2024. nyár: Hírhedt emberrablások
ITT vásárolhatsz termékeinkből

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: május  •  Nap: 25
18 találat
[1]

1085. május 25.

Meghal VII. (Szent) Gergely pápa

A szegény sorból származó Hildebrand 1020 és 1025 között született. Tanulmányait Rómában kezdte az Aventinus dombon álló Santa Maria kolostorban. Az Örök Városban lépett be a bencés rendbe. Sokat köszönhetett IX. Leó pápának, aki bíborossá emelte, és a pápai birtokok kezelőjévé tette. Sokat tett az egyházfegyelmi problémák megoldásáért. Felvette a kapcsolatot a normannokkal, hogy velük sikerüljön ellensúlyozni a nemesség és a Német-római Császárság egyre növekvő hatalmát.
1073. április 22-én választották pápává. Uralkodása alatt az univerzális egyház koncepciójának megvalósításáért küzdött, példát mutatva az egyház megújulásáért vívott évszázados harcokban. Saját korában nem aratott tartós sikert, és száműzetésben kellett meghalnia, de a római egyház erkölcsi befolyását napjainkig sok tekintetben a Gergely által adott irányításnak köszönheti. Vasszigorral próbált fellépni az egyházi méltóságok adásvétele (simónia), a laikus invesztitúra (világi személyek egyházi hivatalokba való beiktatása) ellen és a papi nőtlenség (cölibátus) érdekében. Leghevesebben a német császári hatalommal szemben akarta érvényesíteni a pápai szék tekintélyét. Ebből indult ki az ún. invesztitúra-harc, amelyben Gergely az ellenszegülő IV. Henrik királyt kiátkozta, és 1076-ban Canossa várában vezeklésre bírta.
A megyezés azonban nem zárta le a konfliktusokat. Henrik a második kiátkozás után III. Kelemen személyében ellenpápát választott. A császár Róma elfoglalására indult, Gergely bezárkózott az Angyalvárba és a normannokhoz fordult segítségért. A pápát támogatók azonban kifosztották a várost, így a pápa népszerűsége a mélypontra zuhant. Gergely kénytelen volt elhagyni a várost, és nem sokkal ezután Salerno-ban érte a halál. VII. Gergelyt 1606-ban V. Pál pápa avatta szentté.

[2]

1234. május 25.

A mongolok véget vetnek a Csin-dinasztia uralkodásának Kínában

[3]

1571. május 25.

Báthory Istvánt erdélyi fejedelemmé választják

Az ekkor fejedelemmé választott Báthory István korán elveszítette apját, az erdélyi vajdát. Erdélybe 1551-ben tért vissza. Noha a bécsi királyi udvarban nevelkedett, Izabella királyné hadvezéreként Szatmár védelmében felvette a harcot a császáriak ellen. Majd János Zsigmond bécsi követeként ügyes diplomáciával 1563-ban sikerült kétéves fegyverszünetet kötnie Ferdinánddal. Mivel János Zsigmond ezt megszegte, a követet I. Miksa elfogatta, s Prágában tartotta őrizet alatt. 1571-ben az elhunyt fejedelem jelöltje, Bekes Gáspár helyett az országgyűlés őt választotta fejedelemmé, amit a Porta is megerősített. Az új fejedelem Erdély gazdasági és katonai helyzetének javítása érdekében támogatta a kereskedelmet és a bányászatot, megerősítette a terület védvonalait, köztük Váradot. Udvara reneszánsz kultúrközponttá vált. A lengyel rendek 1575 decemberében I. Miksa császár és magyar király ellenében királyukká választották. Ekkor Kristóf bátyját helytartóként Erdélyben hagyva, Lengyelországba költözött, és feleségül vette a megözvegyült királynét, Jagelló Annát. Az erdélyi ügyek rendezésére Krakkóban Magyar Kancelláriát szervezett. Rendelkezéseit bátyja halála után egy tizenkét tagú tanács, majd Ghiczy János kormányzó hajtotta végre. Lengyel királyként sikeresen háborúzott Oroszország ellen. Távlati terve egy, Lengyelországot, Litvániát, Erdélyt és Magyarországot magába foglaló Habsburg- és törökellenes szövetség összekovácsolása volt. Terve az 1585. évi erdélyi és magyarországi nagy éhínség, valamint tisztázatlan halála miatt nem valósulhatott meg. Utódaként a fejedelmi székben bátyja fiát, a kiskorú Zsigmondot jelölte ki.

[4]

1659. május 25.

