2024. nyár: Hírhedt emberrablások
ITT vásárolhatsz termékeinkből
Balogh János Mátyás

Pisztolypárbaj 1896-ból: fejezetek a magyar Svejk naplójából

Lowetinszky János József (1866, Pest – 1935, Budapest) vasúti távírász, majd vármegyei díjnok, irodasegédtiszt páratlan életművet hagyott maga után: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban őrzött 40 kötetes kéziratos napló Magyarország XIX–XX. századi társadalomtörténetének egyik legértékesebb forrása. A több mint fél évszázadon keresztül – 1883-tól haláláig – írt napló révén megismerhetjük egy kisember (és környezete) világát, hétköznapjait.

"A kocsi már várt a kapuban, tehát komoly lesz a dolog"

Az alábbi naplórészletek egy olyan pisztolypárbajt örökítenek meg 1896-ból, ahol a naplóíró párbajsegédként maga is jelen volt. A párbajt feltehetőleg valami sértés, illetve sértést követő pofozkodás válthatta ki. A lenti leírásban felbukkanó, de ott be nem mutatott szereplők a következők: Rácz György, Ujfalussy Ferenc és Mindszenthy József alacsony beosztású vármegyei hivatalnokok, Lowetinszky barátai; Mari, a naplóíró felesége. A további kisebb szerkesztői magyarázatok szögletes zárójelben olvashatók a szövegben.

1896. április 20. hétfő

"[Reggel] ½ 7 tájt az ördög Némethet hozta, és pedig berúgva, itt [a naplóíró lakásán] ette a fene 8-ig, oly mocskos beszédet hallatva, hogy undorodtam, s azon a ponton voltam, hogy kidobom innen. Az óráját kérte, igaza van, de ez már mégis csak sok; az I-ső emeleten scandalumot [botrányt] csinált, annyira, hogy onnan kidobták. Holnapra ígértem neki, hogy rendet csinálok. 8 után fel, reggelizés, rendezkedés, beszélgetés, olvasgatás, ebédlés a tegnapi maradékából, olvasgatás, toilette, bajuszt felkötve, testgyakorlatok, s öltözés czívisbe, délelőtt ruha- s czipőtisztítás után az inexpressiblemet [az alsóneműmet] helyeztem kissé rendbe, varrogatva rajta. 2 után el, villanyosin [villamoson] be, Mindszenthyvel találkoztam, pár szót váltva vele, s XXX kr [30 krajcárt] adva neki; a kocsi már várt a kapuban, tehát komoly lesz a dolog. Fel, kisvártatva jött Ujfalussy, Rácz most értesített bennünket, hogy nincs még orvosa, no, ez már mégis vastag dolog.

A naplóíró sorkatonai szolgálata (1886–1889) során írt feljegyzései teljes terjedelmükben, jegyzetekkel ellátva olvashatók a http://magyarsvejk.blog.hu oldalon.

A teljes cikk a Múlt-kor történelmi magazin 2010. tavasz számában olvasható.

Előfizetési lehetőségek

Digitális

Digitális formában
szeretnék előfizetni
a magazinra vagy korábbi
lapszámot vásárolni

vásárolok

Nyomtatott

A magazin nyomtatott
verziójára szeretnék
előfizetni vagy már korábban
megjelent lapszámot vásárolni

vásárolok
Bezár