2022. nyár: Mesebeli menyegzők
ITT támogathatsz bennünket

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: július  •  Nap: 07
28 találat
[1]

1243. július 7.

IV. Ince pápa megerősíti méltóságában István váci püspököt

[2]

1438. július 7.

A francia egyház önállósodik

Franciaország királya, VII. Károly a Bourges-ban megalkotott `Pragmatica Sanctió`-ban a gallikanizmust állami törvénnyé nyilvánítja, mely kimondja a francia egyház függetlenségét a pápától. A monarchia egyházra gyakorolt befolyása megnövekszik. Fontos jogok, melyek eddig a katolikus egyház fejét illették meg, a francia uralkodóra szállnak. A király nemzeti zsinatot hívhat össze és a pápa ellen az egyetemes zsinathoz fellebbezhet. A Pápai nunciusok (a Vatikán diplomáciai képviselője, a pápa állandó követének a címe) bíráskodását Franciaországban korlátozzák, a pápai rendeletek csak a király jóváhagyása után lépnek érvénybe, aki állások betöltésénél és javadalmak odaajándékozásánál is fenntarthatja az utolsó döntés jogát. VII. Károly "Pragmatica Sanctió"-ja megvilágítja a gallikán egyházi törekvéseket. A francia egyház államérdekből a XIII. századtól kezdve próbál függetlenedni Rómától. A király és a pápa közötti ellentétek VIII. Bonifác és IV. Fülöp király idején érték el tetőfokukat. IV. Fülöpnek sikerült jogi igényeinek érvényt szereznie a pápával szemben. A konciliarizmus irányzatának a bázeli zsinaton (1431-1437) aratott győzelme alátámasztja a gallikán elméletet. A konciliarizmus a zsinat tekintélyét a pápa fölé helyezi és ezzel a pápa abszolút hatalmát korlátozza. Ezt a példát követi VII. Károly is, akit a francia bíborosok támogatnak.

[3]

1540. július 7.

Megszületik I. János és Izabella gyermeke János Zsigmond

[4]

1543. július 7.

I Szulejmán elfoglalja Siklóst

[5]

1573. július 7.

Meghal Vignola, az építész

65 éves korában, Rómában meghal Jacopo Barozzi da Vignola. Legjelentősebb alkotása a római Il Ges nevű jezsuita templom, melynek építése 1568-ban kezdődött. A Vignola tervezte alaprajzzal és homlokzati tervvel, a művész az egyházi barokk építészet kánonát teremtette meg. Az Il Ges templom, belső kiképzése a nyugati jezsuita templomépítészet mintájául szolgál. Tanulmányai befejezése után Vignola Rómában, Bolognában és Franciaországban dolgozott.

[6]

1683. július 7.

A törökök közeledésének hírére I. Lipót Bécsből Linzbe menekül

[7]

1705. július 7.

II. Rákóczi Ferenc feladja a dunántúli hadjárat tervét

[8]

1807. július 7.

A tilsiti békével véget ér a koalíciós háború

A negyedik koalíciós háború véget ért. Franciaország július 7-én Oroszországgal, július 9-én pedig Poroszországgal megköti a tilsiti békét, ami megerősíti Franciaország európai befolyását, Poroszországot viszont megfosztja területének felétől. Az 1807 tavaszán kivívott francia győzelmek után Oroszország és Poroszország fegyverszünetet kért, ami június 21-én és 25-én lépett életbe. I. Napóleon császár és I. Sándor orosz cár személyes megbeszélések során egyeztek meg a békefeltételekről. Poroszország csak I. Sándor orosz cár közbenjárására őrizhette meg államiságát. Lujza, a poroszok királynéja egy személyes találkozó során sem tudta rávenni Napóleont a kemény békefeltételek enyhítésére. Poroszországnak le kellett mondania Oroszország és Szászország javára azokról a területekről, amelyeket Lengyelország felosztásai során (1792. VIII. 5., 1793. I. 23., 1795. X. 24.) szerzett meg, valamint az Elbától nyugatra fekvő vidékeiről. Danzig szabad város lett, korábbi porosz területekből létrehozták a francia ellenőrzés alatt álló Vesztfáliai Királyságot és a Varsói Nagyhercegséget (1807. I. 2.). Poroszországnak ezenfelül részt kellett vennie a Nagy-Britannia elleni kontinentális zárlatban, és pénzbeli megváltást kellett fizetnie a megszállt területek francia kiürítése fejében. Egy titkos kiegészítő záradékban I. Sándor kötelezte magát, hogy szövetségre lép Franciaországgal, ha az angol-francia békeszerződés közvetítési kísérletei kudarcot vallanának. A régi Poroszország teljes veresége miatt a belpolitikában a reformerők cselekvési szabadsághoz jutnak (1807. X. 9., 1808. XI. 19.).