Lemond Angliában Richard Cromwell

[5]

1681. május 25.

Meghal Don Pedro Calderón spanyol író

A nemesi családból származó Don Pedro Calderón de la Barca Madridban született 1600. január 17-én. Madridi jezsuitáknál, majd Alcalá de Henares (1612-15) és Salamanca egyetemén tanult (1615-20). Fiatalon katonának állt, s a heves vérű, önkényeskedő és párbajozó spanyol nemes ifjak aranyéletét élte. 1623-tól 1625-ig valószínűleg Itáliában és Németalföldön katonáskodott. 1638-ban baszk földön a franciák, 1640-től 1642-ig pedig a katalán felkelők ellen harcolt. Kezdeti irodalmi sikereit a húszas évek elején különböző szentté avatások alkalmából rendezett költői versenyeken aratta. Első színpadi művét Szerelem, becsület és hatalom címmel 1623-ban írta. 1635-ben a Buen Retiro királyi palotát A legnagyobb varázslat, a szerelem című komédiájával avatták fel. Ekkor már ő volt a spanyol királyi udvar látványos barokk külsőségek között folyó színházi életének fő irányítója, akit érdemei elismeréséül IV. Fülöp 1636-ban a Santiago-rend lovagjává tett. 1645-ben Alba hercegének szolgálatába lépett. 1651-ben pappá lett, egy évtizeden át Toledóban (1653-63), majd haláláig Madridban élt mint a király tiszteletbeli káplánja. Drámaírói tevékenységét a húszas évek elejétől haláláig folytatta. A Lope de Vega által kialakított sajátos drámaforma legjelentősebb folytatója és továbbfejlesztője, a spanyol `aranyszázad` hanyatló korszakának legjellemzőbb irodalmi kifejezője volt. Színháza nagy elődjétől főként abban különbözik, hogy uralkodó jegye nem a közvetlen természetesség, hanem a nagyfokú tudatosság, a szigorú logika, a rendszer. A világosan átgondolt cselekmény rendkívül koncentrált, minden felesleges kitérőtől mentes. Drámáinak cselekménye mindig egyetlen kimagasló drámai hős körül forog, mint Pedro Crespo A zalameai bíró, Segismundo Az élet álom és Don Gutierre A saját becsületének orvosa című drámákban. Új műfajt is teremtett, a zarzuelát, a vígopera sajátos spanyol változatát. Fő művei: Az élet álom, A zalameai bíró, Az állhatatos fejedelem és A csodatévő mágus.

[6]

1703. május 25.

Meghal Samuel Pepys, angol naplóíró

[7]

1768. május 25.

Elindul első útjára James Cook

[8]

1810. május 25.

Felkelés robban ki Argentínában

Buenos Airesben zendülés tör ki, melynek során egy nemzeti junta (bizottság) ragadja magához a hatalmat, és elmozdítja Rio de la Plata spanyol alkirályát. Latin-Amerika spanyol gyarmatain már 1808-tól kezdve jelentkeznek felkelések és függetlenségi törekvések. Ezeket a mozgalmakat I. Napóleon spanyolországi hadjárata (1807) váltotta ki. Napóleon az év végén Joseph Bonapartét Spanyolország királyává nyilvánította. Ezek az anyaországi események adtak lendületet Spanyol-Amerikában a liberális jellegű juntamozgalomnak. Ezt a fejlődést az is elősegítette, hogy Spanyolország francia megszállása következtében az amerikai csapatok utánpótlását egy időre leállították. Így az első nemzeti junták már 1808-ban létrejöttek. A legfontosabbak, Quinto, Bogota, Santiago és Buenos Aires hamarosan az önkormányzati törekvések központjaivá váltak. E törekvések végül katonai összeütközésekhez vezettek. 1810-ben Rio de Platában kerül sor felkelésre, május 25-én kitör a lázadás Buenos Airesben, és gyorsan kiterjed az egész alkirályságra. A forradalomban mind az ország értelmisége, mind a vidéki lakosság részt vesz. Az előbbi csoport, amelyre nagy hatással voltak a francia forradalom eszméi, részben a jakobinusokat utánozva kifejezetten támogatja a terrorintézkedéseket. A másik csoport abban érdekelt, hogy a spanyol anyaország ellen kitört forradalmat a kereskedők és a nagybirtokosok ellen vigye tovább (1816. VII. 9.). Így alakulnak ki a társadalmi ellentétektől is szított függetlenségi mozgalmak.

[9]

1862. május 25.

