7 végzetes pillanat

Keresés

 
Keresett szó   
Címke szerint
Dátum és között
Keresési feltételek:
Cimke: Trianon
104 találat
[1]

A nap, amikor Sopron visszatért

[2018.12.14. 09:58] Hírek

97 éve, 1921. december 14-én kezdődött az a népszavazás Sopronban és környékén, amelyen a lakosság 65 százaléka a Magyarországhoz való tartozásra szavazott. Ez volt az egyetlen esemény, amely a trianoni szerződést módosította: a kormány 2001-ben a népszavazás emlékére december 14-ét a Hűség Napjává nyilvánította.

[2]

A nap, amikor Észak-Erdély visszatért

[2018.08.30. 09:59] Hírek

78 éve, 1940. augusztus 30-án hirdette ki a bécsi Belvedere palotában Joachim von Ribbentrop német és Galeazzo Ciano olasz külügyminiszter a második bécsi döntést, amelynek értelmében Magyarország visszakapta az 1920-as trianoni békében Romániához került Erdély északi részét.

[3]

Így védte meg Nyugat-Magyarország határait a Rongyos Gárda

[2018.08.28. 11:53] Hírek

97 évvel ezelőtt népfelkelés parancsolt megálljt a „Köztes-Európát” átformáló békeszerződések területi előírásainak. 1921. augusztus 28-án verték vissza a különböző fegyveres szervezetek - köztük a Rongyos Gárda - alakulatai a később Burgenlandnak nevezett területre bevonuló osztrák csendőröket.

[4]

Benes első kísérlete kisantant létrehozására még kudarcba fulladt

[2018.06.07. 09:52] Hírek

98 éve, 1921. június 7-én szövetségre lépett Jugoszlávia és Románia, ezzel lezárult az a folyamat, amelyben az első világháborút követően megcsonkított Magyarország ellenében a fő területnyertes szomszédok - Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia - kialakították a kisantantnak elnevezett katonai és politikai szövetség

[5]

A teljes magyar delegáció lemondott, amikor kézhez kapták a trianoni békefeltételeket

[2018.06.04. 08:22] Hírek

98 éve, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, amely napot az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az erről szóló, 2010. évi XLV. törvénnyel. A rendelkezés kimondta: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

[6]

Elhunyt Párizs magyar származású felszabadítója, Yves de Daruvar

[2018.05.29. 14:57] Hírek

Kilencvenhét évesen meghalt Yves de Daruvar (Daruvári Kacskovics Imre), a második világháború alatt Charles de Gaulle tábornok által vezetett francia ellenállás egyik utolsó hőse – közölte hétfőn a francia elnöki hivatal.

[7]

Trianon alulnézetből – hogy élték meg a hétköznapi emberek a Monarchia szétesését?

[2018.05.07. 13:52] Hírek

Korabeli naplókon, visszaemlékezéseken és leveleken, valamint más személyes és félhivatalos dokumentumokon keresztül, „alulnézetből”, a kortárs átlagemberek szemszögéből mutatja be az első világháború befejezését követő éveket a Trianon arcai című új forrásgyűjtemény.

[8]

A trianoni vörös térkép, a numerus clausus és az ikonikus búcsúlevél – ki volt Teleki Pál?

[2018.04.03. 09:31] Hírek

77 éve, 1941. április 3-án követett el öngyilkosságot gróf Teleki Pál miniszterelnök, földrajztudós, akadémikus, a múlt század egyik legellentmondásosabb megítélésű magyar politikusa. Halála után a Kerepesi temetőben temették el.

[9]

„Együtt volt vagy hatvan magyar és nem volt semmi pártoskodás” – kik utaztak Trianonba?

[2018.03.22. 10:52] Hírek

1918 októberétől kezdve minden magyar kormány készült a párizsi békekonferenciára. Végül csak az ellenforradalom győzelme után, a szövetségesek nyomására létrejött, ún. koncentrációs kormány kapott meghívást. A küldöttség tagjai számára a konferencia mind karrierjüket, mind világlátásukat meghatározó tapasztalattá vált.

