Könyvek Karácsonyra: a Múlt-kor ajánlója

2006. december 19. 14:00

URL: https://mult-kor.hu/cikk.php?id=15696

Az idei karácsonyi vásárlási roham közepén a Múlt-kor a legjobb törikönyvek között válogatott, hogy megtudja, mit, mennyiért kaphatunk meg, ha a múlthoz vonzódó szeretteink könyvtárát akarjuk gyarapítani.

Diktátort a fa alá

70 millió halott

Jung Chang Vadhattyúk című munkája világszerte bestseller: eddig több mint tízmillió példány fogyott belőle, s több olvasóhoz jutott el, mint eddig bármely Kínáról szóló könyv. Jung Chang és férje, Jon Halliday most megírták a Vadhattyúk "felülnézetét": Mao Ce-tung életrajzát. Akit megrendített a Vadhattyúk szereplőinek sorsa, ebből betekintést nyerhet a kínai egyének sorsát irányító nagypolitikába. Rá fog döbbenni: a történet itt sem kevésbé drámai.

A kötet mögött egy évtizednyi kutatómunka áll. A szerzők felkeresték és megszólaltatták Mao életének még élő, számos ismerőjét, azokat is, akik eddig némaságba burkolóztak. De az érintett kínaiakon kívül meginterjúvolták gyakorlatilag az összes külföldit is, aki valaha is érdemi közelségbe került Maóhoz. Így jött létre az eddigi leghitelesebbnek mondható Mao-életrajz, tele döbbenetes fordulatokkal.

Akit mindebből megismerhetünk, nagyon távol áll az eddigi Mao-képünktől. Korántsem csak az idealizmus vagy valalmiféle jobbító ideológia vezérli. Egyre törekszik felfelé, és útját jócskán egyengeti Sztálin, aki már a húszas évektől hol ellenfél, hol szövetséges. Mao hazug mítoszt gyárt a Hosszú Menetelésből és a Japán elleni háborúból, zsarol, mérgez és intrikál, hogy célját elérje. Márpedig 1949, azaz Kína meghódítása után a titkos cél nem más, mint a kínai világhatalom. Ezt az álmot kergeti a Nagy Kormányos, és éhen veszejt harmincnyolcmillió embert. Ha ehhez még hozzáadjuk a Mao-éra többi áldozatát, több mint hetvenmillió halottat kapunk békeidőben.

Pedáns történetírás a Vadhattyúk mesemondói hangján: a könyv szinte testközelbe hozza a közelmúlt Kínájának általunk is ismert szereplőit. Legfőképpen Mao személyiségét, aki gátlástalanul érvényesíti akaratát minden észérv ellenében. Megnyílik előttünk a maói udvartartás is, hogy tanúi legyünk az eldugott sarkokban játszódó tragédiáknak. És persze megjelenik Mao valahány felesége, szeretője és gyereke - a torzult személyiség áldozatai. Tartalmában és megközelítésében is mérföldkő ez a könyv: rengeteg újat mond a szaktörténésznek és az érdeklődő olvasónak egyaránt.


Kinek ajánljuk:
Mao regényes élete a hosszú téli estékre kiváló olvasmány lehet mindazoknak, akik a huszadik század történetét diktátorok mindennapjain keresztül is hajlandók megismerni.

Olvasmány a Múlt-koron: 30 éve halt meg a nagy kormányos, Mao Ce-tung


Chang, Jung - Halliday, Jon: Mao. Az ismeretlen történet (Mao. The Unknown Story). Ford.: Frank Orsolya, Latorre Ágnes, Révész Ágota. Európa Könyvkiadó, Bp., 2006. 884 o.
Ára: 4500 Ft

A Führer mindennapjai cukorpapír nékül

ohne Zucker

Alig hatvan évvel a második világháború befejezése után az orosz archívumokból szenzációs dokumentum került elő: A Hitler-dosszié. Ez az anyag, amely kifejezetten Joszif Visszarionovics Sztálin számára készült, Otto Günsche és Heinz Linge személyes visszaemlékezéseit tartalmazza, melyeket 1948-49-ben szovjet fogságban, az NKVD felügyelete alatt vetettek papírra.