Meghal Johann Nepomuk Nestroy

Grazban, 65 éves korában meghal Johann Nepomuk Nestroy, osztrák költő és színész. Több mint 80 színpadi művel (mindenekelőtt népszínművekkel, bohózatokkal, dialektusban és irodalmi nyelven írt dalbetétekkel ellátott paródiákkal) örvendeztette meg nézőit. A született bécsi költő operaénekesként kezdte, majd prózaszerepekre cserélte fel dalait. Többnyire saját darabjaiban játszott a Theater an der Wienben és a Leopoldstäder Theaterben, amelyet 1854-től 1860-ig vezetett. Darabjai általában a bécsi népi komédia stílusában Bécs biedermeier korszakának hétköznapjairól szólnak tréfával, gúnnyal, csípős iróniával.

[10]

1892. május 25.

Megszületik Josip Broz Tito, Jugoszlávia későbbi elnöke

[11]

1911. május 25.

Lemond Díaz mexikói elnök

Porfirio Díaz mexikói elnök lemond, és emigrációba vonul. Egy hároméves megszakítást kivéve, hatalma 1877 óta töretlen volt. 1910-es újjáválasztása után ellenfele, Francisco Madero katonai puccshoz folyamodik. Díazt 1877-ben választották elnökké. Két sikertelen forradalom (1871 és 1876) után, 1876 novemberében sikerült legyőznie a kormánycsapatokat és megnyernie az elnökválasztást. Első hivatali ideje alatt megszilárdította hatalmát és a mexikói viszonyok stabilizálására törekedett. 1881-ben nem jelöltette magát újra, de hívét Manuel Gonzalest választatta meg. 1884-ben újra ő maga állt az ország élére. Erősen központosított kormányzást vezetett be, mind helyi, mind országos szinten felszámolta az ellenzéket, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás legfontosabb posztjaiba saját híveit ültette. Jól tudta, hogyan kell az egyes érdekcsoportokat (kreolok, meszticek és az egyház) engedmények révén saját oldalára állítania, illetve egymás ellen kijátszania. Az ország gazdasága azonban válságba került. Díaz támogatta ugyan külföldi tőkebefektetést, de a nyereség külföldre került.

[12]

1926. május 25.

Megszületett Miles Dewey Davis amerikai dzsesszmuzsikus

Az Illinois állambeli Alton-ban születt, apja jólmenő fogorvos volt Chicagóban, ő maga pedig a neves Julliard zeneakadémiára járt. 13 évesen kezdett el trombitálni. Még tizenéves volt, amikor olyan legendás muzsikusokkal került össze, mint Charlie Parker és Max Roach. 1948-ban Capitol Orchestra néven kilenctagú együttest hozott létre. Ezzel a zenekarral rögzítette 1949-ben Birth of Cool című lemezét, amelynek megjelenése a cool-korszak nyitányát jelentette, mivel addig a bebop-stílus volt az uralkodó. 1949 után egy fiatal muzsikusnemzedéket (Herbie Hancock, Joe Zawinul, Wayne Shorter, Airto Moreira, Chick Corea és John McLaughlin) nevelt fel, akikkel azután a műfaj történetének legnagyobb váltását hajtotta végre: megteremtette a populárisabb hangzású dzsessz-rockot. Emiatt sok támadás érte, kritikusai szerint az új hangzás tönkretette a dzsessz alapját, a bluest, a rögtönzést, de ő nem törődött ezekkel a véleményekkel, ment tovább a maga útján. Utolsó éveiben már olyan partnerei voltak, mint Sting, Prince, trombitája mellett szintetizátorokat is megszólaltatott, és újabb tehetségeket fedezett fel. Stílusteremtő művész volt, a modern dzsessz legjelentősebb újító egyénisége. Egyszerű, virtuozitástól mentes hangszerszólóit balladai tömörség jellemezte. Kétszer járt Magyarországon kárminpiros trombitájával: 1989-ben és 1991-ben felejthetetlen koncerteket adott a Budapest Sportcsarnokban. Santa Monica-ban hunyt el 1991. szeptember 28-án.

[13]

1938. május 25.

