2022. tél: A szeretet mártírjai
ITT vásárolhatsz termékeinkből

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: november  •  Nap: 26
19 találat
[1]

811. november 26.

I. Nagy Károly császár Avariában fekvő birtokot adományoz az altachi bencés monostornak

[2]

1349. november 26.

I. Nagy Lajos királyi birtokot adományoz a Kont családnak

[3]

1526. november 26.

V. Károly német-római császár és spanyol király levélben biztosítja a magyar rendeket, hogy fivére, Ferdinánd országát megvédi a török ellen

[4]

1630. november 26.

I. Rákóczi György lesz Erdély fejedelme

Bethlen Gábor fejedelem elhunyta után egy évvel, 1630. november 26-án a segesvári országgyűlés I. Rákóczi György magyarországi főurat - a törökök hallgatólagos beleegyezésével - Erdély fejedelmévé választotta. Rákóczi 1648-ban bekövetkezett haláláig uralkodott, s ezalatt Erdély békében fejlődött. Visszavette a magánkézre került kincstári birtokokat, s megtörte a nagybirtokos főrendek hatalmát. Sokat tett a református egyház és az iskoláztatás felvirágoztatásáért. Szövetségben a svédekkel és a franciákkal bekapcsolódott a harmincéves háborúba, s a magyarországi rendi jogok és a vallásszabadság védelmében hadat viselt a Habsburgok ellen.

[5]

1709. november 26.

Jozef Potocki gróf, kijevi palatinus, XII. Károly svéd király lengyel szövetségese, 4000 zsoldosával II. Rákóczi Ferenc szolgálatába áll

[6]

1710. november 26.

A császáriak elfoglalják Krasznahorka várát

[7]

1731. november 26.

Megszületett William Cowper angol költő

A romantikus költészet egyik előfutára Great Berkhampstead-ben látta meg a napvilágot. Anyja korai elvesztése, majd zsarnok iskolatársaitól elszenvedett sérelmei, tartós gyermekkori szembaja mind hozzájárulhatott ahhoz, hogy már korán ideges zavarok mutatkoztak nála. Jogi tanulmányokat folytatott, s 1762-ben egy rokona jóvoltából hivatalnoki állást kapott volna a felsőházban. A nyilvános felvételi vizsga tudata azonban olyan súlyos lelki válságot idézett elő nála, hogy másfél évre elmegyógyintézetbe került. Élete nagy részét Unwin lelkész családjában élte le, s a lelkész halála után is az özvegy mellett maradt, de idegállapota romlása miatt nem vehette feleségül. Istenes meséinek egyszerű és tiszta nyelve, őszinte áhítata, vallásos himnuszai az isten és az ember személyes kapcsolatát hangsúlyozó érzelmi vallásfelfogás hívének mutatják. Költészete bensőséges, a későbbi romantika felé hajló. Jellegzetes témái: a természet szépsége, a világtól való menekülés, a nélkülözés, a világfájdalom. John Gilpin utazása (1782) című élénk, pattogó ütemű humoros elbeszélő költeményével új oldaláról mutatkozott be. Nevét A feladat című jambusokban írott, hosszú, többrészes költeménye tette igazán ismertté. Ebben az egyszerű, köznapi dolgok költészetének felfedezésével éppúgy a romantikusok előfutárának bizonyult, mint bensőséges, személyes hangú lírai költeményeiben. Utolsó költeményét az öregkori magáramaradástól és az elmebajtól való félelem hatotta át. Elborult elmével halt meg 1800. április 25-én.

[8]

1741. november 26.

Károly Albert bajor választófejedelem elfoglalja Prágát

[9]

1783. november 26.

Az utolsó brit katona is elhagyja New York-ot

Majdnem 3 hónappal az amerikai függetlenségi háborút lezáró párizsi béke aláírása után a brit katonaság végleg elhagyta utolsó bázisát. George Washington a new york-iak örömujjongása közepett vonult be az 1776 szeptembere óta brit csapatok által megszállt városba. 4 hónappal később New York az Egyesült Államok fővárosa lett, s 1789-ben már itt iktatták be Washington-t az USA első elnökeként.

[10]

1836. november 26.

Meghal John Loudon McAdam skót útépítő mérnök

A római típusú utakkal szemben új eljárást alakított ki. Kimondta, hogy `a szilárd felülettel épített, tehát zúzott kőutakon is a járművek kerekei csak a felületet koptatják, tehát ha ez a felület jól van elkészítve és karbantartva, az útalapzat nem rongálódik meg. Ahhoz pedig, hogy az útfelület jó, egyöntetű és vizet át nem eresztő legyen, csupán az szükséges, hogy az út anyagának befogadására szolgáló ágyazat száraz és minden idegen testtől mentes legyen.` Tehát nem alkalmazott külön kőalapot, hanem 2-3 rétegben kb. 25 cm vastag, szögletes (ún. zúzott) 5-7 cm szemnagyságú követ terített le. Ezeket az utakat nevezték el később feltalálójáról makadám útnak (a gőzhenger feltalálása után, 1805-től hengerrel tömörítették.)

[11]

1906. november 26.

