2019. tél: Fagyos téli ütközetek

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: november  •  Nap: 12
20 találat
[1]

1035. november 12.

Meghal Nagy Kanut

Shaftesburyben (Anglia, Dorset) meghal Nagy Kanut egy Angliát, Dániát és Norvégiát magába foglaló északi nagybirodalom létrehozója. Sikeres hadjáratokkal és ügyes szövetségi politikával gyarapította birodalmát, melyet azonban tehetségtelen utódai képtelenek voltak megtartani. Tíz évvel dániai trónra lépését követően Kanut megtámadta Norvégiát (1018), s a Ynglinge-dinasztiából származó II. (Szent) Olaf Haraldsson uralmát megdöntve Norvégia koronáját is megszerezte addig két királyi címe mellé (1018). A II. Konrád német-római császárral kötött lengyelellenes egyezményben visszaszerezte Dániának a Schlei és Eder között húzódó területet, a schleswigi őrgrófságot (986).

[2]

1630. november 12.

II. Ferdinánd elbocsátja Wallensteint

A választófejedelmek regensburgi gyűlésén II. Ferdinánd kénytelen engedni a főurak követelésének: gróf Albrecht von Wallensteint elbocsátja, a hadsereg létszámát pedig csökkenti. A fejedelmek ellenzéke a Habsburg-császár és hadvezére, Wallenstein túlságosan megnövekedett hatalma ellen emeli fel szavát. Wallenstein 1629-ben kapta meg Mecklenburg fejedelemségét és az alsó-szász-dán háborúban nyújtott érdemeiért. Ezzel a címmel a gazdagságával jelentős politikai hatalommá vált. II. Ferdinánd kénytelen a Katolikus Liga hadvezérét, Johann Tserclaes von Tilly grófot Wallenstein helyére kinevezni, és le kell mondania a restitúciós ediktum további végrehajtásáról, mert a fejedelmek veszélyeztetve érzik saját pozíciójukat. Miután elbocsátják a császár szolgálatából, Wallenstein hazájába, Csehországba vonul vissza. Wallensteint 1625-ben II. Ferdinánd nevezi ki hadvezérré, aki saját költségén 20 000 fős hadsereget állított ki, s azt fel is fegyverezte. Ezzel a sereggel támogatta sikerrel Tillyt a Dánia elleni háborúban. Miután a császár a fejedelmekkel szemben alulmaradt, Wallensteint időlegesen eltávolítják a politikai életből (1632. XI. 16.).

[3]

1664. november 12.

A felső-magyarországi rendek kassai részgyűlése tiltakozik a vasvári béke ellen

[4]

1686. november 12.

A szövetségesek elfoglalják Kaposvárt

[5]

1746. november 12.

Megszületett Jacques Alexandre Charles francia fizikus

Beaugency-ban látta meg a napvilágot. Kezdetben pénzügyminisztériumi tisztviselő volt, majd az elektromossággal kísérletezett. Jelentős találmánya a hidrométer egy típusa, a tükrös goniométer, továbbfejlesztette a Gravesand-féle heliosztátot és Fahrenheit sűrűség- és nyomásmérőjét. A gázok hőkiterjedésének törvényeit kutatta, nevéhez fűződik a Charles-törvény, amely később Gay-Lussac I. törvényeként lett ismert: állandó nyomáson a gázok térfogata abszolút hőmérsékletükkel arányos. Jelentősek az ezzel is összefüggő léggömbkísérletei. Ő alkalmazott először melegített levegő helyett hidrogént a léggömbök feltöltésére. A Montgolfier-testvérek kísérletei után Nicolas és Anne-Jean Robert-rel építette meg 1783-ban a legelső hidrogén-léggömbök egyikét. Kísérleti ballonjukkal, amely 8,4 méter átmérőjű volt, 42 kilométert repültek, és elérték a 2750 méteres magasságot. 1795-ben a párizsi akadémia tagjává választották, majd a fizika professzora lett. Tanulmányai főként matematikai tárgyúak. Kísérletezett a fényképezéssel is. Párizsban hunyt el 1823. április 7-én.

[6]

1805. november 12.

Napóleon bevonul Bécsbe

Az ulmi osztrák vereség után Napóleon bevonult Bécsbe. Nem időzött sokat Schönbrunnban. A francia csapatok néhány nap múlva már Pozsonyt szállták meg. december elején Austerlitznél (Csehország), a három császár csatájában fényes győzelmet aratott az osztrák-orosz csapatok felett. Ferenc császár békét kért. A Habsburgoknak le kellett mondaniuk Velencéről, Isztriáról, Dalmáciáról, a franciákat támogató Bajorország megkapta Tirolt, Voralberget, Salzburgot. Napóleon január végén indult Bécsből vissza Párizsba.

