Meghal Martin Heinrich Klaproth német vegyész

2004. szeptember 13. 12:06

URL: https://mult-kor.hu/cikk.php?id=16022&fbrkMR=desktop

Patikus volt, majd a berlini orvosakadémián dolgozott, s vegyészetet oktatott a hadseregben. A Berlini Egyetem alapításakor, 1810-ben a kémia professzorának nevezték ki. Kora vezető vegyészeként elősegítette az analitikai kémia és az ásványtan fejlődését és rendszerbe foglalását, a kvantitatív kémia előharcosa volt. Az elsők közt csatlakozott Lavoisier flogiszton-ellenes elméletéhez. Ő fedezte fel az uránt (1789), a cirkónumot (1789) és a cériumot (1803, Wilhelm Hisingerrel együtt, és Jöns Jakob Berzelius svéd vegyésszel egyidőben), bár nem tudta ezeket tiszta fém formában előállítani. 1795-ben, négy évvel az angol W. Gregor után másodszor is felfedezte a titánt és a fém nevét is ő adta. Tellúr-, stroncium-, berillium- és krómvegyületek összetételét tárta fel. Több mint 200 közleményt publikált, F. B. Wolff-fal ötkötetes kémiai szótárt adott ki 1807-10 között, majd 1815-19 közt négy pótkötetet jelentettek meg. Berlinben érte a halál.