2022. nyár: Mesebeli menyegzők
ITT támogathatsz bennünket

 
Keresett szó   
Címke szerint
Dátum és között
Keresési feltételek:
Címke: Habsburgok
318 találat
[1]

Csak két vészterhes év jutott Magyarország utolsó királyának

[2022.08.17. 10:25] Hírek

135 éve, 1887. augusztus 17-én született IV. Károly, Magyarország és az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó uralkodója. Második visszatérési kísérlete után az antanthatalmak Madeira szigetére szállították, ahol szegény körülmények között élt a spanyolnátha miatt bekövetkezett haláláig.

[2]

Egyesítette volna a kettészakadt országot a speyeri szerződés

[2022.08.16. 16:20] Hírek

A mohácsi csatavesztés és II. Lajos király halála fontos események láncolatát indította el a Magyar Királyságban. Az ország egysége és területi integritása az uralkodó halálával a múlté lett.

[3]

Napóleon szerint Mária Karolina volt Európa legveszélyesebb asszonya

[2022.08.13. 12:00] Hírek

Mária Terézia magyar és cseh királynő, valamint I. (Lotaringiai) Ferenc német-római császár tizenharmadik gyermekeként született Bécsben 1752. augusztus 13-án. Nelson admirális szerint ő volt Mária Terézia egyetlen igazi lánya, aki anyja politikai tehetségét saját királyságában is képes volt kamatoztatni.

[4]

Politikai realitás vagy a magyar érdekek elárulása volt a vasvári béke? 

[2022.08.10. 14:50] Hírek

358 éve, 1664. augusztus 10-én írták alá a vasvári béke néven ismert okmányt, amely az oszmánok és a Habsburgok számára elfogadhatóan rögzítette az 1660 és 1664 között kialakult helyzetet. A békekötés a magyar nemességnek nagy csalódást okozott.

[5]

Világraszóló diadal után kötötték meg a szégyenletes vasvári békét

[2022.08.01. 11:50] Hírek

358 éve, 1664. augusztus 1-jén a Montecuccoli vezette keresztény hadak Szentgotthárdnál megsemmisítő vereséget mértek a törökre. Az ezt követően megkötött vasvári béke azonban a török kezén hagyta addigi hódításait.

[6]

Mit keresett Nagy Péter orosz cár álruhában a magyar fővárosban?

[2022.07.28. 19:30] Hírek

Nagy Péter alakját, a cár személyiségét, reformjainak időszakát különös rokonszenv és népszerűség övezi. Nem csupán egy erős személyiség vagy a háza tájékán két keze munkájával rendet tartó gazda iránti hagyományos szeretetről van itt szó, hanem az államférfi kikezdhetetlen hírneve iránti tiszteletről is.

[7]

Apjához képest igazi reformer volt, Rákóczival mégsem tudott egyezségre jutni I. József

[2022.07.26. 07:30] Hírek

344 éve, 1678. július 26-án született I. József német-római császár és cseh király, a 11. Habsburg uralkodó a magyar királyi trónon. Korántsem zökkenőmentes uralkodását végigkísérte a jelentős császári erőket lekötő Rákóczi-szabadságharc.

[8]

Döntéseivel megpecsételte három részre szakadt hazánk sorsát I. Ferdinánd

[2022.07.25. 14:50] Hírek

458 éve, 1564. július 25-én halt meg I. Ferdinánd német-római császár (1526-tól magyar király), akinek trónra lépésétől számítjuk a Habsburgok 1918-ig tartó folytonos magyarországi uralkodását.

[9]

Egyetlen késszúrás végzett a magyarok kedvenc királynéjával

[2022.07.23. 16:25] Hírek

Erzsébet királyné tragikus sorsa jól ismert. Bár szerelmi házasság révén került a bécsi udvarba, annak szigorú légköre szinte megfojtotta az ifjú császárnét. Erzsébet igyekezett is kitörni díszes börtönéből, ezért élete második felét az osztrák fővárostól távol különféle utazásokkal töltötte.

[10]

Sem házassággal, sem diplomáciával, sem fegyverrel nem tudta egyesíteni az országot Szapolyai János

[2022.07.22. 14:50] Hírek

482 éve, 1540. július 22-én halt meg 53 éves korában I. (Szapolyai) János magyar király, aki a Habsburg I. Ferdinánddal párhuzamosan uralkodott – oszmán támogatással – az ország keleti felében és Erdélyben.

