2021. ősz: A Kádár-korszak kétarcúsága
ITT támogathatsz bennünket

 
Keresett szó   
Címke szerint
Dátum és között
Keresési feltételek:
Címke: Habsburgok
268 találat
[1]

Kísértette a halál gondolata, szenvedések nélkül távozott a túlvilágra Sisi, a magyarok kedvenc királynéja

[2021.09.10. 17:52] Műhely

123 évvel ezelőtt, 1898. szeptember 10-én Genfben merénylet áldozata lett Erzsébet királyné, amikor a Hotel Beau Rivage-ból a néhány száz méterre lévő hajóállomáshoz igyekezett. Egy olasz anarchista, Luigi Lucheni alkalmi tőrével, egy pengeélesre köszörült, háromszögűre vésett reszelővel szúrta szíven a királynét.

[2]

Bár a Szent Korona is birtokában volt, mégsem koronáztatta meg magát Bethlen Gábor

[2021.08.25. 11:49] Hírek

Bethlen Gábor török segítséggel jutott az erdélyi fejedelmi székbe 1613-ban. A kirobbanó harmincéves háborúban a cseh protestánsok oldalán harcolt II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király ellen. A küzdelem első szakaszában elért sikerei folytán 401 évvel ezelőtt, 1620. augusztus 25-én királlyá választották, de a korona nem került fel a fejére.

[3]

Bár négyszer is megfosztották a Habsburgokat a magyar tróntól, egyik alkalommal sem foglalta el más

[2021.08.25. 09:31] Hírek

401 éve, 1620. augusztus 25-én zajlott le Magyarországon a Habsburg-ház első trónfosztása. A királyi cím az események után Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet illette, ő azonban részben a Porta, részben a magyar rendek miatt elállt a koronázástól.

[4]

II. József 1785-ben fontos szöget ütött a jobbágyság intézményének koporsójába

[2021.08.22. 16:23] Hírek

236 éve, 1785. augusztus 22-én írta alá II. József rendeletét az örökös jobbágyság megszüntetéséről. Ez eltörölte a jobbágy elnevezést, a jobbágyok ezután földesuruk engedélye nélkül költözhettek, házasodhattak, szabadon tanulhattak mesterséget és járhattak iskolába.

[5]

Mária Terézia kegyeit választotta hercegsége helyett a szívtipró I. (Lotharingiai) Ferenc

[2021.08.18. 19:15] Hírek

256 éve, 1765. augusztus 18-án halt meg I. (Lotharingiai) Ferenc német-római császár, Mária Terézia férje, a Habsburg-Lotharingiai-ház alapítója. Bár az uralkodót az államügyek vitelétől igyekeztek távol tartani, Ferenc üzletemberként kifejezetten tehetségesnek bizonyult.

[6]

A király, akinek a békeidő és a „boldog száműzetés” sem adatott meg: a trónfosztott IV. Károly 

[2021.08.17. 14:54] Hírek

134 éve, 1887. augusztus 17-én született IV. Károly, Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó uralkodója. Második visszatérési kísérlete után az antanthatalmak Madeira szigetére szállították, ahol szegény körülmények között élt a spanyolnátha miatt bekövetkezett haláláig.

[7]

János Zsigmond hirtelen halálával hiúsult meg a „nyugati és keleti” Magyar Királyság egyesítése

[2021.08.16. 20:08] Hírek

A mohácsi csatavesztés és II. Lajos király halála fontos események láncolatát indította el a Magyar Királyságban. Az ország egysége és területi integritása az uralkodó halálával a múlté lett.

[8]

Valódi szerelem fűzte Mária Teréziát a legszegényebb kérőjéhez, Lotaringiai Ferenchez

[2021.08.14. 13:31] Hírek

Diplomáciai tárgyalóasztaloknál köttettek a XVIII. század uralkodóinak házasságai. Nem volt ez másként Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc esetében sem, ám a véletlen úgy hozta, hogy esetükben a dinasztikus érdek és a fiatalok szíve vágya egybeesett.