[7]

1836. november 12.

Megalakul a Kisfaludy Társaság

A magyar irodalom fejlesztése és a műízlés nemesítése érdekében alakult emléktársaságot Toldy Ferenc kezdeményezésére a Kisfaludy Károly körül kialakult új szellemiség kezdeményezői alapították. Havonta felolvasó gyűléseket rendeztek, évente közgyűlést hívtak össze. Működésükről a Kisfaludy Társaság Évlapjai című kiadványban számoltak be. Pályadíjakat, könyveket adtak ki a népköltészetre, a z antik és világirodalom értékeire irányítva a figyelmet. A XIX. század végétől kezdve egyre inkább a konzervatív irodalmi törekvések támogatója és a hivatalos akadémizmus szerve lett. 1952-ben megszűnt.

[8]

1840. november 12.

Megszületett Auguste Rodin

Párizsban megszületett Auguste Rodin francia szobrász, az impresszionista szobrászat legnagyobb hatású képviselője. Kezdetben az antik és a középkori művészet hagyományainak szellemében alkotta műveit, később szobrain a festőiség lett az uralkodó elem, amelyet az egyenetlen mintázás révén keletkező fény-árnyék hatással ért el. Többféle anyaggal kísérletezett (gipsz, márvány, bronz), ezeket senki sem tudta annyira megtölteni élettel, mint ő. Életművében egyesül a realizmus és a romantika, de túllépett mindkettőn. Leghíresebb alkotásai a Calais-i polgárok, a Gondolkodó és A csók. Számos portréja is ismert, például - a nagy botrányt kavart - Balzacot ábrázoló, és ő készítette Victor Hugo emlékművét. Igazi mesterműve, amelyen 1880-tól haláláig dolgozott, a monumentális, befejezetlen Pokol kapuja, eszméinek, formaművészetének, témáinak tárháza, ahol mintha a Gondolkodó különféle változatai jelennének meg. Szenvedélyesen szeretett rajzolni, vázlataiból, tanulmányaiból a budapesti Szépművészeti Múzeum is őriz néhányat.

[9]

1850. november 12.

Megszületett Csigorin, az orosz sakkiskola megalapítója

Gatcsinában megszületett Mihail Ivanovics Csigorin orosz elméleti matematikus, az orosz sakkiskola megalapítója. Tudományos munkássága során több matematikai művet írt. Sakkozóként szaklapokat szerkesztett és adott ki. 1889-ben és 1892-ben is bejutott a sakkvilágbajnoki döntőbe, de az osztrák Steinitz ellenében mindkétszer alulmaradt, második lett. Számos nemzetközi versenyen győzött. 1908. január 25-én halt meg Lublinban. Emlékére sakkversenyeket rendeztek a Szovjetunióban. 1990-ben nagy feltűnést keltett, amikor a szovjet világbajnok Garri Kaszparov Lyonban az Anatolij Karpov elleni világbajnoki párosmérkőzésen a világbajnoki döntőn utoljára Csigorin által 1892-ben alkalmazott megnyitást vetette be.

[10]

1866. november 12.

Megszületett Szun Jat-Szen kínai politikus

Hawaiin és Hongkongban tanult, orvosnak készült. Látva Kína gyengeségét és hanyatlását, megalapította Kína Újjáélesztésének Társaságát. Neve ismert lett, amikor a kínai követség emberei egy Londonban tett látogatása során elrabolták, és csak a külügyminisztérium közbenjárására engedték szabadon. 1905-ben Japánban létrehozta a Szövetséges Ligát, az első modern kínai politikai pártot, s ennek programjaként 1907-ben közzétette `három népi elv`-ét, amelyben a Csing-dinasztia megdöntését (nacionalizmus), köztársaság létesítését (demokrácia) és a földhöz való egyenlő jogot (népjólét) hirdette meg. Kínába az 1911. évi vucsangi felkelés után tért vissza. 1912-ben a Kínai Köztársaság ideiglenes elnöke lett, s ugyanabban az évben ő alapította meg a nemzeti Kuomintang pártot, amelynek első vezetője lett. Azonban megértette, hogy az ország többsége nem fogadná el köztársasági elnökként, ezért önként lemondott e tisztségről. A miniszterelnök meggyilkolása után polgárháború tört ki (1913), és ezután önálló kormányt alakított Kuangcsouban (Kanton) (1917). Az amerikai befolyás erősödése miatt azonban távozni kényszerült és csak 1923-ban tudott visszatérni. Pekingben halt meg 1925. március 13-án, tisztelettől övezve, mint a nemzet igazi vezetője. Politikai és publicisztikai munkái több kötetre terjednek.