[11]

A legmagyarabb Habsburgot, József nádort is fenyegette a bécsi rosszakarók ármánya

[2022.07.21. 15:15] Hírek

József főhercegnek, Magyarország nádorának (1796–1847) titkos rendőri megfigyelése szoros összefüggésben állt az udvarban, de különösen a bécsi kormányzatban iránta kialakult, s egyre növekvő bizalmatlansággal. Mi alapozta meg, illetve táplálta ezt?

[12]

Elevenen sütött meg állatokat a szadista hajlamú spanyol trónörökös, Don Carlos

[2022.07.08. 19:20] Hírek

477 éve, 1545. július 8-án született a kasztília-leóni Valladolidban Habsburg Károly asztúriai herceg, ismertebb nevén Don Carlos spanyol trónörökös, II. Fülöp király elsőszülött fia. A mentálisan labilis Károly egy alkalommal állítólag édesapja életére tört, amiért az börtönbe vetette, ahol fél év múltán meghalt.

[13]

A Habsburgok és a törökök szorításában küzdött apja örökségéért János Zsigmond 

[2022.07.07. 08:50] Hírek

482 éve, 1540. július 7-én született Budán Szapolyai János Zsigmond István, ismertebb nevén János Zsigmond erdélyi fejedelem, vitatott jogállással II. János néven Magyarország megválasztott királya.

[14]

Bismarck jóslata bevált, vérrel és vassal döntöttek az egységes Németország jövőjéről

[2022.07.03. 16:20] Hírek

156 évvel ezelőtt, 1866. július 3-án Ausztria vereséget szenvedet a poroszok ellen a königgrätzi csatában. Az évek óta húzódó Habsburg-Hohenzollern konfliktust diplomáciai úton megoldani már nem lehetett, így Bismarck elképzelése valósult meg, Európa jövőjéről a fegyverek döntöttek.

[15]

Kettős gyilkosság többszörös kérdőjellel: a szarajevói merénylet rekonstruálása

[2022.06.28. 15:00] Hírek

Ferenc Ferdinánd és feleségének meggyilkolása a történelmi közhely ideális modellje. Tudni vélünk mindent, ami lényeges, és már lapozunk is tovább, hiszen ez csak egy epizód, ha úgy tetszik egy prológus az európai civilizáció ősbűnéhez.

[16]

Mivel vívta ki a francia nép gyűlöletét Marie Antoinette? 

[2022.06.24. 14:50] Hírek

Egyes történelmi toposzok már annyira rögzültek a köztudatban, hogy szinte lehetetlen változtatni rajtuk. Ilyen Napóleon alacsony testmagasságának mítosza, a vikingek szarvas sisakjai, vagy hogy a gazdag rómaiak lakomáik közben rendszerint kimentek hányni, hogy még többet ehessenek.

[17]

Puskagolyó végzett Mexikó tragikus sorsú Habsburg császárával

[2022.06.19. 19:20] Hírek

„Mindenkinek megbocsátok, nekem is bocsásson meg mindenki! Kiontott vérem szolgálja az ország javát! Éljen Mexikó! Éljen a függetlenség!” – hangzottak 1867. június 19-én Habsburg Miksa mexikói császár utolsó szavai, mielőtt a kivégzőosztag hét golyót eresztett volna a testébe.

[18]

„Eb ura fakó, József császár nem királyunk többé!”

[2022.06.13. 14:50] Hírek

315 éve, 1707. június 13-án mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását az Ónod közelében összehívott országgyűlés résztvevői. A Rákóczi-szabadságharc másik fő problémájának, az anyagi nehézségeknek a megoldására kétmillió forint hadiadót vetettek ki, amelynek fizetésére a nemeseket is kötelezték.

[19]

Saját maga túlozta el vallatói előtt a magyar jakobinus mozgalom jelentőségét Martinovics Ignác

[2022.05.20. 16:20] Hírek

Martinovics Ignác II. Lipót besúgójából vált a 18. század végére tökéletesen korszerűtlen abszolutista rendszer ellenségévé. Az általa irányított szervezkedést szűk három hónap alatt leleplezték, végül I. Ferenc a véres megtorlás mellett döntött.

[20]

Özvegységében sem vesztette el hitét, fiát mindvégig uralkodónak nevelte Zita királyné  

[2022.05.09. 11:50] Hírek

130 éve, 1892. május 9-én, Viareggióban született Zita királyné, az utolsó magyar király, IV. Károly (I. Károlyként az utolsó Habsburg-császár) felesége. A büszkeségét és tartását soha el nem vesztő, férje halála után csak feketében járó Zita visszavonultan élt, de a világ eseményeitől nem zárkózott el.

