Tanulmányi Alapot hoznak létre a jezsuiták vagyonából

2004. augusztus 13. 03:27

URL: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=6638

Mária Terézia e napon kihirdetteti a jezsuita rend feloszlatásáról szóló, július 21-én kiadott pápai bullát. A jezsuita rendnek ekkor Magyarországon (Horvátországgal, a Bánáttal és Erdéllyel együtt) 935 tagja volt, egy egyetemet, három akadémiát, negyvenegy gimnáziumot és hét konviktust működtetett. Tagjai többnyire a világi papság soraiba léptek, könyvtáraik jórészt a pesti Egyetemi Könyvtár tulajdonába jutottak. A rend vagyonát, melynek kisajátítását a Magyar Kamara végezte, mintegy 7,76 millió forintra becsülték. Ebből létesítették a Tanulmányi Alapot, először az 1,46 millió értékű egyetemi alap, majd a 3,69 milliós, az alsó- és középfokú iskolák, valamint az akadémiák céljára szánt alap létrehozásával. A Tanulmányi Alap működését Mária Terézia 1780. március 25-én kiadott alapítólevele szabályozta. Az Alap jövedelmeiből - a volt jezsuiták nyugdíja mellett - az állam évente 182 ezer forintot fordíthatott az oktatásra. Ez lehetővé tette a magyarországi oktatásügy reformját és szervezetének jelentős átalakítását is.