2019. tél: Fagyos téli ütközetek

 
Időszakra szeretnék keresni
Időpont:
Év:
Hónap:
Nap:
Keresési feltételek:
Hónap: január  •  Nap: 11
38 találat
[1]

1158. január 11.

Megkoronázzák II. Vladislav cseh királyt

[2]

1262. január 11.

IV. Orbán pápa esztergomi érsekké nevezi ki Türje nembeli Fülöp zágrábi püspököt

A Türje nemzetségből számos magas tisztséget elért férfiú származott. Fülöp esztergomi érseksége során az egyik legnagyobb kihívást a IV. Béla és István ifjabb király közötti polgárháború jelentette. A prelátus több ízben próbált meg közvetíteni apa és fiú között, sajnos többnyire sikertelenül. Elsőként vett részt abban a vizsgálatban, amely Árpád-házi Margit szentté avatását volt hivatott szolgálni. 1270-ben ő koronázta meg V. István királyt és feleségét, Erzsébetet. Ugyanezt tette 1272-ben IV. (Kun) László király esetében is. Az esztergomi érsekségben Ladomér követte.

[3]

1292. január 11.

Az esztergomi káptalan meghatározza Németi (Hont vm.) magyar, szláv és német hospeseinek kötelezettségeit és jogait

[4]

1348. január 11.

I. (Nagy) Lajos megérkezik Beneventóba

[5]

1569. január 11.

Angliában megtartják az első hivatalos állami sorsjátékot

A szelvényeket a Szent Pál-katedrális nyugati kapujánál árusították.

[6]

1693. január 11.

Ismét kitör az Etna

A Szicília szigetén található tűzhányó ismét hallatott magáról. Az 1183-as, az 1669-es kitörések is hatalmas pusztításokat okoztak. A becslések szerint 1693-ban 60 ezer ember vesztette életét. Catania városának jelentős része romba dőlt.

[7]

1753. január 11.

Meghal Hans Sloane brit orvos és természettudós

[8]

1754. január 11.

Rendeletet hoznak az ünnepek betartásáról

A felvilágosodott abszolutizmus a maga célratörő felfogásával haszontalannak érezte a barokk katolikus vallásosság számos külsőségét, különösen a szentek kultuszához kapcsolódó nagyszámú ünnepet. III. Károly király 1720-ban még éppen az ünnepek kötelező megtartásáról adott ki rendelet, és megbüntette azokat, akik az ünnepet munkával `megsértették`. A Helytartótanács 1754. január 11-i rendelete szerint az ünnepet megszegő nemesembert pénzbírsággal, a jobbágyot viszont deresre húzással kell büntetni. Ez a rendelkezés elsősorban - a katolikus szentek ünnepeit természetesen meg nem ülő - protestánsok ellen irányult. Mária Terézia 1751-ben még a katolikus ünnepek megtartására kötelezte a protestáns alattvalóit is. 1754-ben azonban a királynő már arra kérte a pápát, XIV. Benedeket, hogy korlátozza a kötelező ünnepek számát, mert a túl sok ünneplés henyélésre és mulatozásra sarkallja a népet. A pápa rendelete alapján, Magyarországon ezentúl csak a karácsony, újév, vízkereszt, az úr mennybemenetele, úrnapja, gyertyaszentelő, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Nagyboldogasszony, Kisboldogasszony, Szűz Mária fogantatása, Szent Péter és Pál, valamint a mindenszentek, illetve a helyi védőszent - általában búcsúval ünnepelt - napja számított ünnepnapnak. Ehhez járult 1771-ben Szent István ünnepe (augusztus 20.).

[9]

1807. január 11.

Megszületett Ezra Cornell amerikai filantropus

[10]

1840. január 11.

Megkezdi működését a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület

A 19. század első felét egészében a pénzszűke jellemezte. Bank nem létezett az országban, funkcióját a káptalanok, uradalmak pénztárai, árvapénztárak és alapítványok töltötték be valamelyest. Bécsi bankoktól csak a legnagyobb birtokú arisztokraták számíthattak hitelre, ők is hátrányos megkülönböztetés mellett. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 1840-ben kezdte meg működését. Alapítói földbirtokosok, megyei és állami tisztviselők, kereskedők voltak. 1848-ban már 36 takarékpénztár folyósított jelzáloghiteleket földbirtokosoknak. 1842-ben alapítja Ullmann Móric a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot, amely - nevének megfelelően - kereskedelmi hitelnyújtással foglalkozik.

[11]

1843. január 11.

