyes találkozásai a közönséggel, az együttes éneklések és szavalatok gyakran végződtek botránnyal, rendőrségi elvezetéssel. Végül aztán elfogadták: 1972-ben megjelent Fall of America című kötete megkapta a rangos National Book Awardot. Ginsberg hívő buddhista volt, sokat meditált és az utolsó pillanatig alkotott. 1997. április 4-én bekövetkezett halálát májrák okozta. Több kötete látott napvilágot, magyarul A leples bitang, a Május királya és a Nagyáruház Kaliforniában. Összegyűjtött verseit 1987-ben adták ki, s Hobó (Földes László) társaságában fellépett Budapesten is.

[12]

1942. június 3.

Midway-szigeteknél amerikai-japán tengeri csata kezdődik

[13]

1963. június 3.

A zsinat alatt meghal XXIII. János pápa

Rómában, 81 éves korában, gyomorrákban elhunyt XXIII. János pápa (Angelo Giuseppe Roncalli), aki 1958. október 28-tól volt hivatalában. Betegsége ellenére haláláig részt vett a második vatikáni zsinat munkájában, melyet 1962. október 11-én hívott össze. János rövid pontifikátusa alatt számos politikai és egyháztörténeti jelentőségű átalakítást vezetett be, s ezzel világszerte megbecsülést és elismerést szerzett magának. A lelki gondozást tekintette az egyház elsőrendű feladatának, és a többi keresztény egyházzal való kölcsönös megértésen fáradozott. A keleti tömbbel való kapcsolatok javítását is célul tűzte maga elé.

[14]

1965. június 3.

White 20 percig lebeg a világűrben

A Gemini-4 űrhajó indításával az Egyesült Államok megkezdi eddigi legnagyobb űrkísérletét. James McDivitt őrnagy és Edward White őrnagy öt napon át kering a Föld körül. 2,7 millió kilométert tesznek meg ennek során. A kísérlet csúcspontja az, hogy Edward White 1965. június 3-án elhagyja az űrkabint, és 20 percen át szabadon lebeg a világűrben.

[15]

1977. június 3.

Az Egyesült Államok és Kuba képviselői megállapodnak, hogy 16 év után felveszik a diplomáciai kapcsolatot egymással

[16]

1980. június 3.

Földet ér a magyar-szovjet űrutazás legénysége

Farkas Bertalan egy hetet töltött a világűrben.

[17]

1989. június 3.

Meghal Khomeini ajatollah

Az iráni forradalom vezetője, Ruhollah Khomeini ajatollah körülbelül 89 éves korában, Teheránban egy bélműtét után elhunyt. Khomeini halálával az iszlám forradalom tíz éve után eltűnik a karizmatikus vezető a politika színpadáról. A hatóságok negyvennapos állami gyászt hirdettek meg, a teheráni rádió pedig "mindenfajta összeesküvés veszélyére" figyelmeztette a lakosságot. A hadsereg Khomeini halála után is készen áll, "hogy megvédje a forradalmat és az iszlám köztársaság határait". A június 6-i temetésen 4-5 millió gyászoló vett részt. A temetési ceremónia perzselő hőségben zajlott le, sokan meghaltak, illetve megsérültek. Khomeini halálát sokfajta reakció követte. Irak - Irán háborús ellenfele - nyílt örömének adott hangot, míg a síita muzulmánok kétségbeesetten gyászoltak. George Bush amerikai elnök egy nyilatkozatában kifejezte reményét, hogy Irán "ismét felelősségteljes szerepet fog játszani a nemzetközi közösségben". Közvetlenül a forradalom vezetőjének halála után egy 83 egyházi vezetőből álló tanácsa a 49 éves Ali Hameneit, a jelenlegi államelnököt választja meg Khomeini utódául. A mérsékeltek és a radikális fundamentalisták közti utódlási harcban átmeneti jelöltnek tartják, aki valamennyi irányzat számára elfogadható. Ezt követően sor került a Khomeini által egy kézben tartott egyházi és világi vezetés szétválasztására. Július 28-án a parlament addigi elnökét, az 55 éves Ali Akbar Haszemi Rafszandzsanit, aki egyben a hadsereg főparancsnoka, választották Irán új államelnökévé. Az alkotmány megváltoztatásával az államelnöki hivatalnak megnő a hatásköre: Rafszandzsani ezután betölti az államfői s a kormányfői tisztséget is. A változások - egyelőre legalábbis - nem változtatnak gyökeresen azon, hogy Irán továbbra is politikájában egyházi férfiúk által vezetett állam.

[18]

2001. június 3.

Meghal Anthony Quinn amerikai filmszínész

Édesapja ír, édesanyja azték származású volt, és mindketten részt vettek Pancho Villa csapatának diktatúraellenes forradalmában. Ezért 1910-ben menekülniük kellett Mexikóból és az Egyesült Államokban találtak új otthonra. Fiatalon képzőművészeti és színi tanulmányokat folytatott, s pályáját színpadi színészként kezdte, majd 1936-ban hollywoodi meghívást kapott. Kezdetben főként kalandfilmekben, westernekben lépett fel. 1952-ben a Viva Zapata egyik mellékszereplőjeként tűnt fel, ezért az alakításáért kapta első Oscar-díját. Igazán nagy sikerét Fellini: Országúton című filmjének Zampanójaként aratta. Ezután egymást érték világhírű alakításai: A párizsi Notre Dame Quasimodójaként, a Zorba, a görög címszereplőjeként, Attila hun vezérként, A nap szerelmese című film Gauguinjeként. Ezért az 1956-ban készült filmért kapta a második Oscar-díjat. Kiváló jellemábrázoló képességét, drámai tehetségét bizonyította az Acélkaraván, Az utolsó emberig, a Buffalo Bill, az Arábiai Lawrence, a Barabás, a Szingapúri táncosnő, A kalóz című alkotásokban nyújtott alakításaival, illetve több játékfilm rendezésével. Összesen több mint 300 filmben játszott. Négy házasságot kötött és 13 gyermeke született.

Bezár