[10]

Az orvos, a macskakő és az angol beteg – így írta át egy sikeres műtét a trianoni határokat

[2018.02.16. 13:51] Hírek

94 évvel ezelőtt, február 15-én került sor Magyarország utolsó máig érvényben lévő területi növekedésére – ekkor „tért haza” ugyanis a Népszövetség döntése értelmében két magyar falucska, Somoskő és Somoskőújfalu Nógrád-vármegyében, amihez mesébe illő módon egy sikeres műtét vezetett el.

[11]

„Civitas Fidelissima” – hogyan lett Sopron a leghűségesebb magyar város?

[2017.12.14. 09:35] Hírek

96 éve, 1921. december 14-én kezdődött az a népszavazás Sopronban és környékén, amelyen a lakosság 65 százaléka a Magyarországhoz való tartozásra szavazott. Ez volt az egyetlen esemény, amely a trianoni szerződést módosította: a kormány 2001-ben a népszavazás emlékére december 14-ét a Hűség Napjává nyilvánította.

[12]

Hat rövid életű állam Magyarországon, amelyet elsodortak a trianoni béke viharai

[2017.12.07. 14:09] Hírek

Az évszázadokig egységes közép-európai birodalom helyét számos új, kisebb állam foglalta el 1918 után. Az első világháborút követő zavaros években azonban nem csak a jól ismert utódállamokat kiáltották ki, hanem rövid időszakokra más, mára nagyrészt már elfelejtett államalakulatok is megszülettek.

[13]

Magyarok százezrei kerültek vissza az anyaországhoz az első bécsi döntéssel

[2017.11.02. 08:34] Hírek

79 éve, 1938. november 2-án hozták meg az első bécsi döntést, amely visszajuttatta Magyarországnak a Felvidék Trianonban elcsatolt magyarlakta területeit. A visszaítélt területekre 1938. november 5-10. között vonult be a magyar honvédség, Horthy Miklós kormányzó Komáromba és Kassára látogatott el.

[14]

„Iohannis egy napig sem maradhatna román államfő, ha bocsánatot kérne Trianonért”

[2017.06.07. 12:29] Hírek

Ha Klaus Iohannis a román nép nevében bocsánatot kérne Magyarországtól a trianoni békeszerződésért, egy napig sem maradhatna román államfő - vélekedett Marius Diaconescu román történész az Adevarul.ro portálon kedden közölt véleménycikkében.

[15]

Nyolcvan évvel ezelőtti események szemtanúit keresi a Trianon Múzeum

[2017.03.06. 09:24] Hírek

Az első világháború után Magyarországtól elcsatolt területek visszavételének ma is élő szemtanúit keresi most induló projektje során a várpalotai Trianon Múzeum. Legalább kétszáz, az események idején tizedik életévét elért embert szeretnének megszólaltatni.

[16]

Eltűnés miatti szorongás és életöröm – a magyar néplélek francia szemmel

[2017.02.08. 15:00] Hírek

„A XVI. századtól elszenvedett török, Habsburg, majd szovjet elnyomás következtében az eltűnés miatti szorongás hatja át a magyarokat, amit felerősítenek a trianoni szerződés következményei” – olvasható Francoise Pons „Magyarország. Szorongás az eltűnés miatt" című, Párizsban megjelent kötetében.

[17]

Milyen okok vezettek a magyar hadsereg teljes felbomlásához 1918 őszén?

[2017.02.08. 11:22] Hírek

Akadémiai kutatócsoport vizsgálja az 1920-as trianoni békeszerződés körülményeit, így például az első világháború utáni katonai összeomlást és a haderő leszerelését, a közellátás problémáit és Trianon emlékezetét.

[18]

Azonosítatlanul lappangó, a trianoni béketárgyalásokra készült óriástérkép került elő

[2016.12.16. 09:59] Hírek

Nagy érdeklődés mellett mutatták be csütörtök este a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) dísztermében Segyevy Dániel Zoltán fiatal geográfus-történész Térképművek Trianon árnyékában - Magyarország néprajzi térképe (1918) című első monográfiáját.