[21]

Árulás vagy józan megfontolás döntött a Rákóczi-szabadságharc sorsáról? 

[2022.04.30. 08:50] Hírek

311 évvel ezelőtt, 1711. április 30-án a kurucok letették a fegyvert a majtényi síkon, így hiába a francia és orosz támogatásról szőtt remények, az önálló Magyar Királyság és Erdély nem születhetett újjá.

[22]

IV. Károly koronázásának eddig ismeretlen festményei láthatók a Nemzeti Múzeumban

[2022.04.25. 12:53] Hírek

A Magyar Nemzeti Múzeum kamarakiállítással tiszteleg a száz éve, 1922. április 1-jén elhunyt IV. Károly előtt. Az utolsó magyar király koronázásáról készült két festmény egy hónapig látható a múzeum Kupolatermében – közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.

[23]

Hogyan vált Habsburg-párti középbirtokosból elkötelezett szabadságharcossá Bocskai István?

[2022.04.20. 11:20] Hírek

417 éve, 1605. április 20-án választották a szerencsi országgyűlésen Magyarország fejedelmévé Bocskai Istvánt. Az 1604 óta szabadságharcot folytató fejedelmet méltóságában I. Ahmed török szultán is megerősítette.

[24]

Karddal és vérrel kellett megvédeni a Habsburg Birodalom egységét biztosító Pragmatica Sanctiót

[2022.04.19. 13:35] Hírek

309 éve, 1713. április 19-én hirdette ki III. Károly Habsburg-házi német-római császár és magyar király a Pragmatica Sanctiót („gyakorlati rendezést”), amely kimondta: a birodalom országait „indivisibiliter ac inseparabiliter”, azaz oszthatatlanul és elválaszthatatlanul nőágon is örökölni lehet.

[25]

Amikor egy kudarcba fulladt összeesküvés után magyar főurak fejei hullottak a porba

[2022.04.05. 16:40] Hírek

356 éve, 1666. április 5-én írta alá a Besztercebánya melletti Stubnyán gróf Wesselényi Ferenc nádor és gróf Zrínyi Péter horvát bán politikai szövetséglevelét, amely a Wesselényi-összeesküvés néven ismert rendi szervezkedés kibontakozásához vezetett.

[26]

A hiába várt pillanat, avagy így fulladt kudarcba IV. Károly első restaurációs kísérlete

[2022.03.26. 10:40] Hírek

Az uralkodó a svájci emigráció hosszú hónapjaiban nem tudta feledni elvesztett koronáját, és kísérletet tett trónjának visszaszerzésére. Károly 1921. március 26-án lépte át a magyar határt.

[27]

„Magyarország sokat vesztett.” – Rudolf trónörökös halálának sajtóvisszhangja

[2022.03.22. 14:23] Hírek

„Jupiter a maga kedvenceit a halandók közül felhőbe burkolja, s úgy ragadja el az élők sorából. Így lesz halhatatlanná a halandó, így jutott az istenek sorába Romulus.” E sorokkal búcsúztatta az Osztrák–Magyar Monarchia trónörökösét a Budapesti Hírlap 1889. február 1-jén megjelent száma.

[28]

Áll a bál a Burgban: Zsófia főhercegné és Sisi közel sem felhőtlen kapcsolata

[2022.03.17. 15:05] Hírek

A hírhedten magyargyűlölő Zsófia nagy ambícióval és akaraterővel rendelkezett. Valójában ő volt az, aki igazán alkalmas lett volna a császárnéi szerepre, hiszen jól bele tudott simulni a Habsburg-udvar szellemiségébe, és tökéletesen alkalmazkodott az ottani előírásokhoz. 

[29]

A piros-fehér-zöld színek II. Mátyás koronázása óta szimbolizálják nemzeti identitásunkat 

[2022.03.16. 18:05] Hírek

Március 16-át az Országgyűlés a magyar zászló és címer napjává nyilvánította 2014. december 16-án.

[30]

Családi tragédiái elől az államügyekbe menekült II. József, a „kalapos király”

[2022.03.13. 15:10] Hírek

II. József német-római császár és magyar király 281 éve, 1741. március 13-án született. A felvilágosult uralkodó soha nem koronáztatta meg magát a Szent Koronával, ezért érdemelte ki magyar alattvalóitól a „kalapos király” gúnynevet.

