2023.tavasz: Régi csibészek
ITT vásárolhatsz termékeinkből

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: február  •  Nap: 08
14 találat
[1]

1474. február 8.

Ali bég felgyújtja Váradot

A király hadaival a csehek és a morvák ellen indított támadást, ráadásul a katonák között a bihariak is ott voltak. Ali szendrői bég betört az országba, feldúlta a Temesközt, majd átkelt a Maroson, és elfoglalta Várad városát. A vár ostroma azonban kudarccal végződött, így dühében felgyújtatta a várost, a lakók egy részét meggyilkoltatta, és sok foglyot magával hurcolva kivonult. E pusztitás után a király, a püspök és a káptalan együttesen fogtak a romok felépitéséhez s az elnéptelenedett város néhány évtized alatt a csapást kiheverte.

[2]

1512. február 8.

I. Zsigmond lengyel király feleségül veszi Szapolyai Borbálát

Szapolyai Borbála 1495-ben született Szapolyai István és Hedvig lengyel hercegnő házasságából. 1512-ben kötött házasságot I. (Öreg) Zsigmond lengyel királlyal, II. Ulászló magyar király testvérével. A ceremónián lengyel királynévé koronázták. Az eseményen jelen volt Sárkány Ambrus, magyar főúr is. A házasságból két leány, Anna és Hedvig született. A királyné fiatalon, 1515. október 2-án meghalt. Emlékére épült a Wawelben a Zsigmond-kápolna.

[3]

1587. február 8.

Stuart Máriát kivégzik Angliában

Stuart Mária korábbi skót királynőt (1567. VII. 24.) kivégzik Fotheringhay kastélyában. Az 1568 óta angol fogságban élő volt uralkodónő halálos ítéletére az szolgáltatott okot, hogy kapcsolatba került egy angol katolikus nemesekből álló összeesküvő csoporttal, amelynek élén Anthony Babington állt. A Spanyolország támogatását élvező angol katolikusok már valószínűleg I. Erzsébet angol királynő meggyilkolását is tervbe vették. A skót nemességgel való hosszan tartó összecsapások (1561. VIII. 19.) után Stuart Mária 1567. VII. 24-én lemondott a skót trónról fia, VI. Jakab számára és Angliába utazott. I. Erzsébet minisztere, báró William Cecil Burghley tanácsára hallgatva elfogatta az exuralkodónőt. I. Erzsébet attól tartott, hogy Stuart Mária a katolikus külföld - legfőképpen Franciaország és Spanyolország - támogatásával kísérletet fog tenni az angol trón elfoglalására. Stuart Mária ténylegesen belekeveredett különböző összeesküvési tervekbe. A kortársai által politikai érzéke miatt tisztelt I. Erzsébet angol királynő csak habozva írta alá a halálos ítéletet.

[4]

1691. február 8.

Meghal Carlo Rainaldi olasz építész

Carlo Rainaldi Rómában született 1611. május 4-én. Apja Girolamo Rainaldi a pápai udvar építésze volt. Fontosabb római művei a festői homlokzatú Sta Maria in Campitelli és a kápolnakoszorúval övezett centrális alaprajzú Sta Maria dei Miracoli kupolás templom. Készített oltárokat, síremlékeket és diadalíveket. A Piazza Navona az apa és fia keze nyomát viseli magán. A tér nyugati hosszoldalán építette fel Girolamo Rainaldi a Pamphili család palotáját. A palotához finom átmenettel szervesen kapcsolódik St. Agnes temploma. A pápa először Girolamo Rainaldit bízta meg a tervezéssel. Ő és fia, Carlo Rainaldi dolgozták ki az első terveket. X. Ince azonban igen hamar bizalmatlanná vált az építészekkel szemben, és 1653-ban Borrominire ruházta a feladatot. Az építkezés utolsó időszakában ismét Carlo Rainaldi vette át a vezetést. Carlo Rainaldi legjelentősebb műve a piazza del Popolo kialakítása volt. A XVII. században a porta del Popolo volt Róma `főbejárata`. Oda futott be a forgalmas országút, amelyen Európa országaiból a zarándokok tömegei jöttek, s onnan indult a város belsejébe vezető három sugárút. Az építész az egy irányra beállított teret úgy kapcsolta be a sugárutak rendszerébe, hogy a piazza del Popolo az összhatásban játszott szerepe szerint a barokk Róma `előcsarnoka` lett.

[5]

1725. február 8.

