2023.tavasz: Régi csibészek
ITT vásárolhatsz termékeinkből

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: február  •  Nap: 09
16 találat
[1]

1458. február 9.

Mátyás szövetséget köt Podjebrád Györggyel

Hunyadi Mátyás és Podjebrád György cseh kormányzó a morva-magyar határ közelében fekvő Strassnitzon megállapodnak egymással. Az egyezmény értelmében Podjebrád Katalint, a kormányzó leányát Mátyás feleségül fogja venni. Az esküvőt 1461 májusában tartották meg, Katalin azonban fiatalon meghalt.

[2]

1640. február 9.

Meghal IV. Murád szultán

Murád 1612. június 12-én született. Az Oszmán Birodalom trónját 1623-ban foglalta el, ekkor mindössze 11 éves volt. Uralkodását sokáig édesanyja, Köszem tartotta befolyása alatt. Számos nehézséggel kellett szembenéznie, ezek közül is a legkomolyabb problémát a janicsárok 1631-es lázadása jelentette, amely során a nagyvezírt is meggyilkolták. A szultán számos esetben kegyetlen megoldáshoz nyúlt: Anatóliában 20 ezer lázadót végeztetett ki. Megpróbálta a mérhetetlen korrupciót is visszaszorítani, kevés sikerrel. Az oszmán hagyományokhoz `csatlakozva` 1635-ben meggyilkoltatta testvérét, Bajezidet. Nem sokkal később két másik fivére is osztozott testvére sorsában. IV. Murád szívesen tartózkodott háremében, számos olyan történet keringett, amely a szultán erkölcsiségét erőteljesen megkérdőjelezték. Külpolitika terén szembekerült Perzsiával és az azeri területekkel. 1638-ban Bagdadban óriási mészárlás végrehajtását rendelte el. A szultán Mezopotámia megszállása után nagy terveket dédelgetett, azonban Bagdadban májzsugor következében elhunyt. Halálos ágyán parancsot adott, hogy végezzék ki az Oszmán-dinasztia utolsó élő tagját, Ibrahimot (aki a testvére volt), azonban a parancsot már nem hajtották végre.

[3]

1812. február 9.

Megnyitotta kapuit a Pesti Német Színház

Megnyitotta kapuit a főváros közönsége előtt Pesten, a mai Vörösmarty téren Közép-Európa akkori legnagyobb színháza, a Pesti Német Színház. A bemutatón Kotzebue német drámaíró két egyfelvonásos művét mutatták be, Beethoven zenéjével. Az épület Johann von Amann bécsi udvari építész tervezésében és Pollack Mihály kivitelezésében készült. A 3500 főt befogadó színház 35 évig adott otthont a hazai német színészetnek, melynek műsorán főleg német zeneszerzők és írók operái, illetve drámái szerepeltek. A színházban, 1823-ban Déryné Széppataki Róza is fellépett. 1847. február 2-án az épület leégett. A német színház megnyitása után néhány héttel kezdték meg rendszeres fellépésüket a magyar színtársulatok, amelyek a pesti Rondellában kaptak helyet. Itt már 1790-ben is magyar színházi előadást tartottak. A magyar és a német társulat felváltva játszott 1792-1796 és 1807-1809 között. A magyar színészek itteni szereplésének a Rondella "városszépészeti okokból" történt lebontás vetett véget 1815-ben.

[4]

1881. február 9.

Meghal Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

Az 59 éves korában elhunyt zseniális orosz író, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij regényeiben az emberi lelket kereste, annak belső konfliktusait és ellentmondásait, romlásait és rettegéseit igyekezett kideríteni. Művei gyakran bűnügyiregény-elemeket tartalmaznak, ám a bűncselekmény csupán kiindulás, a tettes indítékának felkutatására szolgál, mint pl. a `Bűn és bűnhődés`-ben (1866). Regényeinek meghatározó témája az összeütközés a kereszténységgel - ingadozva Isten radikális tagadása és keresése között, utóbbi esetben az erkölcsi értékek bizonyosságát és mércéjét kutatva. Ilyen Isten-kereső mű pl. `A félkegyelmű` (1868/1869), és a `Karamazov testvérek` (1879/1880). Dosztojevszkij eleinte az utópista-ateista szocializmus híve volt, majd a négyéves szibériai kényszermunka során a nép ortodox vallásossága felé fordult. Ilyen alapról utasította el a fokozódó nyugati befolyást. Miközben az anarchistákat, elképzeléseiket és tetteiket az `Ördögök` című regényében (1871/1872) támadta, a `Kamasz` című művében (1875) szimpátiát mutatott a narodnyikok (a `nép barátai` - agrárszocialista elképzelések) iránt.