[9]

A szerencse forgandó: 1687-ben a törökök hagyták el vesztesen a Mohácshoz közeli csatamezőt

[2021.08.12. 08:02] Hírek

334 évvel ezelőtt, 1687. augusztus 12-én két, közel azonos létszámú sereg nézett egymással farkasszemet a Dráva két oldalán. A Lotaringiai Károly vezette keresztény had végül meglepő könnyedséggel győzedelmeskedett a törökök ellen.

[10]

Hiába a magyar rendek tiltakozása, Habsburg és török „kiegyezést” hozott a szégyenletes vasvári béke

[2021.08.01. 10:03] Hírek

357 éve, 1664. augusztus 1-jén a Montecuccoli vezette keresztény hadak Szentgotthárdnál megsemmisítő vereséget mértek a törökre. Az ezt követően megkötött vasvári béke azonban a török kezén hagyta addigi hódításait.

[11]

Nem csak Rákóczi, hanem az egyház és a jobbágyság ellen is küzdött I. József király

[2021.07.26. 16:36] Hírek

343 éve, 1678. július 26-án született I. József német-római császár és cseh király, a 11. Habsburg uralkodó a magyar királyi trónon. Magyar királyként uralkodását végigkísérte a jelentős császári erőket lekötő Rákóczi-szabadságharc.

[12]

A Habsburgokkal „osztozott” a Szent Koronán az ország egyesítésére képtelen Szapolyai János

[2021.07.22. 17:55] Hírek

481 éve, 1540. július 22-én halt meg 53 éves korában I. (Szapolyai) János magyar király, aki a Habsburg I. Ferdinánddal párhuzamosan uralkodott – oszmán támogatással – az ország keleti felében és Erdélyben.

[13]

Édesapja, a spanyol király sem bízott a lovakat megvakító szadista Don Carlos épelméjűségében

[2021.07.08. 19:57] Hírek

476 éve, 1545. július 8-án született a kasztília-leóni Valladolidban Habsburg Károly asztúriai herceg, ismertebb nevén Don Carlos spanyol trónörökös, II. Fülöp király elsőszülött fia. Károly egy alkalommal állítólag édesapja életére tört, amiért az börtönbe vetette, ahol fél év múltán meghalt.

[14]

A Habsburgok és a törökök közti hintapolitika lehetetlenítette el János Zsigmond uralkodását

[2021.07.07. 16:31] Hírek

481 éve, 1540. július 7-én született Budán János Zsigmond erdélyi fejedelem, II. János néven Magyarország megválasztott királya. Ő használta elsőként az Erdély fejedelme címet. Ezzel, valamint toleráns valláspolitikájával több szempontból is kijelölte az Erdélyi Fejedelemség további útját.

[15]

Végleg elszálltak a Habsburg nagynémet álmok a königgrätzi csatavesztéssel

[2021.07.03. 08:47] Hírek

155 évvel ezelőtt, 1866. július 3-án Ausztria vereséget szenvedet a poroszok ellen a königgrätzi csatában. Az évek óta húzódó Habsburg-Hohenzollern konfliktust diplomáciai úton feloldani már nem lehetett,  így Bismarck elképzelése valósult meg, Európa jövőjét a fegyverek döntötték el.

[16]

Rosszakarói sikeresen hangolták József nádor ellen bátyját, a császárt, aki a rendőrséggel is figyeltette

[2021.06.24. 13:41] Hírek

József főhercegnek, Magyarország nádorának (1796–1847) titkos rendőri megfigyelése szoros összefüggésben állt az udvarban, de különösen a bécsi kormányzatban iránta kialakult, s egyre növekvő bizalmatlansággal. Mi alapozta meg, illetve táplálta ezt?