Meghal I. (Nagy) Péter orosz cár

I. (Nagy) Péter orosz cár 53 éves korában meghal a maga alapította Szentpétervárott. A trónt felesége I. Katalin foglalja el. I. Péter 43 éves uralkodása alatt sikerrel valósította meg célját, hogy Oroszországot európai nagyhatalommá emelje. Az északi háborúban elért győzelem Oroszország számára kijáratot nyitott a szabad tengerek felé (1721. VIII. 30/IX. 10.). I. Katalin cárnő, aki 1712-ben lett I. Péter felesége, és akit I. Péter 1724-ben koronázott Oroszország császárnéjává, csak két évig uralkodik. Halála (1727. V. 17.) után II. Péter, I. Pétes kiskorú unokája foglalja el a cári trónt. A 12 éves Péter a Romanov-ház utolsó fiú utódja. A fiatal cár az udvar kegyenceinek befolyása alatt áll. A cári udvart a nemességből kikerülő kegyencek, mint Mensikov és Dolgorukij uralják. Az udvar az állam bevételeinek mintegy felét éli fel, s így hatalmas gazdasági tehertételt jelent a parasztság számára. I. 1730-ban meghal II. Péter és a Romanov-dinasztia Nagy Péter lányának házassága révén (1725) összefonódik a Schleswig-Holstein-Gottorp-házzal.

[6]

1816. február 8.

Megszületett Alexy Károly Ede szobrász

A magyar romantika mestere Poprádon született. A bécsi művészeti akadémián tanult. 1841-től kisbronzokat készített (Faust és Margaréta, Egmont és Klára stb.). 1844-ben a pozsonyi országgyűlésen mutatta be Mátyás király című szobortervét, majd Bécsben Hügel báró támogatásával 16 darabos kisplasztikai sorozatot készített híres német hadvezérekről. 1848-ban mintázta meg gróf Batthyány Lajos mellszobrát. Az 1848-49-es szabadságharcban való részvétele miatt várfogságot szenvedett. Kiszabadulás után 1852-ben Londonba emigrált, ahol főként épületszobrászattal (Bridgewater House) és síremlékek készítésével foglalkozott. 1861-ben tért haza. Szobrászati tevékenysége mellett rajztanár volt. Művei a korai romantika jegyében fogantak, stílusa átmenetet képez a klasszicizmus és a romantika között. Bécsben halt meg 1880. május 10-én.

[7]

1904. február 8.

Japán támadás indul Port Arthur ellen

Az Oroszország és Japán közötti érdekellentétek - mindkettőjük expanziós törekvései Koreára és Mandzsúriára irányulnak - az orosz-japán háborúhoz vezetnek. A háború azzal kezdődik, hogy a japánok megtámadják a Port Arthur (Dél-Mandzsúria, Kína) kikötőjében állomásozó orosz kelet-ázsiai flottát. Oroszország a bokszer-lázadás után (1900) elfoglalta Mandzsúriát és a japánok megegyezési javaslataira kitérőleg válaszolt. A japánok legyőzik az orosz flottát, megostromolják Port Arthurt, elfoglalják Koreát és megverik az oroszokat Mandzsúriában (1905).

[8]

1924. február 8.

Üzembe helyezik az első gázkamrát

Az első gázkamrát az egyesült államokbeli Nevada állami börtönében alkalmazták.

[9]

1931. február 8.

Megszületett James Dean

Polgári családban nevelkedett, 1949-ben kezdte meg tanulmányait a Los Angeles-i egyetemen, valójában azonban színésznek készült. Már a következő évben bekerült a show-business világába: szerepet kapott egy Pepsi Cola-reklámfilmben. 1951-ben debütált filmen: egy katonát játszott a Feltűzött szuronyok című, Koreában játszódó filmdrámában. 1952-ben beiratkozott Lee Strasberg színészképző stúdiójába, és már kisebb szerepeket kapott a televízióban. Egy évvel később a Broadway-n aratta első sikerét André Gide Az erkölcstelen című színpadi játékában. A világhírt a John Steinbeck Édentől keletre című regénye nyomán 1955-ben forgatott film hozta meg számára: Elia Kazan rendező rábízta Cal Trask, az apai szeretet után sóvárgó fiú szerepét. Ezzel a figurával, valamint a Haragban a világgal című, ugyanebben az évben készült filmben nyújtott alakításával nyugtalan nemzedéke életérzéseit szólaltatta meg, és nagyon hamar a népszerűségi listák élére került. Az általa formált jellemek szenzibilisek, féktelenek, türelmetlenek, ám ezzel együtt szeretnivalóak. A gyorsan kibontakozott karriernek tragikus esemény vetett véget. A sztár Porsche gépkocsijával halálos balesetet szenvedett a kaliforniai Paso Robles mellett. Az amerikaiak példátlan gyásszal siratták el, kultuszát ma is ápolják. 1977-ben játékfilm örökítette meg életének és tragédiájának egyes epizódjait, 9-30-55 címmel. A számok a tragikus esemény időpontjára utalnak: a baleset 1955. szeptember 30-án következett be.

