Megszületett Wenckheim Béla

2004. szeptember 13. 12:06

URL: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=12520

A család őse, Wenck Dániel 1559-ben kapott címeres levelet. A birodalmi nemesség, az osztrák örökös lovagi rang megszerzése után Wenckheim József (1733-1803) és öccse, Xavér Ferenc (1736-1794) az osztrák bárói méltóságot nyerte el a család számára. Wenckheim Béla Pesten született, 16 évesen már elvégezte a jogot, 19 éves korára ügyvédi oklevelét is kézhez vehette. Már harmincéves korában Békés vármegye alispánja, majd 1848-ban főispánja, illetve István nádor udvarmestere lett. A szabadságharc leverése után külföldre menekült, de az amnesztia után hazatért. Megalakulásától 1869 októberéig az Andrássy-kormány belügyminisztere, majd az `átmeneti` kormányokban a király személye körüli miniszter volt. A Deák-párt és a balközép fuziója után csak néhány hónapra, 1875 márciustól októberig vállalta a miniszterelnökséget. Kormányában két későbbi miniszterelnök, Tisza Kálmán és Széll Kálmán is helyet kapott. Az 1875. évi országgyűlési választásokon a Szabadelvű Párt földindulásszerű győzelmet aratott, és Tisza Kálmán alakított kormányt. Ebben a kabinetben a volt miniszterelnök ismét a király személye körüli miniszter lett. 1879. július 7-én halt meg Budapesten,