Meghal Francis Scott Key ügyvéd, az amerikai himnusz szövegének szerzője

Nevét egyetlen műve tette híressé. 1814 szeptemberében a Baltimore-t védelmező McHenry-erőd ostromakor, hazafiúi lelkesedésből írta meg a Csillag-sávos lobogó (The Star-Spangled Banner) című versét, amelyet névtelenül, A McHenry megvédése címmel tettek közzé, s szeptember 20-án a Baltimore Patriot című lapban is közöltek. Egy angol kocsmadal dallamával terjedt el, s később a szárazföldi hadsereg és a haditengerészet is nemzeti himnuszként fogadta el. 1931-ben a Kongresszus határozatával Amerika nemzeti himnuszának nyilvánították.

[12]

1857. január 11.

Megszületett Fred Archer angol zsoké

[13]

1864. január 11.

Megszületett Henry Gordon Selfridge, amerikai vállalkozó és a Londoni Áruház megalapítója

[14]

1867. január 11.

A francia csapatok kivonulnak Mexikóból

Habsburg Miksa császár kivégzése után Benito Juarez újból elfoglalta Mexikó elnöki székét.

[15]

1893. január 11.

A magyarországi nemzetiségek vezetői első politikai konferenciájukat tartják Bécsben

A magyarországi román, szlovák, szerb nemzetiségi vezetők első politikai konferenciáján Bécsben követeléseik és taktikájuk összehangolásáról tanácskoznak.

[16]

1899. január 11.

Bemutatják Budapesten Dohnányi Ernő I. (e-moll) zongoraversenyét

[17]

1903. január 11.

Megszületett Alan Paton dél-afrikai író

[18]

1910. január 11.

Lukács László nem tud kormányt alakítani

Lukács László, miután nem tud kormányt alakítani, megbízatását visszaadja. A király Khuen-Hédervári Károly grófot bízza meg kormányalakítással.

[19]

1919. január 11.

A Spartacus-fölkelést leverik Berlinben

A január 5-én indult Spartacus-fölkelést leverik Berlinben.

Károlyi Mihály miniszterelnök a Nemzeti Tanács ülésén bejelenti lemondását.

A Nemzeti Tanács Károlyi Mihály grófot köztársasági elnöki minőségben ideiglenesen államfői hatáskörrel ruházza fel. Károlyi megtartja a külügyek irányítását; a minisztertanácsi üléseken joga van elnökölni. A kormány néptörvényeket csak a köztársasági elnök hozzájárulásával adhat ki.

A köztársasági elnök Berinkey Dénes igazságügyminiszternek ad megbízatást a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátására.

[20]

1922. január 11.

A Torontói Központi Kórházban Leonard Thompson átesik a történelem első sikeres inzulinkezelésén

[21]

1923. január 11.

A franciák megszállják a Ruhr-vidéket

Francia és belga csapatok a jóvátételi részletfizetések elmaradása miatt megszállják a Ruhr-vidéket. A Németország által fizetendő jóvátétel összegét a szövetségesek párizsi konferenciáján 1921. január 29-én 226 milliárd aranymárkában határozták meg. A háború és gazdasági válság azonban Németország számára majdnem lehetetlenné teszi, hogy kötelességét teljesítse. Mivel készpénz nem áll rendelkezésére, a jóvátétel egy részét anyagi javakban törleszti. A helyzetet súlyosbította, hogy egy német részről 1921-ben Franciaország részére útnak indított faszállítmányt visszautasítanak, a helyette készpénzfizetést követelnek. A németek erre leállítják a részteljesítéseket. A még esedékes jóvátételi fizetések elmaradása miatt francia és belga csapatok bevonulnak a Ruhr-vidékre. A lakosság passzív ellenállást fejt ki a megszállókkal szemben és szabotázsakciókat követnek el. Központi szerepet játszanak a vasutasok, akik a szénszállítmányokat -, ezek alkotják a Franciaországba irányuló anyagi javak legnagyobb részét - a pályaudvarok leállításával akadályozzák. Tekintettel Németország katasztrofális gazdasági és pénzügyi helyzetére Gustav Stresemann német kancellár a Ruhr-vidék francia és belga megszállása elleni passzív ellenállást leállítja.

[22]

1928. január 11.