[11]

1912. november 12.

Megtalálják Robert Scott angol felfedező és csapatának földi maradványait az Antarktiszon

[12]

1918. november 12.

Ausztriában megalakul a Köztársaság, véget vetve ezzel a Habsburg-dinasztiának

[13]

1921. november 12.

Befejeződnek a haditengerészeti leszerelési tárgyalások

Washingtonban 1921. november 12-én befejeződnek a Charles Evans Hughes, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere kezdeményezésére létrejött haditengerészeti leszerelési tárgyalások. A washingtoni haditengerészeti egyezmény az USA, Nagy-Britannia és Japán haditengerészetének egymáshoz viszonyított erejét 5:5:3 arányban állapítja meg. Franciaországot és Olaszországot az USA tengeri haderőinek a 35-35%-os aránya illette meg. Az aláíró államok kötelezik magukat, hogy új konstrukciójú csatahajókat nem építenek, könnyű hadihajókra és tengeralattjárókra vonatkozólag azonban nem állapodnak meg korlátozó intézkedésekben. Az USA, Nagy-Britannia, Japán és Franciaország egyezményt köt csendes-óceáni birtokaikról is, s Olaszország, Portugália, Belgium és Hollandia társaságában elismerik Kína függetlenségét. Oroszországot sem a konferenciára nem hívják meg, sem az egyezménybe nem vonják be. A leszerelési tárgyalásokra az USA sürgetésére került sor - kezdeményezése hátterében gazdasági mérlegelések húzódtak (az USA 1916 óta tartó haditengerészet-fejlesztési programja óriási összegeket nyelt el), s az a veszélyérzet, hogy az USA, Nagy-Britannia és Japán között előbb-utóbb fegyverkezési verseny alakulhat ki.

[14]

1944. november 12.

A brit légierő elsüllyeszti a Tirpitz német csatahajót

[15]

1951. november 12.

Meghal Gombaszögi Ella színésznő

Egyike volt a négy Gombaszögi-nővérnek, akik közül ő és Frida futott be színészi karriert. 1913-tól a Vígszínház, majd 1924-től a Magyar Színház tagja volt, 1929-től csak meghatározott szerepekre szerződött. 1945 után az Operett-, a Víg- és a Művész-, 1948-51-ben a Madách Színházban játszott. Pályáján főként komikus szerepekben aratott sikert. Ő teremtette meg az 1930-as évek `komika-ideálját`. Ismertebb filmjei: Meseautó, Légy jó mindhalálig, Janika, Déryné. A közönség és a kollégák egyaránt imádták, mindenki Gombának becézte. Sikeres művész és elbűvölő ember volt. Dundinak számított, de derűsen viselte súlyát, és ha néha gyenge pillanatában fogyókúrázni kezdett, a kollégák azonnal tiltakoztak. Feleki Kamill fel volt háborodva: `Az a kár, hogy nincs belőled több `- mondta neki. Legendák jártak szabadszájúságáról. Főbb szerepei: Elza (Molnár: Az ördög); Sári (Heltai: Tündérlaki lányok); Sári (Szomory: Hermelin). 1930-tól filmekben is játszott, elsősorban Kabos Gyula partnereként. Főbb filmszerepei: Kísértetek vonata (1933); Iza néni (1933); Meseautó (1934); Emmy (1934); Elnökkisasszony (1935); Légy jó mindhalálig (1936); Lovagias ügy (1937); Hazugság nélkül (1945): Janika (1949); Déryné (1951).

[16]

1955. november 12.

Meghal Hajós Alfréd

Budapesten meghal Hajós Alfréd úszó, az első magyar olimpiai bajnok, építész. Az újkori olimpiák nyitányán, 1896-ban Athénban a 100 és 1200 méteres úszásban olimpiai bajnokságot nyert. Később labdarúgó lett, játszott az első magyar futball-mérkőzésen is, s tagja volt az első magyar bajnokcsapatnak. 1904-ben visszavonult az aktív sportolástól, s építésztervezőként dolgozott. 1924-ben a budapesti Stadion terve ezüstérmet nyert az olimpiai művészeti versenyeken. Alkotásai az eklektikától, illetve a szecessziótól a modern formák alkalmazásáig igen változatosak. Az általa tervezett margitszigeti fedett Sportuszodát - amely ma a nevét viseli - a vasbeton-szerkezet lehetőségének merész kihasználása, korszerű tér- és homlokzatformák kialakítása jellemzi. Ő építette - többek között - az újpesti Megyeri úti sporttelepet, valamint a debreceni Arany Bika Szállodát. 2002-ben posztumusz Magyar Örökség-díjat kapott

[17]

1963. november 12.

