Keresés

 
Keresett szó   
Címke szerint
Dátum és között
Keresési feltételek:
Cimke: 1848-49
227 találat
[1]

Habsburg herceget nevelő szerzetesből lett szabadságharcossá a magyar régészet atyja

[2017.04.12. 13:29] Hírek

202 éve, 1815. április 12-én született Pozsonyban Rómer Flóris régész, művészettörténész, akadémikus, nagyváradi kanonok. Ugyan évekre bebörtönözték a szabadságharcban való részvétele miatt, később Győrben, Pesten és Nagyváradon is a helyi tudományos élet meghatározó alakja lett.

[2]

Mecénásokat, iskolaalapítókat és politikusokat is adott Magyarországnak a Batthyány-család

[2017.04.12. 10:01] Hírek

A tavaly Körmenden, majd Siklóson szerepelt, a Batthyány-család uradalmait bemutató vándorkiállítás helyi múzeumi kincsekkel kibővített tárlata nyílt meg kedd este Nagykanizsán, a Thúry György Múzeumban.

[3]

Guyon Richárd biztos volt a sikerben, előre megírta győzelmi jelentését a branyiszkói áttörés előtt

[2017.03.31. 09:45] Hírek

Kétszáznégy éve, 1813. március 31-én született az angliai Bath városában gróf Richard de Beaufré Guyon, azaz Guyon Richárd gróf, az 1848-49-es magyar szabadságharc tábornoka.

[4]

Miért volt vértelen 1848. március 15-e?

[2017.03.15. 08:29] Hírek

1848 tavaszának változásait Magyarországon a reformkor két évtizede előzte meg, a polgári átalakulást, a korhadt, feudális világ „lecserélését" mégis egy napnak, 1848. március 15-nek szokás tulajdonítani.

[5]

Első alkalommal látható Magyarországon a Kossuth Lajosról 1852-ben készült fénykép 

[2017.03.14. 12:29] Hírek

Első alkalommal mutatja be március 15. alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum a Kossuth Lajosról 1852-ben készült dagerrotípiát. A szabadságharc vezetőjét közelről és csaknem teljesen szemből ábrázoló felvétel segítségével a látogatók szinte egyenesen Kossuth szemébe nézhetnek.

[6]

Utólag végzetesnek ítélte Kossuth politikáját Kemény Zsigmond

[2016.12.22. 12:39] Hírek

141 éve, 1875. december 22-én halt meg Kemény Zsigmond író, publicista, politikus, akadémikus, a reformkor egyik kiemelkedő alakja.

[7]

Hová tűnt Petőfi a segesvári csata után?

[2016.12.15. 13:12] Hírek

A segesvári ütközet szinte az egyetlen az erdélyi hadjárat összecsapásai közül, amelyről a közvélemény tud. Holott jelentősége semmivel sem volt nagyobb, mint a többi vereségé. Közismertségét az magyarázza, hogy ebben az ütközetben tűnt el nyomtalanul Petőfi Sándor.

[8]

Egy angliai francia, aki magyarrá vált, de törökként hunyt el

[2016.10.11. 11:29] Hírek

Százhatvan éve, 1856. október 11-én halt meg Konstantinápolyban Guyon Richárd gróf honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc hőse, a branyiszkói győző. Guyon annyira biztos volt a branyiszkói csata sikerében, hogy előre megírta győzelmi jelentését.

[9]

Késő estig az akasztófán hagyták az aradi vértanúk holttesteit

[2016.10.06. 08:21] Hírek

1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Elrettentésül a holttesteket estig az akasztófán hagyták, ám az ellenkező hatást érték el: a kivégzés helye valóságos búcsújáró hellyé vált.

[10]

Kikről mintázta Jókai A kőszívű ember fiainak szereplőit?

[2016.09.22. 12:01] Hírek

Az irodalom- és történetírás, valamint a lelkes patrióták egyaránt szívesen gyűjtögették azokat a mozaikokat, amelyek alapján kisebb-nagyobb sikerrel lehetett keresni/megtalálni a regények hőseinek valóságos mintáit, ezzel véve részt a közös mítosz kiépítésében.