[19]

„Burgenlandért Sopron”– egy szavazás, amely megmásította a trianoni döntést

[2016.12.14. 08:22] Hírek

95 éve, 1921. december 14-én kezdődött az a népszavazás Sopronban és környékén, amelyen a lakosság 65 százaléka a Magyarországhoz való tartozásra szavazott. Ez volt az egyetlen esemény, amely a trianoni szerződést módosította.

[20]

Így került vissza a Felvidék Magyarországhoz

[2016.11.02. 08:35] Hírek

Hetvennyolc éve, 1938. november 2-án hozták meg az első bécsi döntést, amely visszajuttatta Magyarországnak a Felvidék Trianonban elcsatolt magyarlakta területeit. A visszaítélt területekre 1938. november 5-10. között vonult be a magyar honvédség.

[21]

Nem minden trianoni menekült lett „vagonlakó”

[2016.08.05. 13:42] Hírek

Már 1918 előtt is jelentős népességmozgások zajlottak Magyarországon, az első világháború utáni menekülteknek ugyanakkor csak kisebb része kényszerült vagonokban meghúzni magát - állapította meg a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Lendület Trianon 100 kutatócsoportjának vezetője.

[22]

Teljes kudarccal zárult a párizsi békekonferencia a magyar delegáció számára

[2016.07.29. 08:36] Hírek

Hetven éve, 1946. július 29-én nyitották meg Párizsban a második világháborút lezáró békekonferenciát. A Luxembourg-palotában megnyílt béketárgyalásokon 21 győztes állam, valamint az öt vesztes állam vett részt. (Csehszlovákia formálisan a győztesek oldalához tartozott.)

[23]

Amikor perceken át szólt az összes magyar harang

[2016.06.04. 08:50] Hírek

A trianoni szerződés kimondta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. A döntés valósággal sokkolta a magyar társadalmat.

[24]

Kinek van otthon a 20. századi határmódosításokkal kapcsolatos irata?

[2016.05.12. 14:28] Hírek

A határmódosítások szinte minden család életére hatást gyakoroltak a Kárpát-medencében. A Magyar Nemzeti Levéltár célja, hogy gyűjteményét olyan huszadik századi iratokkal, fényképekkel gyarapítsa, amelyek segítségével megérthető, miként élte meg a magyarság e sorsfordító történelmi eseményeket. 

[25]

Frankhamisítással akartunk bosszút állni Trianonért

[2015.12.19. 11:16] Hírek

Kilencven éve, 1925. december 19-én jelent meg a Magyar Távirati Iroda közleménye arról, hogy Hollandiában letartóztattak három magyar állampolgárt, mert tízmillió francia frank értékű hamisított ezerfrankos bankjegyet találtak náluk. Így a tragikomikus, politikai botránnyá dagadt frankhamisítási ügy.

[26]

Így lett Sopron a leghűségesebb város

[2015.12.14. 10:26] Hírek

A kormány 2001. december 14-én, az 1921-es népszavazás évfordulóján döntött arról, hogy december 14-ét a hűség napjává nyilvánítja annak emlékére, hogy Sopron és környékének lakói kinyilvánították: Magyarország polgárai akarnak maradni. 

[27]

Lehull a lepel a Trianon-legendákról

[2015.08.04. 16:39] Hírek

Milyen szerepet játszott a döntésben George Clemenceau magyar menye? Igazak-e az összeesküvés-elméletek? Az utódállamok valóban hajózható folyóknak állították be patakjainkat, csak azért, hogy így nagyobb területhez jussanak? Volt-e titkos záradéka a békeszerződésnek?

[28]

Mégsem fogják ünnepelni Trianont a románok

[2015.06.09. 11:35] Hírek

Visszavonták a kezdeményezők a trianoni békeszerződés megünnepléséről szóló román törvénytervezetet - közölte honlapján a román parlament felsőháza. A Transindex.ro portál közlése szerint a tervezet visszavonását hétfőn a szenátus plénuma is megszavazta.