[9]

1807. július 7.

I. Napóleon császár és III. Frigyes Vilmos porosz király békét köt Tilsitben

[10]

1849. július 7.

I. Ferenc József kiáltványában bejelenti, hogy kármentesíteni fogja a jobbágyfelszabadítás által veszteségeket szenvedett földesurakat.

Szemere Bertalan miniszterelnök betiltja a Márczius Tizenötödike című radikális lapot.

[11]

1866. július 7.

Az uralkodó önkéntes katonai szolgálatra szólítja fel alattvalóit.

[12]

1868. július 7.

A király szentesíti a dohány- és lottójövedékről,valamint a fogyasztási adókról szóló 1868:XIV., XV., XVI., XVII., XIX., XX., és a nemesfémjelzésről szóló XVIII. törvénycikket.

[13]

1893. július 7.

Elhunyt Guy de Maupassant

42 éves korában elhunyt Guy de Maupassant francia író, a naturalizmus egyik legjelentősebb képviselője, akit a valóság hű ábrázolása foglalkoztatott. Mintegy 260 novellája és hat regénye kitűnik mély szkepszisével, tekintettel a társadalom `materialista` beállítottságára és az egyének hazug moráljára. Korai novelláiban, amelyek vidéken játszódnak, leírja a kisváros szűkös légkörét, nyárspolgáriasságát és a magával eltelt burzsoáziát. Legjelentősebb regénye, a `Szépfiú` (1885) a párizsi társaság miliőjét és erkölcseit ábrázolja; típusokat mutat be, akiket nagyravágyás, törtetés és kapzsiság fűt; belső ürességüket erotikus kiruccanásokkal leplezik, képtelenek a szerelemre és a barátságra és csak szükségleteik kielégítésére törekszenek. Maupassant, aki Émile Zola szűk baráti köréhez tartozott, irodalmi karrierjét édesanyja befolyása alatt a 80-as évek elején kezdte. Édesanyja egyébként Gustave Flaubert francia regényírónak az egyik barátnője volt.

[14]

1906. július 7.

Megtiltják az állatbehozatalt Szerbiából.

Ezzel megkezdődik a két ország közötti vámháború.

[15]

1909. július 7.

A király újból Wekerle Sándort nevezi ki miniszterelnökké.

A kormány eddigi összetételében nem történik változás.

[16]

1912. július 7.

A király szentesíti a debreceni és a pozsonyi tudományegyetem felállításáról szóló 1912: XXXVI. törvénycikket.

[17]

1919. július 7.

A csehszlovák hadsereg bevonul Kassára

[18]

1920. július 7.

A kormányzó Bethlen István grófot bízza meg kormányalakítással

Mivel az általa javasolt minisztereket a pártok nem fogadjáj el, július 14-én Bethlen visszaadja megbízatását.

[19]

1925. július 7.

A nemzetgyűlés elfogadja az 1925: XXVI. törvénycikket az országgyűlési képviselők választásáról.

A választó jogosultság feltételei lényegében azonosak az 2200/1922. számú kormányrendeletben foglaltakkal. A választás országos lajstromok, ill. választókerületek alapján történik; a lajstromos kerületekben a szavazás titkos, a választókerületekben nyílt; a szavazás azonban csak Budapesten és környékén, valamint a törvényhatósági jogú városokban kötelező. Választható minden 30. életévét betöltött magyar állampolgár, aki választójogosult. A nemzetgyűlés helyébe e választással a kétkamarás országgyűlés képviselőháza lép.

