Hét érdekesség Augustusról

2014. szeptember 29. 08:59

URL: https://mult-kor.hu/20140926_het_erdekesseg_augustusrol

Kétezer évvel ezelőtt, i. sz. 14. augusztus 19-én, négy évtizedes uralkodás után az egyik leghíresebb római császár hagyta el végleg alattvalóit. A Vezúv közeli villájában elhunyt uralkodó maradványait elhamvasztották és a családi sírboltba temették. A szenátus által istenné nyilvánított Augustusról - aki állítása szerint visszaállította az évszázados római köztársaságot, gyakorlatilag azonban császársággá alakította át - hét kevéssé ismert tényt mutatunk be.

Caesar rokona és fogadott fia volt

Az i. e. 63. szeptember 23-án született Octavianus egy Rómától 40 kilométerre délkeletre lévő városban, Velletriben nőtt fel. Szenátor apja Julius Caesar unokahúgát vette el feleségül. Gyerekként egy percet sem látta a gallokat hódoltató nagy-nagybátyát, tinédzserkorában azonban elnyerte az egyeduralomra törő politikus bizalmát, akivel egyre több időt töltött el, még a hispániai hadjáratára is elkísérte. Caesarnak köszönhetően a patrícius arisztokrácia tagjai közé fogadta Octavianust, akit megannyi kitüntetéssel halmoztak el. Miután a szenátorok egy csoportja i. e. 44-ben meggyilkolta Caesart, Octavianus megismerte rokonának végakaratát, amelyben posztumusz fiává fogadta és ráhagyományozta örökségét.

Mi a neve pontosan?

A későbbi császár Caius Octavius néven látta meg a napvilágot, a nevét akkor változtatta Gaius Julius Caesar Octavianusra, amikor megtudta, hogy Caesar örökbe fogadta. Ezt a nevet azonban nem használta, csak az utókor hivatkozik így rá egészen i. e. 27-ig, amikor az Antoniust és Kleopátrát legyőző politikus elnyerte a szenátustól az "Augustus" (jelentése: fenséges, teljes formájában: Imperator Caesar divi Filius Augustus) nevet. Élete során több tisztséget is gyűjtött: pontifex maximus (főpap), princeps (első polgár), s habár lemondott a ráruházott rendkívüli imperiumról, az "imperator" jelzőt is megkapta, ahogyan a "divi filius" (isten fia) megszólítást is magáénak tudhatta. Augustus elrendelte a köztársaság visszaállítását, sohasem hivatkozott magára uralkodóként, azonban a fontosabb tisztségeket a kezében tartotta, így az utókor Róma első császárának nevezi.

A húga legádázabb riválisához ment feleségül

Octavia

Caesar halálát követően Octavianus, Lepidus, valamint az első triumvirátusban is helyet kapó Marcus Antonius részvételével megalakult a második triumvirátus, amelynek legfőbb feladata Caesar gyilkosainak megbüntetése, valamint a birodalom kormányzása volt. A köztársaság területeit felosztó politikusok között egyre fokozódott a feszültség, s a béke fenntartására és a szövetség egyben tartására irányuló egyik utolsó erőfeszítésként rokoni szintre emelték kapcsolatukat. Octavianus feleségül vette Antonius mostohalányát, míg Antonius Octavianus húgát, Octaviát vette nőül. A kenyértörést azonban így sem tudták elkerülni, s végül háborúra került sor, amelyben a későbbi császár legyőzte korábbi szövetségesét, valamint annak szeretőjét, Kleopátrát.

Megduplázta a birodalom területét

Riválisai legyőzése után Octavianus hatalmának megszilárdítása végett Róma városának fejlesztésébe és szépítésébe fogott, majd folytatva a hagyományokat expanzív politikába kezdett. A birodalomhoz csatolta a gazdag Egyiptomot, majd meghódoltatta a Hispánia északi részén fekvő törzseket, ezt követően az Alpokban, valamint a Balkánon tolta északabbra az állam határait, amelyek közé a mai Dunántúl, azaz Pannónia is beleesett. Hatalmas germán területek kerültek a birodalomhoz Gallia mentén, Észak-Afrikában dél felé, Kis-Ázsiában pedig kelet felé mozdult el a római határ, Nagy Heródes halálát követően pedig Júdea is római birtok lett.

