2020. nyár: A magyar film 30 felejthetetlen pillanata
ITT támogathatsz bennünket

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: július  •  Nap: 08
28 találat
[1]

1167. július 8.

A bizánci sereg Zimonynál legyőzi Dénes ispán hadát

Az eredménytelen magyar-bizánci tárgyalásokat követően kiújult háborúban a bizánci sereg Zimonynál döntő csapást mér a magyar királyi haderőre. A vereség nyomán Horvátország, Dalmácia, Bosznia és a Szerémség bizánci uralom alá kerül.

[2]

1497. július 8.

Vasco da Gama elindul Lisszabonból

[3]

1548. július 8.

Fráter György levélben kéri a budai pasát, hogy ha a Habsburgok megtámadják Erdélyt nyújtson katonai segítséget

[4]

1611. július 8.

Báthory Gábor erdélyi fejedelem Brassó mellett vereséget szenved Radu Serban havasalföldi vajda seregétől

[5]

1621. július 8.

Megszületett La Fontaine francia író

Jean de La Fontaine családja kívánságára papi pályára készült, de hamar otthagyta iskoláit és szülővárosában élt apai örökségéből. Meg is nősült, de amikor Fouquet pénzügyminiszter pártfogásába vette és Párizsba ment, otthagyta feleségét, hivatalát. Ettől kezdve a legmagasabb körök asszonyainál élt haláláig. Nekik és róluk, illetve befolyásos személyiségekhez írta költeményeit. Írt elégiákat, színműveket, de népszerűségét állatmeséinek (fabuláinak) köszönheti. Az állatmesékbe szőve éles iróniával bírálta kora társadalmi erkölcseit, az emberi gyarlóságokat. Noha sokat merített a görög Aiszóposz állatmeséiből, fő műve, a 12 kötetben megjelent Mesék eredeti költészeti formát teremtett. Az első hat könyv jobbára a rövid, hagyományos példákat követte, majd a későbbiekben a műfajt szatirikus színezettel ötvözte, idilli, elégikus, végül politikai töltetű lett. A fabulákban az emberi és társadalmi magatartásformák közötti különbséggel felhívta a figyelmet az állatok intelligenciájára is. Bár Racine és Moliere barátja volt, mégsem követte a klasszicizmus morálját, merev formakultuszát, valójában realista volt. Párizsban hunyt el 1695. április 13-án. Művei már a 18. században megjelentek magyarul, legutóbb 1980-ban adták ki gyűjteményes kötetét Mesék és széphistóriák címmel.

[6]

1676. július 8.

Meghal I. Rákóczi Ferenc

Gyulafehérváron született 1645. február 24-én II. Rákóczi György és Báthory Zsófia házasságából. Az erdélyi országgyűlés még apja életében fejedelemmé választotta, de 1660-ban apja halála után a trónt is elveszítette, s ekkor birtokaira vonult vissza. 1666. március 1-jén vette feleségül Zrínyi Ilonát. Bekapcsolódott a Wesselényi-féle összeesküvésbe és elvállalta a felkelés fővezérségét. 1670-ben fegyverbe hívta a felvidéki nemességet, de az összeesküvésben ugyancsak részt vevő Zrínyi Péter elfogatásának hírére letette a fegyvert és kegyelmet kért, amit 300 ezer forint váltságdíj lefizetése ellenében meg is kapott. A kegyelmet katolikus anyja és a jezsuiták eszközölték ki. Makovicán hunyt el, félárván hagyva Juliannát, és a csecsemő Ferencet.

[7]

1704. július 8.

Az erdélyi kuruc rendek Gyulafehérváron fejedelemmé választják II. Rákóczi Ferencet

[8]

1711. július 8.

A Prut menti csatában a török sereg győzelmet arat I. Nagy Péter cár serege felett

[9]

1848. július 8.

A felmentett Pillersdorf br. osztrák ideiglenes miniszterelnök utóda Anton von Doblhoff-Dier báró lesz.

[10]

1849. július 8.

Haynau táborszernagy rendeletben kötelezi az ország lakosságát az osztrák kormány által kibocsátott kincstári utalványok névértékében történő elfogadására.