[17]

Kedvenc időtöltése, az utazás során érte utol tragikus módon a végzet Erzsébet királynét

[2021.06.22. 15:50] Hírek

Erzsébet királyné tragikus sorsa jól ismert. Bár szerelmi házasság révén került a bécsi udvarba, annak szigorú légköre szinte megfojtotta az ifjú császárnét. Erzsébet igyekezett is kitörni díszes börtönéből, ezért élete második felét az osztrák fővárostól távol különféle utazásokkal töltötte. Egy ilyen vakációja alkalmával került egy anarchista merénylő „célkeresztjébe”.

[18]

Jelentéktelen hercegnőből francia királyné, majd a népharag áldozatává vált Marie Antoinette

[2021.06.13. 08:14] Hírek

Mária Terézia nagytiszteletű uralkodónő volt, és az egyetlen olyan nő, aki valaha cseh trónra került. Lánya, Marie Antoinette azonban mint tékozló, felelőtlen és büszke francia királyné vonult be a történelembe. Életét eleinte a felhőtlen jólét, pompa és gazdagság határozta meg, nyugodt gyermekkora azonban gyökerestül felfordult, amikor a francia trónörökös felesége lett.

[19]

Szerzetesként kezdte, ügynökként folytatta, a Vérmezőn „fejezte be” életét Martinovics Ignác

[2021.05.20. 18:04] Hírek

Martinovics Ignác II. Lipót besúgójából vált a 18. század végére tökéletesen korszerűtlen abszolutista rendszer ellenségévé. Az általa irányított szervezkedést szűk három hónap alatt leleplezték, végül I. Ferenc a véres megtorlás mellett döntött.

[20]

1876-ban Sisi Pest belvárosába keveredett, miközben társaival egy szarvast űzött

[2021.05.16. 07:35] Hírek

A szombathelyi Smidt Múzeum 40 ezer darabos gyűjteményét alapítója, dr. Smidt Lajos nyugalmazott kórházigazgató sebészfőorvos 1968-ban adományozta a városnak és Vas megyének. Hogy cikkünk főszereplője, egy ötvösremek söröspohár honnan került hozzá, erről csak sejtéseink vannak.

[21]

Sisi csipkekabátja és Ferenc József gyermekkori írásgyakorlata is kalapács alá kerül a jövő héten

[2021.05.14. 12:28] Hírek

Erzsébet királyné csipkekabátkája a Bécsi Dorotheum következő, a császári ház emlékeit értékesítő aukciójának egyik legfontosabb tárgya.

[22]

Soha nem mondott le a trónról a 67 éven át özvegy Zita királyné 

[2021.05.09. 12:46] Hírek

129 éve, 1892. május 9-én, Viareggióban született Zita királyné, az utolsó magyar király, IV. Károly (I. Károlyként az utolsó Habsburg-császár) felesége. A tartását soha el nem vesztő, férje halála után csak feketében járó Zita visszavonultan élt, de a világ dolgaitól nem szakadt el.

[23]

Rákóczi nem kért a békefeltételekből, beleegyezése nélkül tették le a kurucok a fegyvert

[2021.04.30. 18:31] Hírek

Kérem azért nagy alázatossan iterato is Felségedet, hogy accelerálni méltóztassék jövetelét, mert Istennel bizonyítom, az hadat sem tudom mivel továb tartanom [..]” – írta Károlyi Sándor II. Rákóczi Ferencnek a szabadságharc utolsó pillanataiban.

[24]

Birtokaik és családjuk jövője is odavesztett a Wesselényi-összeesküvés halálra ítéltjeinek

[2021.04.30. 15:31] Hírek

350 éve, 1671. április 30-án végezték ki a szervezkedés négy vezérét: Frangepán Ferencet, Nádasdy Ferencet, Bónis Ferencet és Zrínyi Pétert. A kivégzések rövid távon hozzájárultak a Frangepán és Zrínyi családok fiági kihalásához is.

[25]

Valóban azt mondta a szegényeknek Marie Antoinette, hogy „egyenek kalácsot”?