Meghal Thomas Hardy angol költő és regényíró

Thomas Hardy Upper Bockhampton-ban látta meg a napvilágot 1840. június 2-án. Kezdetben építőmesternek tanult, ám később csak az irodalomnak élt. Első megjelent műve - a Drasztikus orvosságok (1871) - után sorra írta regényeit, s népszerűsége egyre nőtt. Legjobb regényei: a Távol a tébolyult tömegtől, A meydoni asszonyvásár, a Lidércfény és az Egy tiszta nő, amelyből legutóbb Roman Polanski rendezett Tess címmel filmet. Regényeinek filozófiáját Az uralkodók című monumentális verses prózájában fejtette ki. Kiváló verseket is írt, amelyeket többek között Kosztolányi és Szabó Lőrinc fordított magyarra. Számos kitüntetést és díjat kapott, s igen nagy megbecsülésnek örvendett kortársai körében.

[23]

1929. január 11.

Megszületett Rod Taylor ausztrál filmszínész

[24]

1934. január 11.

A kormány javaslatot tesz Berlinnek a kisantanttal szemben

A kormány konzultatív egyezményre tesz javaslatot Berlinnek a kisantanttal szembeni egységes politika kialakítására.

[25]

1935. január 11.

Nyíregyházán mintegy 200 munkanélküli tüntet

A rendőrség a tüntetést kardlappal veri szét

[26]

1938. január 11.

Pest vármegyéjének élére szélsőjobboldali képviselő kerül

Pest vármegye törvényhatósága vitéz Endre László gödöllői főszolgabírót választja alispánná. Az ország első vármegyéjének élére a szélsőjobboldal képviselője kerül.

Endre László (1895-1946)

Tisztviselő, politikus. 1923-tól a gödöllői járás főszolgabírája, 1938-tól Pest vármegye alispánja. Antiszemita és fajvédő pártok, egyesületek tagja, 1937-ben Szálasi Ferenccel megalapítja a Magyar Nemzetiszocialista Pártot. 1940 után az érvényben levő rendeleteken túl is korlátozó intézkedéseket foganatosít Pest vármegyében a zsidósággal szemben. 1944 áprilisától szeptemberéig a Sztójay Döme által vezetett kormány belügyi államtitkára, a deportálások egyik fő szervezője Bakyval és Jarossal együtt. Október végétől a hadműveleti területek kormánybiztosa. A szövetségesek fogságába kerül, akik átadják a magyar hatóságoknak. A népbíróság 1946-ban háborús bűnei miatt halálra ítélte, kivégezték.
Az Egyesült Kereszténypárt képviselőinek és felsőházi tagjainak értekezletén a többség a választójogi törvényjavaslat ellen foglal állást.

[27]

1942. január 11.

A német tengeralattjárók új offenzívát indítanak

A `Dobverés` nevű látványos hadművelettel megindul az Atlanti-óceánon az új német tengeralattjáró-offenzíva, amely a német tengeralattjáró-háború negyedik szakaszát vezeti be. Az atlanti-óceáni csatának, amely 1939 szeptemberétől 1940 márciusáig tartott, már az első szakaszában sikerült 57 német tengeralattjárónak 753 803 bruttóregisztertonnányi befogadó képességű szövetséges hajót elsüllyesztenie. A bevetés 1940 júniusától 1941 márciusáig tartó szakasza hasonlóan eredményes volt. Az 1941 áprilisától az év decemberéig tartó harmadik szakaszában a harcok főként az Atlanti-óceán északi részén folytak, itt még 1 528 659 bruttóregisztertonnányi hajóteret sikerült elsüllyeszteni. Csak ősszel kezdett fordulat kirajzolódni, mivel a szövetségeseknek májusban és júniusban sikerült német titkos okmányokat zsákmányolniuk. A német rádióforgalmazás rejtjelzésének megfejtésével a szövetségeseknek lehetőségük nyílt arra, hogy német tengeralattjárókkal szemben védekezzenek. Az Egyesült Államok 1941. decemberi hivatalos hadba lépését követően a német tengeralattjárók eljutottak az észak- és közép-amerikai partokig. Az ott induló negyedik szakasz, amely a "Dobverés" hadművelettel vette kezdetét, a németek számára különösen eredményes volt. Öt bruttóregisztertonnányi szövetséges hajóteret süllyeszt el. Az USA haditengerészete, amelyet teljesen lefoglalt a japánok elleni küzdelem, így arra kényszerül, hogy további egységeket vessen be a német tengeralattjárók ellen. A tengeralattjáró-háború 1942 augusztusában éri el csúcspontját. Az ötödik szakaszban, amely 1943 májusáig tart, a német tengeralattjárók összesen 3 857 705 bruttóregisztertonnányi hajót süllyesztenek el. A riasztó fejlemények hatására a szövetségesek 1943 januárjában megállapodtak abban, hogy a tengeralattjáró-háború megnyerését minden további hadművelet elvi alapjának tekintik. Ez fordulatot hoz.