A két férfi SS-tisztként hosszú éveket töltött Hitler közvetlen környezetében, nap mint nap tanúi voltak a történéseknek. Tömény, eseményekben gazdag leírásaik nem csupán Hitler politikájával és hadvezetésével kapcsolatban tartalmaznak számos, eddig ismeretlen részletet, de a Führer környezetének mindennapjait is kendőzetlen hitelességgel ábrázolják.

A kötetet a közreadók bőséges, eredeti képanyaggal egészítették ki, a térképeken jól nyomon követhetők a keleti és a nyugati hadszíntér történései. Kétség nem fér hozzá, hogy A Hitler-dosszié egyike a Harmadik Birodalomra vonatkozó, legimpozánsabb történeti forrásmunkáknak.


Kinek ajánljuk:
A vég nélküli Hitler-könyveket fogyasztó olvasónak és persze talán azoknak is, akiket érdekel, hogy egyáltalán megpróbálták-e megérteni egymás gondolatait a 20. század legnagyobb ellenfelei. A könyv legfőbb dícséretére válik, hogy értő szaktörténész, Ungváry Krisztián lektorálásával készült.

Olvasmány a Múlt-koron: Megfejtették Hitler némafilmjeit


Henrik Eberle, Matthias Uhl: A Hitler-dosszié. Ford.: Szántó Judit, Park Kiadó, Bp., 2006. 590 o.
Ára: 5500 Ft

Antik műveltséget a bejgli mellé

Némely halandó nem görög

A először 1967-ben, majd átdolgozott formában 1981-ben megjelent A görög kultúra aranykora című kötet szerzői, Ritoók Zsigmond, Sarkady János és Szilágyi János György - szakterületük nemzetközileg is elismert kutatói - azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a mai olvasókkal megismertessék az ókori görögség művelődéstörténetét.

A Görög művelődéstörténet Németh Györggyel kiegészült szerzőgárdája ugyanezt teszi, de jóval nagyobb terjedelemben és kitágítva az időhatárokat a bronzkortól az i.e. 4. századig tartó ezer évre. A szerzők a legújabb kutatások eredményeit is felhasználják, hírt adnak például a 2005-ben megtalált Szapphó- és Archilochos-papiruszokról is.

A történelmi, művészet- és irodalomtörténeti fejezeteken kívül a könyv beható filozófia- és gazdaságtörténetet is ad, és megismertet a hétköznapi élet világával, a nők, a gyerekek és a polgárjoggal nem rendelkező rétegek életével is. A képekkel gazdagon illusztrált kötetet részletes kronológia és névmutató teszi könnyen használhatóvá.


Kinek ajánljuk:
Bárkinek, aki szeretné átfogóan elsajátítani az ókori görög kultúra teljessségét.

Olvasmány a Múlt-koron: Odüsszeusz és a politika: egy eltitkolt felfedezés


Németh György - Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Bp., 2006. 760 o.
Ára: 7980 Ft

Talján pulykamell egész Európában

Az Érett reneszánsz és a manierizmus című kötet Leonardo, Michelangelo és Raffaello "versengésével" kezdődik. A XVI. században párhuzamosan élte fénykorát Firenze és Velence művészete, a pápák pedig Rómába csábították a legnevesebb művészeket és elkezdték kialakítani a város újkori képét.

Az elvándorolt itáliai mesterek és Dürer jóvoltából a reneszánsz hamarosan egész Európában elterjedt, eközben Firenzében a virtuozitásával és intellektualizmusával tüntető manierizmus lett az uralkodó stílus a század közepére. Az utolsó évtizedeket már az ellenreformáció művészetszemlélete alakította, körvonalazódni kezdett a barokk újfajta világlátása.

A "magas" művészet főbb áramainak és a korszak emblematikus alkotásainak bemutatása mellett e kötet segítségével megismerhetünk olyan művészeti részterületeket is, mint a majolikaművészet, a kertépítészet vagy a ruhaviseletek.