[2021.04.22. 08:26] Műhely

Egyes történelmi toposzok már annyira rögzültek a köztudatban, hogy szinte lehetetlen változtatni rajtuk. Az ilyen újra és újra felbukkanó, félreértéseken vagy merő kitaláción alapuló klisék közé tartozik Mária Antónia francia királyné állítólagos kifakadása is.

[26]

A Habsburgok hívéből lett Magyarország fejedelme Bocskai István 

[2021.04.20. 12:49] Hírek

416 éve, 1605. április 20-án választották a szerencsi országgyűlésen Magyarország fejedelmévé Bocskai Istvánt. Az 1604 óta szabadságharcot folytató fejedelmet méltóságában I. Ahmed török szultán is megerősítette.

[27]

Hiába III. Károly minden erőfeszítése, háborút okozott a Pragmatica Sanctio 

[2021.04.19. 15:32] Hírek

Háromszáznyolc éve, 1713. április 19-én hirdette ki III. Károly Habsburg-házi német-római császár és magyar király a Pragmatica Sanctiót („gyakorlati rendezést”), amely kimondta: a birodalom országait „indivisibiliter ac inseparabiliter”, azaz oszthatatlanul és elválaszthatatlanul nőágon is örökölni lehet, így kerülhetett Károly halála után a trónra leánya, Mária Terézia.

[28]

A Rákóczi-szabadságharc lezárását már nem érhette meg a békére törekedő I. József

[2021.04.17. 13:34] Hírek

310 éve, 1711. április 17-én halt meg Bécsben I. József német-római császár és cseh király, a 11. Habsburg uralkodó a magyar királyi trónon. Magyar királyként uralkodását végigkísérte a jelentős császári erőket lekötő Rákóczi-szabadságharc.

[29]

Az üres kincstár feltöltésére is felhasználta I. Lipót a balul sikerült Wesselényi-összeesküvést

[2021.04.05. 10:19] Hírek

355 éve, 1666. április 5-én írta alá a Besztercebánya melletti Stubnyán gróf Wesselényi Ferenc nádor és gróf Zrínyi Péter horvát bán politikai szövetséglevelét, amely a Wesselényi-összeesküvés néven ismert rendi szervezkedés kibontakozásához vezetett.

[30]

Sanches álnéven indult trónjának visszaszerzésére IV. Károly magyar király

[2021.03.27. 10:42] Hírek

Az uralkodó a svájci emigráció hosszú hónapjaiban nem tudta feledni elvesztett koronáját, és kísérletet tett trónjának visszaszerzésére. Károly 1921. március 26-án lépte át a magyar határt.

[31]

„Élete szomorú, talán ok nélkül az...” Erzsébet királyné anyasága

[2021.03.20. 13:06] Hírek

Bár a bajor „rózsa” első unokatestvérével, Ferenc Józseffel való frigyre lépése – mellyel Ausztria császárnéjává, később Magyarország és Csehország királynéjává vált –uralkodói körökben ritkának számító szerelmi alapon köttetett, kiegyensúlyozott boldogságot hosszú távon végül egyik félnek sem hozott.

[32]

A száműzetésben magyarul is megtanította imádkozni gyermekeit az utolsó Habsburg-királyné

[2021.03.14. 08:58] Hírek

Harminckét éve, 1989. március 14-én halt meg Zita királyné, az utolsó magyar király, IV. Károly (I. Károlyként az utolsó Habsburg-császár) felesége. Férje halálának 67. évfordulóján, április 1-jén Bécsben temették el ünnepélyes külsőségek között, koporsóját a kapucinusok templomának kriptájában, a Habsburgok ősi temetkezési helyén helyezték el.

[33]

Hamar népszerűvé vált Habsburg József nádor, miután kiderült, hogy magyarul tanul

[2021.03.09. 11:12] Hírek

245 éve, 1776. március 9-én született Habsburg József Antal János főherceg, a népszerű József nádor. Bár nem volt uralkodó, ő lett az egyetlen a dinasztia 400 éves magyarországi regnálása alatt, aki korlátozott eszközeivel valóban az ország és nemzet érdekének szentelte életét.

