2020. nyár: A magyar film 30 felejthetetlen pillanata
ITT támogathatsz bennünket

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: augusztus  •  Nap: 21
21 találat
[1]

1192. augusztus 21.

Joritomo megalapítja a sógunok birodalmát

Minamoto Joritomo szamuráj a japán császártól megszerzi magának az örökös sógun (királyi hadvezér) címet. Ezzel Japánban megkezdődik a katonai kormányzás. Minamoto Joritomo Kamakurába helyezi át székhelyét, de a tennó udvarát hivatalnokaival együtt látszólagos kormányzatként meghagyja Kiotóban. A tényleges irányítás azonban az új fővárosban, az őáltala alkotott központi kormányzat kezében van. Katonai diktatúra jön létre, amely nem a nemzet, hanem egy olyan szövetség érdekeit védi, amelyben katonák tömörültek, akiket családi és baráti kötelékek kapcsoltak egymáshoz.

[2]

1518. augusztus 21.

A törökök megpróbálják elfoglalni Nándorfehérvárt

[3]

1703. augusztus 21.

A janicsárok lemondatják II. Musztafa török szultánt

Az 1695-ben trónra lépő szultán legfontosabb feladatának a Habsburgok elleni küzdelmet tartotta, megpróbálta visszaszerezni az Oszmán Birodalom számára elvesztett területeket. 1697-ben személyesen vezette a Magyarországra támadó török csapatokat, azonban Zentánál katasztrofális vereséget szenvedtek. Az 1699-ben megkötött karlócai béke értelmében a szultán lemondott Magyarországról és Erdélyről, továbbá csapatait lengyel területekről is kivonta. A keleti fronton sem termett sok babér számára: Nagy Péter cár elfoglalta Azov erődjét. A kedvezőtlen események hatására Konstantinápolyban zendülés tört ki, Musztafa megpróbált rendet tenni a janicsárok között, de ők kerekedtek felül.

[4]

1849. augusztus 21.

Vécsey tábornok megadja magát

Vécsey Károly gróf tábornok az V. hadtesttel-mintegy 8 ezer fő-leteszi a fegyvert az oroszok előtt Borosjenőn (Arad vm.).

[5]

1858. augusztus 21.

Megindul az Üstökös című élclap

Szerkeszti: Jókai Mór, megjelenik hetente.

[6]

1859. augusztus 21.

Az uralkodó fölmenti hivatalából Johann Kempen báró rendőrminisztert

[7]

1863. augusztus 21.

A nagyszebeni csonka erdélyi országgyűlés törvénytelennek nyilvánítja az Erdély és Magyarország unióját kimondó 1848. évi törvényt

[8]

1866. augusztus 21.

Megkezdődik a kiegyezés előkészítése

A magyar országgyűlés 15-ös bizottságának javaslata alapján Bécsben megkezdődnek az osztrák-magyar közös értekezletek a kiegyezésről, Andrássy Gyula gróf, Lónyai Menyhért, Mailáth György kancellár, Sennyey Pál báró a Helytartótanács elnöke, valamint Richard Belcredi gróf államminiszter, Joseph Alexander Hübner báró, a Monarchia vatikáni nagykövete részvételével.

[9]

1876. augusztus 21.

Az uralkodó fölmenti hivatalából Simonyi Lajos bárót

A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter a kiegyezési tárgyalások során a kormánnyal szemben támadt ellentétei miatt mond le tárcájáról.
Utóda ideiglenesen Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter lesz.

[10]

1881. augusztus 21.

Véget ér a Magyarországi Általános Munkáspárt 2. kongresszusa Budapesten

[11]

1895. augusztus 21.

Megalakul a Szlovák Múzeum Egylet

A Turócszentmártonban alakult egylet célja a szlovák kultúra terjesztése.

[12]

1910. augusztus 21.

Meghal Székely Bertalan

Székely a XIX. századi magyar festészet egyik kiemelkedő, európai rangú alakja volt. Az első, aki komoly művészi igénnyel kísérelte meg kifejezésre juttatni az 1848 utáni erősen összetett és ellentmondásos magyar társadalom életérzését. Történeti képein a szabadság bukásán érzett fájdalmat, portréival, aktjaival a XIX. századi magyar szépségideált fogalmazta meg. Legismertebb képei: Önarckép, II. Lajos holttestének megtalálása, Dobozy és hitvese, Egri nők, Mohácsi vész, V. László, Zrínyi kirohanása. Falképei például a pécsi székesegyházat, a tihanyi apátságot, a Mátyás templomot és a kecskeméti városházát díszítik.

[13]

1915. augusztus 21.

Olaszország hadat üzen Törökországnak

[14]

1920. augusztus 21.

Magyarország és Olaszország ideiglenes kereskedelmi egyezményt köt

[15]

1922. augusztus 21.

Létrejön az Országos Magyar Gyűjteményegyetem

A nemzetgyűlés elfogadja az 1922:XIX. törvénycikket. A törvénycikk az Országos Magyar Gyűjteményegyetemről rendelkezik.
A Gyűjteményegyetem részei:

 • az Országos Levéltár,
 • a Nemzeti Múzeum,
 • a Szépművészeti Múzeum,
 • az Iparművészeti Múzeum,
 • a Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtára.
  A Gyűjteményegyetemet a kultuszminiszter fennhatósága alá tartozó tanács igazgatja, mely az intézmények képviselőiből és a kultuszminiszter által kinevezett megbízottakból áll.

  [16]

  1933. augusztus 21.

  Megkezdődik a Szocialista Munkásinternacionálé párizsi konferenciája

  A Magyarországi Szociáldemokrata Pártot Buchinger Manó, Mónus Illés és Ries István képviseli.

  [17]

  1937. augusztus 21.

  Darányi Kálmán Ausztriába utazik

  A magyar miniszterelnök St.Gilgenben találkozik K. Schuschnigg osztrák szövetségi kancellárral.

  [18]

  1937. augusztus 21.

  A Szovjetunió és Kína megnemtámadási szerződést köt

  [19]

  1938. augusztus 21.

  Bemutatják a Piros bugyelláris című filmet

  Rendező: Pásztor Béla.

  [20]

  1940. augusztus 21.

  Lev Trockij gyilkos merénylet áldozatául esik

  Lev Trockij orosz forradalmár mexikói emigrációjában belehal az előző napon elkövetett gyilkos merényletbe, amelyet a GPU, a szovjet titkos szolgálat egyik ügynöke hajtott végre ellene. A 60 esztendős Trockijnak (Lejb Bronstejn), aki bizonyára a legtehetségesebb volt az orosz forradalom bolsevista forradalmárai között, pártbeli riválisával, Sztálinnal szemben elszenvedett veresége után 1929-ben kellett elhagynia a Szovjetuniót. Folytatva újságírói munkásságát különféle országokban élt, végül Mexikóban telepedett le. Trockijnak, aki részt vett 1918-ban a Vörös Hadsereg megalapításában, nagy része volt az októberi forradalom győzelmében. A permanens forradalom tézise miatt ellentétbe került Sztálinnal.

 • Trockij Internet Arhívum

  [21]

  1942. augusztus 21.

  A német csapatok átkelnek a Donon

 • Bezár