[11]

Nemzeti cifraszűrtől az éj leple alatt kivágott Rákosi-címerig – 1848-49 és 1956 közös pontjai

[2016.06.24. 15:35] Hírek

1848 forradalma a polgári szabadságjogok kivívását és biztosítását, 1956 forradalma azok visszaszerzését tűzte ki céljául. Az ’56-os forradalom ’48 szellemiségén, esetenként programján alapult, és szinte teljes egészében annak szimbólumrendszerére épült. 

[12]

Kókuszdióolaj-savtól Világosig – méltósággal viselte az árulás vádját Görgei Artúr

[2016.05.21. 10:33] Hírek

Száz éve, 1916. május 21-én halt meg Görgei (Görgey) Artúr honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc és a magyar hadtörténelem kimagasló hadvezére. Megítélése ma is vitákat gerjeszt, sokan a hőst, sokan pedig az árulót látják benne. 

[13]

Magyar Napóleon, Hátra tábornok, vegyész, "áruló" – ki volt valójában Görgei Artúr?

[2016.05.04. 13:28] Hírek

Mennyi esély volt arra, hogy egy Romanov kerül a magyar trónra? Ki volt áruló, Kossuth vagy Görgei? Mi a titka annak, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen ütőképes sereget tudott összehozni a magyar hadvezetés gyakorlatilag a semmiből? Mit keresett a magyar seregek élén egy 30 éves fiatalember?

[14]

Csak Viktória királynő közbenjárása miatt nem végezték ki a „rendíthetetlen magyart”

[2016.05.03. 09:54] Hírek

Száznyolc éve, 1908. május 3-án halt meg Türr István, az 1848-as forradalmak, majd az olasz egyesítési mozgalom hőse, a Korinthoszi-csatorna építésének kezdeményezője. A harmincas évek derekán az olasz haditengerészet rombolót nevezett el róla.

[15]

Mi történt 1848. március 15-én?

[2016.03.15. 08:48] Hírek

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt.

[16]

Deák Ferenc, a legerkölcsösebb politikus

[2016.01.28. 11:17] Hírek

Száznegyven éve, 1876. január 28-án halt meg Deák Ferenc, a 19. század egyik legnagyobb magyar politikusa, az osztrák-magyar kiegyezés egyik létrehozója, "a haza bölcse". Deák  koncepciózus reformer, mesteri taktikus volt. Alig voltak személyes ambíciói, politikusi pályáján erkölcsi értékek mozgatták. 

[17]

Magyarországon kudarcot vallott a „a lengyel Xenophón”

[2016.01.16. 09:45] Hírek

Henryk Dembinski gróf, avagy ahogy Magyarországon ismerik, Dembinszky Henrik, a lengyel és a magyar szabadságharc tábornoka kétszázhuszonöt éve, 1791. január 16-án született a Krakkói vajdaságban lévő Strzalkówban. 

[18]

Kossuthék menedékétől Damjanich főhadiszállásáig – történelmi épületeket állítottak helyre

[2016.01.08. 12:45] Hírek

Tavaly december közepén jelent meg a Pest Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi munkatársai, műemlék-felügyelői által összeállított, 2015 Pest megyei műemléki helyreállításait ismertető Egy kis mustra című kiadvány.

[19]

A 48-as honvédtábornok, aki az amerikai polgárháborúban kapott golyót

[2015.12.18. 12:17] Hírek

Kétszáznégy éve, 1811. december 18-án (az újabb kutatások szerint 1810-ben) született Asbóth Sándor mérnök, honvédtiszt, az amerikai polgárháború hőse, a New York-i Central Park egyik tervezője.

[20]

Hogyan lett Bem apóból Murad pasa?

[2015.12.10. 08:26] Hírek

Százhatvanöt éve, 1850. december 10-én hunyt el Aleppóban Józef Zachariasz Bem, magyarul Bem József, a lengyel és a magyar szabadságharc hőse. Hamvait 1929-ben szállították haza Lengyelországba, és Tarnówban temették el.