[34]

Hogy keveredett Sisi Pest belvárosába, miközben társaival egy szarvast űzött?

[2021.02.28. 07:38] Hírek

A szombathelyi Smidt Múzeum 40 ezer darabos gyűjteményét alapítója, dr. Smidt Lajos nyugalmazott kórházigazgató sebészfőorvos 1968-ban adományozta a városnak és Vas megyének. Hogy cikkünk főszereplője, egy ötvösremek söröspohár honnan került hozzá, erről csak sejtéseink vannak.

[35]

I. Lipót gályarabnak adta el a magyar protestáns lelkészeket, holland adakozók mentették ki őket

[2021.02.11. 07:44] Hírek

345 éve, 1676. február 11-én Michiel de Ruyter holland admirális megmentette huszonhat magyar protestáns prédikátor életét, akiknek hitük miatt gályarabokként kellett elviselhetetlen szenvedéseket kiállniuk.

[36]

A magyarok számára különösen nagy tragédia volt „Rezső királyfi” halála

[2021.01.30. 08:32] Hírek

132 éve, 1889. január 30-án tragikus szenzáció hírét repítette világgá a sajtó: a Bécs melletti mayerlingi vadászlakban holtan találták Rudolf trónörököst és szeretőjét, Vetsera Máriát.

[37]

A török világ végét jelentette Magyarországon a karlócai béke

[2021.01.26. 12:30] Hírek

A 322 évvel ezelőtt megkötött karlócai béke egy több mint százötven éves korszaknak, a törökök magyarországi uralmának volt az egyik végpontja. A béke az 1683-tól a hódoltság felszámolása érdekében indított hadjáratokat zárta le és rendezte a vitás területi kérdéseket.

[38]

Állt a bál: Zsófia főhercegné és Sisi csetepatéi a Burgban

[2021.01.24. 07:19] Hírek

A hírhedten magyargyűlölő Zsófia nagy ambícióval és akaraterővel rendelkezett. Valójában ő volt az, aki igazán alkalmas lett volna a császárnéi szerepre, hiszen jól bele tudott simulni a Habsburg-udvar szellemiségébe, és tökéletesen alkalmazkodott az ottani előírásokhoz. Ellenben Erzsébet szinte mindenben ellentéte volt anyósának.

[39]

Horoszkópja miatt félt a nősüléstől a babonás Rudolf király

[2021.01.20. 16:19] Hírek

409 éve, 1612. január 20-án halt meg a prágai Hradzsinban II. Rudolf Habsburg-házi német-római császár, I. Rudolf néven magyar király. Az ingatag és önkényes Rudolf uralkodásra nem volt alkalmas, de számos tehetséggel volt megáldva. Kiválóan festett, ügyesen fúrt-faragott, kora legnagyobb műgyűjtője volt.

[40]

Az el nem ismert zseni halála után már vereséget vereségre halmozott az osztrák haderő

[2021.01.05. 17:40] Hírek

163 éve, 1858. január 5-én halt meg Johann Joseph Wenzel Anton Franz Karl Radetzky gróf, a 19. század első felének legsikeresebb osztrák hadvezére, akinek emlékét az idősebb Johann Strauss a népszerű Radetzky-indulóban örökítette meg. Hamvai Alsó-Ausztriában, a heldenbergi emlékhelyen nyugszanak.

[41]

Számos szívmelengető anekdota maradt fenn Mária Terézia és férje kapcsolatáról

[2020.11.29. 08:23] Műhely

Diplomáciai tárgyalóasztaloknál köttettek a XVIII. század uralkodóinak házasságai. Nem volt ez másként Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc esetében sem, ám a véletlen úgy hozta, hogy esetükben a dinasztikus érdek és a fiatalok szíve vágya egybeesett.

[42]

Sorra esküdtek fel a helyőrségek a hazatért IV. Károly szolgálatára

[2020.10.20. 08:39] Hírek

99 éve, 1921. október 20-án másodszor kísérelte meg immár fegyveres erővel IV. Károly király a magyar trón visszaszerzését. Aznap este felesége társaságában repülőgéppel érkezett a Sopron közeli Dénesfára.

