2020. nyár: A magyar film 30 felejthetetlen pillanata
ITT támogathatsz bennünket

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: július  •  Nap: 23
20 találat
[1]

1290. július 23.

Lodomér esztergomi érsek királlyá koronázza András herceget, aki III. András néven 1301-ig uralkodik

[2]

1728. július 23.

Szegeden boszorkányság miatt máglyán megégetnek 5 férfit és 6 nőt

[3]

1794. július 23.

A rendőrség letartóztatja Martinovics Ignácot

[4]

1849. július 23.

Görgey tábornok a honvéd fősereggel Losoncon keresztül Miskolcra érkezik.

Bem altábornagy az Ojtozi szoroson át betör Moldvába.

[5]

1861. július 23.

A horvát országgyűlés határozatot hoz a Horvátország és Magyarország közti államjogi kapcsolat tárgyában.

A horvát-szlavón-dalmát királyság egységének és önállóságának elismerése esetén hajlandó perszonáluniót létesíteni Magyarországgal.

[6]

1870. július 23.

A minisztertanács megtiltja a vatikáni zsinat július 18-i határozatának kihirdetését, és elhatározza a királyi tetszvényjog (placetum regium) felújítását.

[7]

1892. július 23.

Román nemzeti konferencia kezdődik Nagyszebenben

A szlovák küldöttség jelenlétében kimondják a román - szlovák nemzetiségi szolidaritást.

[8]

1914. július 23.

Belgrádban az Osztrák - Magyar Monarchia követe átnyújtja az ultimátumot.

[9]

1918. július 23.

Magyar - Ruszin Néptanács alakul az Amerikai Egyesült Államokban.

[10]

1919. július 23.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Kisújszállást

[11]

1926. július 23.

A pénzügyminiszter és a belügyminiszter `vármegyei kölcsönt` vesz fel a londoni N. M. Rothschild & Sons, Baring Brothers & Co. Ltd. és a J. Henry Schröder & Co. bankházaktól 2,25 millió font értékben 7,5 %-os kamatra.

A hitelt a közművek és az úthálózat fejlesztésére fordítják.

[12]

1926. július 23.

Magyarország és Anglia kereskedelmi és hajózási szerződést köt

[13]

1932. július 23.

A Magyar Általános Gépgyár munkásai tüntetnek a július 15-én letartóztatott kommunisták mellett.

A rendőrség nyolc személyt letartóztat. ~ Hírül adják, hogy a július 15-én elfogott Sallai Imrét és Fürst Sándort statáriális bíróság elé állítják.

[14]

1933. július 23.

Gömbös Gyula miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter Benito Mussolini miniszterelnök meghívására Rómába érkezik

A június 17-i berlini látogatást ellensúlyozására szánt `Canossa-járás`; a tárgyalások központjában a magyar-olasz-osztrák együttműködés áll.

[15]

1939. július 23.

A Szabad Szó című lap közreadja a Nemzeti Parasztpárt programnyilatkozatát.

Többek között függetlenséget, a szabadságjogok biztosítását, az 500 holdon felüli nagybirtok kisajátítását, az ország iparosítását követeli.

[16]

1940. július 23.

Teleki miniszterelnök a képviselőház elé terjeszti a Kárpátalja autonómiájáról szóló törvényjavaslatot.

[17]

1941. július 23.

Kihirdetik az 1941:X. törvénycikket a közellátást veszélyeztető cselekmények büntetéséről.

[18]

1947. július 23.

Korlátozásokat vezetnek be az új választójogi törvénnyel

A nemzetgyűlés által elfogadott új választójogi törvény (1947/XXII. tc.) korlátozásokat és szűkítéseket vezet be az 1945. évi szabályozáshoz képest. A választásra jogosultak köréből kizárják az 1945 előtt működő jobboldali pártok és szervezetek megyei választmányú tagjait és vezetőit, a politikai okokból B-listázottakat. Ehhez hasonló szankcióval sújtották a kitelepítésre kijelölt németeket és a Csehszlovákiából áttelepült magyarokat. Az ellenzéki pártok helyzetét nehezíti, hogy indulásukhoz nagyszámú írásos ajánlást kellett gyűjteni, miközben a koalíciós pártok a tényleges szavazati arányukat meghaladó módon részesülhettek a mandátumokból.

[19]

1952. július 23.

Tisztek veszik át a hatalmat a Nílus partján

Az egyiptomi hadsereg tisztjei puccsot hajtanak végre az 1936 óta uralkodó Faruk király ellen. Az uralkodó a forradalmi események nyomására teljesíti a Szabad Tisztek titkos szervezetébe tömörült tisztek csoportjának a követeléseit, és Ali Mohamed Nagib tábornokot nevezi ki az egyiptomi hadsereg főparancsnokává. Két hónappal később Nagib miniszterelnök lesz. A népesség jelentős részének bizalmatlansága és elégedetlensége miatt a király nem tarthatja meg trónját. Július 26-án kénytelen lemondani alig héthónapos fia, Fuad javára és elhagyni az országot. A piramisok országában lezajlott államcsíny mélyebb okai a fokozódó korrupcióban és a király meg az uralkodó Vafd-párt rossz gazdálkodásában keresendők. Ehhez még hozzájárultak a szomszédos új, ősi ellenségnek tekintett állam, Izrael ellen viselt harcban elszenvedett, az országot külpolitikájában megviselő kudarcok.

[20]

1997. július 23.

Nyilvánosságra kerülnek az alvó számlák

A Svájci Bankszövetség 28 ország vezető lapjaiban teszi közzé fizetett hirdetés formájában az `alvó számlák` tulajdonosainak nevét, mely számlákat még 1945 előtt nyitottak, s azóta nem jelentkeztek értük.

Bezár