2024. nyár: Hírhedt emberrablások
ITT vásárolhatsz termékeinkből

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: június  •  Nap: 05
17 találat
[1]

1243. június 5.

Velence visszafoglalja Zárát

[2]

1436. június 5.

Megszületett Matteo di Giovanni Civitali szobrászművész

Alkotásainak nagy része a luccai dómban található. Az 1480-as években már nagy műhellyel rendelkezett, ahonnan mindenfelé szállított síremlékeket, márványoltárokat. Legnépszerűbb műve a Madonna del Tosse a luccai Santa Trinitában. Munkássága utolsó éveiben a genovai székesegyház Keresztelő Szent János kápolnája számára már cinquecento jellegű fülkeszobrokat faragott. Számos szenvedő Krisztus-szobrot és domborművet készített megkapó realizmussal. Szülővárosában, Lucca-ban hunyt el 1501. október 12-én.

[3]

1473. június 5.

Hess András kinyomtatja Budán a Budai Krónikának nevezett Chronica Hungarorumot

[4]

1656. június 5.

Megszületett Joseph Pitton de Tournefort francia botanikus

Karl Linné svéd tudós előfutára volt a növényrendszertan területén. A párizsi Jarden des Plantes botanikusa, 1688-tól a Collége de France professzora volt. 1694-es fontos növényrendszertani munkájában számos új növényfajt írt le, és a virágzat alapján egy új növényrendszert állított fel. Elhatárolta egymástól a faj és a nemzetség fogalmát, ez utóbbit pontosan meghatározta. Először vezette be a családnál magasabb rendszertani kategóriákat, például az osztályt.

[5]

1816. június 5.

Meghal Giovanni Paisiello olasz zeneszerző

A XVIII. század jelentős vígopera-szerzője Tarantóban született 1740. május 9-én. Sorra írta műveit, s olyan sikereket aratott velük, hogy az 1770-es évek közepére Itália egyik vezető komponistája lett. 1776-ban Szentpétervárra ment, és karmesterként dolgozott. 1784-ben IV. Ferdinánd nápolyi király udvari karmestere lett, sőt 1802-ben Napóleon Párizsba is elhívta, hogy szervezze meg és irányítsa zenekarát. Ismert 12 - II. Józsefnek írt - szimfóniája, legnagyobb sikereit azonban operáival aratta. 1782-ben A sevillai borbély címmel operát komponált, amely valamennyi olasz színpadon népszerű lett. (Ezért merész vállalkozásnak tűnt, amikor Rossini ismét megzenésítette ezt a librettót.) Legjelentősebb művei közé tartozik Voltaire Candide-ja nyomán írt vígoperája. Nápolyban érte a halál.

[6]

1826. június 5.

Meghal Carl Maria Weber német zeneszerző

Carl Maria Friedrich Ernst von Weber, a romantikus opera egyik kezdeményező mestere a holstein-i Eutin-ban született 1786. november 18-án. 1803-ban Vogler abbé tanítványa Bécsben, aki megszerezte számára a breslaui színház karmesteri állását. 1806-ban a württembergi herceg zenei intendánsa lett Karlsruhéban, majd 1807-10 között Lajos herceg titkára Stuttgartban, később ismét Voglernál tanult. Weber először zongoristaként vált ismertté, improvizációival nagy sikert aratott. 1813-ban a prágai Landsta:ndisches Theater operaigazgatója, 1816-ban a drezdai Deutsche Oper zeneigazgatója lett. 1826-ban a londoni Covent Garden megbízta egy opera komponálásával, de már betegen indult el Angliába, s Londonban meghalt. Hamvait Wagner kezdeményezésére 1844-ben vitték haza, Drezdába. Zenetörténeti szerepét az határozza meg, hogy művészetével a német ifjúság ébredő, nemzeti öntudatának és a szabadságról alkotott szubjektív idealizmusának lett a szószólója. A bűvös vadász című művét "nemzeti operaként" tartják számon, ezt tartják a Mozart és Wagner közti időszak legnagyobb operai eseményének Németországban. A mű nemzeti jellege tárgyában és népies dalok, táncok alkalmazásában fejeződik ki. A zenei jellemzés eszközeként önálló értékké emeli a hangszínt, az egyes hangszerek színezete és fekvése révén. Hangszeres zenéjét a zongora ösztönzi, zongorajátékának virtuozitását őrzi műveinek energikus ritmusa és dallamainak eleganciája. Operái a dráma és a zene egységét tükrözik. Ismertebb dalművei A bűvös vadász mellett: A három Pinto, Preciosa, Euryanthe, Oberon. Színpadi zenét írt Schiller Turandotjához, két szimfónia, két zongoraverseny, klarinétnégyes, divertimentók, szonáták, három mise, számos dal alkotják életműve maradandó részét. Londonban hunyt el.

[7]

1849. június 5.

Kossuth és a kormány Pestre helyezi át a székhelyét

[8]

1859. június 5.

Rózsa Sándor halálos ítéletét életfogytiglani fegyházra enyhíti az uralkodó

[9]

1861. június 5.