[28]

1953. január 11.

Megszületett John Sessions angol színész és komikus

[29]

1963. január 11.

Megnyílik az első disco `Whisky-a-go-go` Los Angeles-ben

[30]

1966. január 11.

Meghal Alberto Giacometti svájci szobrász és festő

[31]

1968. január 11.

Seress Rezső zeneszerző öngyilkosságot követ el

A világhírűvé lett Szomorú vasárnap és a Szeressük egymást gyerekek című dalok szerzője Budapesten született 1889. november 3-án. Különböző szórakozóhelyeken zongorázott, s számos nagyon népszerű slágert komponált. Legismertebb közülük a világhírűvé lett Szomorú vasárnap, de ismert a Szeressük egymást gyerekek, a Hiába van palotád Budán, a Gyere bodri kutyám, a Fizetek főúr is. A Szomorú vasárnap - szövegírója Jávor László újságíró - valóságos öngyilkossági hullámot váltott ki. Több mint száz nyelvre fordították le, Louis Armstrong, Bing Crosby, Frank Sinatra és Paul Robson is a repertoárján tartotta. Seressből azonban sosem lett gazdag ember, noha a jogdíjakból egy amerikai bankházban 400 ezer dollár gyűlt össze. Úgyszólván ki nem mozdult szeretett Pestjéről, a VII. kerületből, hiába hívták a Carnegie Hallba s más előkelő koncerttermekbe. Mivel nem ismerte a kottát, és igen rosszul zongorázott, nem akart úgymond leégni, ehelyett hozzá jöttek, a Kulacsba, majd a Kis Pipába a világ előkelőségei: a perzsa sah, a walesi herceg, Toscanini és Benjamino Gigli, Steinbeck, Visconti, Klemperer. Otto Klemperer a vendégkönyvben így minősítette Seresst: nem muzsikus - csak zseni. Önkezével vetett véget életének.

[32]

1969. január 11.

Meghal Richmal Crombton angol író

[33]

1972. január 11.

Meghal Padraic Colum ír költő

[34]

1977. január 11.

Kokain birtoklása miatt bíróság elé állítják Keith Richardst

A Rolling Stones egyik tagját azért fogták perbe, mert egy autóbaleset során kábítószert találtak nála. A sztárt később pénzbüntetésre ítéltek.

[35]

1980. január 11.

A Nagy-Britannia-i Boltonból származó 14 éves Nigel Short a nemzetközi porondon elsőként lesz a legfiatalabb sakknagymester

[36]

1980. január 11.

A magyar kormány helyesli a szovjetek Afganisztánba való bevonulását

A TASZSZ Szovjet Hírügynökség 1979. december 28-án jelentette be: a Szovjetunió gazdasági, politikai és katonai `segítséget` nyújt Afganisztánnak. A magyar kormány január 11-én bejelentett állásfoglalása: `A Szovjetunió az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság törvényes kormányának kérésére - a szovjet-afgán barátsági szerződés értelmében, az ENSZ alapokmányával összhangban - jogosan nyújtott segítséget a kívülről szervezett, egyre erősödő reakciós és imperialista támadásokkal szemben, az ország békéjének és biztonságának helyreállítása érdekében.

[37]

1988. január 11.

Meghal Izidor Rabi amerikai fizikus

[38]

1990. január 11.

Az Akadémia bizottsági jelentéssel zárja le a barguzini Petőfi-csontváz ügyét

Az 1980-as évek közepén - a szovjetun, valamint a magyarországi szerzők közreműködése nyomán - ismét felbukkant az a legenda, hogy Petőfi Szibériában, a Bajkál-tó melletti Barguzinban temették el. 1989. július 2-án magyar-szovjet-amerikai közös expedíció feltárta a barguzini temető 7-es számú sírját. Nyilatkozatuk szerint: `Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy [az ott] talált csontváz azonos Petőfi Sándoréval.` A Kosáry Domokos kezdeményezésére létrejött akadémiai bizottság jelentésében azonban leszögezte, hogy csontváz egy 40 évnél régebben, de 100 évnél nem korábban eltemetett nőé, tehát a maradványok nem lehetnek Petőfi Sándoré. A barguzini csontváz körüli viták csak 1992 végére csendesedtek el valamennyire.