[43]

24 csatája során 13 alkalommal sebesült meg Buda francia felszabadítója, Savoyai Jenő

[2020.10.18. 10:59] Hírek

357 éve, 1663. október 18-án született Savoyai Jenő, a török elleni háborúk és a spanyol örökösödési háború legkiválóbb császári hadvezére. Személyes bátorságát mutatja, hogy 24 csatája közben 13 alkalommal sebesült meg.

[44]

„Az újkor legdilettánsabb zsarnokölése” volt a Ferenc Ferdinánd elleni merénylet

[2020.10.17. 08:33] Hírek

A Habsburg-trónörökös meggyilkolásának hírére az Osztrák–Magyar Monarchia ultimátumot adott Szerbiának, és mivel a délszláv állam nem teljesítette az abban foglalt feltételeket, 1914. július 28-án kitört a nagy, utóbb elsőnek nevezett világháború.

[45]

A hétéves háború legszemtelenebb akciója: a magyar huszárok megsarcolták Berlint

[2020.10.16. 15:42] Hírek

263 éve, 1757. október 16-án a hétéves háború kiemelkedő, egyben talán a legpimaszabb eseményére került sor: Hadik András (aki 310 éve, ugyanezen a napon született) hadosztálya megsarcolta a meglepett Berlint. A portyát a háború legszellemesebben kivitelezett műveleteként tartják számon.

[46]

Gyakran a biztos halálba toloncolta ki Spanyolország a „nemkívánatos” mór leszármazottakat

[2020.10.16. 11:49] Hírek

1609-ben a spanyol korona elrendelte mintegy 300 000 „moriszkó” – a korábban muszlim mórok keresztény hitre tért leszármazottai – kiűzését az Ibériai-félszigetről. Ez volt a történelem egyik legnagyobb tömeges deportálása, a mai szempontok szerint az etnikai tisztogatás fogalmát is kimeríti.

[47]

MacArthur tábornok lapot húzott 19-re, bejött neki: kis híján elfoglalta egész Koreát

[2020.09.15. 19:26] Hírek

1950. szeptember 15-én Douglas MacArthur tábornok a kétkedőkkel nem törődve Incshon városa közelében sikeres partraszállást hajtott végre, amelynek köszönhetően egy kis időre sikerült egészen a kínai határig visszaszorítani a Koreai-félsziget nagy részét elfoglaló észak-koreai erőket.

[48]

Nem tudta Erzsébet királyné, hogy merénylőjétől halálos sebet kapott

[2020.09.10. 11:51] Hírek

122 évvel ezelőtt, 1898. szeptember 10-én Genfben merénylet áldozata lett Erzsébet királyné, amikor a Hotel Beau Rivage-ból a néhány száz méterre lévő hajóállomáshoz igyekezett. Egy olasz anarchista, Luigi Lucheni alkalmi tőrével, egy pengeélesre köszörült, háromszögűre vésett reszelővel szúrta szíven a királynét.

[49]

Bár királlyá választották, mégsem kellett a korona Bethlen Gábornak

[2020.08.25. 18:42] Hírek

Bethlen Gábor török segítséggel jutott az erdélyi fejedelmi székbe 1613-ban. A kirobbanó harmincéves háborúban a cseh protestánsok oldalán harcolt II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király ellen. A küzdelem első szakaszában elért sikerei folytán 400 évvel ezelőtt, 1620. augusztus 25-én királlyá választották, de a korona nem került fel a fejére.

[50]

Három évszázad alatt négyszer fosztották meg a magyar tróntól a Habsburg-házat

[2020.08.25. 11:54] Hírek

400 éve, 1620. augusztus 25-én zajlott le Magyarországon a Habsburg-ház első trónfosztása. A királyi cím az események után Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet illette, ő azonban részben a Porta, részben a magyar rendek miatt elállt a koronázástól.

Bezár