[5]

1893. február 9.

Milánóban bemutatják a Falstaff-ot

Verdi 80 éves volt, amikor ezt az operát írta. A partitúrán azonban nyoma sincs a hanyatlásnak, zenei nyelvének, művészetének minden eddigit felülmúló kiteljesedése ez az időszak. Élete alkonyán csodálatos összegzését adja nemcsak saját életművének, hanem az olasz zeneművészet háromszáz esztendejének is. Ez második vígoperája: az első (A pünkösdi királyság), amelyet fiatalon írt csúfosan megbukott. Verdi a Falstaff nagy részét 1889 nyarától 1891-ig komponálta, hosszabb megszakításokkal. 1891 őszére a harmadik felvonás nagyjában-egészében elkészült, de még körülbelül egy évig tartott, míg a partitúra 1892 őszén minden részletében kidolgozva, nyomdaéretten készen állt. A zenemű Shakespeare A windsori víg nők c. munkáján alapult. Az ősbemutató hatalmas sikert hozott az idős művész számára.

[6]

1906. február 9.

Megszületett André Kostolany, a spekulánsok guruja

Kosztolányi-Kann Endre egy budapesti gyáros fiaként látta meg a napvilágot. (Egyes források szerint 1908-ban született.) A gimnáziumi érettségi után kereskedelmi akadémiát és zeneakadémiát végzett, majd a budapesti egyetem közgazdaságtudományi karán szerzett oklevelet. Baráti tanácsra Párizsba utazott, ahol egy sikeres tőzsdei alkusz megkedveltette vele a tőzsde világát. Először egy párizsi váltóüzletben dolgozott, majd bank-vezérigazgató és főrészvényes lett New Yorkban. A nemzetközi üzleti életben hamar megismerték a nevét. Számos gazdasági válságot élt meg és túl: többször is mindenét elvesztette, de mindannyiszor talpra állt. A nyugati világban méltán nevezték el `a spekulánsok gurujának`. Az Egyesült Államokban felvette az amerikai állampolgárságot, majd 1950-től újból Európában élt, főként Münchenben, Párizsban és a Cote d,Azur-ön. Számos könyvét több nyelvre is lefordították, A tőzsdejáték történetét feltáró könyve még japánul is megjelent. Több neves gazdasági szaklap szerkesztője, illetve munkatársa volt, így a német Capitalnak, a francia Vie francaise-nek, a svájci Finanz und Wirtschaftnak. Számos kitüntetése mellett a francia Becsületrend lovagi fokozatát is megkapta. Párizsban hunyt el 1999. szeptember 14-én.

[7]

1934. február 9.

A Balkán-antant létrejötte (Románia, Jugoszlávia, Görögország, Törökország)

[8]

1936. február 9.

Meghal Jacques Bainville, francia történész

A királypárti és nacionalista politika híveként az Action Francaise alapító tagja (1898), azonos című lapjának Külpolitikai krónikáját vezette, s társalapítója volt a Revue Universelle-nek. Világos stílusú, logikusan szerkesztett történelmi és politikai esszéiben Franciaország múltját és jelenét, az európai politikai helyzet várható következményeit elemezte. 1935-ben a Francia Akadémia tagja lett. Remek politikai esszéket írt. Nagy politikai éleslátásáról tett tanúbizonyságot, amikor Az agadiri fordulat és a Keleti háború (1913) című művében megjövendölte a világháború elkerülhetetlenségét. A diktátorok című munkájában Hitlert parodizálta. Legismertebb műve a Franciaország története. Írt regényt is, Jaco és Lori című művében két papagáj párbeszédének formájában elemezte a XX. század eleji francia történelem eseményeit. Jelentősek történelmi tanulmányai, kivált a Napóleon és A harmadik köztársaság címűek, és novellákat is írt.

[9]

1945. február 9.

Fuchs Jenő olimpiai bajnokot bízzák meg a az Áru- és Értéktőzsde munkájának megindításával

1944. december közepén, a főváros körülzárásával egy időben a budapesti Áru- és értéktőzsde szüneteltette tevékenységét. A harcok még folytak, amikor 1945. február 9-én a budapesti Nemzeti Bizottság Fuchs Jenő kardvívó olimpiai bajnokot, a budapesti Tőzsde titkárát bízta meg az Áru- és Értéktőzsde munkájának megindításával. Az értékpapírok egy részének tulajdonviszonyai kinyomozhatatlanok és zavarosak voltak. A zugforgalom felszökött. Ezért a Tőzsde bezárt, és 1945. szeptember 21-én indult meg újból, majd rövid néhány hét után ismét bezárt. Ezután már csak a stabilizáció után - 1946 decemberében - nyitott ki újra. 1945. február 11-én kezdődött meg a legfontosabb munkáltatói érdekképviseleti szerv, a Gyáriparosok Országos Szövetségének (GYOSZ) újjászervezése is. A GYOSZ-nak és a többi munkáltatói érdekképviseleti szervnek - Kereskedők Országos Szövetsége (KEOSZ), Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete (TÉBE), Iparosok Országos Képviselete (IPOK) - a szakszervezetek közötti egyezkedéseknél, különösen a kollektív szerződések megkötésénél volt fontos szerepük. Jelentőségük azonban az egyre szélesebb körű államosításokkal fokozatosan csökkent. 1948 közepére formálisan is felszámolták magukat.

