2021. nyár: Végzetes asszonyok
ITT támogathatsz bennünket

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: január  •  Nap: 13
30 találat
[1]

1173. január 13.

A kalocsai érsek megkoronázza Béla herceget

[2]

1177. január 13.

Géza herceg II. Sobeslav cseh herceghez szökik

II. Henrik osztrák herceg meghal, ezért Géza a cseh herceghez szökik, ám Sobeslav kiszolgáltatja őt III. Bélának. A király ismét elzáratja öccsét.

[3]

1247. január 13.

IV. Béla rögzíti a garamszentbenedeki apátság kisszelepcsényi lovasjobbágyainak szolgáltatását

IV. Béla figyelmezteti őket: ha még egyszer kivonják magukat az apátság szolgálatából, örök szolgaságra jutnak.

[4]

1522. január 13.

II. Lajos és Mária összeházasodik

Miután II. Ulászló várva várt fiúgyermeke 1506 júliusában megszületett, 1515-ben újra megerősítették az 1506. március 20-án kötött Habsburg-Jagelló házassági szerződést. A kettős, Jagelló-Habsburg-eljegyzést 1515. július 22-én tartották meg Bécsben. Mária és Lajos hivatalos esküvőjét 1520. decemberében képviselők útján rendezték meg Innsbruckban. Miután 1521-ben Lajos nagykorúvá vált, Mária Magyarországra érkezett, s 1522. január 13-án a pár ténylegesen egybekelt. A határozott Mária jelenléte csakhamar éreztette hatását II. Lajosnak a cseh és magyar rendekkel szembeni politikájában.

[5]

1625. január 13.

Meghal idősebb Jan Brueghel flamand festő

Antwerpenben 57 éves korában meghal id. Jan Brueghel, akit virágcsendéletek iránti előszeretete miatt Virág-Brueghelnek is neveznek. Csendéleteit részletekbe menő ábrázolás - a miniatúrafestészet hatása - jellemzi, amivel Brueghel eleget tett a dekoratív festészet iránti igényeknek. Brueghel erős, egymással összhangban álló színekkel és a legfinomabb ecsetkezeléssel festette virágcsendéleteit és tájképeit, amelyek nagy művészi tekintélyt kölcsönöztek neki. Sokan szerették volna tanulmányaikat az ő műhelyében folytatni. Brueghel több művésszel, többek között barátjával Pieter Pauwel Rubensszel (1640) is együtt dolgozott.

[6]

1628. január 13.

Meghal Francisco de Ribalta spanyol festő

A valenciai iskola első nagy mestere Solsona-ban látta meg a napvilágot 1565. június 2-án. Madridban tanult festészetet. Első korszakából egyetlen képe maradt fenn, az 1582-ben készült Krisztus keresztre feszítése, amely a manierizmus stílusjegyeit viseli magán. 1598-ban Valenciába költözött, ahol Juan de Ribera érsek támogatásával festőstúdiót alapított. E korszakban született művei középszerűek, csupán utánzatok. Az 1612-ben kezdődő harmadik korszakában festészete kiteljesedett. Ekkor festett képeit - köztük Az énekes-t is - a monumentalitás, az erőteljesen megformált alakok, a kompozíció egyszerűsége, a realista fényhatások jellemzik. Munkásságával nagy hatást gyakorolt a XVII. századi spanyol festészetre. Valenciában hunyt el.

[7]

1717. január 13.

Meghal Maria Sybilla Merian

59 éves korában, 1717. január 13-án meghal Maria Sybilla Merian, a festő és rézmetsző Matthäus Merian lánya. Maria Merian is festészetet és rézmetszést tanult; eleinte a növények természeti környezete felé fordult. 1699-ben Suriname-ban tett kutatóútja eredményeinek nyilvánosságra hozatalával vált ismertté. Beszámolója 1705-ben `Metamorphosis insectorum Surinamensium` címmel jelent meg.

[8]

1835. január 13.

Hídvámot fizet a nemes is

A rendek elfogadják, hogy a nemesség is fizeti a hídvámot a felépítendő Lánchídon

[9]

1849. január 13.

A képviselőház elutasítja a feltétel nélküli fegyverletételt

A képviselőház megvitatja a január 3-án Windischgratz tábornagynál járt békeküldöttség Debrecenbe eljuttatott jelentését. Elutasítja a feltétel nélküli fegyverletételt, de készségét nyilvánítja a „biztosított békére”.

Eközben Ottinger Ferenc br. tábornok császári csapatai elfoglalják Szolnokot.

Bem tábornok serege felszabadítja Marosvásárhelyt.

Rajacic pátriárka és a szerb főodbor feliratban fordul I. Ferenc Józsefhez. Kifejezik hódolatukat; türelemmel megvárják a december 15-i uralkodói kéziratban ígért szerb „nemzeti beligazgatást”.

