Restaurátor konferenciát rendeznek Budapesten

2006. január 24. 13:30

URL: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=12275

A XXXI. Országos Restaurátor Konferenciát a MAngyar NEmzeti Múzeumban rendezik meg 2006. január 25-26-án.

Január 25., szerda

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. II. emeleti Díszterem)

Időpont: 2006. január 25-26-án

10.00 - Megnyitó
A konferenciát megnyitja Dr. Kovács Tibor főigazgató (Magyar Nemzeti Múzeum)
10.30 - Dr. Morgós András (Magyar Nemzeti Múzeum): Miről is lesz szó a konferenciánkon? - Természettudományos vizsgálatok és a restaurálás
10.55 - Dr. Kertész Róbert - Dr. Morgós András - Nagy Dénes - Dr. Szántó Zsuzsanna - Bana Zsolt: A török kori Tisza hidak régészeti kutatása Szolnokon és a kapcsolódó természettudományos vizsgálatok
11.20 - "... a budai pasa... belekezd vala hidat rakni..." - A Tisza hódoltság kori átkelőinek régészeti kutatása Szolnokon című kiállítás
megnyitja:  Dr. Gerelyes Ibolya (Magyar Nemzeti Múzeum)
11.30 - Dr. Balaskó Márton (Központi Fizikai Kutató Intézet): Radiotechnika a régészeti és a restaurátori munkában

11.55 - Műtárgyvédelemért érem átadása
A kitüntetést átadja Dr. Matskási István a Pulszky Társaság elnöke

Ebédszünet

13.10 - Hans Rottländer (NW, Németország): "A festő hagyományos, történelmi technikái"  című könyv bemutatója
13.25 - Mojzer Miklós: "Hozzászólás"
13.30 - Dr. Prokopp Mária - Wierdl Zsuzsanna (ELTE - Studiolo műterem): Mit rejtenek az oszlopok?
14.20 - Bóna István (Magyar Képzőművészeti Egyetem): Feltárás e "házban"

Szünet

14.55 - Dr. T. Bíró Katalin (Magyar Nemzeti Múzeum): Archaeometriai adatbázis és adattár létrehozása a Magyar Nemzeti Múzeumban
15.20 - Bodolai Tamás (Olympus Hungary Kft.): Az Iplex II. videoszkóp
15.45 - Dúzs Krisztina (Magyar Nemzeti Múzeum): Morfológiai vizsgálatok endoszkóppal
16.10 - Kastaly Beatrix - Mikesy Pongrácné (Országos Széchenyi Könyvtár): Vizsgálatokkal a sánta kutya nyomában...

Szünet

16.45 - Martin Höpfner (Museen der Stadt Aschaffenburg, Németország): Aktuális tendenciák a preventív konzerválásban
17.35 - Jébert Katalin - Seremetyeff Papp János (Seremetyeff műterem): Az ürömi sírkápolna boltozati falképének restaurálása

Január 26., csütörtök

09.00 - Szentkirályi Miklós (Szépművészeti Múzeum): Egy Tiziano kép restaurálása, azaz mi olvasható ki a vizsgálati eredményekből?
09.25 - Dr. Kovács Kristóf (Veszprémi Egyetem): Elektronmikroszkópos vizsgálatok a régészet szolgálatában
09.50 - Dr. Kőszegi László (Központi Fizikai Kutató Intézet): Neutrondiffrakció alkalmazási lehetősége a régészeti és a restaurátori munkában
10.15 - Sándorné Kovács Judit - Dr. Gál Tamás - Károlyné Dombi Ágnes (BM. Bűnügyi Szakértői - és Kutató Intézet): FTIR spektrofotometriai és mikroszkópos Raman - spektroszkópiai módszerek a műtárgyvizsgálatokban

Szünet

10.50 - Dr. Bezúr László - Dr. Kormos Gyula (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem): Fémötvözetek összetételének spektroanalitikus vizsgálata - különös tekintettel az orgonák sípanyagára
11.15 - Kapás Zsuzsa (Nógrád megyei Levéltár): Színes kátránytinták - tusok

Ebédszünet  (Kiállításaink megtekinthetők)

13.00 - ICCROM-MNB közgyűlés (tagoknak)

13.30 - Ileana Cretu - Mihai I. A. Lupu (Romanian National Museum of Art, Bukarest, Románia): Régészeti textil restaurálás
14.20 - Velledits Lajos (Synthese Kft - Szép Mesterségek Kft): Verbális és vizuális
14.45 - Dr. Tóth Mária (Magyar Tudományos Akadémia, Geokémiai Kutató Intézet): Műtárgy, analízis, interpretáció

Szünet

15.20 - Galambos Éva (Magyar Képzőművészeti Egyetem): Előkészítő vizsgálatok
15.45 - Albrechtné Kunszeri Gabriella - Orosz Katalin (Magyar Országos Levéltár): Újdonságok az állományvédelemben - Amit az ICOM CC Hágai Kongresszusa nyújtott a levéltári restaurátoroknak
16.10 - Dinulescu Rodica (Bruckenthal Museum, Nagyszeben, Románia) Teodorescu Iulia ( Astra Museum, Nagyszeben, Románia): Anatóliai szőnyegek erdélyi templomokban - konzerválási problémák
17.00 - Újvári Mária (Tragor Ignác Múzeum): Antioxidánsok alkalmazása régészeti bőrök fertőtlenítésében

17.25 - Kérdések, hozzászólások az elhangzottakhoz majd Zárszó