Meggyilkolják Bicskei Gergelyt

2004. augusztus 13. 02:54

URL: https://mult-kor.hu/cikk.php?id=6626

1303. szeptember 7-én Bicskei Gergely választott esztergomi érseket meggyilkolják Anagniban, amikor VIII. Bonifác pápára rátámadnak IV. (Szép) Fülöp katonái. Bicskei Gergely a magyar egyháztörténet egyik legérdekesebb alakja, aki teljes erejével az Anjouk magyarországi uralmát támogatta. Bicskeit 1295-ben választották székesfehérvári préposttá, és a királyi kancelláriában is tevékenykedett. Ekkor még III. András feltétlen híve, ezért 1298-as érsekké választását a király is támogatta. Ugyanebben az évben azonban már elfordul III. Andrástól, nem vett részt a pesti országos gyűlésen, és nyíltan a király ellenségei mellett foglalt állást. Pálfordulásában minden bizonnyal közrejátszott, hogy VIII. Bonifác nem erősítette meg esztergomi érsekségében, így vette rá, hogy az Anjoukat támogassa. Ugyanakkor a magyar egyháziak jelentős része az Árpád-házi királyt biztosította hűségéről. III. András fokozatos urrá lett a kaotikus helyzeten, és amikor Károly Róbert 1300-ban partra szállt Spalatóban, akkor kevés híve fogadta. III. András 1301. január 14-i halála megváltoztatta az eseményeket. A trónra bejelentkezett még a cseh Vencel is. Bicskei Gergely azonnal lépett, az Anjou trónkövetelőt egy alkalmi koronával megkoronázta Esztergomban. A magyar püspöki kar nagy része azonban a cseh jelöltet támogatta. Ekkor VIII. Bonifác Magyarországra küldte Bocassini Nicolo bíborost, hogy a kétkedőket fordítsa át Károlyhoz. Azonban ő is keserűen tapasztalta, hogy a választott érsek, aki még megkapta az adminisztrátori címet is mennyire megosztja az országot. VIII. Bonifác természetesen hallani sem akart arról, hogy leghűségesebb emberét elmozdítsa. Eközben a pápa nagyon komoly konfliktusba keveredett a francia királlyal, aki a brutális leszámolás eszközéhez nyúlt. Emberei a pápára támadtak, és ebben a harcban Bicskei az életét áldozta a pápáért.