Száműzte a saját lányát

A hagyományos értékek támogatójaként Augustus számtalan templomot épített, valamint újított fel, s uralkodása során mindvégig ösztönözte a fiatalokat a házasságkötésre, de legfőképp a birodalom szempontjából is "hasznos" gyermekvállalásra. Ugyanakkor súlyosan megbüntette a félrelépést, habár a pletykák szerint maga sem volt teljesen hűséges. Amikor i. e. 2-ben rájött, hogy egyetlen lánya, a szépségéről, intelligenciájáról, valamint féktelen kicsapongásairól híres Julia számos befolyásos politikussal, többek között Marcus Antonius fiával is megosztotta ágyát, a Nápolytól nem messze található Pandataria (mai nevén: Ventotene) sziklás szigetére száműzte. Habár később megenyhült és néha elengedte a szigetről Juliát, soha többé nem látta a lányát. A császár később egyik unokáját is száműzte állítólagos házasságtörése miatt.

Ventotene szigete napjainkban

Potenciális örökösei rejtélyes módon hunytak el

Saját fia nem lévén, Augustus rengeteg időt és energiát fektetett abba, hogy megtalálja és kiművelje utódját. Uralkodásának elején figyelme unokaöccse, Marcellus felé fordult, aki lányával, Juliával kötötte egybe az életét i. e. 25-ben. Azonban az első lehetséges örökös hamarosan megbetegedett, s 21 éves korában elhunyt. Ezt követően hűséges hadvezérét, a korábban mellőzött Agrippát pártfogolta, akihez - miután elvált feleségétől - hozzáadta fiatalon megözvegyült lányát; ő három fiúval és két lánnyal örvendeztette meg a nála 25 évvel idősebb férfit. A két idősebb fiút, Caiust és Luciust a császár fogadott fiaiként kezelte és segített neveltetésükben, a sors azonban nem volt kegyes az örökösök után vágyódó uralkodóhoz: az idősebb fiú 23 éves korában a mai Örményországban vesztette életét a hódító hadjáratok során, míg Lucius egy ismeretlen betegségben hunyt el Galliában.

Marcus Vipsanius Agrippa

Julia és Agrippa harmadik fia, Agrippa Postumus apja halála után néhány hónappal született, faragatlan természetűnek írták le a történetírók, Augustus nem is fogadta örökbe - állítólag azért, hogy tovább tudja vinni apja nevét. A császárné, Livia áskálódása miatt száműzetésbe kellett vonulnia a fiúnak, ugyanis Augustus felesége nem az uralkodótól született fiát, Tiberiust akarta a császári székben látni. Tiberiusnak végül el kellett válnia szeretett feleségétől, és elvette a másodszorra is megözvegyült Juliát, aki azonban csak egy csecsemőkorban elhunyt gyermekkel ajándékozta meg a leendő uralkodót. Augustus lehetőségei igencsak megcsappantak, így Livia végül elérte célját, i. e. 14-ben az elhunyt császár után Tiberius lett az uralkodó. A pletykák szerint Tiberius anyja, Augustus harmadik és egyben utolsó felesége lelkén szárad a potenciális örökösök zömének halála, azonban konkrét bizonyíték eddig még nem került elő.

A következő öt császár Augustus rokona volt

A Római Birodalom stabilizálásával és felvirágoztatásával Augustus nagy hírnevet és hatalmat szerzett magának, amely dinasztiája számára biztosította a trónt egészen i. sz. 68-ig, amikor Nero öngyilkosságot követett el az ellene elkövetett puccs után. A Iulius-Claudius-dinasztia végén lezajló kisebb polgárháborút leszámítva Augustus uralkodásától kezdve több mint két évszázadon át béke honolt Rómában.

Augustus utóda, Tiberius által kiadott fizetőeszköz