[10]

1957. február 9.

Meghal Horthy Miklós

Vitéz nagybányai Horthy Miklós Kenderesen született 1868. június 18-án. Apja, István, a magyar főrendiház tagja, édesanyja Halassy Paula volt. Gimnáziumi tanulmányait Sorponban végezte, majd 1882-ben a fiumei tengerészeti akadémia növendéke lett: ranglétra minden fokát bejárta. Az I. világháború idején számos hadihajón teljesített szolgálatot. 1917. május 15-én az otrantói áttöréskör maga is sérüléseket szenvedett. Felépülése után a Prinz Eugen csatahajó parancsnoka lett. 1918 februárjában leverte a cattarói matrózlázadást, 1918. február 27-én ellentengernaggyá, és több rangban felette álló sorhajókapitányt és tengernagyot átugorva a cs. és kir. flotta parancsnokává nevezték ki. 1918. október 31-én a király utasítására átadta a flotta hajóit a Szerb-Horvát-Szlovén Nemzeti Tanácsnak; november 1-jétől altengernagy lett. Az összeomlás után kenderesi birtokára vonult vissza.
A Tanácsköztársaság idején csatlakozott a francia megszállás alatt levő szegedi ellenforradalmi szervezkedéshez. A Tanácsköztársaság bukása, majd a román csapatok kivonulása után november 16-án bevonult Budapestre. Horthy tudott a fehérterrorról, elismerte a bűntettek megtörténtét, azonban létjogosultságukat nem vonta kétségbe. 1920. március 1-jén Nemzetgyűlés Magyarország kormányzójává választotta. Ezzel megkezdődött a Horthy-korszak, amelynek értékelése még számos történész-vitára ad lehetőséget.
Horthy a második világháborút követően amerikai fogságba került. A nürnbergi per során tanúként hallgatták ki, Sztálin is visszautasította, hogy vádlottként kezeljék. Felesége romló egészsége miatt végül Portugáliába költözött. Az 1956-os forradalom nagyon fellelkesítte, ám a szabadságharc brutális vérbefojtása az ő egészségi állapotára is rányomta bélyegét. Estorilban halt meg. Végakarata szerint addig nem szállíthatták haza holttestét, amíg a szovjet csapatok ki nem vonultak Magyarországról. Végül 1993-ban Kenderesen temették újra.

[11]

1979. február 9.

Meghal Gábor Dénes

Gábor Dénes 1900. június 5-én született Budapesten. Édesapja Günszberg Bernát a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaságnál (MÁK Rt.) dolgozott főkönyvelőként, majd cégvezetőként, végül igazgatói rangban, 1928-ig. Édesanyja Jakobovits Adél. A szülők 1899-ben kötöttek házasságot, s három gyermekük született: Dénes (1900), György (1901) és Endre (1903). Az apa 1902. március 8-án két fiával együtt engedélyt kapott, hogy nevüket Gáborra változtassák. Az érettségi után rövid frontszolgálatot teljesített Észak-Itáliában. Novemberben beiratkozott a Műegyetemre, 1920-tól Berlinben folytatta tanulmányait. 1927-ben doktori értekezést írt a katódsugárcsőről. 1927-32-ben Siemensstadtban, a Siemens és Halske kutatólaboratóriumában, 1932-33-ban pedig Erlangenben, a Siemens-Reiniger-Veifa nevű cégnél dolgozott. 1933-ban, a náci hatalomátvétel után elhagyta Németországot és hazatért Magyarországra. 1934-ben végleg Angliában telepedett le. 1936. augusztus 8-án feleségül vette Marjorie Louise Butlert, akivel haláláig harmonikus házasságban élt, gyermekük nem született. 1934-48-ban a British Thomson-Houston Társaság kutatólaboratóriumában dolgozott, itt találta fel a holográfiát. 1949-58-ban az Imperial College-ban elektronikát adott elő. 1956-ban a Royal Society tagjává választotta. 1958-67-ben az alkalmazott elektronfizika professzora volt az Imperial College-ban. 1967-ben nyugalomba vonult.`A holográfikus módszer feltalálásáért és a kifejlesztéséhez való hozzájárulásáért` 1971-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat. 1974-ben súlyos agyvérzést szenvedett. 1979. február 9-én hunyt el Londonban.