[21]

Belebetegedett a szabadságharc elbukásába Vörösmarty Mihály

[2015.11.19. 11:45] Hírek

Százhatvan éve, 1855. november 19-én hunyt el Vörösmarty Mihály költő, drámaíró, a magyar romantika vezéralakja, a Szózat szerzője. Temetése országos gyászünnep és tiltakozás volt az önkényuralom ellen. 

[22]

Akikből az osztrák önkény aradi özvegyeket csinált

[2015.10.06. 16:53] Hírek

A szabadságharc mártírjainak életében nagy szerepet játszottak azok az asszonyok, akik hűségesen kitartottak választottjuk oldalán, és akik életét szintén gyökeresen megváltoztatta a szabadságharc.

[23]

Sebtében összetákolt bitófákon lelték végzetüket az aradi vértanúk

[2015.10.06. 12:20] Hírek

Százhatvanhat éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Október hatodikát a kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánította.

[24]

Kossuth pipájától Damjanich karosszékéig - rendhagyó kiállítás nyílt Aradon

[2015.10.02. 09:54] Hírek

Az Arad megyei múzeumban kiállítást nyitottak csütörtök délután az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tárgyi emlékeiből - írja az Aradi hírek portál. A kiállítás keddtől vasárnapig 9-17 óra között látogatható az Arad megyei múzeum második emeletén.

[25]

Pest-Buda Haynau karmai között

[2015.09.10. 13:09] Hírek

„Ismét körötökben vagyunk és Austria ős zászlóit tornyaitokra tűztük” – kezdte a pestieknek bemutatkozó kiáltványát Haynau 1849. július 19-én, amikor abban az évben másodszorra került császári kézre a főváros.

[26]

Bécs elleni lázadás helyett öngyilkosság: Teleki László tragédiája

[2015.05.08. 18:28] Műhely

Pontosan 154 évvel ezelőtt, 1861. május 8-án az uralkodónak felterjesztendő álláspont döntő vitájának napján vérbe fagyva találták a legnagyobb parlamenti párt vezérét, gróf Teleki Lászlót. Valóban a Ferenc Józsefnek tett ígérete megszegése miatt lett öngyilkos?

[27]

Hazatért Barabás Miklós akvarellje Leiningen Károlyról

[2015.05.05. 15:28] Hírek

A Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta Barabás Miklós akvarelljét, az egyik aradi vértanút, Leiningen Károly grófot ábrázoló portrét az Angliában élő Ambrus Győző. A kedden ünnepélyesen átadott alkotás hollétéről több mint száz éven át nem lehetett tudni.

[28]

Bécs vagy Buda felé? - a dicsőséges tavaszi hadjárat dilemmája

[2015.04.27. 18:34] Műhely

Hatvan-Tápióbicske-Isaszeg, illetve Nagysalló és Komárom neveinek hallatán a magyar hadtörténelem egyik, ha nem a legdicsőségesebb fejezete jut mindannyiunk eszébe. 

[29]

"Híres Komárom" védője

[2015.04.07. 10:48] Hírek

1820. április 7-én született Temesváron Klapka György honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter. Az isaszegi csata után tábornokká léptették elő, már ebben a rangban vett részt az isaszegi, a nagysallói ütközetben és Komárom felszabadításában.

[30]

Miért volt vértelen 1848. március 15-e?

[2015.03.15. 10:05] Hírek

1848 tavaszának változásait Magyarországon a reformkor két évtizede előzte meg, a polgári átalakulást, a korhadt, feudális világ „lecserélését" mégis egy napnak, 1848. március 15-nek szokás tulajdonítani. 

[31]

Emlékművet kaptak a császári parancsot megtagadó huszárok

[2015.03.09. 12:42] Hírek

A Kolozs megyei Bágyonban (Badeni) vasárnap emlékművet avattak annak a 32 huszárnak, akik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a császári parancsot megtagadván a magyar szabadságharc oldalára álltak.

[32]

1848/49 elfeledett gyerekhőse

[2015.02.18. 13:56] Hírek

Tavaly volt 180 éve, hogy megszületett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legismertebb diáktüzére. '48/49 gyerekhőseinek élettörténeteit ma méltatlanul kevesen ismerik, pedig e bátor tizenévesek hatalmas szolgálatot tettek a szabadságharc ügyének.