[29]

Kötelezővé tehetik Trianon megünneplését Romániában

[2015.06.04. 15:50] Hírek

Romániában a "Trianoni Békeszerződés Napjává" nyilvánítanák június 4-ét, és kötelezővé tennék, hogy a közigazgatási intézmények országszerte megünnepeljék Erdély Romániához csatolásának évfordulóját: az erről szóló törvénytervezetet 90 szenátor aláírta. 

[30]

Amikor 10 percre egész Magyarország leállt

[2015.06.04. 12:23] Hírek

Ma 95 éve írták alá a trianoni békeszerződést. Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró békediktátum aláírásának napját, június 4-ét.

[31]

Hogyan románosodott el Románia?

[2015.05.08. 14:28] Hírek

Hogyan románosodott el Románia címmel mutatták be Lucian Boia legújabb könyvét, amely azt vizsgálja, hogy Trianon óta miként nőtt meg a román etnikumú lakosság számaránya az országban, miközben csökkent a kisebbségeké.

[32]

Kassa elrablása

[2015.03.16. 13:00] Hírek

A Felvidék elszakításának szándéka az ezeréves magyar hazától már a Nagy Háború kitörése előtt, tehát már az ún. boldog békeidők éveiben titokban ott lappangott egyes cseh értelmiségi körök, sőt politikusok távlati célkitűzései között. 

[33]

"A történelmi traumákat feldolgozni nem lehet"

[2015.02.12. 10:23] Hírek

A történelmi traumákat nem lehet feldolgozni, hanem egy idő után lekerülnek a kollektív nemzeti tudatalattiba, és együtt tudunk velük élni - hangoztatta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára 

[34]

„Uraim, ez nem béke, ez húsz évre szóló fegyverszünet!”

[2015.02.05. 13:07] Hírek

A Tranzit.hu Közhasznú Egyesület kétnapos, aktív részvételt kívánó történelmi workshopot szervez középiskolai történelemtanárok számára, amely az első világháborút lezáró békeszerződéseket játssza újra.

[35]

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

[2014.12.15. 15:42] Hírek

Hatalmas eredményt ért el a hétvégén Kulcsár Edina, aki a Miss World 2014 londoni döntőjében Miss Dél-Afrika után a második lett, megelőzve az amerikai szépségkirálynőt. Ma már kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első szépségkirálynője Simon Böske volt.

[36]

Fegyveres felkelés a trianoni határok ellen 

[2014.09.01. 15:40] Műhely

A nyugat-magyarországi felkelés - ha ideiglenesen is, de - megvédte Közép-Európa egyik legállandóbb, legstabilabb államhatárát, sőt átírta a Párizs környéki békéket is, hiszen mintegy előzménye lett a soproni népszavazásnak.

[37]

Szlovák állami emléknappá tennék Trianon évfordulóját

[2014.06.04. 17:32] Hírek

Állami emléknappá nyilvánítaná, s úgy ünnepelné a trianoni döntés évfordulóját a Matica Slovenská, a legrégibb szlovák kulturális szervezet - számolt be az Új Szó című szlovákiai magyar nyelvű lap szerdán, a szervezet kollokviumán jóváhagyott javaslatra hivatkozva.

[38]

A „vörös térkép" árnyékában

[2014.06.04. 12:31] Műhely

Sokak számára ismert a Magyar Királyságnak trianoni béketárgyalásokra elkészített etnikai térképe, a magyarságot jelölő színről elnevezett "vörös térkép". Ezen kívül azonban számos más kiemelkedő térképet is alkottak Teleki munkatársai a béketárgyalásokra.

[39]

1920. június 4.: egy gyásznap krónikája

[2014.06.04. 10:39] Hírek

A trianoni béke 94. évfordulóján azt mutatjuk be, hogyan telt 1920. június 4. Versailles-ban, illetve mi történt Budapesten a korszakhatárt jelentő napon, hogyan érzékelte az ország népe a sokkot.

