A vörösterror 133 napja

Supka Géza

2009. május 30. 00:06

Budapest, 1883. április 8. - Budapest, 1956. május 25.

Anyai ágon rokona volt Eötvös Józsefnek és Kazinczy Ferencnek. A grazi egyetemen művészettörténetet és régészetet tanult. A kolozsvári egyetemen szerzett bölcsészdoktori oklevelet. 1904-21-ben az Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának segédőre, majd őre. 1916-17-ben a bécsi egyetemen régészetet és művészettörténetet tanított, de előadásokat tartott a berlini, a kieli, a kölni, a lipcsei, a római és a stockholmi egyetemeken is. Ezzel párhuzamosan élénk publicisztikai tevékenységet folytatott: az 1910-es években a Világ című lap külső, majd belső munkatársa. 1918 decembere 1919 márciusa között a Károlyi-, majd a Berinkey-kormány prágai követe. 1919-ben Bécsbe emigrál. Ugyanekkor az Új Világ című ifjúsági folyóirat szerkesztője. 1921-ben az 1918-19-i politikai tevékenysége miatt nemzeti múzeumi állását elvesztette. 1921-től a Magyar Hírlap és a Pester Lloyd munkatársa. 1926-ban megindította a Literatura című folyóiratot, amelyet 1939. évi betiltásáig szerkesztett. A magyar írók és irodalmárok támogatására 1927-ben kezdeményezésére rendezték meg az első könyvnapot. 1930-34-ben a Nemesfémipari Évkönyv szerkesztője. 1934-45-ben a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárosa. A második világháború idején 1944-ben ellenállási szervezetet irányított. 1945-ben mint a Magyar Nemzeti Múzeum elnökét rehabilitálták. 1945-49-ben az általa alapított Polgári Demokrata Párt egyik vezetője és lapjának, a Világnak a főszerkesztője. Publicisztikai tevékenységét 1945 előtt polgári radikális, azután polgári demokratikus felfogás jellemezte. 1945-49-ben a magyarországi szabadkőműves páholyok nagymestere. A kommunista hatalomátvétel véget vetetett politikai publicisztikai működésének, s 1949-ben visszavonult.

Régészeti-művészettörténeti munkásságában a római-keresztény felfogással szemben a keleti örökség fontosságát hangsúlyozta. Munkássága során a Margit-híd budai hídfőjénél feltárta a budafelhévízi Szentháromság templomot. Aktív tagja volt az unitárius egyháznak is. Több előadást tartott a Brassai Sámuel Ifjúsági Egyletben. Indítványozta Dávid Ferenc Nemzeti Múzeumban levő székének bronz koszorúval való megjelölését. Több előadást tartott Brassai Sámuelről. 1929. május 12-én az ő kezdeményezésére tartották meg az első Ünnepi könyvhetet is. Egyik kezdeményezője volt az Írók Gazdasági Egyesülete megalakításának és az "íróhetek" megszervezésének (az 1932-es balatoni, az 1933-as lillafüredi találkozó). Műfordító tevékenysége is jelentős. Az MTA levelező tagja 1945. május 30-tól, tanácskozó tagja 1949. október 31-től. 1989. május 9-én posztumusz visszakapta akadémiai tagságát. Akadémiai székfoglalóját „Rasdi. Adatok a népvándorlás kori buddhizmus történetéhez” címmel 1946. május 13-án tartotta.

Fő művei: A budafelhévizi Szentháromság templom. Archaeologiai Értesítő, 1907.; Lehel kürtje. Bp., 1910.; A százéves Régiségtár. Bp., 1913.; Motivumvándorlás a korábbi középkorban. Archaeologiai Értesítő, 1914.; A nagyszentmiklósi kincs revíziója. - „Magyar" a kínai krónikákban. - A magyarországi hun uralom néhány érememléke. - A belső-ázsiai népek művészetének alapformáihoz. Archaeologiai Értesítő, 1915.; A nagy dráma. Az I. világháborús események háttere. Miskolc, 1924.; 1848. A márciusi forradalom előzményei. Bp., 1938.; A béke és háború csodái. Bp., 1939.; Az átkozott asszony. Báthory Ezsébet. Bp., 1941.; A futó évek margójára. Nagyvárad, 1942.; Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek. Bp., 1942., új kiad. 1989.; 1848, 1849. Kiad., jegyz., utószó: Fábri Anna. Bp., 1985.; Habsburg-krónika. Vál., szerk., kiad. Steinert Ágota. Bp., 1986.

Róla szóló irodalom: Horváth Tibor: Supka Géza .Archaeologiai Értesítő, 1957.; Kemény István: Ami a visszaemlékezésekből kimaradt. Élet és irodalom, 1961. 22. sz.; Féja Endre: Emlékezés Supka Gézára. Tiszatáj, 1983.; Lengyel András: Száz éve született Supka Géza. Könyvtáros, 1983.; Kéri Piroska: Supka Géza „Literaturá”-ja. Új írás, 1989.

2019. tavasz: A vörösterror 133 napja
Olvasta már a Múlt-kor
történelmi magazin
legújabb számát?

kedvezményes előfizetés 1 évre (4 szám)

Nyomtatott előfizetés vásárlása
bankkártyás fizetés esetén 25% kedvezménnyel.
A 4. lapszámot ajándékba adjuk.
6 368 ft 4 776 Ft
Digitális előfizetés vásárlása a teljes archívumhoz való hozzáféréssel 65% kedvezménnyel.
Az első 500 előfizetőnek.
20 000 ft 6 990 Ft

Játsszon!

Miről híresült el I. Miklós pápa?

Történelmi adattárak

Mi történt a szülinapomon?

Adja meg e-mail címét, és hetente megküldjük Önnek a Múlt-kor legjobb írásait!