[33]

Újra meggyalázták az aradi Szabadság-szobrot

[2015.02.16. 09:15] Hírek

Ismeretlen tettesek szombatra virradóra a román nemzeti színekre festették le az aradi Szabadság-szobor talapzatán a 13 vértanú tábornok arcképét - közölte az aradinap.ro helyi portál. 

[34]

Batthyány Lajos: "egy nagy és szép ügy hősi vértanúja"

[2015.02.11. 11:20] Hírek

208 éve született gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke. Bár csak fél évig volt hivatalban, ezalatt elfogadtatta az átalakulás törvényeit az utolsó rendi országgyűléssel és megkezdte az alkotmányos berendezkedés kiépítését

[35]

Előkerült Nagysándor József búcsúlevele

[2014.12.14. 19:19] Hírek

Szombattól látható a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) Nagysándor József aradi vértanú búcsúlevele, melyet december 5-én vásárolt meg a magyar állam. A honvéd tábornoktól eddig csak az 1849. október 5. éjszakáján papírra vetett levelei voltak ismertek.

[36]

Vaságyúk, rézágyúk: 200 éve született Gábor Áron

[2014.11.27. 11:01] Műhely

200 éve, 1814. november 27-én született Berecken Gábor Áron, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ágyúöntője és tüzértisztje, aki mindenét feláldozta a szabadságért, s a hazát védve a csatamezőn vesztette életét.

[37]

Gábor Áron: aki mindenét feláldozta a szabadságért

[2014.10.30. 10:03] Hírek

"A beérkezett jelentések szerint francia tüzérség tartózkodik Háromszéken" - írta naplójába az Erdélyre rontó Puchner 1848 őszén. Pedig nem nyugati lövegek, hanem a székelyek legendás tüzértisztje által öntött ágyúk ellen veszített csatát a havasokban.

[38]

A 17 aradi vértanú

[2014.10.06. 11:00] Hírek

Október hatodikán az 1849-ben Aradon kivégzett szabadságharcosokról, valamint a Pesten meggyilkolt Batthyány Lajosról emlékezünk meg. Az aradi tizenhárom mellett azonban további három, ugyanitt, de más időben kivégzett honvédtisztről is tudunk.

[39]

A Táncsics-börtön alatt lehetnek IV. Béla első székhelyének romjai

[2014.10.02. 16:00] Hírek

A nagyközönség is megtekintheti október 5-én és 6-án a budai Várban található egykori Táncsics-börtönt, amelyet a magyar állam júniusban kapott vissza az Egyesült Államoktól. 

[40]

A székely hősiességet méltatta a román kormányfő

[2014.08.04. 09:28] Hírek

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc székely honvédjeinek hősiességét méltatta vasárnap, a Nyergestetői csata 165. évfordulója alkalmából a csata helyszínén tartott megemlékezésen Victor Ponta román miniszterelnök.

[41]

1849 után pesti háza alatt bujkált Táncsics Mihály

[2014.06.26. 15:54] Hírek

130 éve halt meg Táncsics Mihály, az 1848-as forradalom ikonikus alakja, akit börtönéből a pesti nép szabadított ki. Az állandóan darócruhában járó, mindenkit kendnek szólító Táncsicsot a szabadságharc bukása után halálra ítélték és jelképesen kivégezték.

[42]

A soha meg nem épült első pest-budai állóhíd

[2014.06.24. 12:17] Műhely

A Nyugati-Kárpátok folyói fölött, a Ruszkai havasok sziklás völgyeiben építette meg a világ első vonóláncos öntöttvas ívhídját Maderspach Károly hídépítő mester. Mestersége mellett kiváló kohász is volt, aki egész életét családjáért és a hazájáért áldozta.

[43]

Cukorgyárosnak álcázva jött a magyar szabadságharc tábornoka

[2014.06.13. 10:04] Hírek

Henryk Dembinski gróf, avagy ahogy Magyarországon ismerik, Dembinszky Henrik, a lengyel és a magyar szabadságharc tábornoka százötven éve, 1864. június 13-án halt meg Párizsban.