Kinek ajánljuk: Klasszikus művészettörténeti album, így a család és rokonság minden tagjának praktikus ajándék lehet. Valóban kedvet csinál a sorozat többi darabjának beszerzéséhez is.

Olvasmány a Múlt-koron: Da Vinci és a kód


Susanna Buricchi: Érett reneszánsz. Corvina Kiadó, Bp., 2006. 406 o.
Ára: 6000 Ft

Magántörténelem és össznépi elfojtás az ünnepek között

A könyv bevezetője (pdf)

Az Oral History Archívum gyűjteményéből készült válogatás valóban méltó emléket állít az 50 évvel ezelőtti forradalomnak. A szerzők csupán az egykori résztvevők elbeszéléseiből, emlékeiből kirajzolódó 56-ot igyekeztek értő módon megragadni. Nem történészek beszélnek a forradalomról a legkülönbözőbb - megbízható és kevésbé megbízható - források alapján, hanem maguk a szereplők, a tanúk emlékeznek vissza saját személyes élményeikre, családi történeteikre. Mivel már maga a felidézés folyamata torzít és nem várt elemekkel is gazdagodhat, a különböző visszaemlékezések végül egymást kiegészítve érvényesülnek igazán.

Tény, hogy e beszélgetéseket nem a kádári konszolidáció időszaka termelte ki, mint például a manapság gyakran kutatott, szintén nagy számban rendelkezésre álló periratokat. Az első interjúkat az archívum alapítói, Hegedűs B. András és Kozák Gyula készítették 1981-ben. Éppen azért, hogy a hatalom által elhallgatásra ítélt múltról rögzítsék az átélők emlékeit. Az archívum huszonöt év alatt mintegy ezer interjúból és háromszáz memoárból álló gyűjteménnyé nőtt, a XX. század magyarországi magántörténelmének egyedülálló forrásegyüttesévé.

Az 56-os forradalomról nagy számban készültek tudományos elemzések, de fogadtatásuk, a róluk szóló vita mélysége és minősége világosan mutatja, hogy 56 ma még elsősorban politikai, ideológiai, és csak másodsorban szaktudományos kérdés. A szerzők reményei szerint a válogatás az ötvenedik évfordulón lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők emlékeinek segítségével mindenki végiggondolhassa a forradalmat. Így talán képessé válhatunk 56 indulatoktól mentesebb és őszintébb értékelésére.


Kinek ajánljuk:
Tényleg mindenkinek, aki a forradalom ötvenedik évfordulóján önmaga szánalmas paródiájába fordult történelmünket személyesen is átélhető visszaemlékezéseken keresztül szeretné megismerni.

Olvasmány a Múlt-koron: 1956-2006: a forradalom 50 éve


A forradalom emlékezete - Személyes történelem. Szerk.: Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsanna, Keller Márkus. 1956-os Intézet, Bp., 2006. 374 o.
Ára: 5990 Ft

Fejedelem a szilveszteri forgatagban

Bocskai István halálának 400. évfordulóján gazdagon illusztrált kötet idézi fel az első Habsburg-ellenes szabadságharc vezetőjének, Erdély koronás fejedelmének életét, amely köztudottan bővelkedett a fordulatokban. Bocskai István a császári udvar apródjaként, majd az erdélyi fejedelem tanácsosaként válhatott azzá a jelentős államférfivá, aki új utakat mutatott mind az Oszmán, mind a Habsburg Birodalommal való együttműködés terén.

bécsi béke megkötésével biztosította a magyar rendek alkotmányos önállóságát és a szabad vallásgyakorlást. A hajdúk letelepítésével nemcsak hadseregének biztos alapjait teremtette meg, de a társadalom egyik égető problémájára is megoldást nyújtott. Két koronát is kapott: a törökök és a brassói szászok is megajándékozták eggyel, de a Szent Koronáért is eséllyel versenghetett volna.