[20]

1930. július 7.

Meghal Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes figurájának megalkotója

Arthur Conan Doyle, a 71 éves korában elhunyt brit író alkotta meg Sherlock Holmes, a mesterdetektív és munkatársa, dr. Watson világhírűvé vált alakját. Sherlock Holmes bűnügyi történetei, amelyekben a mesterdetektív éles elméjével a legbonyolultabb eseteket kinyomozza, döntő hatást gyakoroltak a modern detektívregényre. Sok olvasó azt hitte, hogy Holmes alakjának élő mintája van. A detektívregény megalapítói közé tartozik Edgar Wallace (1875-1932) is, akinek izgalmas bűnügyi történetei hátborzongató és valószerűtlen elemek tarkítják. Ama funkciójuknak köszönhetően, hogy a tényleges problémáról eltérítik a figyelmet, a krimiknek egyre több az olvasójuk.

[21]

1930. július 7.

Schober, Ausztria kancellárja, hivatalosan Budapestre látogat.

Az 1923. április 10-i döntőbírósági szerződést barátsági szerződéssé bővítik; a titkos záradékban megállapodnak, hogy a politikai kérdésekben állandó összeköttetést tartanak fenn, különösen azokban, amelyek közös szomszédaikra vonatkoznak.

[22]

1934. július 7.

Megkezdődik a minisztertanács ülése Pannonhalmán, a bencés rendi apátságban.

Gömbös miniszterelnök ismerteti reformpolitikai elgondolásait.

[23]

1935. július 7.

A Népszava cikket jelentet meg a Szociáldemokrata Pártnak a fasizmus elleni küzdelemben követendő politikai feladatairól.

[24]

1937. július 7.

Az Ifjúmunkások Országos Bizottsága kibővített ülést tart.

Megállapítják, hogy az ország 60 ezer tanoncából csak 6 - 8 ezer kapja meg az előírt 2 heti fizetett szabadságot.

[25]

1937. július 7.

Japán terjeszkedése háborúhoz vezet Kínával

A Peking melletti Marco Polo-hídnál japán és kínai katonák között, japán részről kiprovokált összecsapás a hatalmi övezetét Kínára kiterjeszteni kívánó Japán és Kína között háború kitöréséhez vezet. Miután a Koumintang és a Kínai Kommunista Párt fegyverszünetben állapodnak meg. Csang Kaj-sek lesz a japán hódító elleni harc katonai vezetője. A háború kimenetel már 1940-1941-ben eldől Japán javára, ellenállás csak az ország belsejében folytatóik. Pekingben, Kantonban és Nankingban és Japán által beiktatott kormányok uralkodnak, Japán az egész gazdaságot ellenőrzése alatt tartja.

[26]

1939. július 7.

Kárpátalján megszűnik a katonai közigazgatás.

[27]

1982. július 7.

II. Erzsébet angol királynőt egy ártatlan betolakodó ébreszti fel lakosztályában

[28]

1985. július 7.

Boris Becker győz Wimbledonban

A 99. angol nyílt nemzetközi teniszbajnokságon Wimbledonban a Heidelberg környéki Leimenből való 17 éves Boris Becker gondoskodik a nyugatnémet teniszsport történetének legnagyobb szenzációjáról. A döntőben Becker 6:3, 6:7, 7:6 és 6:4 arányú játszmákkal legyőzte az amerikai Kevin Current. Győzelméért a leimeni fiú 510 000 nyugatnémet márkát zsebelhetett be, és a teniszezők világranglistáján 14 helyet ugorva a nyolcadik helyre lépett elő. Becker győzelme az NSZK-ban nagy érdeklődést keltett. Rövid időre háttérbe szorult a sportok királya, a labdarúgás a tévénézők körében. A tömegtájékoztatási eszközök által reklámhordozóként felkapott Becker a `jövő nemzedék` bálványává válik. Az általános Becker-lázba kritikai hangok is vegyülnek, amelyek az új teniszcsillagot ügyes menedzselés termékének minősítik.

Bezár