Kezdetét veszi a nemzetközi eucharisztikus kongresszus Budapesten

Az eucharisztia magyarul oltáriszentséget jelent. Ennek tiszteletére szervezi meg a katolikus egyház 1881 óta a nemzetközi eucharisztikus kongresszusokat. A 34. Világkongresszus rendezésének jogát Budapest nyerte el. Az 1938. május 25-29. között lezajlott istentiszteletek, ünnepségek, kongresszusok és körmenetek a magyar katolikus egyház erejét és a világegyházzal való egységét bizonyították. Eugenio Pacelli bíboros államtitkár, a pápa legátusa (a későbbi XII. Pius pápa) és a résztvevők többsége úgy vélte: a budapesti ünnepségek a lelki élet elmélyítése mellett politikailag elsősorban a nácik ellen irányulnak (Hitler nem engedte a német katolikusokat Budapestre). A másik fő ellenség a bolsevizmus maradt. Így a magyar egyház és a Szent István-i Magyarország ismét a `két pogány között` a kereszténység, az európai civilizáció védőbástyájának szerepében érezhette magát. A több százezres tömeget megmozgató egyházi ünnepségsorozat egybekapcsolódott az 1938-as Szent István-évvel (a király halálának 900. évfordulója), és mint a `kettős szent év` rendezvényei bizonyították, hogy Magyarország a `béke szigete Közép-Európában`.

[14]

1956. május 25.

Meghal Supka Géza művészettörténész-régész

Budapesten született 1883. április 8-án. 1918-ban a Károlyi-kormány követe volt Prágában. A magyar írók és az irodalom támogatása érdekében 1927-ben az ő kezdeményezésére rendezték meg Magyarországon az első könyvnapot. Részt vett az ellenállási mozgalomban. 1945 után rövid ideig a Nemzeti Múzeum elnöke volt. Régész-művészettörténészként a keleti régészet felé fordult. Publicistaként 1945-ig a polgári radikalizmus harcos szószólója, majd a háború után a polgári demokrácia híve volt. Újságíróként az irodalmi igényű, népszerű-tudományos riport műfajának megteremtője. Műfordítással is foglalkozott.

[15]

1961. május 25.

Kennedy elnök a Holdra szállás mellett érvel

John F. Kennedy amerikai elnök felhívta az amerikaiakat a holdra szállás megvalósítására. A nap megünneplését az űrtechnológiával is foglalkozó amerikai Lockhead cég 1998-ban kezdeményezte, így jött létre a világűr napja.

[16]

1963. május 25.

Véget ér az Afrikai Egységszervezet értekezlete

Az Afrikai Egységszervezet 1963. május 22-25-én Addisz Abebában tartotta alakuló csúcsértekezletét, amelyen a szervezet megalakulásának emlékére határozatot hoztak Afrika Napjának megünnepléséről. Célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területen folytatott együttműködés fejlesztése. Az AESZ alapelvei az államok egyenjogúsága, a be nem avatkozás és a tömbönkívüliség. 2000-ben a togói Loméban tartott csúcstalálkozón megállapodtak az Afrikai Unió létrehozásáról. 2002. július 9-én a dél-afrikai Durban kikötővárosban hivatalosan megalakult az Afrikai Unió.

[17]

1975. május 25.

Átadják a zánkai úttörővárost

A nemzetközi gyermeknap alkalmából átadták Zánkán a balatoni úttörővárost. A központi épületben az irodákon kívül könyvtár, úttörő-történeti múzeum, tanácskozók, társalgók, 3000 adagos konyha található, valamint étterem és a félezer gyereket befogadó előadóterem kaptak helyet. Ehhez járul a sportcsarnok, a stadion 3000 fős lelátóval, az egészségház, 16 nyári tábor épületei, a téli tábor s a 36 m magas víztorony 385 kataszteri hold területen. Az úttörővárosban nyáron kéthetes turnusokban 3000 úttörőt tudtak fogadni, a tanév hónapjaiban őrsvezetőket képeztek, akiknek iskolai oktatását is helyben végezték. Évente 25 ezer gyermek fordult meg Zánkán.

[18]

1987. május 25.

Népszámlálást tartanak az NSZK-ban

A Német Szövetségi Köztársaságban népszámlálást tartanak. A határnap előtti és utáni hetekben kereken 500 000 számlálóbiztos szorgoskodik. Maximum 33 kérdésre várnak választ, az adatszolgáltatók személyét, szakmáját és munkáját illetően. Regionális kezdeményező csoportok, de a Zöldek is az adatfelvétel bojkottálására szólítottak fel, mert a személyek beazonosítására az adatvédelmi rendelkezések ellenére lehetőség nyílik, s így ez egy lépés az állampolgárok abszolút felügyelete felé. A népszámlálás támogatói azzal érvelnek, hogy a felveendő gazdasági és szociális adatok elengedhetetlenek további út-, lakásépítési és oktatási tervek, valamint társadalombiztosítási prognózisok elkészítéséhez.

Bezár