[31]

A képzelt testvér, avagy így vált a Habsburg-család tagjává egy viaszbaba

[2022.03.10. 18:50] Hírek

A „Mária Valéria főhercegnő, Erzsébet királyné kedvenc lányának naplója” című műben felbukkanó Feriről a kötet szerkesztői – Martha és Horst Schad – csak annyit írnak: „Nem lehet kideríteni, kire gondol Mária Valéria.”

[32]

Habsburgnak született, de magyarként halt meg József nádor

[2022.03.09. 09:10] Hírek

246 éve, 1776. március 9-én született Habsburg József Antal János főherceg, a népszerű József nádor. Bár nem volt uralkodó, mégis ő lett az egyetlen a dinasztia 400 éves magyarországi regnálása alatt, aki korlátozott eszközeivel valóban az ország és a nemzet érdekének szentelte életét.

[33]

Korszerű birodalmat akart építeni a magánéleti válságoktól gyötört „kalapos király”

[2022.02.20. 15:05] Hírek

232 éve, 1790. február 20-án halt meg II. József német-római császár, magyar király, gúnynevén „a kalapos király”. A felvilágosult uralkodó meg akarta reformálni országait, de halálos ágyán rendeleteinek visszavonására kényszerült.

[34]

Tucatjával ítélte halálra Eperjes polgárait a kegyetlen Caraffa

[2022.02.16. 11:20] Hírek

1687 elején Antonio Caraffa tábornoknak tudomására jutott, hogy Eperjes lakosai levelezésben álltak Zrínyi Ilonával, az ostromlott Munkács védelmezőjével. A hadvezér még csírájában elfojthatóként írta le a szervezkedést, és erre meg is kapta a császártól a felhatalmazást.

[35]

Rabszolgák sorsában osztoztak a protestáns hitük miatt megszégyenített magyar gályarabok

[2022.02.11. 10:40] Hírek

346 éve, 1676. február 11-én Michiel de Ruyter holland admirális, aki valóban számtalan tengeri csatában harcolt, megmentette huszonhat magyar protestáns prédikátor életét, akiknek hitük miatt gályarabokként kellett elviselhetetlen szenvedéseket kiállniuk.

[36]

Apai parancs, féltékeny erdész, francia puccs – elképesztő teóriák Rudolf trónörökös haláláról

[2022.01.29. 15:50] Hírek

133 éve, 1889. január 30-án tragikus szenzáció hírét repítette világgá a sajtó: a Bécs melletti mayerlingi vadászlakban holtan találták Rudolf trónörököst és szeretőjét, Vetsera Máriát.

[37]

Nélkülünk döntöttek rólunk, avagy így zárta le a törökök magyarországi uralmát a karlócai béke

[2022.01.26. 18:10] Hírek

A 323 évvel ezelőtt, 1699. január 26-án kötött karlócai béke egy több mint százötven éves korszaknak, a törökök magyarországi uralmának volt az egyik végpontja. A béke a hódoltság felszámolása érdekében indított hadjáratokat zárta le, valamint rendezte a felek között a vitás területi kérdéseket.

[38]

Nem hozott tartós békét a Magyar Királyság területi megosztottságát rögzítő visegrádi egyezmény

[2022.01.21. 18:08] Hírek

A Szapolyai János és a római király, azaz Habsburg Ferdinánd között kialakulóban lévő fegyverszünet, amely 1531. január 21-én Visegrádon köttetett, tartós békét nem hozott a belháborúktól és a török betörésektől szenvedő Magyar Királyságnak.

[39]

Bárgyúságánál fogva minősítették uralkodásra alkalmatlannak I. Rudolf magyar királyt 

[2022.01.20. 15:52] Hírek

410 éve, 1612. január 20-án halt meg a prágai Hradzsinban II. Rudolf Habsburg-házi német-római császár, I. Rudolf néven magyar király. Az ingatag és önkényes Rudolf uralkodásra nem volt alkalmas, de számos tehetséggel volt megáldva.

[40]

Kegyetlenül mészárolták le a császáriak a besorozás ellen tiltakozó székelyeket Madéfalván

[2022.01.07. 10:38] Hírek

Ágyútűz, lőporfüst, védtelen falusiakat kaszaboló katonák: 1764. január 7-én a Csíki-medencében fekvő Madéfalván elszabadult a pokol. A falut ostromló császári katonák közel 200, zömmel fegyvertelen székelyt, köztük nőket és gyermekeket mészároltak le.