Bécsben felavatják a Collegium Hungaricum új épületét.

Az 1920-as években Klebesberg Kunó kiépítette a külföldi magyar kulturális intézethálózatot, 1945 után részben elsorvadt, részben felszámolták. A magyar politika külföldi nyitásai közé tartozott a külföldi magyar intézetek rendszerének újjáépítése. Ezek azonban csak részben szolgáltak kulturális-tudományos célokat. A Külügyminisztérium hatáskörébe tartozva, elsősorban a hidegháborús korszakból örökölt biztonsági és hírszerzői feladatokat is elláttak.

[18]

1965. november 12.

A Venyera-2 elindul a Vénusz felé

A Szovjetunióban 1965. november 12-én bolygóközi űrállomást bocsátottak fel a Vénusz felé Venyera-2 néven, amely 1966. február 27-én - feladatát teljesítve - 24 ezer kilométer távolságban elhaladt a bolygó mellett. Az 1965. november 16-án felbocsátott Venyera-V3 1966. március 1-jén belépett a Vénusz légkörébe, és értékes adatokat szolgáltatott a bolygó felszínéről, majd becsapódott a Vénuszba és befejezte tevékenységét.

[19]

1975. november 12.

Comorét felveszik az ENSZ-be

A Mozambik-csatornában fekvő szigetcsoport arab, majd francia uralom alatt volt. A szigetek lakóit a XII. században térítették iszlám hitre. A muszlim szultánok helyébe 1841-ben a francia gyarmatosítók léptek. Az ekkor még Mayotte szigetét is magába foglaló szigetcsoport 1909-ben francia gyarmattá, 1912-ben Madagaszkár gyarmat tartományává vált. 1946-ban a szigetcsoport levált Madagaszkárról, s Franciaország tengerentúli területe lett. 1961-ben részleges önkormányzatot kapott, ami 1968-ban tovább bővült. A függetlenségről a francia kormánnyal folytatott tárgyalások eredményeként 1974 decemberében népszavazást tartottak, és a lakosság 95 százaléka a függetlenség mellett voksolt. Mayotte azonban a francia fennhatóság mellett döntött, így a sziget 1976-ban Franciaország tengerentúli területe lett. Comore függetlenségét 1975. július 6-án kiáltották ki. A köztársaságot 1975. november 12-én - 143. tagállamként - felvették az Egyesült Nemzetek Szervezetébe.

[20]

1992. november 12.

Megkezdődik a Honecker-per

A `százötven százalékos` - mondták az NDK polgárai, mikor Walter Ulbricht után Erich Honecker lett országuk első embere. Mármint, hogy másfélszer olyan elvakult, mint Ulbricht, akinek szemében Kádár János a szocializmust eláruló burkolt szociáldemokrata volt az 1968-as új gazdasági mechanizmussal. Honecker országa, nem utolsósorban a mindent átszövő biztonsági rendőrség és az ezzel együttműködő besúgóhálózat segítségével a szocializmus mintaállama lett. A berlini Fal megakadályozta, hogy milliók települjenek át az ország nagyobb, nyugati részébe, de így is akadtak sokan, akik nekivágtak a határnak vagy embercsempészek segítségével próbáltak átjutni a "vasfüggöny"-ön. Lőparancs volt érvényben, s legalább 200 menekülő halt meg szökési kísérlet közben. Az egyesült Németország ezért állította bíróság elé Honeckert néhány más korábbi vezető személyiséggel együtt. Honecker vállalta tettét, de nem érezte magát bűnösnek. A vádlottak esetében nem kis szerepet játszott a kor és az egészségi állapot, a 78 éves Willy Stoph egykori miniszterelnök például nem volt tárgyalásra alkalmas helyzetben, a 84 éves állambiztonsági vezető, Erich Mielke is csak korlátozottan. A német vezetés csakhamar felismerte, hogy az "igazságtétel" nem fog igazán megnyugvást hozni. A felelősségre vont öregember bizonyos rokonszenvet vált ki, bármit is tett korábban. A német igazságszolgáltatás végül úgy oldotta meg a dilemmát, hogy kiengedte lányához Chilébe a korábban Moszkvába menekült, de onnan kitoloncolt Honeckert.