[12]

1981. február 9.

Meghal Bill Haley, amerikai rockénekes

Tizenéves korában már country dalokat énekelt. 1949-ben az egyik pennsylvaniai rádióállomásnál disc jockey-ként dolgozott. Rövidesen saját zenekart alakított előbb The Saddlemen, majd 1952-ben Comets (Üstökös) néven. Egy évvel később jutottak fel először az amerikai slágerlistára a `Crazy Man Crazy`-vel. 1954. április 12-én, New Yorkban vették fel a `Rock Around The Clock`-ot, mely felvételből 25 millió példány fogyott el. Sokan ezt a napot tartják a rock and roll születésnapjának. Fergeteges kísérőzenekarával a legsikeresebbek közé tartozott a műfaj történetében. Legismertebb slágereik voltak: Shake, Rattle and Roll, Mambo Rock, ABC Boogie, See You Later Alligator, Razzle Dazzle, Rock a Beatin-boogie, Burn The Candle. Az 1960-as években visszavonult, majd az 1968-as rock and roll nosztalgia idején újra aktivizálta magát és csapatát. 1972-ben fellépett a Wembleyben, a nagy rock and roll találkozón. Szerepeltek Magyarországon is A régi idők rock zenéje című filmben. A rock and roll nagy ötösfogatából küllemre ő volt a legszürkébb alak, nem lengték körül szex és adóbotrányok, nem számított a nők bálványának. Rajongói szerint ez utóbbinak köszönhette, hogy pályatársai közül sokakat túlélt. A betegség végül leverte lábáról, kikopott a köztudatból. 1981-ben bekövetkezett halála azonban ismét keresetté tette lemezeit.

[13]

1984. február 9.

Meghal Andropov

A Brezsnyev alatti `csendes rohadás` után hatalomra jutó Jurij Andropov paraszti származású, hajózási technikumot végzett, először a folyami hajózásnál dolgozott, majd a KOMSZOMOL apparátusában...

- Szabó Miklós A SzU története című repülő egyetemi előadása itt olvasható tovább.


 • Soviet Union Factbook
 • CNN - Cold War

  [14]

  1987. február 9.

  Az NSZK-ban felbomlik az SPD és a Zöldek koalíciója

  Hessenben Holger Börner miniszterelnök (SPD) meneszti Joschka Fischer környezetvédelmi minisztert (Zöldek), s ezzel felbomlik az SPD és a Zöldek között tartományi szinten létrejött koalíció. Az 1985 decemberében megkötött koalíció azért bomlott fel, mert Ulrich Steger szociáldemokrata gazdasági miniszter részleges engedélyt adott a hanaui Alkem atomenergetikai cégnek. A Zöldek tartományi közgyűlés után az engedély visszavonását követelték. Közvetlenül a koalíció összeomlása után Börner bejelentette, hogy lemond az SPD tartományi elnökségéről, és nem indul a párt vezető jelöltjeként a küszöbön álló választásokon.

  [15]

  1991. február 9.

  Litvánia a függetlenségre szavaz

  A Litván köztársaságban lezajló népszavazás nagy többséggel a Szovjetuniótól való elszakadás mellett döntött.

  • LITHUANIAN ROOTS
  • WWW-VL HISTORY: LITHUANIA
  • History of Lithuanian Flags
  • Skandináv történelmi túrák

   [16]

   2001. február 9.

   Meghal Herbert Alexander Simon, Nobel-díjas amerikai közgazdász

   A társadalomkutató Milwaukee-ban született 1916. június 15-én. Előbb az illinois-i egyetemen oktatott, majd 1949-1965 között a pittsburghi Carnegie-Mellon Egyetemen a közgazdaságtan, 1965-től a számítástechnika és a pszichológia professzora volt. A Nobel-díjat 1978-ban kapta `a gazdasági szervezetek döntéshozatalának vizsgálatában végzett úttörő munkásságáért`. Ma már semmiféle korszerű vállalatelmélet vagy gazdasági döntéshozatali elmélet nem képzelhető el alapvető fontosságú vizsgálati módszereinek és eredményeinek felhasználása nélkül. Újszerű eljárásai az emberi gondolkodás, magatartás és tevékenység, különösképpen a társadalmi-gazdasági gyakorlat bizonyos ágainak modellező vizsgálatára hatottak termékenyítőleg. A Nobel-díj odaítéléséig közel 400 - ebből tizenhárom könyv - publikációja jelent meg.

 • Bezár