[10]

1861. január 13.

Az erdélyi románok az unió ellen szavaznak

Az erdélyi románok nemzeti értekezlete Nagyszebenben Magyarország és Erdély uniója ellen foglal állást. Elhatározza, hogy síkraszáll a románoknak az erdélyi országgyűlésen való arányos képviseletéért és a román nemzet elismeréséért.

[11]

1865. január 13.

Ítéletet hoznak az Almásy-Nedeczky-féle szervezkedés résztvevőinek perében

A legfelső katonai bíróság ítéletet hirdet az 1864. március 16-án elfogott Almásy-Nedeczky-féle szervezkedés résztvevőinek perében:

 • A két fővádlottat 20-20 évi,
 • Beniczky Lajost 10 évi várbörtönre ítéli.
 • Társaik is több évi börtönt kapnak.

  [12]

  1872. január 13.

  Az Osztrák—Magyar Monarchia kereskedelmi szerződést köt Portugáliával

  [13]

  1876. január 13.

  Budapesten megindul az első román folklór folyóirat

  A Sezatortea szerkesztője Josif Vulcan.

  [14]

  1883. január 13.

  Megszületett Mariay Ödön író

  Jogi tanulmányokat folytatott Kolozsvárott, utána a közoktatásügyi minisztérium irodalmi és képzőművészeti osztályát vezette. Tagja volt a Petőfi Társaságnak, szerkesztője a Szépművészet című folyóiratnak. Regényeket, elbeszéléseket, színdarabokat írt. Írásaiban a képzelet és a valóság elemeit ötvöző történelmi témákat dolgozott fel. Cikkei, bírálatai, novellái jelentek meg lapokban és folyóiratokban. Két színdarabját a Nemzeti Színház mutatta be. Néhány művét francia, német és olasz nyelvre is lefordították. Főbb művei: Kelet fia (1910), A Rákóczi-harang (1918), Nyalka élete és halála (1939), Örök nomád (1943). Csanádapácán hunyt el 1952. december 14-én.

  [15]

  1898. január 13.

  Émile Zola vádol

  Émile Zola a köztársasági elnökhöz írt nyílt levelét a L'Aurore című újság vezércikként közölte. A híres J'accuse..!(vádolom) kezdetű levelében az Alfred Dreyfus ellen 1894-ben indított és száműzetéssel és gyarmati kényszermunkával lezárult per újrafelvételét követelte. A zsidó vezérkari kapitányt ugyanis igaztalanul hazaárulással vádolták, mivel egy fontos hadügyminisztériumi irat a német titkosszolgálatnál bukkant fel. Az író kiállása hatalmas botrányt okozott, megfosztották Becsületrendjétől, és a biztos börtönbüntetés elől kénytelen volt Angliába emigrálni. Azonban elérte célját, az ügyet újratárgyalták, Dreyfus hazatérhetett. Teljes rehabilitására 1906-ban került sor, de ezt Zola már érhette meg.

  [16]

  1904. január 13.

  Bemutatják Budapesten Bartók Béla Kossuth-szimfóniáját

  • THE NEW YORK TIMES September 27, 1945 - Bartók halálára írt, az életművét méltató korabeli cikk
  • Bela Bartók - a San Francisco Symphony weblapján

   [17]

   1915. január 13.

   Leopold Berchtold közös külügyminiszter lemond

   utóda Burián István

   [18]

   1918. január 13.

   Sorozatos tüntetéseket tartanak a fővárosban

   A Magyarországi Szociáldemokrata Párt szervezésében sorozatos tüntetéseket tartanak a fővárosban és a környező városokban a központi hatalmak megbízottai által Breszt-Litovszkban előterjesztett békekövetelések ellen.

   [19]

   1919. január 13.

   Ifjúmunkások sztrájkja és tüntetése Budapesten

   Új tanonctörvényt követelnek.

   [20]

   1935. január 13.

   Népszavazást tartanak a Saar-vidéken

   A nagy többség Németország javára dönt.

   [21]

   1937. január 13.