A kormány Szegedre helyezi át székhelyét.

[11]

1857. július 8.

Földrengés volt Pécsett.

[12]

1859. július 8.

I. Ferenc József osztrák császár és III. Napóleon francia császár találkozik Villafrancában

[13]

1860. július 8.

A sárospataki református főiskola fennállásának 300. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeznek.

A megemlékezés nemzeti tüntetéssé válik.

[14]

1861. július 8.

Az országgyűlés két házának elnökei Bécsben átadják az uralkodónak az eredeti, Deák Ferenc fogalmazta feliratot.

[15]

1876. július 8.

Reichstadtban (Csehország) szóbeli megállapodás születik I. Ferenc József és II.Sándor orosz cár között a szerb - török háborút követő teendőkről.

Szerb győzelem esetén a Monarchia annektálhatja Boszniát és Hercegovina egy részét, Oroszország pedig újra magához csatolhatja Dél-Besszarábiát.

[16]

1905. július 8.

A Patyomkin páncélos legénysége megadja magát a román hatóságoknak

[17]

1911. július 8.

Földrengés pusztít Kecskeméten

A Richter-skála szerinti 5,6 fokozatú földrengés megrongálta a templomokat, házak és középületek sokaságát döntötte romba, s nagy károk keletkeztek.

[18]

1912. július 8.

X. Pius pápa bullát ad ki a hajdúdorogi magyar görög katolikus egyházmegye felállításáról

[19]

1913. július 8.

A király szentesíti a győri ágyúgyár felállításáról szóló 1913:XXIII. törvénycikket.

[20]

1914. július 8.

A közös minisztertanács a Szerbiának küldendő ultimátumról tárgyal

Határozat nem születik, mert Tisza István magyar miniszterelnök fenntartásait fejezi ki.

[21]

1928. július 8.

Megnyílik Budapesten a Millenáris Sportpálya.

[22]

1930. július 8.

A felsőház elfogadja az 1930:XXII. törvénycikket a gabonaneműek értékesítése terén szükséges intézkedésekről.

Ez az ún. `boletta-törvény`. A búza és a rozs tulajdonjogát csak gabonajegy, `boletta` kíséretében szabad átruházni; a gabonajegy értéke 100 kg-ként 3 pengő, amit a termelő kap; ennek kifizetésére külön alapot létesítenek, amelynek fedezetét az állam biztosítja.

[23]

1933. július 8.

A Magyar Távirati Iroda összefoglaló jelentést ad a Nemzeti Egység Pártja szervezési eredményéről

Városokban a választók mintegy 60%-a, vármegyékben mintegy 40%-a csatlakozott a párthoz.

[24]

1936. július 8.

Megkezdődik Londonban a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség VIII. kongresszusa.

[25]

1947. július 8.

Az ENSZ közel-keleti bizottsága előtt egy zsidó küldöttség körvonalazza a Palesztínáról való elképzeléseket

[26]

1978. július 8.

A Lockheed-botrány miatt Leone kénytelen távozni

Olaszországban a már 80 éves Sandro Pertini az ország első szocialista köztársasági elnöke. Giovanni Leone helyébe lép, aki júniusban kénytelen volt lemondani, mert korrupció és adócsalás gyanúja merült fel ellene. Leonénak a többi között azt róják fel, hogy belekeveredett a Lockheed konszern megvesztegetési botrányába. Vezető politikusok lepénzelésével próbált az amerikai cég új repülőgépekre megrendeléseket szerezni. Az ügy Leone mellett más személyiségeket is érintett: Japánban 1974 decemberében Tanaka Kakuei volt kénytelen lemondani, Hollandiában Juliana királynő férjének, Bernhard hercegnek róják fel, hogy belekeveredett a botrányba.

[27]

1997. július 8.

A NATO madridi csúcstalálkozóján bejelentik, hogy Magyarországgal, Lengyelországgal és Csehországgal megkezdik a tárgyalásokat

[28]

1998. július 8.

Koalíciós (Fidesz-MPP, FKGP és MDF) kormány alakul Orbán Viktor vezetésével

Bezár