Az amerikai elnök visszatér Washingtonba első hivatalos külföldi útjáról

Theodore Roosevelt az amerikai elnökök sorában elsőként tett hivatalos külföldi látogatást. Útja során közép-amerikai államokat érintett.

[12]

1921. november 26.

Megszületett Kovács Imre olimpiai bajnok labdarúgó

Az MTK, a Textiles, majd a Bástya jobbfedezeteként 363 bajnoki mérkőzésen játszott, s 37 gólt szerzett. Balszerencséjére a világklasszis Bozsik József kortársa volt, így 1948-52 között csak nyolc alkalommal volt magyar válogatott. Kiváló képességű, technikás, jól irányító, nemzetközi színvonalú labdarúgó volt. A kék-fehér csapat karmestereként elsősorban a támadások szervezésében jeleskedett, váratlan, erőteljes lövéseivel ugyanakkor a kapura is veszélyes volt. Klubcsapatával 1951-ben, 1953-ban és 1958-ban lett bajnok. A válogatottal ő is ott állt a dobogó legfelső fokán az 1952. évi helsinki olimpián. Visszavonulása után két évtizeden át eredményes edzői tevékenységet folytatott több magyar csapatnál, illetve Egyiptomban, összesen 497 bajnoki mérkőzésen ült a kispadon. Az újpestiek az ő szakmai irányításával 1972-ben és 1973-ban is bajnokságot nyertek. Budapesten hunyt el 1996. március 9-én.

[13]

1941. november 26.

Roosevelt bevezeti a Hálaadás ünnepét

Franklin D. Roosevelt november utolsó csütörtöki napját jelölte ki a Hálaadás ünnepének.

[14]

1942. november 26.

Véget ér a sztálingrádi csata

A november 19-én kezdődő szovjet ellentámadás bekerítette Paulus tábornagy csapatait és ezzel a szovjet fronton döntő fordulat következett be. A 6. német hadsereg letette a fegyvert. December végén pedig a német csapatok kísérlete, hogy felmentsék a katlanba zárt Paulust, véglegesen kudarcot vallott.

[15]

1973. november 26.

Megkezdődik az Arab Liga ülése

A kétnapos tárgyaláson a palesztin ügy egyetlen képviselőjének a Palesztin Felszabadítási Szervezetet ismerik el, s rangsorolják a világ államait az arab ügy szempontjából.

[16]

1974. november 26.

Lemond a japán miniszterelnök

Tanaka Kakuei japán miniszterelnök megvesztegethetőség gyanúja miatt kénytelen megválni hivatalától. Tanaka, rizstermelő paraszt fia, 1947-1948-tól tagja az alsóháznak. 1957-1958-ban postaügyi miniszterré lép elő. 1962-től 1965-ig pénzügyminiszter és 1971-1972-ben iparügyi miniszterként tevékenykedett. 1965-1966-ban és 1968-tól 1971-ig a Liberális Demokrata Párt főtitkára. 1972-ben lesz miniszterelnök. Esete kínosan érinti pártját.

[17]

1976. november 26.

Olaszországban megszűnik a katolikus államvallás

[18]

1986. november 26.

Meghal Radványi Géza filmrendező

Márai Sándor öccse Kassán született 1907. szeptember 26-án. Újságíróként kezdte pályáját, majd 1926-tól külföldi sajtóügynökségeknél dolgozott. A filmmel Párizsban került kapcsolatba, majd német és francia filmgyárakban dolgozott. 1937-ben feleségül vette Tasnády Fekete Mária színésznőt, későbbi filmjei főszereplőjét. 1940-től Budapesten rendezett: Európa nem válaszol, Zárt tárgyalás, Egy asszony visszanéz. 1946-tól a Színművészeti Akadémián tanított, tanítványa volt Jancsó Miklós és Makk Károly is. Ő rendezte a háború után kibontakozó magyar filmgyártás jelentős alkotását, a hazai és külföldi sikereket hozó Valahol Európában-t. 1947-ben külföldre távozott: Olaszországban és Franciaországban dolgozott, majd 1954-től Münchenben működött és tanított. 1979-80-ban ismét Budapesten alkotott: ekkor fogatta a Circus Maximus című filmet. Utolsó tervét a Beethoven-filmet már nem tudta megvalósítani. Többnyire irodalmi színvonalú, elmélyült lélekábrázolást nyújtó filmeket készített. Forgatókönyveit részben maga írta. Budapesten érte a halál.

[19]

1992. november 26.

Először tartanak vásárlásmentes napot

A `Ne vásárolj semmit!` napot Ted Dave kezdeményezte 1992-ben, Kanadában. Ted Dave a reklámszakmában dolgozott. Elhatározta, hogy tesz valamit a reklámok állandó túlvásárlásra buzdítása ellen. Ettől kezdve a vásárlásmentes napot egyre több és több országban tartották meg. A "Ne vásárolj semmit!" napokon a különböző országokban és városokban nagy tömegeket megmozgató és figyelemfelkeltő akciókat szerveznek, amelyek során felhívják a lakosságot, hogy figyeljenek oda saját vásárlási szokásaikra.

Bezár