2020. nyár: A magyar film 30 felejthetetlen pillanata
ITT támogathatsz bennünket

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: július  •  Nap: 09
26 találat
[1]

1441. július 9.

Meghal Jan van Eyck, az észak-európai késő gótika és kora reneszánsz legjelentősebb festője

Jan van Eyck, az észak-európai késő gótika és kora reneszánsz legjelentősebb festője, mintegy 50 évesen meghal és 1441. július 9-én, Brüggében eltemetik. Hubert nevű bátyjával együtt Jan van Eyck a realista, természetközeli holland festészet megalapítójának számít. Műveiben a gótikus festészet hagyományos teológiai-szimbolikus elemei és motívumai összekapcsolódnak egy újszerű, természetközeli valóságfelfogással.
A genti oltár táblaképein (Szent Bávó-székesegyház, Gent), amelyek 1432 körül készültek el, a testvérek, Hubert és Jan van Eyck a központi perspektíva törvényeihez közelítenek, melyeket Filippo Brunelleschi (1446) fedezett fel. "A bárány imádása" című sokszárnyú oltárképen van Eyckék a levegőperspektívát alkalmazzák, hogy a térbeliség illúzióját megteremtsék. A levegőperspektíva azt jelenti, hogy a színek mindig kékesebbnek tűnnek. Ez olyan színváltozás, melyet a pára és a fény idéz elő. "Rolin kancellár Madonnája" (dátum nélkül; Louvre, Párizs) című festményén Jan van Eyck a háttér pontos megfestésével adja meg a mélységet, azonkívül igyekszik részletesen kidolgozni az arckifejezést, ami az arcvonások alapos megfigyeléséről tanúskodik.
Jan van Eyck egyike az első festőknek Észak-Európában, akik arcképfestészetükben a középkor tipizálós stílusától elfordultak, és pontos, tudományos látásmód alapján rátaláltak a modell egyéni ábrázolására. Híres festményén, az 1434-ben készült "Arnolfini házaspár" címűn (National Gallery, London) van Eyck mesteri tudása a belső tér megjelenítésében mutatkozik. Giovanni Arnolfininek és feleségének, Giovanna Genaminak megfestését esküvőjük alkalmával, melynek van Eyck valószínűleg tanúja volt, a holland festészet első zsánerképének lehet tekinteni. Habár az emberábrázolás a hosszú, keskeny arányokkal még teljes mértékben a gótikus hagyományt követi, a lakás (csillár, tükör, papucs stb.) ábrázolása realisztikus.

[2]

1538. július 9.

I. Szulejmán hadjáratot indít Moldva ellen

[3]

1609. július 9.

II. Rudolf császár és cseh király felséglevélben biztosítja a cseh korona országainak a szabad vallásgyakorlatot

[4]

1658. július 9.

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem általános hadfölkelést hirdet

[5]

1797. július 9.

Meghal Burke, a konzervativizmus gondolkodója

A brit publicista és politikus, Edmund Burke életének 68. évében elhunyt Beaconsfieldben. Burke politikai pályafutását a whig párti miniszterelnök, Lord Rockingham magántitkáraként kezdte. 1756-ban jelent meg az "Elmélkedések a jelenlegi elégedetlenség okairól" című írása, amelyben a kormányzati és alkotmányreformot követeli. Híressé azonban az "Elmélkedések a francia forradalomról" című írásával vált (1790), amely erősen hatott a modern európai konzervativizmus kialakulására. Véleményét azonban saját pártjának tagjai is sokszor erősen kritizálták, így a politikai tevékenységtől 1791-ben visszavonult.

[6]

1816. július 9.

Rio de la Plata kikiáltja függetlenségét

A San Miguel del Tucuman városában ülésező nemzeti kongresszus kikiáltja Argentína (Rio de la Plata volt spanyol alkirályság egyesített tartományai) függetlenségét és elszakadását VII. Ferdinánd Spanyolországától. Amikor e tartományokat 1776-ban alkirályság rangjára emelték, a kormány székhelyéül Buenos Airest jelölték ki - most az új államhatalom is ide helyezi át székhelyét. 1778-tól kezdve, Spanyolország és a gyarmatok kereskedelmének felszabadítása óta Buenos Aires gazdasága erősen fellendült. A város már 1800-ban 50 000 lakost számlált. Az ország belső területei ugyanakkor teljesen önálló életet éltek. Amikor 1810. V. 25-én meghirdették a Spanyolország elleni harcot az önállóságért, a szabadságmozgalomhoz e részek nem csatlakoztak.
E kaotikus állapotok következtében vette kezdetét az az időszak, melyet Dél-Amerikában később "Anarquia Argentina" néven emlegettek. A lakosság támogatásával nem rendelkező junták váltogatták egymást mindaddig, amíg 1812. XII. 30-án a tartományok alkotmányozó gyűlése össze nem ült. De hamarosan ezt is rövid életű kormányok váltották fel, egészen a nemzeti kongresszus megteremtéséig. 1817. XII. 3-án az önállóság kihirdetését követően a nemzeti kongresszus kiadja "Dél-Amerika egyesített tartományainak" ideiglenes, egységes alkotmányát.