[10]

1946. február 8.

Széncsatára szólítják az ország bányászait

1946. február 8-án hirdették meg azt a versenymozgalmat, amelynek nyomán nagy méretű `széncsata` bontakozott ki Magyarország bányavidékein. A tatabányai bányászok által kezdeményezett akció lényege az volt, hogy a bányászoknak a háború utáni rendkívül nehéz termelési körülmények és igen gyenge ellátás mellett is sikerült elegendő szenet biztosítani az iparnak és a lakosságnak.

[11]

1951. február 8.

Belehal sérüléseibe Majsai Emil

Majsai Emil Nagykikindán született 1921. december 30-án. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett magyar-német szakosként tanári oklevelet, majd kitüntetéses doktori címet. Még diákévei alatt részt vett az ifjúsági mozgalomban, valamint a Szabad Élet Diákmozgalom fegyveres ellenállási csoportjának megszervezésében. A budapesti harcok befejezése után előbb a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban miniszteri titkár volt, majd kollégiumi igazgató lett. 1948. október 22-én koholt vádak alapján letartóztatták. Az Andrássy út 60-ban olyan kegyetlenül megkínozták, hogy sérüléseiből soha többé nem gyógyult fel. Megjárta a délbudai, a kistarcsai internálótábort, de hóhérai Recskre már nem tudták elszállíttatni. A kínzások miatt szerzett sérüléseibe 1951 februárjában a váci rabkórházban belehalt.

[12]

1966. február 8.

Meghal az Indul a bakterház szerzője

Rideg Sándor Törtelen született 1903. február 12-én. Öt elemit végzett, 1919-ben katona, munkás, MÁV altiszt és pék volt. 1945-ig kétkezi munkából élt. 1944-ben koncentrációs táborba vitték. Később kapcsolatba került a munkásírókkal, s több antológiájukban is szerepelt. Első novellái az 1930-as években jelentek meg, a Népszava, a Korunk és más jelentős lapok közölték írásait. Mesélőkedve, eredeti humora már első regényében - Indul a bakterház - is megmutatkozott. Művészete 1945 után bontakozott ki, amelyet számtalan regény és elbeszéléskötete fémjelez. Munkásságát 1954-ben Kossuth-díjjal jutalmazták. Alkotásaiban gyakori az önéletrajzi elem, állandó szereplő a paraszti sorsból munkássá lett hős, aki abszurd viszonyok közepette küzd egy emberibb élet reményében. Budapesten hunyt el.

[13]

1969. február 8.

Felszáll az első Boeing 747

A világ legnagyobb utasszállító gépe

[14]

1988. február 8.

Ausztria államfője, Waldheim hivatalában marad annak ellenére, hogy mind kül-, mind belföldön visszalépését követelik

A Nemzetközi Történész bizottság, amelyet a bécsi kormány bízott meg Kurt Waldheim osztrák szövetségi elnök háborús múltjának megvizsgálásával, benyújtotta végleges jelentését. A bizottság nem bizonyított rá háborús bűnöket Ausztria államfőjére, de nyomatékosan bírálta a német Wehrmacht tisztjének viselkedését. Állítása szerint Waldheim tudott a "jogtalan cselekményekről", amelyeket a németek a második világháború során a megszállt balkáni területeken követtek el. A bizottság általában beszél olyan személyekről, akik "nem voltak elég bátrak", és semmit sem tettek az igazságtalanságok megakadályozása érdekében. Waldheim nyilatkozatában leszögezte, hogy lelkiismerete tiszta, és annak ellenére, hogy mind kül-, mind belföldön visszalépését követelik, továbbra is hivatalában marad. A szövetségi elnök körüli botrányok súlyosan megterhelik az SPÖ és az ÖVP közti nagykoalíciót - Waldheimet 1986-ban a konzervatív OVP jelöltjeként választották meg. Az osztrák tömegkommunikációs eszközök többsége az elnök mögé sorakozik fel. A jobboldali liberális "Presse" című újság a következőket írja: "Ne áltassuk magunkat: műperről van szó... az ország és a lakosság kriminalizálása jelentős lépéssel haladt előre."

Bezár