[40]

Magyar orvos műtéte változtatta meg Trianont 

[2014.02.16. 19:53] Hírek

Magyarország még az 1920. június 4-én aláírt döntés sokkhatása alatt volt, amikor 3 és fél évvel később egy apró szépségtapasz került az ország megsebzett testére. Ekkor „tért haza” a Népszövetség döntése értelmében két magyar falu, Somoskő és Somoskőújfalu.

[41]

Erdély elvész a román nemzeti ünnepen

[2013.12.01. 15:34] Hírek

Erdélyt már jó másfél évvel Trianon előtt elveszítette a magyar állam, amikor 1918. december 1-jén a Román Nemzeti Tanács kinyilvánította Erdély elszakadását Magyarországtól és csatlakozását a Román Királysághoz.

[42]

Kádár nem örült Károlyi feltámasztásának

[2012.12.11. 08:54] Hírek

Hosszú meccs volt, míg Károlyi visszakerült a történelmi kánonba, amit a hetvenes években az akkori pártvezetés sem fogadott kitörő lelkesedéssel - hangzott el Hajdu Tibor legújabb, Károlyi Mihály életéről írt könyvének bemutatóján.

[43]

Trianonról, a magyarokról és a szomszédokról

[2012.11.10. 16:13] Hírek

A mai magyar külpolitika már rég nem törekszik a határok megváltoztatására, csak a határon túli kisebbségek helyzetének rendezésére. A magyar kisebbségi közösségek védelme és támogatása nem mosható össze a „nagymagyar” nacionalizmussal.

[44]

A Trianon-film körüli vitáról

[2012.11.10. 11:35] Hírek

A trianoni kérdéskör érzékeny témának számít - különösen a magyarok számára. Ezzel szemben azok, akik úgymond „kívülről” találkoznak vele, vagy kevésbé érdekeltek a kérdésben, nehezen tudnak rá kellő érzékenységgel reagálni.

[45]

Trianoni emlékművet avattak Zuglóban

[2012.10.29. 10:26] Hírek

Trianoni emlékművet avattak a főváros XIV. kerületében, a Thököly út és a Dózsa György út kereszteződésében szombaton.

[46]

Az 1919-es román megszállás áldozataira emlékeznek Hódmezővásárhelyen

[2012.07.25. 11:28] Hírek

Az 1919-es román megszállás civil áldozatai előtt tisztelegnek szerda este a Hódmezővásárhely határában emelt emlékműnél közölte Elek András, az eseményt szervező Trianon Társaság elnökségi tagja.

[47]

Mítoszok, legendák, Trianon

[2012.06.04. 15:02] E-folyóirat

Pontosan hol írták alá a magyarokra vonatkozó békeszerződést, és annak volt-e titkos záradéka? Erre és hasonló kérdésekre kapunk választ Ablonczy Balázs Trianon-legendák című könyvéből.

[48]

A vasút mint érv a trianoni tárgyalásokon

[2012.06.04. 10:02] Hírek

A magyar kormány nevében Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasche-Lázár Alfréd követ 1920. június 4-én Versailles-ban, a Párizstól néhány kilométerre lévő Trianon kastélyban írta alá a 14 részből álló békeszerződést.

[49]

Károlyinak felelőssége van a trianoni határok kialakulásában

[2012.04.05. 12:12] Hírek

Károlyinak felelőssége van a trianoni határok kialakulásában, mivel a francia tábornokkal, Franchet d' Esperey-vel megkötött katonai konvenció rosszabb területi kondíciókat biztosított Magyarország számára, mint a korábban megkötött padovai fegyverszünet.

[50]

A vasút mint érv a trianoni tárgyalásokon

[2012.03.11. 19:39] E-folyóirat

Az első világháború végkimenetele legkésőbb 1917-ben gyakorlatilag eldőlt: ekkor döntött az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa az ország hadba lépéséről a központi hatalmakkal szemben az antant oldalán