[44]

Guyon és Kmety, a két oszmán pasa

[2014.05.19. 10:31] Hírek

Guyon Richárd és Kmety György egyaránt harcolt az Orosz Birodalom és az angol-francia-török szövetség között kitört krími háborúban, amelynek lezárásaként a párizsi béke rögzítette a Török Birodalom függetlenségét és területi sérthetetlenségét.

[45]

Pákozd újratöltve

[2014.03.19. 13:18] Hírek

Teljesen megújult a pákozd-sukorói csatának szentelt emlékkiállítás, amely már interaktív elemekkel is várja a látogatókat. Az új tárlatot kedden nyitották meg Pákozdon.

[46]

Hogyan választották a képviselőket '48-ban?

[2014.03.12. 11:03] Műhely

A magyar parlamentarizmus történetének egyik legjelentősebb eseménye volt az 1848-as voksolás, amelynek következtében hazánk törvényhozó hatalma teljesen új alapokra helyeződött - írja Németh György az Archívneten.

[47]

Az aradi vértanúk utolsó órái

[2013.10.06. 10:08] Hírek

Az 1849-ben ezen a napon kivégzett 13 aradi és két pesti mártír, köztük Batthyány Lajos gróf, Magyarország első miniszterelnöke hősi viselkedésükkel megmutatták, hogyan tudnak a magyar ügyért harcolók komoly katona módjára, méltósággal meghalni.

[48]

Szent Korona a mocsárban

[2013.08.23. 12:01] Hírek

Az államiságot megtestesítő Szent Korona ezeréves története nem mentes a viszontagságoktól. Volt, hogy ellopták, országút szélén porosodott, sőt még benzines hordóban is állt. 164 éve, 1849. augusztus 23-án kezdődött legveszedelmesebb odüsszeiája.

[49]

Temesváron ismét köztérre kerül a "szégyenszobor"

[2013.07.29. 15:26] Hírek

Ismét köztérre kerül Temesváron a Hűség oszlopa nevű emlékmű, amelyet 1853-ban Ferenc József adományozott Temesvárnak hálája jeléül, amiért a város védői 1849-ben ellenálltak a magyar szabadságharcosok több mint száznapos ostromának.

[50]

Amikor Guyon Richárdból Hursid pasa lett

[2013.03.26. 13:52] Hírek

Magyarország ankarai nagykövetsége és isztambuli főkonzulátusa megemlékezést szervez Guyon Richárd francia származású brit katona, az 1848-1849-es szabadságharc egyik vezéralakja születésének 200. évfordulója alkalmából a hadvezér isztambuli síremlékénél kedden.

Segítség

Hogyan kereshet?

A keresés során választhat: az oldal teljes tartalmában, csak cikkeink között, vagy pedig az évfordulós adatbázisunkban keres. Ha a cikket választja, az alatta szereplő legördülő menüben finomíthatja a feltételeket, és választhat rovataink, vagy az e-folyóirat esetében a lapszámok közül is. Emellett mostantól akár időkeretre is leszűkítheti a keresési tartományt.
Amennyiben töredékszóra szeretne keresni, rakjon * (csillag) karaktert a szó végére, pl. egyipt* !

történelmi Adattárak

Miben kereshet?
Történelmi események
Összetett keresés >>
Fogalomtár
Ki kicsoda?

Ajánló

Mit talál az adattárban?
Események

VII. Gergely pápa megrója Salamon királyt Salamon azért kap feddést, mert IV. Henrik német királynak hűbérül ajánlotta fel Magyarországot, amely a pápa szerint a Szentszék hűbérbirtoka.
Tovább >>

Tudja, mit jelentenek?
Antibolsevista Comité
Gátlóműves kerekes óra
Osztrakiszmosz
Ismeri őket?
Batthyány-Strattmann László
Grant, Ulysses
Tai-tsu ( Taizu) (Északi Szung-dinasztia)
X
Megjelent a Múlt-kor történelmi magazin 2017. tavaszi száma