Új szemlélettel a Horthy-korszakról

2010. június 16. 13:31

URL: https://mult-kor.hu/cikk.php?id=29206

A sokat vitatott Horthy-korszakról szerkesztett kötetet Miklós Péter, a Móra Ferenc Múzeum történésze. A kiadványból 31 szakembernek a két világháború közötti Magyarországról szóló kutatási eredményeit ismerhetik meg az érdeklődők; mindezt a "Trianon és a magyar tudomány" című konferencián mutatták be a nagyközönségnek.

„A könyv szerkesztésekor azt tartottuk szem előtt, hogy objektív tárgyilagossággal, haragtól és elfogultságtól mentesen közelítsünk a Horthy-korszak történetének egyes kérdéseihez” – vallja a könyv szerkesztője, Miklós Péter.

A tanulmánykötetben szereplő dolgozatok a gazdaságtörténettől az eszmetörténetig, a kultúratudománytól a hadtörténetig, az egyháztörténettől a diplomáciatörténetig sokféle szemszögből közelítenek a Horthy Miklós nevével fémjelzett időszakhoz. A tanulmányok és esszék szerzőinek köre a professzoroktól az egyetemi hallgatókig terjed.

A Horthy-korszak megközelítésének hagyományos alapállása, hogy ez az időszak fasiszta és szélsőjobboldali, nacionalista reakciós kurzus lett volna, az államszocializmus korának történetírása is ezt a képet és véleményrendszert közvetítette, és csak 1989/90 után indulhatott meg egy normális, objektív, történészi, független tudományos szempontokat figyelembe vevő diskurzus – mondta el Miklós Péter.

„A szerzők különböző beállítottsága és viszonyulása a fenti témakörhöz eleve arra sarkallja az olvasót, hogy maga próbálja meg továbbgondolni, olvasni, kutatni a felvetődő kérdéseket és az azokra megfogalmazható válaszokat is. A szerzők nem a politika, hanem az adott tudományág módszertanának megfelelően kísérelték meg az általuk vizsgált témaköröket kifejteni” – véli a könyv előszavát író Zakar Péter történész, főiskolai tanár.