   Thomas Mann felolvasóestje a budapesti Magyar Színházban

   József Attila
   Thomas Mann üdvözlése

   Mint gyermek, aki már pihenni vágyik
   és el is jutott a nyugalmas ágyig
   még megkérlel, hogy: "Ne menj el, mesélj" -
   (igy nem szökik rá hirtelen az éj)
   s mig kis szive nagyon szorongva dobban,
   tán ő se tudja, mit is kiván jobban,
   a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél:
   igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj.
   Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük,
   mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt
   s együtt vagyunk veled mindannyian,
   kinek emberhez méltó gondja van.
   Te jól tudod, a költő sose lódit:
   az igazat mondd, ne csak a valódit,
   a fényt, amelytől világlik agyunk,
   hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
   Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén,
   hadd lássunk át magunkon itt ez estén.
   Párnás szavadon át nem üt a zaj -
   mesélj arról, mi a szép, mi a baj,
   emelvén szivünk a gyásztól a vágyig.
   Most temettük el szegény Kosztolányit
   s az emberségen, mint rajta a rák,
   nem egy szörny-állam iszonyata rág
   s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
   honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
   fő-e uj méreg, mely közénk hatol -
   meddig lesz hely, hol fölolvashatol?...
   Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
   de mi férfiak férfiak maradjunk
   és nők a nők - szabadok, kedvesek
   - s mind ember, mert az egyre kevesebb...
   Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
   Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
   néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
   fehérek közt egy európait.

   1937. jan. eleje

   [22]

   1939. január 13.

   Az ellenzék botrányt rendez a képviselőházban

   Csáky külügyminiszter bejelenti, hogy Magyarország a közeljövőben csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz. A polgári ellenzék botrányt rendez a képviselőházban, mivel egy kormánypárti lapban az ellenzéket rágalmazó nyilatkozat jelent meg.

   [23]

   1941. január 13.

   Elhunyt James Joyce

   Az 58 éves korában elhunyt James Joyce ír író `Ulysses` című regénye döntő hatást gyakorolt a modern regényirodalomra, feloldotta a lélektani regény folyamatos elbeszélésmódját. Az `Ulysses` alakjainak élményeit és tapasztalatait nem az események leírásával mondja el, hanem tudatáramként, belső monológként, gondolattársítások folyamataként, amelyek nem követik az időbeliség és az okság szokványos folyamatát. Joyce különös súlyt helyez a lélektani és tudattalan események ábrázolására. James Joyce Sigmund Freud mélylélektani tanulmányaihoz folyamodik. A cselekmény időtartama csupán egyetlen napot tesz ki; a három főszereplővel és a néhány mellékszereplővel történek leírása képet ad a modern nagyváros, Dublin életéről. A klasszikus "Odüsszeia" szolgál háttérül, és ez viszonylagossá teszi a modern színteret.

   [24]

   1942. január 13.

   A belügyminiszter elrendeli a szakszervezetek pénz- és vagyongazdálkodásának állami felügyelet alá helyezését

   [25]

   1963. január 13.

   Meghal Oltványi Imre politikus és művészeti író

   Ártinger Imre néven Bácsalmáson látta meg a napvilágot 1893. február 20-án. 1920-ban Budapesten jogi diplomát szerzett, majd elvégezte a Kereskedelmi Akadémiát is. 1925-45-ig a Magyar Jelzáloghitelbank Rt. igazgatója. A Független Kisgazdapárt egyik alapító és vezető politikusa volt. 1945-ben a Magyar Nemzeti Bank elnöke, néhány hónapig pénzügyminiszter, majd 1948-tól a Magyar Nemzeti Múzeum elnöke, 1950-52 között a Szépművészeti Múzeum főigazgatója volt. Cikkeiben az új magyar művészet mellett foglalt állást, szerkesztette az Ars Hungarica művészeti monográfia-sorozatot és a Magyar Művészetet. Értékes műgyűjteményét Baja városának ajándékozta. Budapesten érte a halál.

   [26]

   1967. január 13.

   Togóban a hadsereg magához ragadja a hatalmat

   Nyugat-Afrikában, a Guineai-öböl partján fekvő területre a 14. században nigériai eve népek vándoroltak be és telepedtek le Togó déli részén. A 17. században mina törzsek követték őket. Az ország északi része iszlám befolyás alá került. A 15. század végétől portugálok, dánok, britek és franciák folytattak rabszolga-kereskedelmet Togó partjainál. A 19. század elején a pálmatermékek és más árucikkek cseréje lépett a rabszolga- kereskedelem helyébe. 1847-ben német misszionáriusok kezdték megtéríteni az evéket, 1884. július 5-én pedig német `védterületté`, protektorátussá nyilvánították Togót. 1914-ben brit és francia csapatok szállták meg a német gyarmatot, és megosztoztak területén. 1922-ben a Népszövetség francia és brit közigazgatás alá helyezte Togót. A brit rész betagolódott az aranyparti gyarmatokba, a nyugati francia rész a harmincas években egyesült Dahomeyjal (ma: Benin). A megosztottság 1946 után is fennmaradt, amikor az ENSZ gyámsági területté nyilvánította az országot. 1956-ban Francia-Togó autonóm köztársaság lett a Francia Unión belül, egy évvel később pedig az angol gyámsági terület lakossága csatlakozott az újonnan függetlenné vált Ghánához. Togó 1960. április 27-én lett független köztársaság.