[7]

1831. július 9.

Megjelenik Pesten Széchenyi István gróf Világ című műve

[8]

1848. július 9.

Táncsics Mihály a Munkások Újságában a szőlődézsma és a földesúri haszonvételek megszüntetését, a majorsági jobbágyok állami kártalanítással történő felszabadítását követeli

[9]

1900. július 9.

Ausztrália szövetségi állammá alakul

[10]

1915. július 9.

Megkezdődik a Monarchia szociáldemokrata pártjainak bécsi tanácskozása.

Felkéri a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot, hogy a Nemzetközi Szocialista Iroda segítségével kezdeményezzen tárgyalásokat az antant-szocialistákkal.

[11]

1916. július 9.

Károlyi Mihály gr. lemond a Függetlenségi Párt elnökségéről, és 25 társával kilép a pártból, mivel nem értett egyet a párt többségének németbarát, a kormányt támogató politikával.

[12]

1918. július 9.

Salzburgban tárgyalások kezdődnek egy közép-európai vámunió létrehozásáról az Osztrák - Magyar Monarchia és a Német Birodalom között.

[13]

1919. július 9.

A Közoktatásügyi Népbiztosság elrendeli az iskolai diákbizalmi rendszer megszüntetését.

[14]

1933. július 9.

Gömbös miniszterelnök Bécsben E. Dollfuss kancellárral tárgyal.

[15]

1934. július 9.

Himmler birodalmi SS-vezető átveszi a német koncentrációs táborok parancsnokságát

[16]

1937. július 9.

A felsőház elfogadja az 1937:XIX. törvénycikket a kormányzói jogkör kiterjesztéséről, továbbá az 1937:XXI. törvénycikket a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról.

[17]

1940. július 9.

Megkezdődnek a Németország elleni brit éjszakai légitámadások

[18]

1952. július 9.

Megkezdődik a szocializmus építése német földön

Walter Ulbrichtnak, az NSZEP főtitkárának az indítványára a párt második kongresszusa olyan határozatot hoz, hogy az NDK-ban `tervszerűen felépítendő a szocializmus`. Az NSZEP vezetése amellett foglal állást, hogy mezőgazdasági termelőszövetkezetek létesítendők, hivatalosan egyelőre önkéntes alapon. (A valóságban kikényszerített kollektivizálás következik.) Hogy a gazdag parasztokat a szövetkezetekbe belépésre kényszerítsék, kevesebb műtrágyát, vetőmagot, üzemanyagot biztosítanak nekik, mint a közös gazdaságoknak. A szovjet modellnek, a szocialista állam példaképének megfelelően a nehézipar kiépítését előnyben részesítik a fogyasztási cikkeket gyártó iparral szemben. E folyamat úttörőjének szerepét az NSZEP, `a történelem végrehajtó szerve` hivatott betölteni. A hatalom alapját az úgynevezett nemzeti haderő (laktanyákban elhelyezett népi rendőrség) felállítása és közigazgatási reform alkotja.

[19]

1975. július 9.

Mészáros Márta Örökbefogadás c. filmje elnyeri a nyugat-berlini filmfesztivál Arany Medve nagydíját

[20]

1978. július 9.

Magyarország megkapja az USA-tól a `legnagyobb kereskedelmi kedvezményt`

Washingtonban bejelentik, hogy Magyarország megkapta az USA-tól a `legnagyobb kereskedelmi kedvezményt`.

[21]

1982. július 9.

Magyarország felvételt nyer a Világbankba

[22]

1988. július 9.

Tüntetés zajlik a Vajdaságban

Jugoszlávia Vajdaság autonóm tartományában a Koszovóban élő szerbek és crnagoracok az állítólagos albán nacionalizmus ellen tüntetnek. Többen magyarellenes élű tüntetésről beszélnek.

[23]

1994. július 9.

Hegedűs és Szelényi otthagyja a Fideszt

A Fidesz VI. kongresszusán a választási vereség ellenére újraválasztják Orbán Viktor elnököt. Két nappal később Hegedűs István és Szelényi Zsuzsa kilép a pártból.

[24]

1995. július 9.

Kommandósok foglalják el a Rainbow Warriort

Francia kommandósok foglalják el a Greenpeace Rainbow Warrior II. nevű hajóját, amely az atomrobbantások ellen tiltakozásul behatolt a Mururoa korallsziget körüli biztonsági övezetbe.

[25]

1996. július 9.

Zavargások törnek ki Líbiában

Az általános elégedetlenség egy futballmeccs kapcsán tör felszínre, amikor Kadhafi fia a rivális csapat szurkolói közé lövet, legalább 20 ember halálát okozva.

[26]

1998. július 9.

A tálibok betiltják a tévézést

Afganisztán tálibok által ellenőrzött részében erkölcsi okokból betiltják a televíziózást, videózást

Bezár