Deák feliratot intéz az uralkodóhoz

Az októberi diploma alapján határozza el januárban a bécsi kormány a magyar országgyűlés összehívását, amelynek feladata Ausztria és Magyarország viszonyának rendezése. A diplomában azonban elutasította, csak míg a Határozati Párt (Teleki László, majd annak öngyilkossága után Tisza Kálmán vezetésével) tárgyalni sem kívánt az uralkodóval, s ezért álláspontját határozatba foglalta volna, a mérsékeltebb Felirati Párt (Deák Ferenc vezetésével) fenn akarta tartani a szokásos érintkezési formát és illő feliratban kifejteni ragaszkodását a 48-as törvényekhez. Hiába jutott többségre Deák felfogása, Bécsben már azt sem gondolták komolyan, amit a diploma ajánlott.
A diploma kedvezőtlen fogadtatását látva, kemény politikai irányzat jutott uralomra. Schmerling lett az államminiszter, aki bizonyos alkotmányos reformokkal gondolta az általános politikai válságot megoldani, de anélkül, hogy Magyarország különleges helyzetének teret engedett volna. A bécsi politika megmerevedése csak még indokoltabbá tette az országgyűlés ragaszkodását 48-hoz, amit ismét csak Deák fogalmazott meg: "Az ország alkotmányos szabadsága nem olyan sajátunk, melyről szabadon rendelkezhetnénk, hitünkre bízta a nemzet annak hű megőrzését, s mi felelősek vagyunk a haza s önlelkiismeretünk előtt. Bármi történjék, ragaszkodunk a nemzet jogaihoz - mondotta Deák -, mert amit erő és hatalom elvész, azt idő és kedvező szerencse visszahozhatják; de miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges." Az országgyűlés ebben egyhangúlag támogatta.

[10]

1883. június 5.

Útjára indul az Orient-expressz

A terveknek megfelelően, a párizsi Keleti pályaudvart elhagyja az első Isztambulba induló gyorsvonat, a későbbi Orient-express. Először vezet állandó vasútvonal Franciaországtól a Boszporuszig. Az út kereken három nap és éjszaka tart; Párizs-Bukarest 53 óra, Párizs-Isztambul 70 óra. Az Orient-express fényűzően berendezett luxusvonat, háló- és étkezőkocsival, több komforttal, mint amennyit egyes nagy szállodák kínálnak. A berlini kongresszuson szerződésben (1878. július 13.) kötelezték a balkáni országokat és a Török Birodalmat, hogy Bécs és Isztambul, továbbá Thesszaloniki között kiépítsék a vasútszakaszt.

[11]

1942. június 5.

Az Egyesült Államok hadat üzen Magyarországnak, Bulgáriának és Romániának

[12]

1947. június 5.

Marshall amerikai külügyminiszter meghirdeti az úgynevezett Marshall-tervet

[13]

1967. június 5.

Kitör a hatnapos háború Izrael és az arab államok között

[14]

1972. június 5.

Először tartanak Környezetvédelmi Világnapot

U Thant ENSZ főtitkár 1969-ben felhívással fordult a világ közvéleményéhez a veszélybe került földi élet megmentésére. Az ENSZ felismerte a megoldás sürgős szükségességét, s konferenciát hívott össze. 1972. Június 5-től 16-ig Stockholmban ülésezett a Környezetvédelmi Világkonferencia. Az alábbi okmányokat dolgozta ki, és ajánlotta megvalósításra:

 • Nyilatkozat az emberi környezetről
 • Nyilatkozat az irányelvekről
 • Akcióprogramra vonatkozó javaslatok
 • Szervezeti intézkedések

  A Nyilatkozat az irányelvekről c. okmányban szerepel:
  "Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelalő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget."

  A világkonferencia javasolta az ENSZ-nek, hogy június 5-ét nyilvánítsa környezetvédelmi világnapnak.

  A világnap célja, hogy az egyes emberek ráébredjenek egyéni felelőségükre, s arra, hogy mindenkinek magának kell tennie valamit a környezet megóvásáért.

  [15]

  1975. június 5.

  Nagy-Britanniában népszavazáson döntöttek az Európai Közösségben maradás mellett

  [16]

  1981. június 5.

  Meghal ifj. Csonka János gépészmérnök

  Édesapjával és testvéreivel Budapesten a két világháború között jelentős iparvállalatot hozott létre, ahol a különféle motorok, segédmotorok, szerszám- és mezőgazdasági gépek szerkesztésében és precíziós gyártásának megszervezésében vett részt. A magyar automobilizmus érdekében is eredményes munkát fejtett ki. Vállalatánál, a Csonka Gépgyárban korát megelőzve szociális létesítményeket alapított. Miután 1948-ban gyárát államosították, külföldre távozott, s az Egyesült Államokban megbecsült mérnökként dolgozott 1973-ig. Testvérével széles körű kísérleteket folytattak mikrokarburátornak nevezett találmányukkal. A hangsebesség közelében porlasztó karburátorral 15 százalékos benzinmegtakarítást sikerült elérni az egész működési tartományban, meglepően tiszta kipufogás mellett. Buffalo-ban érte a halál.

  [17]

  1986. június 5.

  Átadják az újjáépített budai siklót

  Budán a Várhegy Duna felöli oldalán 1868-ban gróf Széchenyi Ödön kezdeményezésére, Wohlfahrt Henrik tervei alapján kezdték építeni a közel 100 méter hosszú, 30 fokos lejtésszögű hegypályát, amelyet 1870. március 2-án helyeztek üzembe. A Clark Ádám tér és a várhegyi Szent György tér között közlekedő gőzüzemű sikló a második világháborúban súlyos károkat szenvedett és használhatatlanná vált. Helyreállítását csak 1984-ben kezdték meg, majd 1986. június 4-én ünnepélyesen felavatták, s június 5-én helyezték üzembe.

 • Bezár