Bocskai azonban megmaradt Erdély fejedelmének, és az általa irányított két országrész együttműködésével olyan kettős békeművet hozott létre, amely hosszú távon biztosította a Magyar Királyság államiságának megőrzését.

A könyvben Bocskai személyiségén, szerepén túl megismerhetjük szűkebb es tágabb környezetét, európai kortársait, a 16. század politikai, katonai fordulópontjait, a gondolkodásmód főbb elemeit, az életmódban bekövetkező legfőbb változásokat, valamint a honi események európai fogadtatását is. A kötet jeles szerzői a téma elismert szakértői, akik a legújabb kutatási eredményeket és a korabeli forrásokat is felhasználva, metszetekkel, festményekkel bővítve vázolják fel történelmünk egyik legfontosabb korszakát.
Kinek ajánljuk:
 Az erdélyi múlt kiemelkedő korszakáról és a politikai útkeresés hosszútávon sikeres programjáról remélhetőleg egyre többen vesznek majd kézbe egy friss kutatási eredményeket felvonultató tanulságos monográfiát.

Olvasmány a Múlt-koron: A zsitvatoroki békével ért véget a 15 éves háború

Szabó Péter, Horn Ildikó, G. Etényi Nóra: Koronás fejedelem - Bocskai István és kora. General Press Kiadó Reklámügynökség és Nyomda Kft. Bp., 2006. 247 o.
Ára: 5200 Ft

Kalauz az újévi vártúrákhoz

A kötet légi- és földi felvételei Magyarország várépítészetének legszebb alkotásait mutatják be. A várépítészet a századok, évezredek során művészetté fejlődött, s bár gyakran már csak romokban, de ma is látható formában maradtak fenn majd ezer év nevezetes várai, várkastélyai, erődei. Az album bemutatja az észak-dunántúli régió, többek között, Csesznek, Vép, Várgesztes, Kőszeg, Komárom, Sárvár, Tata mára műemlékké vált erősségeit.

Ezt követően, de még karácsony előtt jelenik meg Magyarország dél-dunántúli és északi részén lévő várainak, légifotókkal és földi felvételekkel illusztrált fotóalbuma. Az albumok A4-es méretben 96 oldalon  kerülnek kiadásra.

A kötetek tartalma:

Észak-Dunántúl
Csesznek vára | Csókakő vára | Devecser vára | Erdődy-várkastély - Vép | Essegvár - Bánd | Fertőrákos - városfalak | Gesztes vára - Várgesztes |
Győr vára | Hédervár - várkastély | Komárom - jobb parti erődök |
Kőszeg | Kula-vár - Szabadbattyán | Mosonmagyaróvár vára |
Palota vára - Várpalota | Sárvár | Somló vára - Doba | Sopron városa |
Sümeg vára | Szarkavár - Solymár | Szarvaskő - Döbrönte | Tata vára |
Veszprém vára | Visegrád vára | Vitány vára - Vértessomló

Közép- és Dél-Dunántúl
Buda vára - Budapest | Citadella - Budapest | Csákánydoroszló - várkastély |
Csillagvár - Balatonszentgyörgy | Csobánc vára - Gyulakeszi |
Dunaföldvár vára | Fejérkő vára - Kereki | Körmend - várkastély |
Márévár - Magyaregregy | Nagyvázsony vára | Ozora vára | Pécs vára |
Pécsvárad - erődített kolostor | Rezi vára | Siklós vára | Simontornya vára |
Somogyvár - erődített kolostor | Szigetvár vára | Szigliget vára |
Tátika vára - Zalaszántó

A könyvek megrendelhetők a www.civertan.hu és a www.var-webaruhaz.hu oldalon lévő e-mail címen.
Kinek ajánljuk:
 A várak és történelmi romok kedvelői mellett túrázóknak, kirándulóknak tud segítséget nyújtani az épületek múltbéli titkainak megismerésében.

Olvasmány a Múlt-koron: Hétvégi várkalauz


Magyar várak. Civertan Bt. Bp., 2006. Ára: kötetenként 1500 Ft+postaköltség