[41]

A Habsburg Birodalom őrangyalaként szolgált a katonai zseni, Radetzky gróf

[2022.01.05. 19:37] Hírek

164 éve, 1858. január 5-én halt meg Johann Joseph Wenzel Anton Franz Karl Radetzky gróf, a 19. század első felének legsikeresebb osztrák hadvezére, akinek emlékét az idősebb Johann Strauss a népszerű Radetzky-indulóban örökítette meg.

[42]

Még egyszer utoljára: „Éljen a király!”

[2021.12.30. 07:52] Hírek

105 éve, 1916. december 30-án koronáztak utoljára magyar királyt: a Habsburg-Lotaringiai házból származó IV. Károly fejére Budapesten helyezték a Szent Koronát.

[43]

Hiába a szabadságharc, a Habsburg-török hintapolitika foglya maradt Bocskai István

[2021.12.29. 08:54] Hírek

415 éve, 1606. december 29-én Kassán halt meg Bocskai István, Magyarország és Erdély fejedelme, az első Habsburg-ellenes magyar szabadságharc vezetője.

[44]

Hogyan lett a szabadságharc eltiprójából mindenki Ferenc Jóskája?

[2021.11.21. 09:55] Hírek

A forradalom zsarnoki eltiprója és a boldog békeidők megbecsült magyar királya, érzelmektől mentes, „hivatalnok” családapa és öngyilkos gyermekét, valamint merénylet áldozatául esett feleségét gyászoló férj. Történelmünk egyik legvitatottabb alakja 105 éve, 1916. november 21-én hunyt el.

[45]

Génjeiben hordozta a politika iránti elkötelezettségét Habsburg Ottó

[2021.11.20. 15:55] Hírek

Habsburg Ottó, az utolsó magyar király és osztrák császár elsőszülött fia, a Páneurópai Unió elnöke 109 éve, 1912. november 20-án született.  Egészen haláláig aktív volt, még kilencvenedik életévén túl is évente több mint száz órát töltött repülőgépen, hogy munkájával járó kötelességeit teljesítse.

[46]

Manőverek és háttéralkuk után, Bocskai közreműködésével született meg a zsitvatoroki béke

[2021.11.11. 09:14] Hírek

Számtalan békeszerződést ismerünk, amely a magyar fél tudatos kizárásával köttetett, ám a 415 évvel ezelőtt, 1606. november 11-én aláírt zsitvatoroki béke a magyarság közreműködése nélkül meg sem született volna.

[47]

Hiába a nevezetes tollvonás, türelmi rendeletéhez halálos ágyán is ragaszkodott II. József

[2021.10.25. 18:58] Hírek

240 éve, 1781. október 25-én adta ki II. József magyar király és német-római császár nagyhatású egyházpolitikai intézkedését, a türelmi rendeletet. A dokumentum 18 pontban biztosította a protestáns (evangélikus, református) és a görögkeleti (ortodox) vallásúaknak a magán vallásgyakorlatot.

[48]

A kezdeti lelkesedés után gyorsan megbukott IV. Károly visszatérési terve

[2021.10.20. 10:11] Hírek

100 éve, 1921. október 20-án másodszor kísérelte meg immár fegyveres erővel IV. Károly király a magyar trón visszaszerzését. Aznap este felesége, Zita királyné társaságában érkezett repülőgéppel a nyugati határ közelében található Dénesfára.

[49]

XIV. Lajos eredetileg papnak szánta a törökök elleni harc főszereplőjét, Savoyai Jenőt

[2021.10.18. 14:40] Hírek

358 éve, 1663. október 18-án született Savoyai Jenő, a török elleni és a spanyol örökösödési háború legkiválóbb császári hadvezére. Személyes bátorságát mutatja, hogy 24 csatája közben 13 alkalommal sebesült meg.

[50]

A porosz király is szégyenkezett a legnagyobb magyar huszárcsíny, Berlin megsarcolása miatt

[2021.10.16. 08:41] Hírek

264 éve, 1757. október 16-án a hétéves háború kiemelkedő, egyben talán legpimaszabb eseményére került sor: Hadik András hadosztálya megsarcolta a meglepett Berlint. Mire Nagy Frigyes porosz király a csapataival visszaért fővárosa alá, a Habsburg-seregnek már csupán hűlt helyét találta.

Bezár