   [27]

   1990. január 13.

   Szerződést kötnek a magyar telefonhálózat fejlesztése céljából

   A szocialista országok hagyományos elmaradottságát az infrastruktúra terén leginkább a telefonhiány mutatta. A korszerű termelésszervezés, valamint a személyi kapcsolatok rendszerében forradalmasító hatása volt a nyugati világban a mikroelektronika fejlődésének, az új telefónia kialakulásának. A kormány nagyszabású tervet készített elő e fejlesztésről. Derzsi András, a kormány tagja, 300 millió dolláros világbanki hitelről írt alá szerződést a magyar telefonhálózat fejlesztése céljából.

   [28]

   1990. január 13.

   Örményellenes pogrom robban ki Bakuban

   A szovjet központi hatalom gyengülésével párhuzamosan egyre brutálisabban törnek felszínre a nemzetiségi ellentétek a Kaukázusban. Az első, fegyveres összecsapások az azerik és az örmények között robbantak ki hegyi Karabah kapcsán. E terület zömmel örmény lakói követelték autonóm területük Örményországhoz csatolását, ami heves ellenállást váltott ki az azeriekből és Azerbajdzsán vezetőiből is. Az összecsapások mindennaposakká lettek, polgárháborús helyzet alakult ki. Bakuban 1990. január 13-án nagy tömeg követelte a kormány lemondását és nemzetbiztonsági tanács felállítását. A `hazafias` érzelmek összekapcsolódtak a kormány és a szovjethatalom elleni indulatokkal. Előkerültek az iszlám zászlói is... A tüntetést hamarosan a város örmény lakossága elleni pogrommá változott. A felbujtók a nemzeti érzés mellett a vallási fanatizmusra és az Örményországból menekültek elkeseredésére is apelláltak. A szovjet TV adatai szerint 35-en vesztették életüket, többségükben örmények. Néhány óra alatt több ezer örmény házat, lakást raboltak ki, a menekültáradat mindkét irányban felgyorsult. Baku hajdan 220 ezres örmény lakosságából pár ezren maradtak az azerbajdzsán fővárosban. Országszerte fellángoltak a harcok, Karabahot és Örményországot teljes blokád alá helyezték. A szovjet vezetés erős belügyi alakulatokat vezényelt a helyszínre, rendkívüli állapotot hirdetett, kiadta a tűzparancsot. Feszült nyugalom lett úrrá a válságövezeten, de nem a megbékélés, hanem a végső leszámolásra való felkészülés jegyében. Úgy tűnik az örmények és az azerik csak a fegyverekben bíznak.

   [29]

   1990. január 13.

   Aláírják az Opel- és Suzuki-gyár létesítéséről szóló megállapodásokat

   Sokéves tárgyalás után Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes és Horváth Ferenc ipari miniszter aláírták a Győri Rába Magyar Vagon- és Gépgyár, valamint a General Motors közötti vegyes vállalati szerződést. Ennek értelmében Opel-motorokat gyárt, és Opel gépkocsikat szerel össze a létrehívandó szentgotthárdi vállalati egység. Ugyanezen a napon írták alá azt a japán-magyar megállapodást, amelynek értelmében Suzuki személygépkocsikat gyártó üzemet létesítenek Esztergomban.

   [30]

   1991. január 13.

   Szovjet katonák tüntetőkre lőnek Vilniusban

   A halottak számát nem lehet pontosan tudni Vilnában, vagy ahogy litvánul mondják, Vilniusban. Az 1990 tavaszán népszavazás formájában önmaga függetlenségét kimondó Baltikum jogait Gorbacsov még nem ismerte el, csak később Jelcin, mint orosz elnök. 1991 januárjában polgári lakosok tízezrei eleven védőgyűrűként veszik körül a litván parlament épületét, védelmezve a kormányt a támadó katonaság ellen. Tizenegynehány halottról tudni biztosan, több száz a sebesültek száma, sokan eltűntek. Gorbacsov elhatárolja magát a történtektől, helyi túlkapásról beszél. Nem sokkal később azonban Rigában zajlik le véres incidens, legalább öt halottal, a lett belügyminisztériumot a "feketesapkások", egy 1988-ban szervezett, több tízezer tagból álló különleges kommandó, az OMON-tagjai támadják. Az OMON-egységek Gorbacsov csapatainak vallják magukat 1991 elején, akiknek az a feladtuk, hogy megküzdjenek a "nacionalisták"-kal. Az "internacionalista" kifejezés ekkoriban gyakorlatilag az utóbbi évtizedekben betelepült orosz lakosság óvatos körülírásának felel meg a balti államokban. Az észtek hagyományos nyugalmuknak köszönhetően terrorcselekmények nélkül érték el függetlenségüket.

Bezár